3.11.2016 - 13.01.2017

3 listopada 2016 r. na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie miał miejsce wernisaż wystawy "Konstanty Laszczka". Wystawa jest zwieńczeniem obchodów Roku Konstantego Laszczki na krakowskiej ASP w 60. rocznicę śmierci artysty. Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał JM Rektor krakowskiej ASP - prof. Stanisław Tabisz w obecności Prorektora ds. Nauki i Spraw Zagranicznych - dr hab. Bogdana Achimescu, prof. ASP oraz Prorektora ds. Studenckich - dr hab. Jana Tutaja, prof. ASP. W imieniu rodziny artysty głos zabrały wnuczki: Teresa Janota oraz Alina Laszczka-Strzyżewska. Na wernisażu obecni byli: vice wójt Gminy Dobre - Piotr Chmielewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Mariola Chojecka i nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Dobrem - Anetta Bodecka.

Obiekty na wystawę zostały wypożyczone z Muzeum Narodowego w Krakowie, które posiada znakomitą kolekcję dzieł Laszczki oraz ze Społecznego Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem, które swą działalność zapoczątkowało dzięki wielkiej darowiźnie artysty i uzupełniane zostało darami rodzinnymi. Dzieła Konstantego Laszczki, które prezentowane są na wystawie pochodzą również ze zbiorów prywatnych.

Rzeźby, ceramika, studia malarskie i pamiątki osobiste Konstantego Laszczki prezentowane będą od 3 listopada 2016 r. do 13 stycznia 2017 r. w trzech przestrzeniach najstarszego gmachu krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, przy placu Jana Matejki 13, w dostojnej Sali Muzeum ASP (na I p.), w Galerii ASP (wejście od ul. Basztowej 18) oraz w Galerii Wydziału Rzeźby (na parterze).

Kuratorem wystawy jest Małgorzata Sokołowska odpowiedzialna także za koordynację wystawy, która powstała przy współpracy kuratorskiej z dr Zofią Weiss oraz prof. Karolem Badyną. Za aranżację wystawy odpowiada dr Magdalena Szymańska.

Wystawie towarzyszyć będzie monograficzny album autorstwa Zofii Weiss i Katarzyny Łomnickiej.

Konstanty Laszczka - rzeźbiarz i ceramik, był zasłużonym profesorem ASP w Krakowie. Powołany na to stanowisko przez Juliana Fałata w roku 1899, wszedł do zespołu profesorów otwierających nowe dzieje w zreformowanej i przekształconej w 1900 roku, na akademię - uczelni. W latach 1891-96, zdobył gruntowne wykształcenie rzeźbiarskie w czasie 6 letnich studiów w Paryżu w pracowniach Antoine'a Mercié, Alexandre'a Falguiere'a oraz Jeana Léona Gérôme'a. Miał w ten sposób dogodną możliwość zapoznania się z najnowszymi kierunkami w sztuce europejskiej, w tym z twórczością Augusta Rodina. Laszczka stał się zatem jednym z promotorów rzeźby modernistycznej na gruncie polskim, którą charakteryzowało nowe podejście do techniki i tworzywa, bliższe subiektywnej wizji niż natury, a właśnie dzieła Rodina były najbardziej inspirujące dla rzeźbiarzy Młodej Polski. Rzemieślniczy trud związany z konstruowaniem rzeźby XIX wiecznej, zastał zastąpiony tzw. „przeczuciem kształtu”, wyłanianiem postaci z bryły marmuru, lub modelowania w monolicie gliny. Ceramiczna działalność Laszczki to barwna kontynuacja idei Arts&Crafts i Polskiej Sztuki Stosowanej, która zaowocowała seriami baśniowych ptaków i innych stworów, czerpiących swe kształty z podań ludowych. Do przeprowadzenia kwerend i powstania katalogu wkład wniosła Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa.

W program obchodów Roku Konstantego Laszczki na krakowskiej ASP wpisany jest także ogólnouczelniany konkurs dla studentów i doktorantów ASP pt. „Współczesna transpozycja dzieł Konstantego Laszczki” wraz z wystawą pokonkursową, a także konferencja „Konstanty Laszczka twórca i pedagog”, która odbędzie się 21 listopada 2016 r. o godz. 10.00.


Exhibition *Konstanty Laszczka*

3.11.2016 – 15. 01. 2017 from Tuesday to Sunday from Tuesday to Friday from 10.00 to 18.00 closed on Mondays

on Saturdays and Sundays from 12.00 to 18.00

The exhibition devoted to Konstanty Laszczka is the culmination of the celebration of the Konstanty Laszczka Year at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow due to the 60th death anniversary of the artist.

Konstanty Laszczka, sculptor and potter, was a dedicated Professor of the Academy of Fine Arts in Cracow. Appointed to this post by Julian Fałat in 1899, he joined the team of the professors opening up new history of the higher educational institution, reformed and transformed into academy in 1900. In the years 1891-96, he received a thorough sculpture education during the 6-year studies in Paris in the studios of Antoine Mercié, Alexandre Falguiere and Jean Léon Gérôme. He thus had a great opportunity to learn the newest trends in the European art, including the artistic output of Auguste Rodin. Therefore, Laszczka was among the promoters of the modernist sculpture in the Polish environment characterized by new approach towards the technique and material, being closer to subjective vision than nature, while the pieces of art by Rodin were the most inspiring ones for the sculptors of the Young Poland movement. Artisanal effort related to constructing a 19th century sculpture was replaced by so called „shape feeling”, i.e. emerging a figure from marble block, or modelling in clay monolith. Laszczka's operations connected to ceramics mean colourful continuation of the idea of Arts&Crafts and the Polish Applied Art, resulting in the series of fairy tale birds and other creatures resembling the ones from folklore. The Wojciech Weiss Museum Foundation contributed to performing inquiries and creating the catalogue.

The objects presented at the exhibition has been lent from the National Museum in Cracow, which owns a magnificent collection of Laszczka's works, and from the Konstanty Laszczka Social Museum in Dobre (initiated by the significant donation by the artist and complemented with the gifts from family). The artistic output of Konstanty Laszczka also came from private collections: sculptures, ceramics, painting studies and his personal mementos will be presented from 3 November, 2016 to 15 January, 2017 in three rooms of the oldest building of the Academy of Fine Arts, at 13 Jan Matejko Square, in the stately Hall of the Museum of the Academy of Fine Arts on the 1st floor, in the Gallery of the Academy of Fine Arts (entrance from Basztowa Street) and in the Gallery of the Faculty of Sculpture on the ground floor.

Curator and coordination of the exhibition: Małgorzata Sokołowska

Curator collaboration: Zofia Weiss and Karol Badyna Arrangement: Magdalena Szymańska

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.