Skład Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w kadencji 2020-2024:

W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora zwyczajnego lub profesora uczelni w osobach:

1. prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, Rektor
2. prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka, Wydział Architektury Wnętrz
3. prof. dr hab. Michał Ostrowicki, Wydział Intermediów
4. prof. dr hab. Marcin Surzycki, Wydział Grafiki
5. prof. dr hab. Grzegorz Sztwiertnia, Wydział Malarstwa
6. dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP, Dziekan, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
7. dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP, Wydział Intermediów, Dyrektor Szkoły Doktorskiej
8. dr hab. Tomasz Daniec, prof. ASP, Dziekan, Wydział Grafiki
9. dr hab. Iwona Demko, prof. ASP, Wydział Rzeźby
10. prof. dr hab. Zofia Kaszowska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
11. dr hab. Joanna Kubicz, prof. ASP, Prorektor ds. upowszechniania dorobku
12. dr hab. Mirosław Sikorski, prof. ASP, Wydział Malarstwa
13. dr hab. Robert Sowa, prof. ASP, Prorektor ds. studenckich i kształcenia
14. dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. ASP, Prorektor ds. współpracy
15. dr hab. Ewa Pawluczuk, prof. ASP, Wydział Form Przemysłowych
16. dr hab. Marek Liskiewicz, prof. ASP, Wydział Form Przemysłowych
17. dr hab. Witold Stelmachniewicz, prof. ASP, Dziekan, Wydział Malarstwa
18. dr hab. Marek Braun, prof. ASP, Wydział Architektury Wnętrz

W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni w osobach i w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w osobach:

19. dr hab. Anna Pyrkosz, prof. ASP, Wydział Architektury Wnętrz
20. dr hab. Monika Wanyura-Kurosad, prof. ASP, Wydział Malarstwa
21. dr Mariusz Front, Dziekan, Wydział Intermediów
22. dr Aleksandra Hola, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
23. dr hab. Barbara Widłak, prof. ASP, Dziekan, Wydział Form Przemysłowych
24. dr Marta Bożyk, Wydział Grafiki
25. dr Marcin Nosko, Wydział Rzeźby
26. mgr inż. Marcin Langkamer, Dział Administracyjno- Gospodarczy
27. mgr Monika Tylek-Olko, Dział Spraw Pracowniczych

W grupie studentów i doktorantów w osobach:

28. mgr Piotr Madej, Doktorant
29. Julia Kracla Studentka
30. Oliwia Gabryś, Studentka
31. Laura Gutowska, Studentka
32. Karol Patoła, Student
33. Dominik Setlak, Student
34. Dominika Wąsik, Studentka

Z głosem doradczym:

35. prof. dr hab. Jacek Osiewalski, Przewodniczący, Rada Uczelni
36. prof. dr hab. Jan Tutaj, Dziekan, Wydział Rzeźby
37. prof. dr hab. Adam Brincken Przewodniczący, NSZZ Solidarność
38. dr hab. Agata Kwiatkowska-Lubańska, prof. ASP, Prorektor ds. badań i ewaluacji
39. prof. dr hab. Marek Błażucki Dziekan, Wydział Architektury Wnętrz
40. mgr Monika Wiejaczka, Kanclerz
41. mgr inż. Agnieszka Rogowska, Kwestor
42. mgr inż. Andrzej Tombiński, Pełnomocnik Rektora ds. realizacji strategicznych działań Uczelni
43. mgr Sławomir Sobczyk, Rada Uczeln
44. mgr Dariusz Raglewski, Rada Uczelni
45. mgr Natalia Zarzecka, Rada Uczelni

Skład Komisji Senackich

Komisja Senacka ds. Strategii i Rozwoju
Przewodniczący:
Prorektor dr hab. Bartłomiej Struzik
dr Tomasz Winiarski (WG)
dr Wojciech Kopeć (WM)
prof. dr hab. Jan Tutaj (WRZ)
dr hab. Grzegorz Biliński, prof. ASP (WI)
dr Krzysztof Bogomaz (WFP)
prof. dr hab. Marek Błażucki (WAW)
dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP (WKiRDS)
mgr inż. Agnieszka Rogowska, Kwestor
mgr Monika Wiejaczka, Kanclerz

Komisja Senacka ds. Współpracy
Przewodniczący:
Prorektor dr hab. Bartłomiej Struzik
dr Natalia Wiernik (WG)
dr Artur Kapturski (WM)
dr Janusz Janczy (WRZ)
mgr Elżbieta Wysakowska-Walters (WI)
dr hab. Anna Szwaja (WFP)
dr hab. Michał Misiak ASP (WAW)
dr Katarzyna Stępień (WKiRDS)
mgr Elżbieta Mroziak, kierownik Działu Nauczania
Koordynatorzy programu Erasmus
Kinga Syrek, przedstawicielka studentów
mgr Kamila Zielińska, przedstawicielka doktorantów 

Komisja Senacka ds. Struktury i Programu Studiów
Przewodniczący:
Prorektor dr hab. Robert Sowa
dr Aleksandra Toborowicz (WG)
prof. dr hab. Zbigniew Bajek (WM)
mgr Michalina Bigaj (WRZ)
prof. dr hab. Artur Tajber (WI)
dr hab. Michał Kracik (WFP)
prof. dr hab. Rafał Ziembiński (WAW)
dr Regina Kozik (WKiRDS)
mgr Elżbieta Mroziak, kierownik Działu Nauczania
Laura Gutowska, przedstawicielka studentów
mgr Paulina Krupa, przedstawicielka doktorantów


Komisja Senacka ds. Statutu i Regulaminów
Przewodnicząca:

mgr Monika Wiejaczka, Kanclerz
prof. dr hab. Henryk Ożóg (WG)
dr hab. Witold Stelmachniewicz, prof. ASP (WM)
prof. dr hab. Jacek Kucaba (WRZ)
dr Krzysztof Maniak (WI)
dr hab. Monika Wojtaszek-Dziadusz, prof. ASP (WFP)
dr hab. Tomasz Wójcik, prof. ASP (WAW)
mgr Marek Wawrzkiewicz (WKiRDS)
mgr Elżbieta Mroziak, kierownik Działu Nauczania
Julia Kracla, przedstawicielka studentów
mgr Joanna Olech, przedstawicielka doktorantów

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.