Senat jest organem stanowiącym i opiniodawczym rektora. Współdziała z rektorem w zakresie kierowania uczelnią. Jego kompetencje określają przepisy aktów prawnych zawarte w "Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce".

Skład Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w kadencji 2020-2024:

 

W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora zwyczajnego lub profesora uczelni w osobach:

 1. prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, Rektor
 2. prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka, Wydział Architektury Wnętrz
 3. dr hab. Michał Ostrowicki, Wydział Intermediów
 4. dr hab. Marcin Surzycki, Wydział Grafiki
 5. dr hab. Grzegorz Sztwiertnia, Wydział Malarstwa
 6. dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP, Dziekan, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 7. dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP, Szkoła Doktorska
 8. dr hab. Tomasz Daniec, prof. ASP, Dziekan, Wydział Grafiki
 9. dr hab. Iwona Demko, prof. ASP, Wydział Rzeźby
 10. prof. dr hab. Zofia Kaszowska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 11. dr hab. Joanna Kubicz, prof. ASP, Prorektor ds. upowszechniania dorobku
 12. dr hab. Mirosław Sikorski, prof. ASP, Wydział Malarstwa
 13. dr hab. Robert Sowa, prof. ASP, Prorektor ds. studenckich i kształcenia
 14. dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. ASP, Prorektor ds. współpracy
 15. dr hab. Barbara Widłak, prof. ASP, Dziekan, Wydział Form Przemysłowych
 16. dr hab. Ewa Pawluczuk, prof. ASP, Wydział Form Przemysłowych
 17. dr hab. Marek Liskiewicz, prof. ASP, Wydział Form Przemysłowych
 18. dr hab. Witold Stelmachniewicz, prof. ASP, Dziekan, Wydział Malarstwa
 19. dr hab. Marek Braun, prof. ASP, Wydział Architektury Wnętrz

W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni w osobach i w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w osobach:

 1. dr hab. Anna Pyrkosz, prof. ASP, Wydział Architektury Wnętrz
 2. dr hab. Monika Wanyura-Kurosad, prof. ASP, Wydział Malarstwa
 3. dr Mariusz Front, Dziekan, Wydział Intermediów
 4. dr Aleksandra Hola, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 5. dr Marta Bożyk, Wydział Grafiki
 6. dr Marcin Nosko, Wydział Rzeźby
 7. mgr inż. Marcin Langkamer, Dział Administracyjno- Gospodarczy
 8. mgr Monika Tylek-Olko, Dział Spraw Pracowniczych

W grupie studentów i doktorantów w osobach:

 1. mgr Piotr Madej, Doktorant
 2. Julia Kracla Studentka
 3. Oliwia Gabryś, Studentka
 4. Laura Gutowska, Studentka
 5. Karol Patoła, Student
 6. Dominik Setlak, Student
 7. Dominika Wąsik, Studentka

Z głosem doradczym:

 1. prof. dr hab. Jacek Osiewalski, Przewodniczący, Rada Uczelni
 2. prof. dr hab. Jan Tutaj, Dziekan, Wydział Rzeźby
 3. prof. dr hab. Adam Brincken Przewodniczący, NSZZ Solidarność
 4. dr hab. Agata Kwiatkowska-Lubańska, prof. ASP, Prorektor ds. badań i ewaluacji
 5. prof. dr hab. Marek Błażucki Dziekan, Wydział Architektury Wnętrz
 6. mgr Monika Wiejaczka, Kanclerz
 7. mgr Jacek Kowalski, Kwestor
 8. mgr inż. Andrzej Tombiński, Pełnomocnik Rektora ds. realizacji strategicznych działań Uczelni
 9. mgr Sławomir Sobczyk, Rada Uczelni
 10. mgr Dariusz Raglewski, Rada Uczelni
 11. mgr Natalia Zarzecka, Rada Uczelni

Skład Komisji Senackich

Komisja Senacka ds. Strategii i Rozwoju
Przewodniczący:
Prorektor dr hab. Bartłomiej Struzik
dr Tomasz Winiarski (WG)
dr Wojciech Kopeć (WM)
prof. dr hab. Jan Tutaj (WRZ)
dr hab. Grzegorz Biliński, prof. ASP (WI)
dr Krzysztof Bogomaz (WFP)
prof. dr hab. Marek Błażucki (WAW)
dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP (WKiRDS)
mgr Jacek Kowalski, Kwestor
mgr Monika Wiejaczka, Kanclerz

Komisja Senacka ds. Współpracy
Przewodniczący:
Prorektor dr hab. Bartłomiej Struzik
dr Natalia Wiernik (WG)
dr Artur Kapturski (WM)
dr Janusz Janczy (WRZ)
mgr Elżbieta Wysakowska-Walters (WI)
dr hab. Anna Szwaja (WFP)
dr hab. Łukasz Sarnat prof. ASP (WAW)
dr Katarzyna Stępień (WKiRDS)
mgr Elżbieta Mroziak, kierownik Działu Nauczania
Koordynatorzy programu Erasmus
Kinga Syrek, przedstawicielka studentów
mgr Kamila Zielińska, przedstawicielka doktorantów 

Komisja Senacka ds. Struktury i Programu Studiów
Przewodniczący:
Prorektor dr hab. Robert Sowa
dr Aleksandra Toborowicz (WG)
prof. dr hab. Zbigniew Bajek (WM)
mgr Michalina Bigaj (WRZ)
prof. dr hab. Artur Tajber (WI)
dr hab. Michał Kracik (WFP)
prof. dr hab. Rafał Ziembiński (WAW)
dr Regina Kozik (WKiRDS)
mgr Elżbieta Mroziak, kierownik Działu Nauczania
Laura Gutowska, przedstawicielka studentów
mgr Paulina Krupa, przedstawicielka doktorantów


Komisja Senacka ds. Statutu i Regulaminów
Przewodnicząca:

mgr Monika Wiejaczka, Kanclerz
prof. dr hab. Henryk Ożóg (WG)
dr hab. Witold Stelmachniewicz, prof. ASP (WM)
prof. dr hab. Jacek Kucaba (WRZ)
dr Krzysztof Maniak (WI)
dr hab. Monika Wojtaszek-Dziadusz, prof. ASP (WFP)
dr hab. Tomasz Wójcik, prof. ASP (WAW)
mgr Marek Wawrzkiewicz (WKiRDS)
mgr Elżbieta Mroziak, kierownik Działu Nauczania
Julia Kracla, przedstawicielka studentów
mgr Joanna Olech, przedstawicielka doktorantów

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.