Delegacja z Hubei Institute of Fine Arts w Chinach odwiedziła krakowską ASP

Delegacja z Hubei Institute of Fine Arts w Chinach w składzie: Profesor Xu Yongmin - Rektor Hubei Institute of Fine Arts, Pani Wu Jingbo - Prorektor i Kwestor, Profesor Sang Jianxin - Dziekan, Profesor Li Liangjun - Dyrektor Biura Badań Naukowych, Profesor Zhang Lian - Zastępca Dyrektora ds. Akademickich oraz Pan Zhang Rui - Prodziekan Form Przemysłowych byli gośćmi JM Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Profesora Stanisława Tabisza. Wizyta przedstawicieli chińskiej Uczelni jest efektem podpisanej w 2016 roku umowy o współpracy pomiędzy artystycznymi uczelniami z Krakowa i Wuhan. Inicjatorem idei nawiązania współpracy akademickiej z Hubei Institute of Fine Arts był pracownik Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ad. dr Bartłomiej Struzik, który od 2015 roku jest Profesorem Wizytującym ‎w Hubei Institute of Fine Arts w Chinach w ramach chińskiego, rządowego programu Chutian Scholar Program.

 

ASP_w_Krakowie_1ASP_w_Krakowie_2ASP_w_Krakowie_3ASP_w_Krakowie_4ASP_w_Krakowie_5ASP_w_Krakowie_6ASP_w_Krakowie_7  

 

Z tej okazji w Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie od 4 do 13 czerwca 2017 r. odbywała się wystawa "Kiedy zakwitną kwiaty..." Na ekspozycji pokazane zostały prace artystów i pedagogów z Hubei Institute of Fine Arts z Wuhan (Chiny). Były to dzieła chińskich artystów kontynuujących liczące kilka tysięcy lat, niezwykle bogate tradycje swojej kultury i cywilizacji. Wystawie towarzyszył katalog, w którym we wstępie prof. Stanisław Tabisz napisał: "Dzieła chińskich artystów i pedagogów charakteryzują się wyjątkową wrażliwością, poetycką emanacją nastroju oraz umiłowaniem natury. Te wszystkie cenne i wysublimowane wartości refleksyjnego przeżywania i pojmowania świata zawarte są w dziełach naszych chińskich przyjaciół. Uzmysławiają nam one, jak ważnym i uniwersalnym językiem jest plastyczna forma obrazu świata, który powstaje, trwa i przemija na naszych oczach we wspólnym doświadczeniu egzystencjalnym. Dzieła sztuki chińskich artystów i pedagogów pozwalają nam na głębszy kontakt z odmienną kulturą i mentalnością, co niewątpliwe bardzo wzbogaca nas i pozwala, w tym wizualnym języku sztuki, odnaleźć wspólną przestrzeń duchowej refleksji oraz różnorodność ekspresji artystycznej..."  W wystawie udział wzięli następujący artyści: Ai Lin, Cao Dan, Gao Xiang, Han E'sheng, Huang Hairong, Jia Jia, Duab Yan, Li Bing, Li Feng, Li Liangjun, Liu Zhiping, Sang Jianxin, Lin Xin, Lu Haolin, Pu Meihe, Qiu Qingyum, Zha Sai, Tan Dali, Tan Wei, Wei Haiyan, Xu Wentao, Xu Fen, Zhao Yan, Xu Yongmin, Ye Jun, Zhang Lian, Zhou Hao, Zhang Ming, Wan Lichi oraz Jian Xiaoming. Uroczysty finisaż wystawy z udziałem chińskiej delegacji odbył się 13 czerwca 2017 r.

 

ASP_w_Krakowie_1ASP_w_Krakowie_2ASP_w_Krakowie_3ASP_w_Krakowie_4ASP_w_Krakowie_5ASP_w_Krakowie_6ASP_w_Krakowie_7ASP_w_Krakowie_8

 

Wizyta gości z Hubei Institute of Fine Arts w Chinach stała się doskonałą okazją do wygłoszenia gościnnego wykładu i zaprezentowania chińskiej Uczelni. Rektor Hubei Institute of Fine Arts prof. Xu Yongmin w swojej prezentacji przybliżył specyfikę jednej z najstarszych uczelni artystycznych w Chinach. Instytut Sztuk Pięknych w Hubei jest jedynym instytutem sztuk pięknych w środkowych Chinach, oferującym programy podyplomowe, dyplomowe i szkoły średniej w wielu dziedzinach. Założony w 1920 r. Instytut Sztuk Pięknych w Hubei początkowo funkcjonował jako Prywatna Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Wuchang (ang. Private Wuchang College of Fine Arts). Jako jedna z najstarszych chińskich uczelni sztuk pięknych, instytut stanowi jedną z kolebek szkolnictwa wyższego w dziedzinie sztuk pięknych we współczesnej Chińskiej Republice Ludowej. Od czasu założenia, Instytut Sztuk Pięknych w Hubei przestrzega filozofii nauczania zgodnej z zasadami „włączenia i współdziałania”. Mury instytutu opuściło wielu utalentowanych artystycznie absolwentów, ucieleśniających motto uczelni: „przestrzeganie moralności, poświęcenie nauce, sprawność w działaniu i dążenie do piękna”, zapewniając wyjątkowy wkład w rozwój chińskich sztuk pięknych.

Instytut Sztuk Pięknych w Hubei posiada dwa kampusy (kampus Canglongdao oraz kampus Tanhualin), o powierzchni 478 218 m2, zapewniające miejsce dla 7 725 studentów i 590 pracowników administracyjnych i wydziałowych (w tym, 344 pełnoetatowych wykładowców). Instytut podzielony jest na 12 wydziałów i szkół, w tym Wydział Malarstwa Chińskiego, Wydział Malarstwa Olejnego, Wydział Grafiki Warsztatowej, Wydział Malarstwa Muralowego i Technik Mieszanych, Wydział Rzeźby, Wydział Wzornictwa, Wydział Projektowania Odzieży, Wydział Projektowania Sztuki Środowiskowej, Wydział Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Malarstwa Akwarelowego, Wydział Wiedzy o Sztukach Pięknych, Szkołę Animacji oraz Wydział Kursów Fundacji Sztuk Wizualnych, Wydział Kursów Powszechnych, Wydział Kursów Marksizmu i Leninizmu, Szkołę Kształcenia Ustawicznego oraz Średnią Szkołę Zawodową.
Instytut uzyskał akredytację do nadawania stopni magisterskich w trzech dziedzinach Pierwszego Stopnia – Sztuk Pięknych, Sztuki i Wzornictwa oraz Teorii Sztuki. Instytut posiada uprawnienia do nadawania tytułu licencjata w 34 specjalizacjach studiów licencjackich w ramach 23 dziedzin.
HIFA należy do pierwszych 32 pilotażowych instytutów w Chińskiej Republice Ludowej oferujących programy umożliwiające uzyskanie tytułu magistra sztuk pięknych (ang. MFA). Spośród wykładowców zatrudnionych w Instytucie Sztuk Pięknych w Hubei dziewięciu zostało nagrodzonych specjalną nagrodą Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej, dziewięciu jest Ekspertami w Młodym i Średnim Wieku o Wyjątkowych Zasługach w Prowincji Hubei, piętnastu otrzymało specjalne nagrody Administracji Prowincji Hubei, dwóch zostało wybranych do Programu Talentów Wysokiego Szczebla Nowego Wieku Prowincji Hubei, dwóch jest wykładowcami kursu otwartego „Naukowcy Państwa Chu” (ang. „Chutian Scholars”), a trzydziestu siedmiu jest profesorami wizytującymi (niepełnoetatowymi). HIFA posiada cztery ośrodki badawcze w Prowincji Hubei, a mianowicie, Ośrodek Badawczy ds. Projektowania Nowoczesnych Publicznych Sztuk Wizualnych (ang. Modern Public Visual Art Design Research Center), Ośrodek Badawczy ds. Mody i Sztuki Instytutu Sztuk Pięknych (ang. IFA Fashion & Art Research Center), Ośrodek Badawczy ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego i Sztuk Pięknych Państwa Chu (ang. Research Center of Intangible Cultural Heritage and Chu Fine Arts) oraz Ośrodek Badawczy ds. Form i Sztuk Pięknych przed Dynastią Qin (ang. Research Center of the Forms of Pre-Qin Fine Arts) w południowych Chinach. W ramach czterech ośrodków badawczych funkcjonuje dziewięć instytutów naukowych. HIFA prowadzi 3 Swoiste Programy Rozwoju Dziedzin Edukacji Wyższej Ministerstwa Edukacji dla studentów studiów licencjackich, 2 Krajowe Kursy Doskonałości, 1 Krajową Strefę Pilotażową na rzecz Innowacji Modelu Edukacji, 1 Program Pilotażowy Reformy Dziedzin Ministerstwa Edukacji, 1 Krajowy Program Szkoleniowy na rzecz Innowacyjności i Przedsiębiorczości Studentów, 1 Krajową Placówkę Badań Terenowych dla Studentów oraz 2 Krajowe Kursy Doskonałości Dzielenia Zasobów. Instytut prowadzi również 13 Programów Wysokiej Jakości oraz Programów Edukacji Licencjackiej ze wsparciem krajowym, a także 48 Programów Wysokiej Jakości oraz Programów Edukacji Licencjackiej ze wsparciem Prowincji Hubei.
W ramach dwunastego Planu Pięcioletniego Instytut uzyskał akredytację dla nadawania stopni magistra w trzech dziedzinach Pierwszego Stopnia. Wszystkie trzy programy zostały włączone do kluczowych programów edukacyjnych Prowincji Hubei. Po trzeciej rundzie ocen dziedzin przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji, program Studiów Sztuk Pięknych zajmują siódme –, Teorii Sztuki – czternaste, a Sztuki i Wzornictwa – osiemnaste miejsce w rankingu.
Jeżeli chodzi o pracę naukową i twórczą w HIFA, opublikowano ponad 710 publikacji. Wydano 159 monografii, materiałów edukacyjnych oraz albumów z malarstwem. Sześć z powyższych publikacji zostało ujętych zarówno w ramach projektów Krajowego Funduszu Nauk Społecznych oraz Krajowego Funduszu Sztuki; dziewięć zdobyło Nagrody za Osiągnięcia Naukowo-Badawcze na poziomie prowincji oraz ministerialnym. Cztery zespoły naukowców zdobyły tytuły Badawczego Zespołu Innowacyjnego Prowincji Hubei. Instytut Sztuk Pięknych w Hubei organizował liczne znaczące wystawy, w tym Wystawę Biennale Wzornictwa Wuhan, Wystawę „Tysiącmilowa Podróż - Wystawa Wyjątkowych Prac Absolwentów Głównych Uczelni Sztuk Pięknych Chińskiej Republiki Ludowej” oraz Wystawę Biennale Plakatów Studentów Uczelni Międzynarodowych „Wschód + Zachód”. Prace wystawiane przez Instytut były, przez trzy kolejne lata, prezentowane przez Ministerstwo Kultury w Krajowym Programie Wystaw Czasowych Doskonałych Dzieł Sztuki w Kolekcjach Muzeów na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Dzieła sztuki tworzone przez wykładowców HIFA zdobyły ponad 1 000 nagród. Ludzie na Festiwalu Wystawy Skarbów (ang. People at Treasure Exhibition Festival), dzieło sztuki stworzone przez naszego wykładowcę, Xu Haigang, zdobyło złotą nagrodę podczas 12 Krajowej Wystawy Sztuk Pięknych Malarstwa Akwarelowego/Malowania Proszkowego (łącznie 7 złotych nagród).
Aby lepiej wspierać kulturowy, ekonomiczny i społeczny rozwój Chińskiej Republiki Ludowej, Instytut Sztuk Pięknych w Hubei nawiązał współpracę strategiczną z ponad 10 rządami, przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi oraz podjął współpracę naukowo-badawczą z organizacjami zagranicznymi. Instytut brał udział w następujących znaczących projektach: projekt i stworzenie dzieł sztuki dla stacji metra w Wuhan; projekt i instalacja dzieł sztuki dla stacji metra w Nanchang; planowanie i projekt wystawy ogrodowej Garden Expo w Wuhan oraz projekt udoskonalenia architektury krajobrazu i rzeźb na Placu Hongshan w Wuhan. Spośród powyższych projektów, Projekt Linii 4 Metra w Wuhan zdobył Nagrodę Sztuk Środowiskowych Chińskiej Republiki Ludowej. Instytut Sztuk Pięknych w Hubei został uhonorowany nagrodą dla Organizacji o Wielkich Zasługach za wkład w budowę metra w Wuhan. Dzielnica Sztuki w Tanhualin została również wyznaczona jako Obszar Pilotażowy Przemysłów Kreatywnych Prowincji Hubei.
W 2016 roku, pierwszym roku 13-tego Planu Pięcioletniego dla Instytutu Sztuk Pięknych w Hubei, celem jest „rozwój instytutu jako wyróżniającej się uczelni sztuk pięknych o rozpoznawalności międzynarodowej”. W tym celu skoncentrujemy się na jakości kształcenia. Ponadto, uruchomimy następujące programy: wyróżniający się w regionie program rozwoju dziedzin pierwszej klasy, innowacyjny program szklenia wybitnych talentów artystycznych, program budowania interdyscyplinarnych zespołów talentów, program doskonalenia innowacyjności artystycznej i zdolności badawczych oraz program wymiany i współpracy międzynarodowej. Jesteśmy zaangażowani w doskonalenie ogólnej pozycji instytutu, z perspektywą zwiększenia naszego wkładu w krajowy i lokalny rozwój ekonomiczny, społeczny i kulturalny.

 

ASP_w_Krakowie_1ASP_w_Krakowie_2ASP_w_Krakowie_3

 

Wynikiem umowy zawartej pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie a Hubei Institute of Fine Arts z Wuhan w Chinach jest także przyjazd piętnastu studentów i dwóch opiekunów, którzy w Domu Pracy Twórczej ASP w Zakopanem uczestniczą w zajęciach plenerowych.

 

piktoChinczycy

 Wpisany przez Monika Żarnowska 14.06.2017r. Ostatnia zmiana 19.06.2017r.

Strona internetowa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stosuje pliki cookies tzw. ciasteczka, są one konieczne do prawidłowego jej działania.
Kliknij zgadzam się, aby niniejsza informacja się nie pojawiała.

Copyright 2011 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć