Skład Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w kadencji 2020-2024:

W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora zwyczajnego lub profesora uczelni w osobach:

1. prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, Rektor
2. prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka, Wydział Architektury Wnętrz
3. prof. dr hab. Michał Ostrowicki, Wydział Intermediów
4. prof. dr hab. Marcin Surzycki, Wydział Grafiki
5. prof. dr hab. Grzegorz Sztwiertnia, Wydział Malarstwa
6. dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP, Dziekan, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
7. dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP, Wydział Intermediów, Dyrektor Szkoły Doktorskiej
8. dr hab. Tomasz Daniec, prof. ASP, Dziekan, Wydział Grafiki
9. dr hab. Iwona Demko, prof. ASP, Wydział Rzeźby
10. prof. dr hab. Zofia Kaszowska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
11. dr hab. Joanna Kubicz, prof. ASP, Prorektor ds. upowszechniania dorobku
12. dr hab. Mirosław Sikorski, prof. ASP, Wydział Malarstwa
13. dr hab. Robert Sowa, prof. ASP, Prorektor ds. studenckich i kształcenia
14. dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. ASP, Prorektor ds. współpracy
15. dr hab. Ewa Pawluczuk, prof. ASP, Wydział Form Przemysłowych
16. dr hab. Marek Liskiewicz, prof. ASP, Wydział Form Przemysłowych
17. dr hab. Witold Stelmachniewicz, prof. ASP, Dziekan, Wydział Malarstwa
18. dr hab. Marek Braun, prof. ASP, Wydział Architektury Wnętrz

W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni w osobach i w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w osobach:

19. dr hab. Anna Pyrkosz, prof. ASP, Wydział Architektury Wnętrz
20. dr hab. Monika Wanyura-Kurosad, prof. ASP, Wydział Malarstwa
21. dr Mariusz Front, Dziekan, Wydział Intermediów
22. dr Aleksandra Hola, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
23. dr hab. Barbara Widłak, prof. ASP, Dziekan, Wydział Form Przemysłowych
24. dr Marta Bożyk, Wydział Grafiki
25. dr Marcin Nosko, Wydział Rzeźby
26. mgr inż. Marcin Langkamer, Dział Administracyjno- Gospodarczy
27. mgr Monika Tylek-Olko, Dział Spraw Pracowniczych

W grupie studentów i doktorantów w osobach:

28. mgr Piotr Madej, Doktorant
29. Magdalena Pyla, Studentka
30. Amelia Jawień, Studentka
31. Piotr Pryk, Student
32. Igor Budzowski, Student
33. Kornelia Bolechała, Studentka
34. Filip Klechowski, Student

Z głosem doradczym:

35. prof. dr hab. Jacek Osiewalski, Przewodniczący, Rada Uczelni
36. prof. dr hab. Jan Tutaj, Dziekan, Wydział Rzeźby
37. prof. dr hab. Adam Brincken Przewodniczący, NSZZ Solidarność
38. dr hab. Agata Kwiatkowska-Lubańska, prof. ASP, Prorektor ds. badań i ewaluacji
39. prof. dr hab. Marek Błażucki Dziekan, Wydział Architektury Wnętrz
40. mgr Monika Wiejaczka, Kanclerz
41. mgr inż. Agnieszka Rogowska, Kwestor
42. mgr inż. Andrzej Tombiński, Pełnomocnik Rektora ds. realizacji strategicznych działań Uczelni
43. mgr Sławomir Sobczyk, Rada Uczeln
44. mgr Dariusz Raglewski, Rada Uczelni
45. mgr Natalia Zarzecka, Rada Uczelni

Skład Komisji Senackich

Komisja Senacka ds. Strategii i Rozwoju
1. Przewodniczący: Prorektor dr hab. Bartłomiej Struzik
2. dr Tomasz Winiarski (WG)
3. dr Wojciech Kopeć (WM)
4. prof. dr hab. Jan Tutaj (WR)
5. dr hab. Grzegorz Biliński, prof. ASP (WI)
6. dr Krzysztof Bogomaz (WFP)
7. prof. dr hab. Marek Błażucki (WAW)
8. dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP (WKiRDS)
9. mgr Monika Wiejaczka - Kanclerz
10. mgr inż. Agnieszka Rogowska - Kwestor

Komisja Senacka ds. Współpracy
1. Przewodniczący: Prorektor dr hab. Bartłomiej Struzik
2. dr Natalia Wiernik (WG)
3. dr Artur Kapturski (WM)
4. dr Janusz Janczy (WR)
5. dr Elżbieta Wysakowska-Walters (WI)
6. dr hab. Anna Szwaja (WFP)
7. dr hab. Michał Misiak (WAW)
8. dr Katarzyna Stępień (WKiRDS)
9. mgr Elżbieta Mroziak - kierownik Działu Nauczania
10. dr hab. Joanna Kaiser-Plaskowska - Koordynator programu Erasmus
11. dr Aleksandra Hola – Koordynator programu Erasmus 
12. 
Kornelia Bolechała – przedstawicielka studentów 
13. mgr Kamila Zielińska - przedstawicielka doktorantów
14. mgr Natalia Potoczek – pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej 
15. mgr Zuzanna Witkowska – pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej 
16. mgr Anna Knych-Sałach – pracownik Kancelarii Uczelni 

Komisja Senacka ds. Struktury i Programu Studiów
1. Przewodniczący: Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Robert Sowa 
2. dr Aleksandra Toborowicz (WG)
3. prof. dr hab. Zbigniew Bajek (WM)
4. dr Michalina Bigaj (WRZ)
5. prof. dr hab. Artur Tajber (WI)
6. dr Szymon Kiwerski (WFP) 
7. prof. dr hab. Rafał Ziembiński (WAW)
8. dr Regina Kozik (WKiRDS)
9. mgr Elżbieta Mroziak - kierownik Działu Nauczania
10. Amelia Jawień - przedstawicielka studentów
11. mgr Paulina Krupa - przedstawicielka doktorantów

Komisja Senacka ds. Statutu i Regulaminów
1. Przewodnicząca: mgr Monika Wiejaczka - Kanclerz
2. prof. dr hab. Henryk Ożóg (WG)
3. dr hab. Marta Makarczuk (WM) 
4. prof. dr hab. Jacek Kucaba (WR)
5. dr Krzysztof Maniak (WI)
6. dr hab. Monika Wojtaszek-Dziadusz (WFP)
7. dr hab. Tomasz Wójcik (WAW)
8. mgr Marek Wawrzkiewicz (WKiRDS)
9. mgr Elżbieta Mroziak - kierownik Działu Nauczania
10. Igor Budzowski - przedstawiciel studentów
11. mgr Antonina Lorek - przedstawicielka doktorantów

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.