Senat jest organem stanowiącym i opiniodawczym rektora. Współdziała z rektorem w zakresie kierowania uczelnią. Jego kompetencje określają przepisy aktów prawnych zawarte w "Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce".

Skład Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w kadencji 2020-2024:

 

W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni w osobach:

1. prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, Rektor
2. prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka, Wydział Architektury Wnętrz
3. prof. dr hab. Michał Ostrowicki,  Widział Intermediów
4. prof. dr hab. Marcin Surzycki, Wydział Grafiki
5. dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP, Dyrektor Szkoła Doktorska
6. dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
7. dr hab. Marek Braun, prof. ASP,  Wydział Architektury Wnętrz
8. dr hab. Tomasz Daniec, prof. ASP, Dziekan Wydział Grafiki
9. dr hab. Iwona Demko, prof. ASP, Wydział Rzeźby
10. dr hab. Zofia Kaszowska, prof. ASP, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
11. dr hab. Joanna Kubicz, prof. ASP, Prorektor ds. upowszechniania dorobku
12. dr hab. Marek Liskiewicz, prof. ASP, Wydział Form Przemysłowych
13. dr hab. Ewa Pawluczuk, prof. ASP, Wydział Form Przemysłowych
14. dr hab. Mirosław Sikorski, prof. ASP, Wydział Malarstwa
15. dr hab. Robert Sowa, prof. ASP, Prorektor ds. studenckich i kształcenia 
16. dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. ASP, Prorektor ds. współpracy 
17. dr hab. Witold Stelmachniewicz, prof. ASP, Dziekan Wydział Malarstwa
18. prof. dr hab. Grzegorz Sztwiertnia, Wydział Malarstwa

W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni w osobach i w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w osobach:

18. dr Mariusz Front Dziekan, Wydział Intermediów
19. dr hab. Anna Pyrkosz, Wydział Architektury Wnętrz
20. dr hab. Monika Wanyura-Kurosad, Wydział Malarstwa
21. dr hab. Barbara Widłak , prof. ASP, Dziekan Wydział Form Przemysłowych
22. dr Marta Bożyk, Wydział Grafiki
23. dr Aleksandra Hola, Wydział Konserwacji I Restauracji Dzieł Sztuki
24. dr Marcin Nosko, Wydział Rzeźby
25. mgr inż. Marcin Langkamer, Dział Administracyjno- Gospodarczy
26. mgr. Monika Tylek- Olko, Dział Spraw Pracowniczych

W grupie studentów i doktorantów w osobach:

27. Oliwia Gabryś, Student
28. Laura Gutowska, Student
29. Julia Kracla, Student
30. mgr Piotr Madej, Doktorant
31. Karol Patoła, Student
32. Dominik Setlak, Student
33. Dominika Wąsik, Student 

Z głosem doradczym:

34. prof. dr hab. Jacek Osiewalski, Przewodniczący Rada Uczelni
35. dr hab. Agata Kwiatkowska- Lubańska, prof. ASP, Prorektor ds. badań i ewaluacji 
36. dr hab. inż. arch. Grzegorz Biliński, prof. ASP, Wydział intermediów
37. prof. dr hab. Adam Brincken, NSZZ Solidarność
38. mgr Jacek Kowalski, Kwestor
39. mgr Sławomir Sobczyk, Rada Uczelni
40. mgr inż. Andrzej Tombiński, Rada Uczelni
41. mgr Monika Wiejaczka, Kanclerz
42. mgr Jadwiga Wielgut- Walczak, Dyrektor Biblioteka Główna
43. mgr Natalia Zarzecka, Rada Uczelni

Skład Komisji Senackich

Komisja Senacka ds. Strategii i Rozwoju
Przewodniczący:
Prorektor dr hab. Bartłomiej Struzik
dr Tomasz Winiarski ( WG)
dr Wojciech Kopeć (WM)
prof. Jan Tutaj (WRZ)
dr hab. Grzegorz Biliński (WI)
dr Krzysztof Bogomaz (WFP)
dr hab. Marek Błażucki (WAW)
dr hab. Małgorzata Nowalińska (WKiRDS)
mgr Jacek Kowalski- Kwestor
Kanclerz

Komisja Senacka ds. Współpracy
Przewodniczący:
Prorektor dr hab. Bartłomiej Struzik
dr Natalia Wiernik (WG)
dr Artur Kapturski (WM)
dr Janusz Janczy (WRZ)
mgr Elżbieta Wysakowska- Walters (WI)
dr hab. Anna Szwaja (WFP)
dr hab. Łukasz Sarnat (WAW)
dr Katarzyna Stępień (WKiRDS)
mgr Elżbieta Mroziak - kierownik Działu Nauczania
Koordynatorzy programu Erasmus
Kinga Syrek - przedstawicielka studentów
mgr Kamila Zielińska – przedstawicielka doktorantów 

Komisja Senacka ds. Struktury i Programu Studiów
Przewodniczący:
Prorektor dr hab. Robert Sowa
dr Aleksandra Toborowicz (WG)
prof. dr hab. Zbigniew Bajek (WM)
mgr Michalina Bigaj (WRZ)
prof. dr hab. Artur Tajber (WI)
dr hab. Michał Kracik (WFP)
prof. Rafał Ziembiński (WAW)
dr Regina Kozik (WKiRDS)
mgr Elżbieta Mroziak - kierownik Działu Nauczania
Laura Gutowska, - przedstawicielka studentów
mgr Paulina Krupa – przedstawicielka doktorantów


Komisja Senacka ds. Statutu i Regulaminów
Przewodnicząca:
Kanclerz
prof. dr hab. Henryk Ożóg (WG)
dr hab. Witold Stelmachniewicz (WM)
prof. dr hab. Jacek Kucaba (WRZ)
dr Krzysztof Maniak (WI)
dr hab. Monika Wojtaszek- Dziadusz (WFP)
dr hab. Tomasz Wójcik (WAW)
mgr Marek Wawrzkiewicz (WKiRDS)
mgr Elżbieta Mroziak - kierownik Działu Nauczania
Julia Kracla – przedstawicielka studentów
mgr Joanna Olech – przedstawicielka doktorantów

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.