Rada Uczelni jest organem kolegialnym władzy ASP powołanym na mocy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu ASP. W jej skład wchodzi sześciu członków wybieranych przez Senat: trzech z Akademii i trzech spoza niej oraz przedstawiciel studentów.

rada uczelni pazdziernik 2019

Rada ma szerokie zadania obowiązki i uprawnienia, spośród których warto wymienić opiniowanie projektów strategii i statutu, monitorowanie gospodarki finansowej, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora.

Radzie przewodniczy prof. dr hab. Jacek Osiewalski, naukowiec i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego, a zasiadają w niej: pani Natalia Zarzecka, dyrektorka Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, pan Dariusz Raglewski prokurent i dyrektor finansowy RE-Bau, dr Marta Bożyk, graficzka i wykładowczyni ASP, dr hab. Grzegorz Biliński, prof. ASP, architekt, artysta intermedialny i wykładowca ASP, mgr Sławomir Sobczyk, pracownik Biblioteki Głównej ASP oraz Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego – Marianna Krzysztofik, nasza studentka.
W posiedzeniach rady uczelni z głosem doradczym mogą brać udział inne osoby ze wspólnoty uczelni.

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.