12. Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie wyników II tury głosowania na funkcję Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na kadencję 2020-2024

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że II tura głosowania na funkcję rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie odbyła się w dniu 24.06.2020 (środa) w godzinach 06:00-21:00 i przebiegła sprawnie, bez komplikacji. Zarejestrowano dwa incydenty zakłócenia ciszy wyborczej, jednak po uzyskaniu zgłoszeń, niedozwolone materiały niezwłocznie zostały usunięte, a osoby za nie odpowiedzialne upomniane.

Głos można było oddać online poprzez moduł ankiet systemu Akademus.

• Liczba uprawnionych do głosowania: 524

• Liczba oddanych głosów: 468

• Frekwencja: 89 %

• Nie oddano głosów nieważnych

Wyniki głosowania:

dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP - 230 głosów

prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk - 238 głosów

Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza ważność przeprowadzonej II tury wyborów i ogłasza, że nowym rektorem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zostaje:

prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk

Gratulacje dla obydwu kandydatów. Podziękowania dla społeczności Akademii za udział w głosowaniu.

w imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej,

Adam Zduńczyk

przewodniczący

 

11. Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie II tury wyborów na funkcję Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że II tura wyborów na funkcję Rektora odbędzie się zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym 24 czerwca 2020 roku (środa) w godzinach 06:00-21:00.

Głosowanie obędzie się przez system Akademus w sposób analogiczny do I tury. W dniach 23 - 24 czerwca 2020 obowiązywać będzie cisza wyborcza.

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej,

Adam Zduńczyk przewodniczący

 

10. Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie terminu I tury wyborów na funkcję Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w najbliższą środę 17 czerwca 2020 roku odbędą się wybory na funkcję rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na kadencję 2020-2024.

Wybory odbędą się za pomocą modułu ankiet systemu Akademus. Aby zagłosować w wyborach, elektor zobowiązany jest do 

 • wejścia na stronę internetową akademus.asp.krakow.pl,

 • zalogowania się swoim służbowym adresem e-mail

 • wejścia w zakładkę "twoje ankiety", aby tam oddać głos na wybranego kandydata.

Głosowanie odbędzie się w środę 17.06.2020 w godzinach 6:00-21:00.

Wyniki I tury wyborów zostaną ogłoszone niezwłocznie po analizie danych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą jeszcze tego samego dnia.

W razie problemów związanych z oddaniem głosu, Uczelniana Komisja Wyborcza prosi o kontakt z działem informatycznym ASP w Krakowie.

Jeśli któryś z elektorów czuje się niepewnie w związku z oddawaniem głosu w sposób zdalny, będzie miał możliwość zagłosować przy pomocy asysty: między godziną 9:00 a godziną 17:00 w budynku ASP przy placu Matejki w Krakowie będzie czekał komputer wraz z dyżurującym pracownikiem działu informatycznego oraz jednym przedstawicielem Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Na naszej stronie znajduje się instrukcja głosowania przez system Akademus.

Zachęcamy do głosowania!

w imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej,

Adam Zduńczyk
przewodniczący

 

9. Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie ogłoszenia listy ostatecznie zgłoszonych kandydatów na funkcje Rektora

Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza listę ostatecznie zgłoszonych kandydatów na funkcję rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na kadencję 2020-2024 w kolejności alfabetycznej:

 1. Dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP
 2. Prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk
 3. Dr hab. Iwona Demko, prof. ASP
 4. Prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka
 5. Prof. dr hab. Józef Murzyn
 6. Dr hab. Jan Tutaj, prof. ASP

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej
Adam Zduńczyk przewodniczący

 

8. Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie wyników wstępnego zgłaszania kandydatur na rektora przez senatorów

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o wpłynięciu 5 ważnych wstępnych kandydatur na rektora zgłoszonych przez członków Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 1 zgłoszenie wpłynęło po wyznaczonym terminie i tym samym uznaje się je za nieważne.|

Poniżej znajduje się lista w kolejności alfabetycznej:

 1. Bogdan Achimescu - dr hab. prof. ASP
 2. Andrzej Bednarczyk - profesor zwyczajny
 3. Beata Gibała-Kapecka - profesor zwyczajna
 4. Jan Tutaj - dr hab. prof. ASP

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej

Adam Zduńczyk
przewodniczący

7. Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów na członków senatu i procedowania zdalnego

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że kandydaci na członków senatu mogą być zgłaszani w sposób zdalny za pośrednictwem służbowego adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym , a także na stronie internetowej Akademii w zakładce: Wybory 2020 / Druki. Wynika to z uchwały nr 11 Uczelnianej Komisji Wyborczej ws. formy przeprowadzenia wyborów.

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że wybory do Rad Wydziału są przeprowadzane przez poszczególne Okręgowe Komisje Wyborcze w terminach określonych przez poszczególne Okręgowe Komisje Wyborcze przed upływem kadencji danej Rady Wydziału.

6. Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie wstępnego zgłaszania kandydatów na Rektora
 
Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że każdy senator może zgłosić jednego kandydata na funkcję rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Aby dokonać zgłoszenia, należy wysłać wypełniony formularz „zgłoszenie dla kandydata na rektora 2020”, na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ze swojego służbowego adresu e-mail zakończonego sufiksem asp.krakow.pl.

Termin wstępnego zgłaszania kandydatur na funkcję rektora upływa 26 maja 2020 roku o godzinie 15:00.
 
Formularz „zgłoszenie dla kandydata na rektora 2020” stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
 
 
 
5. Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 04/05/2020

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o zmianach w kalendarzu wyborczym 2020. Zmiany terminów są spowodowane brakiem regulacji prawnych dotyczących przeprowadzenia wyborów i czynności wyborczych w trybie zdalnym. Aktualnie Uczelniana Komisja Wyborcza oczekuje wprowadzenia zmian przez Senat ASP w Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Zobacz: aktualny kalendarz wyborczy.
 
 


4. Rada Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie Uchwała nr 4/2020 z dnia 2marca 2020 roku

W związku z realizacją jednego ze swoich ustawowych zadań, jakim jest wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat (art. 18 ust. 1 p.5), Rada Uczelni ASP przyjmuje następujący tryb wskazywania kandydatów na Rektora ASP:

\1. Rada spotyka się indywidualnie z każdą osobą, zgłaszającą swe zainteresowanie wskazaniem przez Radę i spełniającą formalne warunki kandydowania; \2. spotkanie rozpoczyna się od prezentacji przez potencjalnego Kandydata jego wizji Akademii w kadencji 2020-2024 (do 15 minut), a następnie odbywa się (trwające około godziny) wysłuchanie odpowiedzi potencjalnego Kandydata na pytania dotyczące zarządzania, m.in.

a) budżetu ASP i możliwej jego optymalizacji - zarówno po stronie przychodów, jak i wydatków, b) pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł (jakie źródła przychodów uczelni poza subwencjami i dotacjami przewiduje Kandydat?) c) kryteriów podziału subwencji przyznawanych corocznie Uczelni, d) proponowanych zmian w zarządzaniuistrukturze organizacyjnej ASP, e) zmianw wykorzystaniu zasobów ludzkich,szczególnie w obszarze administracji, f) niezbędnych kompetencjiosoby obejmującej stanowisko kanclerza Uczelni, g) zarządzania majątkiem trwałym Uczelni, w szczególności możliwości poprawy sytuacji lokalowej, h) tego, co Kandydat będzie uważać za 4 lata za swój sukces, a co za porażkę;

\3. na zakończenie ok. 90-minutowego spotkania potencjalny Kandydat formułuje zwięzły (kilku zdaniowy, do 1000 znaków) program na kadencję 2020-2024, który przekazuje Radzie na piśmie w terminie dwóch dni; nieotrzymanie programu Rada traktuje jako rezygnację potencjalnego Kandydata ze wskazania go przez Radę; \4. po zakończeniu spotkań i otrzymaniu zwięzłych programów na kadencję 2020-2024 podejmowane są i przekazywane poufnie każdemu Kandydatowi z osobna decyzje Rady Uczelni w sprawie wskazania; Rektor i przewodniczący UKW są informowani o fakcie zakończeniu przez Radę procedury wskazywania kandydatów; \5. uchwały o wskazaniu kandydatów na rektora przyszłej kadencji są ujawniane przez przedstawiciela Rady Uczelni podczas posiedzenia Senatu ASP, na którym następuje opiniowanie przez Senat kandydatów na rektora w kadencji 2020-24.

W imieniu Rady – przewodniczący

prof. dr hab. Jacek Osiewalski

 


3. Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 27/02/2020.

Instrukcja dla Okręgowych Komisji Wyborczych.

\1. do 06/04/2020 każda OKW przedstawia listę kandydatów do Senatu do UKW przez przekazanie odpowiednich dokumentów do Sekretarza UKW przez Rektorat ASP.

\2. do 10/04/2020 UKW przedstawia każdemu OKW wzory kart do głosowania na członków Senatu.

\3. do 27/05/2020 OKW przeprowadzają wybory do Senatu.

\4. do 29/05/2020 OKW dostarcza protokoły wyborcze do sekretarza UKW.

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą, Rozdziałem V: Wybory do Senatu, paragrafem 22 pkt. 3 i 4, każdy wyborca oddaje tylko 1 głos (na jednego kandydata), spośród wszystkich wyłonionych kandydatów ze wszystkich przedstawionych okręgów wyborczych, w swojej grupie (grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni; grupa nauczycieli akademickich niebędących profesorami).


2. Informacje od UKW (Uczelnianej Komisji Wyborczej): z dnia 18.02.2020

I. w związku ze zbliżającymi się wyborami na stanowisko rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Uczelniana Komisja Wyborcza informuje:

\1. o możliwości zgłaszania kandydatów na stanowisko rektora do Rady Uczelni do dnia 25 Lutego 2020. Komunikat Rady Uczelni:

"W nawiązaniu do artykułu 18 (ustęp 1 punkt 5) ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" z dnia 20 lipca 2018 roku, osoby rozważające kandydowanie na Rektora ASP i zainteresowane wskazaniem ich przez Radę Uczelni proszone są o zgłoszenie się na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 25 lutego 2020. Rada Uczelni przewiduje indywidualne spotkania z osobami zainteresowanymi kandydowaniem".

\2. o możliwości zgłaszania kandydatów na stanowisko rektora na posiedzeniu senatu przez Senatorów do 20 marca 2020 roku. Warunkiem umożliwiającym zgłaszanie kandydatów na stanowisko rektora jest obecność przewodniczącego UKW na rzeczonym posiedzeniu Senatu.

\3. o konieczności wyłonienia elektorów studentów i doktorantów przez Samorządy Studenckie i Doktoranckie w związku z wyborami na stanowisko rektora do 20 marca 2020 roku.

W załączniku znajduje się kalendarz wyborczy. Inne akty prawne, druki i aktualności zostaną wkrótce opublikowane w zakładce Wybory 2020 na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie https://www.asp.krakow.pl/akademia/wybory-2020-1/aktualnosci-dot-wyborow

II. w związku ze zbliżającymi się wyborami do Senatu i Rad Wydziałów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Uczelniana Komisja Wyborcza informuje:

O konieczności wyłonienia składów Okręgowych Komisji Wyborczych przez grupy i jednostki Uczelniane określone w Regulaminie Wyborczym do 02 marca 2020 roku i przekazanie ich składów w formie protokołu do sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej za pośrednictwem biuro Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

W załączniku znajduje się kalendarz wyborczy i regulamin. Inne akty prawne, druki i aktualności znajdą się w zakładce Wybory 2020 na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie https://www.asp.krakow.pl/akademia/wybory-2020-1/aktualnosci-dot-wyborow

 


Informacja od Rady Uczelni z dnia 18.02.2020

"W nawiązaniu do artykułu 18 (ustęp 1 punkt 5) ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" z dnia 20 lipca 2018 roku, osoby rozważające kandydowanie na Rektora ASP i zainteresowane wskazaniem ich przez Radę Uczelni proszone są o zgłoszenie się na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 25 lutego 2020. Rada Uczelni przewiduje indywidualne spotkania z osobami zainteresowanymi kandydowaniem".

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.