You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
 
 
 

Zarządzeniem Rektora nr 60/2016 z dnia 29 września 2016 r. w związku z niewypełnieniem po przeprowadzonych naborach dolnych limitów przyjęć wymaganych do uruchomienia studiów w roku akademickim 2016/2017 nie zostają uruchomione:

 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku architektura wnętrz
 • studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku architektura wnętrz
 • studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku malarstwo

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zaprasza kandydatów na dodatkową rekrutację na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017

 

Dodatkowe terminy egzaminów wstępnych:


Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

- kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: 16, 19, 20, 21, 22 września 2016 r.

- kierunek intermedia: 14, 15, 16 września 2016 r.


 Studia stacjonarne drugiego stopnia:

- kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: 21 września 2016 r.

- kierunek intermedia: 19 września 2016 r.


Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

- kierunek malarstwo: 20 września 2016 r.

- kierunek grafika: 21 września 2016 r.

- kierunek architektura wnętrz: 21 września 2016 r.


Studia niestacjonarne drugiego stopnia:

- kierunek malarstwo: 20 września 2016 r.

- kierunek grafika: 21 września 2016 r.

- kierunek architektura wnętrz: 21 września 2016 r.


System rekrutacji online rekrutacja.asp.krakow.pl będzie rejestrował kandydatów na wszystkie w/w kierunki w terminie: od 01 września do 11 września 2016 r. 

 

Ważne!
Kandydat może wybrać wyłącznie jeden kierunek studiów stacjonarnych dostępny w dodatkowym naborze przeprowadzanym przez ASP w Krakowie.


Osobiste konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą (widoczną w górnym lewym rogu) na którą kandydaci będą otrzymywać szczegółowe informacje od Sekretarzy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dotyczące godziny i miejsca poszczególnych etapów egzaminów wstępnych.

 

Zarejestrowani kandydaci składają kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez szkołę średnią lub poprzednią uczelnię kandydata, urząd wydający dokument, biuro notarialne lub przez ASP w Krakowie. Uwierzytelnienie kserokopii przez ASP w Krakowie jest możliwe tylko pod warunkiem przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów. Kserokopie dokumentów nie będą zwracane.


Wymagane dokumenty:

 • wydruk oświadczenia kandydata oraz ankiety rejestracyjnej – do pobrania na indywidualnym koncie online kandydata;
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (z suplementem do dyplomu), studiów magisterskich (z suplementem) lub inny równorzędny – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu);
 • dowód wniesienia opłaty za egzamin wstępny.

 

Wydziały wskazują inne warunki, które musi spełniać kandydat na studia drugiego stopnia, jak dyplom z określonej dziedziny nauki lub sztuki oraz wchodzących w ich skład dyscyplin naukowych i artystycznych, wymieniają kierunki pokrewne z dyscyplin artystycznych – sztuki piękne, sztuki projektowe oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki – informacje na ten temat dostępne są w opisie kierunku;


Ważne!

Komplet dokumentów (w kserokopiach) należy złożyć w Dziekanacie Wydziału prowadzącego wybrany przez kandydata kierunek studiów. Adresy dziekanatów dostępne są w opisach kierunków.

 

Termin składania dokumentów:

13 września – 15 września 2016 r.


Termin ogłoszenia wyników egzaminu przeprowadzanego w dodatkowym naborze:

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne: 23 września 2016 r. godz. 14.00

Kandydaci logując się do systemu online klikając na kierunek studiów na jaki aplikowali zobaczą przypisany do nich status.

Rekrutacja online 


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP w Krakowie są zobowiązani do elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacji online.
System rekrutacji online będzie rejestrował kandydatów:
– na jednolite studia magisterskie oraz na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia od 23 maja do 5 czerwca 2016 roku,
– na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia od 30 czerwca do 14 lipca 2016 roku.

 

Ważne!
Kandydat może wybrać wyłącznie jeden kierunek studiów stacjonarnych z oferty ASP w Krakowie, w związku z prowadzeniem egzaminów na studia stacjonarne w tym samym terminie i jednoczesnym ogłaszaniu wyników.

 

Zarejestruj się online tutaj: rekrutacja.asp.krakow.pl
Uchwała rekrutacyjna na rok akademicki 2017/2018

 

Uchwała nr 37/2016 z dnia 31 maja 2016r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym limitu przyjęć oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

 

Uchwała nr 61/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 37/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym limitu przyjęć oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

 

Załączniki:

1A Malarstwo - jednolite studia magisterskie, stacjonarne

1B Malarstwo - studia I stopnia, niestacjonarne

1C Malarstwo - studia II stopnia, niestacjonarne

2 Scenografia - jednolite studia magisterskie, stacjonarne

3A Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia I stopnia, stacjonarne

3B Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia II stopnia, stacjonarne

4 Rzeźba - jednolite studia magisterskie, stacjonarne

5A Grafika - jednolite studia magisterskie, stacjonarne

5B Grafika - studia I stopnia, niestacjonarne

5C Grafika - studia II stopnia, niestacjonarne

6A Architektura wnętrz - studia I stopnia, stacjonarne

6B Architektura wnętrz - studia II stopnia, stacjonarne

6C Architektura wnętrz - studia I stopnia, niestacjonarne

6D Architektura wnętrz - studia I stopnia, niestacjonarne

7 Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - jednolite studia magisterskie, stacjonarne

8A Wzornictwo - studia I stopnia, stacjonarne

8B Wzornictwo - studia II stopnia, stacjonarne

9A Intermedia - studia I stopnia, stacjonarne

9B Intermedia - studia II stopnia, stacjonarne

10 Szczegółowe zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców 


 Ogólne zasady kwalifikacji 


 

 • Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie może być dopuszczona osoba, która posiada:

 

– świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce lub za granicą,

– tytuł licencjata, magistra lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunków pokrewnych wskazanych przez Wydział prowadzący kształcenie, w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia;

oraz spełni warunki rekrutacji ustalone przez ASP w Krakowie, tj.:

– w trybie rekrutacji przedstawi prace świadczące o zdolnościach i umiejętnościach plastycznych oraz posiada wiedzę kierunkową,

– uzyska pozytywny wynik za wszystkie oceniane etapy/zadania egzaminu wstępnego oraz na rankingowej liście klasyfikacyjnej zajmie pozycję mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

 

 • Podstawą ustalenia miejsca kandydata na liście rankingowej jest suma punktów uzyskanych przez niego w czasie egzaminu.
 • W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku oceny wszystkich etapów/zadań egzaminu – o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym. W wypadku takiej samej liczby punktów za egzamin praktyczny – o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych za przedmiot kierunkowy (przedmioty kierunkowe wymienia się w opisach dla kierunków).
 • Stanowisko pracy i podstawowe materiały do realizacji artystycznych/projektowych prac egzaminacyjnych zapewnia kandydatowi Wydział. Materiały i przybory wymienione w opisie egzaminu praktycznego, niezbędne do indywidualnej pracy, zabezpiecza zdający we własnym zakresie.
 • Prace wykonane podczas egzaminu wstępnego są dokumentami procesu egzaminacyjnego i jako takie nie podlegają zwrotowi (pozostają do dyspozycji Wydziału).
 • Kandydaci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zdają egzamin wstępny/przystępują do postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego ubiegających się o przyjęcie na wybrany kierunek, poziom kształcenia i formę studiów; do daty zakończenia rejestracji na studia kandydaci powinni złożyć w dziekanacie Wydziału orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności. ASP w Krakowie postara się uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.

 

 

Wykaz czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych - plik PDFZakwaterowanie w okresie trwania egzaminów:
Informujemy, że Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2015/2016 nie dysponuje własnymi miejscami w Domach Studenckich.


Osoby zainteresowane noclegiem podczas trwania egzaminów wstępnych proszone są o kontakt z Działem Nauczania ASP - mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefon: 12 299 20 43

 

Wpisany przez Grzegorz Midura 07.02.2014r. Ostatnia zmiana 20.12.2016r. przez Monika Żarnowska.

Strona internetowa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stosuje pliki cookies tzw. ciasteczka, są one konieczne do prawidłowego jej działania.
Kliknij zgadzam się, aby niniejsza informacja się nie pojawiała.

Copyright 2011 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć