O "Diagnozowaniu twórczości uczniów i nauczycieli" rozmawiano na ASP

Diagnozowanie twórczości uczniów i nauczycieli to główny temat XXII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, która miała miejsce na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w dniach 23-25 września 2016 r.

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 01

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 02

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 03

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 07

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 08

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 10

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 11

 

Konferencja obejmowała trzy sesje plenarne:

Sesja plenarna I. Porządkowanie pojęć – dr Henryk Szaleniec
1. prof. Krzysztof Szmidt Kluczowe kompetencje nauczyciela twórczości jako diagnosty
2. prof. Bolesław Niemierko Twórczy słabeusz. O poszerzaniu kręgu zdolnych uczniów
3. dr Beata Udzik Ad fontes, czyli zaczynamy od uzgodnienia znaczeń

 

Sesja plenarna II. Magia sztuki – prof. Adam Brincken
1. prof. Andrzej Bednarczyk O czym mówi dzieło sztuki
2. prof. Mirosław Sikorski Semi Zeki „Inner Vision”

 

Sesja plenarna III – prof. Bolesław Niemierko
1. prof. Roman Dolata Wiek rodziców a szkolne funkcjonowanie uczniów
2. dr Henryk Szaleniec, dr Maria Krystyna Szmigel Historia sztuki – ocenianie w szkole i na egzaminie
3. prof. Adam Brincken Edukacja artystyczna jest dyscypliną sztuki
4. dr Monika Nęcka, Urszula Sobczyk Kompetencje edukatorów kultury

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 13

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 15

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 16

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 17

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 18

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 19

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 20

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 21

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 22

 

Obrady w sekcjach:

Edukacja artystyczno-humanistyczna – Prowadzenie: dr Monika Nęcka

1. dr Maria Krystyna Szmigel, dr Henryk Szaleniec Edukacja artystyczna w programie kształcenia
2. prof. Józef Murzyn Problemy dydaktyki w zakresie sztuk plastycznych
3. dr Monika Nęcka Diagnozowanie potrzeb edukacji artystycznej. Potrzeby i kompetencje w działaniach ze sztuką
4. Wojciech Rzehak Czy w szkole ponadgimnazjalnej jest miejsce dla mitów greckich? Mity o mitach
5. Bożena Barańska Twórczość na lekcjach języka polskiego – o warsztacie ucznia i nauczyciela
6. Maria Michlowicz, Anna Gruntkowska Czy egzamin może mieć charakter przygody w życiu ucznia?
7. Dorota Kulesza-Tałan Szkolna Liga Twórczości, czyli o codziennej twórczości w szkole


Psychologia twórczości – Prowadzenie: prof. Jarosław Jagieła

1. dr Anna Pierzchała, dr Dorota Gębuś Zachowanie w obliczu sytuacji problemowej – diagnoza w perspektywie pedagogiki twórczości i analizy transakcyjnej
2. dr Małgorzata Chojak Diagnoza neuropedagogiczna – próba nakreślenia założeń teoretycznych
3. dr Elżbieta Jasińska, Marek Jasiński, Michał Jasiński, Laura Jasińska, Łukasz Jasiński Zanim o twórczości w diagnostyce i ewaluacji szkolnej najpierw pytania o twórczość
4. dr Urszula Sajewicz-Radtke Mediacja w treningu poznawczym jako skuteczna metoda stymulowania myślenia twórczego
5. prof. Jarosław Jagieła Twórczy nauczyciel? Raport z nieopublikowanych badań trzydzieści lat później
6. Maria Foryś Zdolności twórcze i osiągnięcia szkolne uczniów z dysleksją
7. prof. Maria Groenwald W poszukiwaniu trafności biograficznych badań nad twórczością. Studium biograficzne przypadku


Rozwój twórczy – Prowadzenie: dr Kornelia Rybicka

1. dr Kornelia Rybicka, dr Stanisław Plebański Budowanie, wzmacnianie i diagnozowanie motywacji wewnętrznej uczniów
2. prof. Josef Malach i dr Kateřina Kristova Zależność pomiędzy kreatywnością uczniów szkół podstawowych i średnich i ich orientacja zawodowa
3. dr Teresa Wejner-Jaworska Rozwijanie kreatywności uczniów w toku zajęć lekcyjnych
4. Przemysław Majkut, Maciej Koniewski, Paulina Skórska, dr Maciej Jakubowski Strategie badań nad pozapoznawczymi umiejętnościami uczniów na przykładzie Public Education Evaluation System, realizowanym przez Public Education Evaluation Commission w Arabii Saudyjskiej
5. Sabina Nowak Nowa jakość oceniania: ocenianie kształtujące
6. dr Zbigniew Łęski Emocje w Sieci – dziecko realne czy strukturalne?
7. dr Kinga Krawiecka Za oknem wyobraźni. Książka artystyczna jako alternatywna forma studenckiej twórczości codziennej


O sukces ucznia – Prowadzenie: prof. Barbara Ciżkowicz

1. dr Adrianna Sarnat-Ciastko Budowanie relacji w świetle analizy transakcyjnej
2. prof. Barbara Ciżkowicz Kreatywność studentów i jej związek z osiągnięciami akademickimi w kontekście wsparcia udzielanego przez nauczycieli
3. dr Paweł Grygiel, Grzegorz Humenny Samotność a poczucie integracji z rówieśnikami klasowymi – jeden czy dwa typy doświadczeń
4. Anna Hawrot, dr Paweł Grygiel, Grzegorz Humenny, dr Joanna Smogorzewska, prof. APS Grzegorz Szumski Właściwości psychometryczne kwestionariusza „Poczucie Integracji Rówieśniczej” w różnych grupach wiekowych
5. Karolina Świst, Paulina Skórska Płciowe zróżnicowanie trafności predykcyjnej wskaźników osiągnięć ucznia: prognoza sukcesu na maturze na podstawie wcześniejszych osiągnięć
6. Marek Legutko Przypadek ogólnopolskiego sprawdzianu w klasie VI

 

Edukacja artystyczno-humanistyczna (cz. II) – Prowadzenie: prof. Agnieszka Weiner

1. prof. Agnieszka Weiner Twórczość na lekcji muzyki – kilka refleksji w perspektywie temporalnej
2. Agnieszka Cygan Zajęcia artystyczne w gimnazjum. Rozterki początkującego nauczyciela
3. Katarzyna Nowak Przychodzi szkoła do muzeum… Spotkania z Dalekim Wschodem. Edukacja w Muzeum Manggha
4. dr Krzysztof Jurek, dr Jacek Kozieł Czy na egzaminie maturalnym ujawniają się talenty humanistyczne? Rekonesans
5. Robert Chamczyk (Nie)Pożądane formy wypowiedzi pisemnej w gimnazjum i na egzaminie zewnętrznym
6. dr Henryk Palkij Historia sztuki a egzamin maturalny z historii – zakresy łączne i rozłączne
7. Agnieszka Cygan, Anna Rappe O egzaminie maturalnym z historii sztuki
8. dr Franciszek Wyrwa, Aleksander Chrzonowicz Wspieranie rozwoju uzdolnień artystycznych młodzieży w wybranych krajach Europy

 

Diagnoza twórczości – Prowadzenie: Przemysław Majkut

1. prof. Marzenna Magda-Adamowicz, Klaudia Żernik Twórczość werbalna dzieci – koncepcja i identyfikacje
2. Marcin Czaja Semi Zeki „Blaski i cienie pracy mózgu”
3. dr Agnieszka Pawlak-Kindler Wybrane narzędzia diagnostyczne u progu edukacji szkolnej
4. dr Bartosz M. Radtke Diagnoza pedagogiczna w szkole jako kluczowy element rozpoznania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych. Nowoczesne narzędzia diagnostyczne
5. Marek Muszyński, Paulina Skórska, Karolina Świst Znaczenie formatu pozycji testowej dla jej własności psychometrycznych. Analiza na przykładzie matury z języka angielskiego z lat 2010 – 2015 (poziom podstawowy i rozszerzony)
6. dr Beata Prościak Matryca prognozowania pomiaru twórczości
7. Joanna Peter, Przemysław Majkut, Rola obserwacji w systemie egzaminów zewnętrznych

 

Nauki ścisłe – Prowadzenie: dr Elżbieta Kowalik

1. Karolina Kołodziej Wyzwalanie kreatywności matematycznej uczniów
2. dr Elżbieta Kowalik Aktywowanie dziecięcej twórczości artystycznej w edukacji społeczno-przyrodniczej
3. Elżbieta Tyralska-Wojtycza Ogólnopolski projekt na rzecz zrównoważonego rozwoju inspiracją twórczych działań dzieci i nauczycieli
4. Urszula Mazur Twórczość uczniowska na egzaminie gimnazjalnym z zakresu matematyki
5. Małgorzata Iwanowska, Beata Wąsowska-Narojczyk Trudności w nauce matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum
6. Magdalena Urbaś Pomorska edukacja na IV etapie kształcenia
7. Aleksander Ławiński Gamifikacja. Jak zastosować symulacyjne gry komputerowe w szkole

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 23

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 24

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 25

 

Konferencja Edukacja Artystyczna ASP w Krakowie 26

 

Panele dyskusyjne

 • Czy Internet kształtuje u młodzieży postawę dziecka, czy dorosłego? (prof. Jarosław Jagieła, dr Zbigniew Wieczorek)
 • Jak ocenić twórczość ucznia o niepełnej kompetencji przedmiotowej? (prof. Bolesław Niemierko, dr Elżbieta Kowalik, Maria Michlowicz, Urszula Mazur)
 • Jak planowane zmiany w oświacie wykorzystać dla postępu diagnostyki edukacyjnej? (prof. Roman Dolata, dr Henryk Szaleniec, dr M. Krystyna Szmigel, Wojciech Małecki)
 • Czy do rozwoju twórczości uczniów potrzebny jest twórczy nauczyciel? (prof. Adam Brincken, prof. Andrzej Bednarczyk, dr Henryk Palkij, Agnieszka Cygan)

 

Konferencję poprzedziły warsztaty, których organizatorami byli: prof. Zbigniew Bajek, prof. Andrzej Bednarczyk, prof. Adam Brincken, prof. Małgorzata Komorowska, dr hab. Mirosław Sikorski, dr Monika Nęcka, dr Adam Organisty, dr Joanna Banek, dr Katarzyna Sikora, Anna Król (kustosz), Natalia Buchta, Malwina Wójcik, Wojciech Kopeć, Bożena Barańska, Tomasz Żółtak, Filip Kulon, Karolina Świst, Bartosz Kondratek, dr Ewa Stożek, Ewa Rogalska, Wojciech Małecki, Mariusz Budzyński, Joanna Kwiatkowska oraz Piotr Nicia.

 

Uczestnikom zaproponowano następujące tematy warsztatów:

 • Źródła sztuki - natura, kultura, wyobraźnia – Analiza programów i metod, uczenie się z natury i wobec natury, trawestacja i inspiracja (wykład połączony z prezentacją, warsztaty praktyczne w budynku Akademii i w przestrzeni muzealnej).
 • Dzięki czemu obraz staje się dziełem – Temat a tytuł - forma a treść (wykład połączony z prezentacją, warsztaty praktyczne w budynku Akademii i w przestrzeni muzealnej).
 • Początki i porządki widzenia – Psychofizyczne aspekty postrzegania. Psychologia twórczości. Analiza formalna a semantyczna. – Środki wyrazu wobec zamierzonej i oczekiwanej „energii” dzieła. Analiza linearna i walorowa struktury kompozycji dzieł dawnych i współczesnych (wykłady połączone z prezentacją, warsztaty praktyczne w budynku Akademii i w przestrzeni muzealnej).
 • Obraz jako kontekst dla tekstu literackiego i samodzielny tekst kultury podlegający czytaniu oraz interpretacji na lekcjach języka polskiego – Jak czytać obraz? Ilustracja czy interpretacja? (Fresk Michała Anioła Stworzenie Ewy a tekst Biblii; plakat jako samodzielny tekst kultury i jako kontekst utworu literackiego)
 • Film na lekcjach języka polskiego – Jak wprowadzać podstawowe pojęcia? Film na lekcji języka polskiego jako kontekst do dzieła literackiego. „Filmowe” czytanie tekstu literackiego jako sposób na rozwijanie wyobraźni ucznia i umiejętności czytania tekstu literackiego.
 • Muzyka jako kontekst do tekstu literackiego i pretekst do kształcenia umiejętności pisarskich uczniów – Muzyka jako wyraz emocji (Arvo Pärt De profundis – muzyka jako kontekst i pretekst do tworzenia krótkiego testu argumentacyjnego) i wyraz postawy świata (Jimi Hendrix na festiwalu Woodstock) – muzyka jako pretekst do tworzenia form pisarskich i kontekst do literatury.
 • Pomiar edukacyjny i psychologiczny w programie R dla początkujących – Analizy własności pomiarowych testu za pomocą KTT. Przedstawione zostały gotowe narzędzia i sposób ich wykorzystania w pełnym procesie analizy, od wczytania danych do graficznej prezentacji wyników.
 • Pomiar edukacyjny i psychologiczny w programie R dla zaawansowanych – Praktyczne zastosowania jedno- i wielowymiarowych modeli IRT, a także modeli diagnostycznych.
 • Od danych do działania – Na przykładzie studiów przypadku pokazane zostało przejście od fazy identyfikacji problemu i diagnozy jego przyczyn do fazy działań i monitorowania ich skuteczności. Uczestnicy warsztatów mogli na przykładowych danych sami zmierzyć się z problemami, które były zidentyfikowane w różnych szkołach, szukać ich rozwiązania w danych lub zaplanować pogłębiające badania.
 • Dane zastane w diagnozach edukacyjnych: jak do nich docierać, jak z nich korzystać? – Oczekiwanym efektem warsztatu będzie efektywne posługiwanie się oficjalnymi danymi o edukacji w przygotowywaniu i przeprowadzaniu diagnoz edukacyjnych.
 • Tutoring szkolny narzędziem diagnozy ucznia – Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia związane z tutoringiem. Znaczenie rozpoznawania mocnych stron/potencjału ucznia. Diagnoza mocnych stron ucznia (sposoby wydobywania i ukazywania potencjału, rola tutora w tym procesie). Symulacja tutorialu – warsztat praktyki tutorskiej (współpraca, dowartościowanie/wzmacnianie).

 

Warsztaty ASP w Krakowie 01

 

Warsztaty ASP w Krakowie 02

 

Warsztaty ASP w Krakowie 03

 

Warsztaty ASP w Krakowie 04

 

Warsztaty ASP w Krakowie 05

 

Warsztaty ASP w Krakowie 06

 

Podsumowania konferencji dokonali prof. Bolesław Niemierko, dr Henryk Szaleniec oraz prof. Adam Brincken. W czasie konferencji miało także miejsce walne zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. 

 

pikto Konferencja Edukacja Artystyczna


pikto konferencja edukacja 1aWpisany przez Monika Żarnowska 26.09.2016r. Ostatnia zmiana 06.10.2016r.

Strona internetowa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stosuje pliki cookies tzw. ciasteczka, są one konieczne do prawidłowego jej działania.
Kliknij zgadzam się, aby niniejsza informacja się nie pojawiała.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć