1. Informacja od Rady Uczelni z dnia 18.02.2020

"W nawiązaniu do artykułu 18 (ustęp 1 punkt 5) ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" z dnia 20 lipca 2018 roku, osoby rozważające kandydowanie na Rektora ASP i zainteresowane wskazaniem ich przez Radę Uczelni proszone są o zgłoszenie się na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 25 lutego 2020. Rada Uczelni przewiduje indywidualne spotkania z osobami zainteresowanymi kandydowaniem".

 


2. Informacje od UKW (Uczelnianej Komisji Wyborczej): z dnia 18.02.2020

I. w związku ze zbliżającymi się wyborami na stanowisko rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Uczelniana Komisja Wyborcza informuje:

1. o możliwości zgłaszania kandydatów na stanowisko rektora do Rady Uczelni do dnia 25 Lutego 2020. Komunikat Rady Uczelni:

"W nawiązaniu do artykułu 18 (ustęp 1 punkt 5) ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" z dnia 20 lipca 2018 roku, osoby rozważające kandydowanie na Rektora ASP i zainteresowane wskazaniem ich przez Radę Uczelni proszone są o zgłoszenie się na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 25 lutego 2020. Rada Uczelni przewiduje indywidualne spotkania z osobami zainteresowanymi kandydowaniem".

2. o możliwości zgłaszania kandydatów na stanowisko rektora na posiedzeniu senatu przez Senatorów do 20 marca 2020 roku. Warunkiem umożliwiającym zgłaszanie kandydatów na stanowisko rektora jest obecność przewodniczącego UKW na rzeczonym posiedzeniu Senatu.

3. o konieczności wyłonienia elektorów studentów i doktorantów przez Samorządy Studenckie i Doktoranckie w związku z wyborami na stanowisko rektora do 20 marca 2020 roku.

W załączniku znajduje się kalendarz wyborczy. Inne akty prawne, druki i aktualności zostaną wkrótce opublikowane w zakładce Wybory 2020 na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie https://www.asp.krakow.pl/akademia/wybory-2020-1/aktualnosci-dot-wyborow

II. w związku ze zbliżającymi się wyborami do Senatu i Rad Wydziałów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Uczelniana Komisja Wyborcza informuje:

O konieczności wyłonienia składów Okręgowych Komisji Wyborczych przez grupy i jednostki Uczelniane określone w Regulaminie Wyborczym do 02 marca 2020 roku i przekazanie ich składów w formie protokołu do sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej za pośrednictwem biuro Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

W załączniku znajduje się kalendarz wyborczy i regulamin. Inne akty prawne, druki i aktualności znajdą się w zakładce Wybory 2020 na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie https://www.asp.krakow.pl/akademia/wybory-2020-1/aktualnosci-dot-wyborow

 

 


3. Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 27/02/2020.

Instrukcja dla Okręgowych Komisji Wyborczych.

1. do 06/04/2020 każda OKW przedstawia listę kandydatów do Senatu do UKW przez przekazanie odpowiednich dokumentów do Sekretarza UKW przez Rektorat ASP.

2. do 10/04/2020 UKW przedstawia każdemu OKW wzory kart do głosowania na członków Senatu.

3. do 27/05/2020 OKW przeprowadzają wybory do Senatu.

4. do 29/05/2020 OKW dostarcza protokoły wyborcze do sekretarza UKW.

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą, Rozdziałem V: Wybory do Senatu, paragrafem 22 pkt. 3 i 4, każdy wyborca oddaje tylko 1 głos (na jednego kandydata), spośród wszystkich wyłonionych kandydatów ze wszystkich przedstawionych okręgów wyborczych, w swojej grupie (grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni; grupa nauczycieli akademickich niebędących profesorami).

 


3.  Rada Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie

Uchwała nr 4/2020

z dnia 2marca 2020 roku

 

W związku z realizacją jednego ze swoich ustawowych zadań, jakim jest wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat (art. 18 ust. 1 p.5), Rada Uczelni ASP przyjmuje następujący tryb wskazywania kandydatów na Rektora ASP:


1. Rada spotyka się indywidualnie z każdą osobą, zgłaszającą swe zainteresowanie wskazaniem przez Radę i spełniającą formalne warunki kandydowania;
2. spotkanie rozpoczyna się od prezentacji przez potencjalnego Kandydata jego wizji Akademii w kadencji 2020-2024 (do 15 minut), a następnie odbywa się (trwające około godziny) wysłuchanie odpowiedzi potencjalnego Kandydata na pytania dotyczące zarządzania, m.in.


a) budżetu ASP i możliwej jego optymalizacji - zarówno po stronie przychodów, jak i wydatków,
b) pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł (jakie źródła przychodów uczelni poza subwencjami i dotacjami przewiduje Kandydat?)
c) kryteriów podziału subwencji przyznawanych corocznie Uczelni,
d) proponowanych zmian w zarządzaniuistrukturze organizacyjnej ASP,
e) zmianw wykorzystaniu zasobów ludzkich,szczególnie w obszarze administracji,
f) niezbędnych kompetencjiosoby obejmującej stanowisko kanclerza Uczelni,
g) zarządzania majątkiem trwałym Uczelni, w szczególności możliwości poprawy sytuacji lokalowej,
h) tego, co Kandydat będzie uważać za 4 lata za swój sukces, a co za porażkę;

3. na zakończenie ok. 90-minutowego spotkania potencjalny Kandydat formułuje zwięzły (kilku zdaniowy, do 1000 znaków) program na kadencję 2020-2024, który przekazuje Radzie na piśmie w terminie dwóch dni; nieotrzymanie programu Rada traktuje jako rezygnację potencjalnego Kandydata ze wskazania go przez Radę;
4. po zakończeniu spotkań i otrzymaniu zwięzłych programów na kadencję 2020-2024 podejmowane są i przekazywane poufnie każdemu Kandydatowi z osobna decyzje Rady Uczelni w sprawie wskazania; Rektor i przewodniczący UKW są informowani o fakcie zakończeniu przez Radę procedury wskazywania kandydatów;
5. uchwały o wskazaniu kandydatów na rektora przyszłej kadencji są ujawniane przez przedstawiciela Rady Uczelni podczas posiedzenia Senatu ASP, na którym następuje opiniowanie przez Senat kandydatów na rektora w kadencji 2020-24.

W imieniu Rady – przewodniczący

prof. dr hab. Jacek Osiewalski

 


 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.