This dance [...]

It's like a weapon [...]

Of self defense [...]

Against the present [...]

Present tense [...]

I won't get heavy

Don't get heavy

Keep it light and

Keep it moving

I am doing

No harm

As my world

Comes crashing down

I'll be dancing

Freaking out [...]

It's no one's business but mine [...]

Present Tense, Radiohead, fragmenty

Autorzy: Colin Greenwood / Edward John O'Brien / Jonathan Greenwood / Philip Selway / Thomas Yorke

Od 15 lipca do 15 sierpnia 2022 r. w Galerii ASP w Krakowie, prezentujemy wystawę prac Katarzyny Wyszkowskiej, Adama Kozickiego i Adama Nehringa Odpoczywać będziesz w biegu.

Artystka i artyści współtworzący tę wystawę dorastali w warunkach wszechobecnej ideologii neoliberalnej, w świetle której wartość danej jednostki uzależniona jest od charakteru wykonywanego zawodu i ciągłości zatrudnienia. Takie doświadczenia są punktem wyjścia dla wystawy Odpoczywać będziesz w biegu. Artyści przyglądają się rytuałom społecznym i religijnym, sloganom motywacyjnym i  zróżnicowanym formom eskapizmu (np. nałogom i uzależnieniom). Praktyki te traktują jako mechanizmy obrony zdrowia psychicznego, a poprzez swoje realizacje artystyczne uwidaczniają przewlekłe problemy systemowe.

Osią wystawy są relacje zdrowia psychicznego, pracy i poczucia godności. Katarzyna Wyszkowska odnajduje wewnętrznie sprzeczne idee w różnych sferach polskiej przestrzeni publicznej i gospodarki wolnorynkowej. Życie w otoczeniu ideowych potworków, rozwijać może w nas poczucie odrealnienia rzeczywistości społecznej. Prace Adama Kozickiego traktują o zdrowiu psychicznym osób przewlekle doświadczających lęku o swoją sytuację życiową. Skupiają się na skrajnym doświadczeniu bycia przetrzymywanym na komendzie policji. Instalacje Adama Nehringa wskazują na godnościową rolę religii w relacji z doświadczeniami pracy w złych warunkach. Religia stanowić może dla takich doświadczeń przeciwwagę, a wierność jej dogmatom może być ostoją poczucia godności danej jednostki.

Wernisaż odbędzie się 14.07.2022, o godz. 18:00 w Galerii ASP przy ul. Basztowej 18.

Wystawa otwarta będzie od wtorku do niedzieli w godz. 13:00-19:00.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.