You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
 
 
 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zaprasza kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016

 

Uchwała nr 30/2014 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym limitu przyjęć oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 z dnia 20 maja 2014r.

 

Uchwała rekrutacyjna – pdf do pobrania

Uchwała zmieniająca – pdf do pobrania
Rekrutacja online 


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP w Krakowie są zobowiązani do elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacji online.
System rekrutacji online będzie rejestrował kandydatów:
– na jednolite studia magisterskie oraz na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia od 25 maja do 7 czerwca 2015 roku,
– na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia od 22 czerwca do 8 lipca 2015 roku.

 

Ważne!
Kandydat może wybrać wyłącznie jeden kierunek studiów stacjonarnych z oferty ASP w Krakowie, w związku z prowadzeniem egzaminów na studia stacjonarne w tym samym terminie i jednoczesnym ogłaszaniu wyników.

 

Zarejestruj się online tutaj: https://rekrutacja.asp.krakow.pl/
Ogólne zasady kwalifikacji 


 

  • Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie może być dopuszczona osoba, która posiada:

 

– świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce lub za granicą,

– tytuł licencjata, magistra lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunków pokrewnych wskazanych przez Wydział prowadzący kształcenie, w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia;

oraz spełni warunki rekrutacji ustalone przez ASP w Krakowie, tj.:

– w trybie rekrutacji przedstawi prace świadczące o zdolnościach i umiejętnościach plastycznych oraz posiada wiedzę kierunkową,

– uzyska pozytywny wynik za wszystkie oceniane etapy/zadania egzaminu wstępnego oraz na rankingowej liście klasyfikacyjnej zajmie pozycję mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

 

  • Podstawą ustalenia miejsca kandydata na liście rankingowej jest suma punktów uzyskanych przez niego w czasie egzaminu.
  • W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku oceny wszystkich etapów/zadań egzaminu – o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym. W wypadku takiej samej liczby punktów za egzamin praktyczny – o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych za przedmiot kierunkowy (przedmioty kierunkowe wymienia się w opisach dla kierunków).
  • Stanowisko pracy i podstawowe materiały do realizacji artystycznych/projektowych prac egzaminacyjnych zapewnia kandydatowi Wydział. Materiały i przybory wymienione w opisie egzaminu praktycznego, niezbędne do indywidualnej pracy, zabezpiecza zdający we własnym zakresie.
  • Prace wykonane podczas egzaminu wstępnego są dokumentami procesu egzaminacyjnego i jako takie nie podlegają zwrotowi (pozostają do dyspozycji Wydziału).
  • Kandydaci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zdają egzamin wstępny/przystępują do postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego ubiegających się o przyjęcie na wybrany kierunek, poziom kształcenia i formę studiów; do daty zakończenia rejestracji na studia kandydaci powinni złożyć w dziekanacie Wydziału orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności. ASP w Krakowie postara się uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.

 

 

Wykaz czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych - plik PDF

Wpisany przez Grzegorz Midura 07.02.2014r. Ostatnia zmiana 05.02.2015r. przez Monika Żarnowska.

Strona internetowa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stosuje pliki cookies tzw. ciasteczka, są one konieczne do prawidłowego jej działania.
Kliknij zgadzam się, aby niniejsza informacja się nie pojawiała.

Copyright 2011 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć