Realizacja Indywidualnego Planu Badawczego podlega ocenie śródokresowej w trakcie czwartego semestru kształcenia.

Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym, oznaczającym kontynuację kształcenia, lub negatywnym, który skutkuje skreśleniem doktoranta z listy doktorantów. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.

Ocenę przeprowadza trzyosobowa Komisja oceny śródokresowej powoływana przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej w składzie:

1) jedna osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza ASP;

2) dwóch nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska.

 

Szczegółowe informacje na temat oceny śródokresowej przedstawione są w Regulaminie przeprowadzania oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

Regulamin oceny śródokresowej

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.