ProTO-typy  

Współczesna kanadyjska grafika eksperymentalna  

09.07–24.08.2021 

W lipcu i sierpniu 2021 roku Galeria Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ma zaszczyt gościć wystawę współczesnych kanadyjskich artystów w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie 2021. 

 Artyści: 
Jordan Baraniecki, Bonnie Baxter, Derek Michael Besant, Mark Bovey, Yael Brotman, Sean Caulfield, Briar Craig, John Dean, René Derouin, Karen Dugas, Alexandra Haeseker, Libby Hague, Bernd Hildebrandt, Liz Ingram, Jo Ann Lanneville, Julie Oakes, Patricia Olynyk, Richard Sewell, Jewel Shaw, Tracy Templeton, Walter Jule.
 

 Kuratorzy:
Derek Michael Besant, Mateusz Otręba, Margarita Vladimirova
 

 Wernisaż 
08.07.2021 (czwartek), godz. 18:00
 

Otwarcie wystawy będzie tłumaczone konsekutywne na j. angielski oraz filmowana. Premiera filmu z wernisażu odbędzie się następnego dnia na  www. 

 Wystawa otwarta
09.07–24.08.2021
 

Galeria ASP, ul. Basztowa 18
wtorek – niedziela, godz. 13:00–19:00 
 

 Wydarzenie na Facebooku 

 Aktualności: 

Facebook

Instagram

O wystawie: 

Artyści kanadyjscy od dekad uczestniczą w Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie, jednocześnie stając się w ostatnich latach jedną z dominujących sił twórczych w obszarze grafiki eksperymentalnej, w ramach której umiejętnie łączą klasyczny warsztat z odważnym wykorzystaniem możliwości oferowanych przez różne typy mediów cyfrowych.  

Obecnie grafika we wszystkich swoich przejawach funkcjonuje w rzeczywistości, która nieustannie bombarduje odbiorcę wszelkiego rodzaju drukowanymi i cyfrowymi obrazami. Opracowane graficznie obrazy spotykamy dziś wszędzie od wciąż wydawanych gazet tradycyjnych, przez nadruki na środkach komunikacji miejskiej po ekrany i wyświetlacze, które na co dzień nas otaczają, stając się w ten sposób istotną częścią naszego wspólnego języka.  

Z tym aspektem współczesności w ramach proponowanej wystawy mierzy się 20 kanadyjskich twórców proponując prace o charakterze procesualnym i prototypowym, które są zaproszeniem odbiorcy do pogłębionego dialogu i intensywnej interakcji. Ich celem jest bowiem badanie rozmaitych możliwości obrazowania, jakie oferuje współczesna przestrzeń komunikacji. 

Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie

 Organizatorzy:
Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
Galeria ASP w Krakowie

 


 

ProTO-types 

Experimental Contemporary Canadian Printmaking 

09.07–24.08.2021 

In July and August 2021, the Gallery of the Academy of Fine Arts in Krakow is honoured to present an exhibition of contemporary Canadian artists as part of the MTG International Print Triennial in Krakow 2021. 

 Artists:
Jordan Baraniecki, Bonnie Baxter, Derek Michael Besant, Mark Bovey, Yael Brotman, Sean Caulfield, Briar Craig, John Dean, René Derouin, Karen Dugas, Alexandra Haeseker, Libby Hague, Bernd Hildebrandt, Liz Ingram, Jo Ann Lanneville, Julie Oakes, Patricia Olynyk, Richard Sewell, Jewel Shaw, Tracy Trempleton, Walter Jule.
 

 Curators:
Derek Michael Besant, Mateusz Otręba, Margarita Vladimirova
 

 Opening:
July 8, 2021 (Thursday), 6 p.m.
 

The opening of the exhibition will be translated consecutively into English and filmed. The premiere of the film from the opening will take place the next day at www. 

 The exhibition is available:
09.07–24.08.2021
 

ASP Gallery, ul. Basztowa 18
Tuesday - Sunday, at 1:00 p.m. - 7:00 p.m.
 

Facebook event.

 News: 

Facebook

Instagram

About the exhibition: 

Canadian artists have been participating in the MTG International Print Triennial in Krakow for decades, while in recent years becoming one of the dominant creative forces in the field of experimental graphics. They skilfully combine a traditional workshop with bold use of the possibilities offered by various types of digital media. 

Currently, graphic arts in all their manifestations function in the reality that constantly bombards the recipient with all kinds of printed and digital images. Graphically processed pictures are found everywhere – from the still published traditional newspapers, through prints on public transport, to screens and displays that surround us on a daily basis. Visual imagery became an essential part of our common language. 

20 Canadian artists are confronting this aspect of the present. For the exhibition in Krakow they prepared works of a processual and prototype nature, which invite the viewer to an in-depth dialogue and intense interaction. Their aim is to explore the various possibilities of visual representation offered by the contemporary space of communication. 

The MTG International Print Triennial in Krakow 2021 

■ Organisers: 

The International Print Triennial in Krakow

The Gallery of the Academy of Fine Arts in Krakow

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.