1

Wydział Malarstwa przygotowuje studentów do samodzielnej, dojrzałej aktywności artystycznej. Wydział prowadzi studia na kierunkach

 • malarstwo,
 • scenografia,
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Wykształcenie malarskie zdobywało u nas wielu wybitnych artystów, którzy zapisali się trwale w sztuce polskiej i światowej. Do nich należy wielki historyczny malarz Jan Matejko wraz ze swymi uczniami: Stanisławem Wyspiańskim, Józefem Mehofferem oraz Jackiem Malczewskim. W kolejnych dekadach wybitnymi absolwentami byli m.in. Louis Marcousis, Moise Kisling, Tadeusz Makowski, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Jerzy Nowosielski, Andrzej Wajda, Tadeusz Kantor, Jan Szancenbach, Wilhelm Sasnal czy Jakub Julian Ziółkowski.

Absolwenci malarstwa zyskują kwalifikacje do niezależnej pracy jako artyści wizualni dysponujący zarówno umiejętnościami warsztatowymi, jak i zdolnością samodzielnej pracy koncepcyjnej i krytycznej oraz posiadają wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki niezbędną do formułowania zaawansowanych projektów i realizacji artystycznych oraz wpisania ich w szeroki kontekst kulturowy, historyczny i społeczny.

Studia, poprzez możliwość zindywidualizowanego budowania programu, rozwijają osobowość artystyczną i umiejętność pracy samodzielnej oraz grupowej zarówno w obszarze malarstwa, jak i w pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia pełne uczestnictwo we współczesnym życiu artystycznym, a także wpisanie własnej praktyki w kontekst świata sztuki. Studia na Wydziale Malarstwa umożliwiają realizację projektów artystycznych w zróżnicowanych, wielopokoleniowych zespołach. Absolwenci przygotowani są także do świadomej współpracy z instytucjami kultury, jak również zaznajomieni są z najważniejszymi ścieżkami rozwoju kariery artystycznej.

2

Pięcioletnie magisterskie studia scenograficzne przygotowują do podjęcia pracy w charakterze scenografa w przestrzeni teatru, filmu, telewizji i opery. Kształcenie odbywa się dwutorowo. Z jednej strony prowadzone są zajęcia z przedmiotów teoretycznych takich jak: historia dramatu i teatru, filmu, historia kultury materialnej oraz sztuki. Z drugiej przez pierwsze dwa lata nauki student uczestniczy w zajęciach rysunku i malarstwa, a później w pracowniach kierunkowych związanych z projektowaniem scenografii teatralnej i filmowej. Pozwalają na syntezę zdobytych umiejętności i stopniowy rozwój. Dzięki takiemu systemowi kształcenia rozszerzonemu o praktyki i warsztaty absolwent jest przygotowany do podjęcia profesjonalnej działalności artystycznej w dziedzinie scenografii posługując się umiejętnie tradycyjnym warsztatem jak i nowoczesnymi środkami wyrazu.

3

Studia na kierunku edukacja artystyczna mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności aktywnego twórcy, uczestnika kultury współczesnej, animatora, nauczyciela w zakresie edukacji plastycznej i medialnej. W ramach programu studenci zdobywają wiedzę między innymi z historii sztuki, prawa autorskiego i oświatowego, filozofii, metodyki nauczania, promocji kultury plastycznej i krytyki artystycznej z elementami dziennikarstwa oraz fotografii, kultury muzycznej i struktur wizualnych. Ponadto prowadzone są zajęcia z malarstwa, rzeźby, rysunku, grafiki i działań multimedialnych.

Absolwenci są przygotowani do nauczania we wszystkich typach szkół i w placówkach edukacji pozaszkolnej, a także do prowadzenia warsztatów twórczych oraz arteterapeutycznych. Mogą podejmować pracę w strukturach promocyjno–marketingowych instytucji i firm, w redakcjach wydawnictw, ośrodkach radiowych i telewizyjnych, muzealnych, centrach sztuki i galeriach, instytucjach upowszechniania sztuki, kultury plastycznej i medialnej.

 


Dziekan: prof. ucz. dr hab. Witold Stelmachniewicz
Prodziekan: dr Wojciech Kopeć

Plac Matejki 13, II piętro, pok. 206
31-157 Kraków


Strona WWW

www.malarstwo.asp.krakow.pl
Facebook: www.facebook.com/WydzialMalarstwaASPKrakow


 Dziekanat: 

 • kierunek malarstwo - studia stacjonarne
 • studia podyplomowe w zakresie malarstwa
 • Akademia Otwarta

mgr Agnieszka Manowiecka 

Plac Matejki 13, II piętro, pok. 204
31-157 Kraków

tel.: +48 789 142 539
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • kierunek scenografia - studia stacjonarne
 • kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia stacjonarne
 • studia podyplomowe w zakresie scenografii
 • studia podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej
 • Studium Pedagogiczne

mgr Anna Trybek  

Plac Matejki 13, II piętro, pok. 204
31-157 Kraków

tel.: 12 299 20 31
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piątek jest dniem wewnętrznym.


Struktura Wydziału

Katedra Malarstwa
Pracownia Malarstwa I 
Pracownia Malarstwa II
Pracownia Malarstwa III
Pracownia Malarstwa IV
Pracownia Malarstwa V
Pracownia Malarstwa VI
Pracownia Malarstwa VII
I Pracownia Malarstwa i Rysunku I roku studiów
II Pracownia Malarstwa i Rysunku I roku studiów

Katedra Rysunku
Pracownia Rysunku I 
Pracownia Rysunku II
Pracownia Rysunku III
Pracownia Rysunku IV
Pracownia Rysunku V
Pracownia Rysunku VI
Pracownia Rysunku VII

Katedra Interdyscyplinarna
I Pracownia Interdyscyplinarna
II Pracownia Interdyscyplinarna
III Pracownia Interdyscyplinarna
IV Pracownia Interdyscyplinarna
Pracownia Malarstwa Ściennego

Katedra Scenografii
Pracownia Kształtowania Przestrzeni Teatralnej
Pracownia Projektowania Scenografii Teatralnej
Pracownia Projektowania Scenografii Filmowej i Telewizyjnej
Pracownia Projektowania Kostiumu

Katedra Edukacji Artystycznej
Pracownia Progresywnej Dydaktyki Sztuki
Pracownia Edukacji i Upowszechniania Sztuki

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.