Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (wcześniej Wydział Konserwacji Zabytków) powstał w roku 1950 jako wyraz zainteresowań konserwacją dzieł sztuki, jakie ożywiało krakowskie środowisko artystyczne od kilku pokoleń. Przez pewien czas funkcjonował jako rodzaj specjalizacji zawodowej po pierwszych latach kształcenia ogólnoplastycznego (malarstwa, rzeźby), następnie, od 1972 jako odrębna jednostka, kształcąca konserwatorów – restauratorów na poziomie uniwersyteckim.

WKiRDS

Celem Wydziału jest kształtowanie przyszłych konserwatorów pod kątem przygotowania ich do samodzielnej, twórczej pracy na polu technicznej i estetycznej konserwacji zabytków sztuki, ich naukowego badania, rekonstrukcji, aranżacji w pierwotnym lub wtórnie ukształtowanym otoczeniu. Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń oraz praktyk zawodowych odbywanych w terenie i instytucjach muzealnych.

Wydział prowadzi bibliotekę i archiwum. Jego pracownicy i zapraszani specjaliści różnych dziedzin konsultują prace magisterskie: samodzielne realizacje konserwatorskie wykonywane pod kierunkiem promotora, którym towarzyszy opracowanie o charakterze naukowym. Wydział od wielu lat należy do ENCoRE (European Network for Conservation/Restoration Education). Posiada uprawniania do prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

Istotną rolę odgrywa rozwój zawodowy kadry pedagogicznej, unowocześnianie infrastruktury, publikacja osiągnięć (wystawy, wydawnictwa, konferencje naukowe). Wydział współpracuje stale z różnymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

 


Dziekan: dr hab. Jarosław Adamowicz

Prodziekan: dr Katarzyna Stępień

ul. Lea 27/29
30-052 Kraków
tel. 12 662 99 01 


Strona WWW

wk.asp.krakow.pl 

 


Sekretariat:

Elżbieta Kozera Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel. 789 066 956

Struktura wydziału 

 

Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych 

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych 

Pracownia Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Ściennych 

Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej Malarstwa i Rzeźby 

Pracownia Projektowania Konserwatorskiego 

  

Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych 

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Płótnie 

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie 

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Podłożu Papierowym 

Pracownia Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Sztalugowych 

  

Katedra Konserwacji i Restauracji Rzeźby 

Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Drewnianej, Polichromowanej 

Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki 

  

Katedra Technologii i Technik Dzieł Sztuki 

Pracownia Technologii i Technik Malarskich Mineralnych 

Pracownia Technologii i Technik Malarskich Organicznych 

Pracownia Technologii i Technik Rzeźbiarskich 

Pracownia Konserwacji Archiwalnych Materiałów Fotograficznych 

Zakład Materiałoznawstwa oraz Historii Technik Dzieł Sztuki 

Pracownia Witrażu i Szkła 

  

Katedra Sztuk Pięknych 

Pracownia Malarstwa 

Pracownia Rysunku Wieczornego 

Pracownia Rzeźby 

 

Zakład Chemii i Fizyki Konserwatorskiej 

  

Zakład Historii Sztuki i Teorii Konserwacji 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.