Spotkanie inauguracyjne: środa 20.02.2013 g. 18.00, Małopolski Ogród Sztuki
(galeria / backstage, wejście od strony Arteteki, ul. Szujskiego).
http://www.mos.art.pl/


Mechanizmy porozumienia to eksperymentalny projekt dedykowany kolektywnej, interdyscyplinarnej
i międzynarodowej aktywności artystycznej i badawczej, opierającej się na oryginalnych metodologiach
i nadzwyczajnych warunkach pracy (w warunkach nomadycznych, przy realizacji efemerycznych działań
i współpracy w ramach sieciowo zorientowanego kolektywu), koncentrujących się wokół politycznej historii
Europy.


Projekt analizuje ewolucję kontekstów (politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych), które
przyczyniły się do powstania, a następnie uśmiercenia relacji kolejowej „Silesia Cracovia Karpaty”, która
łączyła Warszawę z Bukaresztem i przejeżdżała przez Kraków, Koszyce i Budapeszt. Główną częścią
projektu jest podróż i przestudiowanie linii wraz z wybranymi ośrodkami na jej trasie, realizacja miesięcznych
warsztatów w miejscu „przerwania” połączenia – na granicy polsko-słowackiaj oraz realizacja wystaw
i publikacji, podsumowujących procesy warsztatowe.


Celem projektu jest stworzenie kolektywnego, wieloelementowego dzieła artystyczno-badawczego
i promowanie za jego pomocą głębokiej refleksji estetycznej, filozoficznej i politycznej na temat
mechanizmów/metodologii porozumienia, współpracy i tworzenia modeli relacyjnych – w skali od małych
grup po refleksje na temat dynamiki i przyszłości państw Europy Środkowej w relacji z ideą integracji
europejskiej.


Działania w ramach projektu inicjujemy przy pomocy formuły „open_studia” – miejsca
współpracy i wymiany wiedzy dla uczestników działań, studentów, zapraszanych gości i ekspertów.

 


open_studio współtworzą:


- artyści, teoretycy i badacze zaproszeni do udziału w projekcie, przyjeżdżający do Krakowa na miesięczne
pobyty studyjne, dedykowane poszukiwaniom inspiracji i pracy nad autorskimi wątkami wnoszonymi do
projektu;

- studenci krakowskiej ASP, w szczególności Wydziału Intermediów, pracujący w ramach bloku przedmiotów
Galeria dydaktyczna / Prezentacja dzieła sztuki, pod kierunkiem dr Romana Dziadkiewicza;
- studenci innych wydziałów i kierunków ASP w Krakowie, która jest jednym z głównych partnerów projektu;
- goście zapraszani do współpracy w ramach poszczególnych wątków problemowych, konsultanci, eksperci
i inspiratorzy oraz studenci i badacze z innych uczelni.
Podkreślamy, że open_studio otwarte jest dla studentów wszystkich wydziałów i kierunków ASP
w Krakowie, a także studentów i badaczy z innych uczelni. Zależy nam na pracy interdyscyplinarnej,
wzajemnym inspirowaniu się i wieloaspektowym podejściu do podejmowanych motywów.
open_studio będzie działać na kilku uzupełniających się polach:
- zbieranie danych, poszukiwania inspiracji dla poszczególnych projektów artystycznych i badawczych
rozwijanych przez zaproszonych artystów, przy współpracy ze studentami i ekspertami.
- tworzenie metodologii interdyscyplinarnej współpracy w ramach samego studia oraz dalszych procesów
tworzących projekt „Mechanizmy porozumienia” - nieliniowych sposobów notacji i komunikacji, tworzenia
map i topografii (myśli, obszarów badawczych i geograficznych oraz projektowania ich wzajem na siebie);
myślenia i inspirowania się komunikacją wizualną, diagramem, mapą, partyturą graficzną,
obrazem/fotografią, filmem, jako narzędziami sztuki, nauki i dokumentacji.  
- tworzenie praktycznych rozwiązań, związanych z działaniem i przetrwaniem w terenie – w modelu
nomadycznym, niskobudżetowym i efemerycznym (inspiracje antropologiczne, multikulturowe, historyczne,
związane z mobilnością i komunikacją w obszarze najnowszych technologii (energie odnawialne, nawigacja
satelitarna, bio-technologie), czy recyklingu, ekologii i problematyki społeczno-ekonomicznej (włóczęgostwo,
bezdomność, zbieractwo).
- stymulowanie permanentnych procesów tworzenia i wymiany wiedzy, informacji i zdarzeń artystycznych
w ramach wielokierunkowych relacji w zespole i otwieranie się na niespodzianki. Wychodzenie poza
strategie dyskursywne w kierunku zróżnicowanego języka ciała, gestu, czucia przestrzeni i obrazowania –
eksperymenty z multisensualną percepcją i komunikacją, z dotykiem, ruchem, obrazem, sferą audio,
poruszanie się na pograniczu tego, co widzialne i niewidzialne, czy fikcyjne i realne.
- tworzenie, redagowanie i zabezpieczanie archiwum projektu w formie off-line (dokumentacja działań, pliki
cyfrowe, ikonografia, filmografia i inne), on-line (strona internetowa, portale społecznościowe, archiwa
danych) oraz zabezpieczanie realizacji wizualnych, audio-wizualnych oraz materialnych do późniejszych
prezentacji w ramach wystaw i publikacji podsumowujących projekt.

 


ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE OTWIERAJĄCE PERMANENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ „OPEN_STUDIA”
ORAZ DO UDZIAŁU W CAŁYM PRZEDSIĘWZIĘCIU. PROSIMY O ROZESŁANIE NINIEJSZEJ INFORACJI
DO WYKŁADOWCÓW I STUDENTÓW POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW ORAZ DO OSÓB, KTÓRE
ZDANIEM PAŃSTWA MOGĄ BYĆ ZAINTERESOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIEM. OPEN_STUDIO
REALIZUJEMY POD PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU INTERMEDIÓW ASP W KRAKOWIE prof.
Artura TAJBERA. /ZAJĘCIA GŁÓWNIE W J. ANGIELSKIM/.

 


Koordynacja i dyrekcja artystyczna: Marta Jonville Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. +48 690 118 910 Tomas
Matauko Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. +48 691 927 532 || koordynacja open_studia: Roman Dziadkiewicz
dziadkiewicz@o2 +48 504 632 676 || https://www.facebook.com/MecanismesPourUneEntente

 

 

open studio_info01

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.