dsc 8214

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie jako pierwsza w Polsce rozpoczęła kształcenie studentów w zakresie wzornictwa przemysłowego. W roku akademickim 1961/62, z inicjatywy Zbigniewa Chudzikiewicza i Andrzeja Pawłowskiego, przy Wydziale Architektury Wnętrz utworzono 3-letnie Studium Form Przemysłowych. Wkrótce potem, w roku 1964 Wydział Form Przemysłowych (WFP) rozpoczął swoją działalność, budując pionierski program mający na celu połączenie przedmiotów typowych dla uczelni plastycznej z całkowicie odrębnymi zagadnieniami produkcji przemysłowej, modelowania, technologii, ergonomii. Dla twórców Wydziału ważną inspiracją były założenia ideowe Bauhausu. Również nasza siedziba – budynek po Muzeum Techniczno-Przemysłowym przy ulicy Smoleńsk 9 w Krakowie, będący w latach 1913–1926 siedzibą Warsztatów Krakowskich, zobowiązywał poprzez swoje wyjątkowe tradycje w dziedzinie polskiej sztuki użytkowej.

00011fot anna szwaja

Dziś nasz program dydaktyczny opiera się na łączeniu elementów sztuki, nauk ścisłych i humanistycznych, oraz zagadnień technicznych i technologicznych. Przenika go głęboki humanizm, stawiający człowieka i jego potrzeby fizyczne, psychiczne i duchowe, a także poszanowanie dla środowiska naturalnego w centrum zainteresowania przyszłych projektantów, mających podejmować ważne dla ludzkiego funkcjonowania decyzje i brać za nie odpowiedzialność. Ma charakter interdyscyplinarny i oparty jest na kooperacji z zewnętrznymi organizacjami, instytucjami, przedstawicielami przemysłu i biznesu, oraz współpracy ze specjalistami innych dziedzin.

zdj fp

Celem podejmowanych przez nas działań, zarówno w obszarze badań jak i kształcenia, jest twórcza zmiana rzeczywistości, pozwalająca na polepszenie warunków życia w wymiarze uniwersalnym. Współczesne tempo i charakter zmian w świecie mogą negatywnie wpływać na ludzką egzystencję w jej wymiarze fizycznym i duchowym. Rozpoznanie tych zjawisk oraz umiejętne wykorzystanie tradycyjnych i współczesnych możliwości technologicznych pozwala na proponowanie działań przeciwdziałających niekorzystnym skutkom. Odpowiedzią są rozwiązania projektowe (solutions), mogące przyjąć postać nie tylko nowych przedmiotów (things), tak często łączonych z naszą dyscypliną, ale przede wszystkim właściwej organizacji procesu użytkowego lub wykorzystania zasobów już istniejących. Nasza uwaga skupiona jest na stymulowaniu pogłębionego rozpoznania problemów, podejmowaniu zadań w poczuciu odpowiedzialności za dobrostan odbiorców (użytkowników) oraz szeroko pojętego środowiska. Podejście to wspierane jest zespołowym działaniem oraz współpracą ze specjalistami.

wydzial form przemyslowych


Dziekan: dr hab. Barbara Widłak
Prodziekani: dr hab. Anna Szwaja – ds. rozwoju i współpracy i dr Grzegorz Matusik – ds. dydaktyki 

 

ul. Smoleńsk 9 31-108 Kraków tel. 12 292 62 92 w. 12

 


Strona WWW

wfp.asp.krakow.pl

 


Sekretariat:

mgr Maja Cybulska-Łacheta
517-367-175

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Struktura wydziału

Katedra Podstaw Projektowania

Pracownia Podstaw Projektowania
Pracowania Technik Przekazu
Pracownia Projektowania Modelowego

Katedra Metodyki Projektowania

Pracownia Projektowania Społecznie Odpowiedzialnego
Pracownia Projektowania Struktur Użytkowych
Pracownia Projektowania dla Środowisk Ekstremalnych
Pracownia Projektowania Alternatywnego Laboratorium badań użytkowych

Katedra Projektowania Ergonomicznego

Pracownia Projektowania Ergonomicznego
Pracownia Ergonomicznych Podstaw Projektowania
Pracownia Projektowania Konceptualnego
Pracownia Projektowania Produktu

Katedra Komunikacji Wizualnej

Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej A 
Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej B
Pracownia Podstaw Projektowania Komunikacji Wizualnej
Pracownia Opakowań i Typografii
Pracownia Projektowania Interakcji Laboratorium Badań Wizualnych

Katedra Przestrzeni i Barwy

Pracownia Wiedzy o Barwie
Pracownia Przestrzeni i Barwy
Pracownia Tekstyliów Użytkowych
Laboratorium Barwy

Katedra Sztuk Wizualnych

Pracownia a – Podstawy Studiów Wizualnych
Pracownia B – Kształtowania Struktur Wizualnych
Pracownia C – Przestrzeń Pracownia
D – Transformacji Intermedialnych

Jednostki poza Katedrami

Pracownia Rozwoju Nowego Produktu
Pracownia Obrazowania Multimedialnego
Laboratorium Komputerowe
Warsztaty Projektowo-Badawcze

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.