Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie startuje z cyklem warsztatów „Rozciągnij się z Janem”. We współpracy z Galerią Bronowice zapraszamy uczestników w wieku 6 -12 lat do udziału w kreatywnych i artystycznych działaniach z tradycją i współczesnością.


Warsztaty odbywają się od października do grudnia i są pierwszym cyklem wprowadzającym uczestników w podstawowe zagadnienia sztuk wizualnych. Odbywające się warsztaty nawiązują do artystów, wystaw i działań Akademii i są prowadzone przez jej dydaktyków. Cykl spotkań będzie stanowił niezwykłą okazję do zabawy i poszerzenia zasobów artystycznej wyobraźni dla dzieci, a także możliwość zyskania wiedzy i artystycznych kompetencji osób zainteresowanych sztuką.

Podczas każdego warsztatu wygłaszane są wprowadzenia w temat zajęć. Odpowiednimi pytaniami i ćwiczeniami pobudzana jest wyobraźnia i kreatywne myślenie, aby łatwiej było realizować zadania czy rozumieć zagadnienia. Każdemu warsztatowi towarzyszą wybrane reprodukcje prac artystów, które są główną inspiracją wielu działań plastycznych, pomagają obrazować zagadnienia, wprowadzają w świat sztuki poprzez ich interpretowanie i odnoszenie się do nich w zadaniach. Nieodłącznym elementem spotkań jest szkicownik, w którym uczestnicy realizują część zadań, robią notatki, wpisują nowe słowa oraz wklejają miniaturowe reprodukcje prac artystów pokazywanych podczas zajęć. Dokumentujemy nasze działania, fotografując wykonane prace i utworzone z nich kolekcje. Zdjęcia po warsztatach przesyłamy uczestnikom.

Proponowane warsztaty rozwijają twórcze myślenie, inteligencję emocjonalną (samoświadomość, empatię, poznawanie emocji, asertywność), zachowania społeczne (współpraca, poszanowanie czyjejś pracy i przestrzeni) oraz mogą poszerzać wiedzę z rożnych dziedzin (nie tylko sztuk pięknych). Naszym celem jest kształcenie emocjonalnego odbioru zjawisk artystycznych, kształtowanie postaw twórczych i umiejętności ich wyrażania oraz rozwój kreatywności w zakresie działalności plastycznej.

CYKL PIERWSZY
Zapoznajemy uczestników z podstawowymi środkami wyrazu artystycznego. Obserwujemy świat zewnętrzny (przyroda) i wewnętrzny (emocje), wrażenia przekładamy na działania plastyczne. Poprzez rozmowy i pytania działające na wyobraźnię ułatwiamy zapoznanie się z tematem i realizowanie zadań.

Linia
Pogadanka o linii. Szukanie różnych śladów linii, wyrażanie emocji i ruchu linią. Interpretacja prac własnych oraz wybranych artystów. Poprzez ćwiczenia pokazujące ruch i emocje odkrywamy kompozycje – statyczną i dynamiczną, które utrwalamy przy tworzeniu instalacji ze sznurka. Na koniec uczestnicy zapoznają się funkcją szkicownika.

Kiedy? 23.10.2021. (g. 11-13.15), Galeria Bronowice, Galeria ASP, pierwsze piętro (naprzeciwko Urzędu Miasta Krakowa i Sklepu Pepco)

Dla kogo? Dzieci w wieku 6 -12 lat

Prowadzenie: Izabella Biela, Natalia Buchta

Czas trwania: 1,5 h

Ilość osób: 15-20 osób

Ilość miejsc w grupie ograniczona.

Zapisy na wszystkie warsztaty pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W zgłoszeniu prosimy o wypełnienie karty zapisu oraz zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.
Warsztaty są bezpłatne. W związku z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy.

Forma
Pogadanki wprowadzające zagadnienie formy jako: konturu (linii, plamy, światłocienia), zawartości i układu elementów w obrazie. Przy rozmowie o kadrowaniu wprowadzenie zagadnienia relacji w obrazie.

Kiedy? 6.11.2021 (g. 11-13:15), Galeria Bronowice, Galeria ASP, pierwsze piętro (naprzeciwko Urzędu Miasta Krakowa i Sklepu Pepco)

Dla kogo? Dzieci w wieku 6 -12 lat

Prowadzenie: Izabella Biela, Natalia Buchta

Czas trwania: 1,5 h

Ilość osób: 15-20 osób

Ilość miejsc w grupie ograniczona.

Zapisy na wszystkie warsztaty pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W zgłoszeniu prosimy o wypełnienie karty zapisu oraz zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.
Warsztaty są bezpłatne. W związku z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy.

 

Przestrzeń
Wprowadzenie zagadnienia głębi oraz planów w obrazie. Zapoznanie z perspektywą: liniową, powietrzną i kulisową – poprzez pogadanki i ćwiczenia. Rysowanie perspektywy linearnej, tworzenie tunnelbooków jako podsumowanie wszystkich perspektyw.

Kiedy? 20.11.2021. (g. 11-13.15), Galeria Bronowice, Galeria ASP, pierwsze piętro (naprzeciwko Urzędu Miasta Krakowa i Sklepu Pepco)

Dla kogo? Dzieci w wieku 6 -12 lat

Prowadzenie: Izabella Biela, Natalia Buchta

Czas trwania: 1,5 h

Ilość osób: 15-20 osób

Ilość miejsc w grupie ograniczona.

Zapisy na wszystkie warsztaty pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W zgłoszeniu prosimy o wypełnienie karty zapisu oraz zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.
Warsztaty są bezpłatne. W związku z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy.

 

Kolor, światło i cień
Przypomnienie kolorów podstawowych, pochodnych i trzeciorzędowych oraz eksperymenty. Obserwowanie powidoku na planszach do kontrastu następczego. Ćwiczenia barw ciepłych i zimnych.

Kiedy? 4.12.2021. (g. 11-13.15), Galeria Bronowice, Galeria ASP, pierwsze piętro (naprzeciwko Urzędu Miasta Krakowa i Sklepu Pepco)

Dla kogo? Dzieci w wieku 6 -12 lat

Prowadzenie: Izabella Biela, Natalia Buchta

Czas trwania: 1,5 h

Ilość osób: 15-20 osób

Ilość miejsc w grupie ograniczona.

Zapisy na wszystkie warsztaty pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W zgłoszeniu prosimy o wypełnienie karty zapisu oraz zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.
Warsztaty są bezpłatne. W związku z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy.

 

Kolor i światło
Podsumowanie zajęć z całego cyklu. W tym dniu jest jedno główne zadanie plastyczne, tworzenie wspólnego działa pod tytułem Dziwny ogród.

Kiedy? 18.12.2021.(g. 11-13.15), Galeria Bronowice, Galeria ASP, pierwsze piętro (naprzeciwko Urzędu Miasta Krakowa i Sklepu Pepco)

Dla kogo? Dzieci w wieku 6 -12 lat

Prowadzenie: Izabella Biela, Natalia Buchta

Czas trwania: 1,5 h

Ilość osób: 15-20 osób

Ilość miejsc w grupie ograniczona.

Zapisy na wszystkie warsztaty pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W zgłoszeniu prosimy o wypełnienie karty zapisu oraz zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.
Warsztaty są bezpłatne. W związku z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy.

 

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.