1. prof. dr hab. Stanisław Tabisz Rektor
2. dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP Prorektor
3. dr hab. Jan Tutaj, prof. ASP Prorektor
4. dr hab. Witold Stelmachniewicz, prof. ASP Dziekan WM
5. dr hab. Ewa Janus, prof. ASP Dziekan WRZ
6. dr hab. Tomasz Daniec, prof. ASP Dziekan WG
7. dr hab. Beata Gibała-Kapecka, prof. ASP Dziekan WAW
8. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP Dziekan WKIRDS
9. prof. dr hab. Maria Dziedzic Dziekan WFP
10. prof. dr hab. Artur Tajber Dziekan WI
11. prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk WM
12. prof. dr hab. Józef Murzyn WRZ
13. prof. dr hab. Krzysztof Tomalski WG
14. dr hab. Marek Braun, prof. ASP WAW
15. prof. dr hab. Łukasz Konieczko WKIRDS
16. dr hab. Barbara Widłak WFP
17. dr hab. Maria Pyrlik WI
18. dr Michał Zawada WM
19. dr Janusz Janczy WRZ
20. dr Paweł Krzywdziak WG
21. dr Tomasz Westrych WAW
22. dr Roman Kieferling WKIRDS
23. dr Agata Kwiatkowska-Lubańska WFP
24. dr Roman Dziadkiewcz WI
25. stud. Laura Gutowska WM
26. stud. Julia Kracla WRZ
27. stud. Karol Patoła WG
28. stud. Justyna Skalska WAW
39. stud. Karol Lis WKIRDS
30. stud. Olga Konik WFP
31. stud. Adam Zduńczyk WI
32. mgr Paulina Krupa SD
33. mgr Monika Tylek-Olko Administracja

Z głosem doradczym:

34. dr Jolanta Ewartowska Kanclerz
35. mgr Jacek Kowalski Kwestor
36. mgr Jadwiga Wielgut-Walczak Dyrektor BG
37. prof. dr hab. Adam Brincken przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow | 13 Matejko Square, 31-157 Krakow, Poland | +48 12 299 20 00 |

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.