thumbnail solaris 580

Wydział Intermediów jest obecnie najmłodszym wydziałem Akademii – powstał w roku 2012 w oparciu o pięcioletni dorobek działającej od 2007 roku przy Wydziale Rzeźby i realizującej unikatowy kierunek studiów Katedry Intermediów. Kierunek ten został uruchomiony dzięki wieloletnim staraniom profesorów Antoniego Porczaka i Artura Tajbera, na bazie doświadczenia prowadzonych przez nich pracowni – Pracowni Działań Medialnych (WRz) i Międzywydziałowej Pracowni Intermediów. Wydział Intermediów prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjat i studia magisterskie). Od początku swego istnienia dwukrotnie uzyskał kategorię naukową A.

Kierunek „intermedia” został uformowany przez zespół - katedry a następnie wydziału - w nawiązaniu do o pism teoretyka i współtwórcy Fluxusu, Dicka Higginsa, do dorobku pierwszej intermedialnej struktury akademickiej powołanej w roku 1968 przez prof. Hansa Bredera w Uniwersytecie Iowa, oraz do własnej praktyki artystycznej i dydaktycznej zespołu jednostki. Jego spektrum problemowe obejmuje główne zjawiska artystyczne rozwijające się od połowy XX wieku (sztuka technologiczna, sztuka performance, instalacja, poezja konkretna, konceptualizm, kontekstualizm, sztuka poczty, „nowych mediów”…), dziedzictwo Awangard, praktyki interdyscyplinarne - budowane na założeniach jedności sztuki i polisensorycznej natury percepcji. Struktura jednostki została zaprojektowana na miarę zakresu tego profilu - twórczości, badań i eksperymentów związanych z taką problematyką. Wydział składa się z trzech katedr i jednego zakładu: Katedry Zjawisk Sztuki Intermediów, Katedry Metod Sztuki Intermediów, Katedry Obszarów Sztuki Intermediów i Zakładu Teorii Sztuki Mediów. W ich ramach funkcjonuje osiem pracowni kierunkowych (dyplomujących) oraz szereg przedmiotów, warsztatów i kursów. Wydział prowadzi wiele programów współpracy międzynarodowej, programów badawczych oraz inicjatyw artystycznych.

Studia w kierunku intermedia skierowane są do osób zainteresowanych sztuką współczesną, lecz ponad jej historycznymi podziałami na dyscypliny - a więc synkretycznym, wielomedialnym i inspirowanym „rewolucją technologiczną” charakterem współczesności. Od kandydatów wymagamy zarówno ogólnej wiedzy o współczesnej kulturze i sztuce, orientacji w zjawiskach określanych jako multi- i inter-medialne, jak też możliwych do wykazania, ponadprzeciętnych umiejętności i doświadczenia w korzystaniu z podstawowych, masowych technologii współczesności: szerokiego asortymentu aplikacji komputerowych, Internetu, aparatury rejestrującej obraz i dźwięk… Wychodzimy z założenia, że hipoteza intermediów, na której opieramy ramę naszego kierunku studiów i spektrum zajmującej nas problematyki, opisuje dynamiczną formę kultury. Intermedia zatem nie są pojęciem o ustabilizowanej zawartości, lecz stale podlegającym redefinicji procesem, zarówno w sensie zawartości pojęcia, jak i jego reguł. Stąd założenia pochodne - nastawienie na przygotowanie naszych absolwentów do pełnienia ról, których nie można z góry jednoznacznie zdefiniować i przewidzieć. To nie tylko kształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się nowymi narzędziami, lecz również wprowadzenie w głębszą warstwę znaczeniową potencjalnie możliwych innowacji, przygotowanie do pracy samodzielnej, autorskiej – w wymiarze intelektualnym, technicznym i prawno-administracyjnym - do tworzenia zadań i stanowisk pracy dla innych, do podejmowania wyzwań przyszłości.


Władze wydziału:

Dziekan: dr Mariusz Front
Prodziekan: dr Krzysztof Maniak

ul. Berka Joselewicza 23
31-031 Kraków
tel.: 504-087-451


Strona wydziału:
www.imedia.asp.krakow.pl


Sekretariat:

mgr Katarzyna Soja-Blumhoff
mgr Anna Stopińska-Ziętkiewicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
ul. Berka Joselewicza 23
31-031 Kraków
tel.: 504-087-451

Piątek jest dniem wewnętrznym.


Struktura Wydziału:

Katedra Metod Sztuki Intermediów

Pracownia Transmediów
Pracownia Animacji
Pracownia Rysunku

Katedra Metod Sztuki Intermediów

Pracownia Audiosfery
Pracownia Archisfery

Katedra Zjawisk Sztuki Intermediów

Pracownia Sztuki Performance
Pracownia Interakcji Medialnych
Pracownia Sztuki Pojęciowej

Zakład Teorii Sztuki Mediów

na fotografiach:
- Akcja Rotacja - Centrum Promieniowania Synchrotronowego UJ SOLARIS, Kraków, 12.05.2018
- Reaktywacja pionierskiej rzeźby cybernetycznej E. Ihnatowicza, współpraca z zespołem AGH w Krakowie, 2018
- Wystawa Krzemowe Wzgórze, Krzemionki – Kraków, październik 2017

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.