4w foto edyta dufaj wydzial grafiki
Fot. Edyta Dufaj, Wydział Grafiki

Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie kształci w zakresie grafiki warsztatowej, projektowania graficznego, fotografii, filmu animowanego i mediów cyfrowych oraz rysunku i malarstwa. Wieloletnia tradycja edukacji na Wydziale Grafiki oparta jest o program studiów, otwarty na aktualne nurty w sztuce i projektowaniu oraz ukierunkowany na indywidualny rozwój studenta. W skład Wydziału Grafiki wchodzą katedry: Rysunku i Malarstwa, Grafiki Warsztatowej, Projektowania Graficznego, oraz Fotografii, Filmu Animowanego i Mediów Cyfrowych. Wszystkie katedry prowadzą kształcenie propedeutyczne i specjalistyczne w swoich dziedzinach.

Koncepcja kierunku zakłada możliwość świadomego budowania przez studenta indywidualnego programu studiów w grupie specjalistycznych przedmiotów kierunkowych. Układ programu zapewnia studentowi – po przejściu etapu kształcenia podstawowego – swobodę w wyborze specjalności, a także czasu, jaki zamierza na nie przeznaczyć. Wolność w komponowaniu własnej drogi studiów, wyrażająca się odpowiedzialnym dokonywaniem wyborów, dotyczy również kształtu pracy dyplomowej.

Nasi absolwenci posiadają umiejętności i wiedzę z obszaru grafiki artystycznej i projektowej, jak i nowych mediów. Wielostronne wykształcenie plastyczne pomaga im w podejmowaniu samodzielnej i profesjonalnej działalności artystycznej. Kształcimy kreatywnych twórców, którzy odnoszą sukcesy w swoich dziedzinach.

 

Strategią krakowskiego Wydziału Grafiki jest wielopłaszczyznowe kształcenie. To wartość nadrzędna, tworząca podstawy programu. Nasza oferta wzbudza bardzo duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia, należące do najwyższych spośród wszystkich kierunków prowadzonych przez krakowską ASP. Możliwość szerokiego, kompleksowego kształcenia, równoległe rozwijanie wyobraźni artystycznej i projektowej, fotograficznej i multimedialnej pozwala kreować współczesnego artystę. Jesteśmy przekonani, że wobec szybkich przemian cywilizacyjnych, postępującej specjalizacji, częstej wymiany technologii to właśnie humanistyczne kształcenie artystyczne ma do spełnienia ważną rolę i powinno być podstawą rzetelnej edukacji, niezależnie od środków czy narzędzi, jakimi dysponuje twórca.

Analizujemy potrzeby programowe i oczekiwania studentów. Nasze rozwiązania i doświadczenia dotyczące funkcjonowania Wydziału i zakresu studiów poddajemy stałej aktualizacji. Realizując swoją misję Wydział Grafiki dąży do rozpowszechniania i przekazywania wiedzy i umiejętności opartych o swobodę w działalności artystycznej, projektowej, technologicznej, społecznej i naukowej. Trwałym elementem misji strategicznej Wydziału Grafiki jest praktykowanie na wszystkich poziomach studiów zasady partnerstwa poszukiwań artystycznych i współuczestnictwa pedagogów i studentów w działaniach edukacyjnych, artystycznych i badawczych.


 


Dziekan: dr hab. Tomasz Daniec, prof. ASP
Prodziekani:
dr Aleksandra Toborowicz – ds. kształcenia
dr Natalia Wiernik – ds. nauki 

 

31-121 Kraków

ul. Humberta 3

tel. 12 632 13 31, 12 632 48 96

 


Strona WWW

www.grafika.asp.krakow.pl

 


Sekretariat:

Anna Dębska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 786-996-456 (godz. 8.00-15.00)

Karolina Abramowicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Struktura wydziału

 

Katedra Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych

Pracownia Fotografii I
Pracownia Fotografii II
Pracownia Fotografii III
Pracownia Obrazowania Cyfrowego
Pracownia Filmu Animowanego

 

Katedra Rysunku i Malarstwa

Pracownia Malarstwa I
Pracownia Malarstwa II
Pracownia Rysunku I
Pracownia Rysunku II
Pracownia Rysunku III
Pracownia Malarstwa dla I roku
Pracownia Rysunku dla I roku

 

Katedra Grafiki Warsztatowej

Pracownia Drzeworytu
Pracownia Litografii
Pracownia Miedziorytu
Pracownia Serigrafii
Pracownia Wklęsłodruku

 

Katedra Grafiki Projektowej

Pracownia Form Reklamowych
Pracownia Projektowania Książki
Pracownia Liternictwa
Pracownia Projektowania Plakatu
Pracownia Projektowania Wstępnego

 

Katedra Teorii Grafiki

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.