Zapraszamy na spotkanie promujące książkę "Projekt Narcyz" pod redakcją naukową prof. Andrzeja Bednarczyka

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prof. Stanisław Tabisz


Dziekan Wydziału Malarstwa dr hab. Witold Stelmachniewicz, prof. ASP


oraz autor projektu prof. Andrzej Bednarczyk


zapraszają na promocję książki:

 


PROJEKT NARCYZ

 


aula Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pl. Matejki 13


czwartek, 26 października, godz. 14.30


W programie:

  • projekcja filmu „Rytuał Narcyzów” Miłosza Horodyskiego
  • prezentacja dokumentacji fotograficznej projektu
  • dyskusja panelowa:

- prof. Stanisław Tabisz (ASP)
- prof. Janusz Krupiński (UP)
- dr Kajetan Młynarski (UJ)
- dr Łukasz Lamża (UPJPII)
- dr Agnieszka Jankowska-Marzec (ASP)
- dr Piotr Kołodziejczyk (UJ)
- dr Adam Workowski (UPJPII)

  • moderator: prof. Adam Brincken (ASP)

 

W czwartek, 26 października 2017 r. od godz. 14.00 oraz w czasie spotkania będzie można kupić książkę "Projekt Narcyz". Istnieje także możliwość zakupienia publikacji przez stronę internetową Wydawnictwa ASP. Cena: 30 zł.

 

Wydarzenie

fb

 

okladka fot. Michał Bratko

Okładka publikacji, foto Michał Bratko

 

"Projekt Narcyz" to praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Bednarczyka. Opiera się na projekcie artystyczno naukowym Pole Narcyzów, którego wspólnym motywem jest szeroko ujęty mit Narcyza, a celem – „wyrysowanie duszy Europy i poszukiwanie jakiejś prawdy o jej mieszkańcach”. Na projekt złożyło się osiem wystaw przedstawiających różne odsłony postaci pochylonego Narcyza, autorstwa Andrzeja Bednarczyka, oraz teksty przedstawicieli różnych dziedzin nauki i sztuki. Książka odzwierciedla ten układ – pierwsza cześć zawiera dokumentację cyklu wystaw, natomiast druga – eseje zainspirowane tematem narcyzmu. Jak zauważyła prof. Maria Poprzęcka: „Teksty, zaskakujące często nieprzewidzianym podejściem do tematu, składają się na intrygującą i inspirującą lekturę. Pisarsko są zróżnicowane, z korzyścią dla czytelnika. Widać wszakże, że postać Narcyza na tyle rozbudza ciekawość i badawczą inwencję, iż tak różne kompetencje (nie tylko humanistyczne i nie tylko artystyczne!) okazują się nowymi i sprawnymi narzędziami dla zaskakująco świeżych odczytań starego mitu”.

 

Za redakcje naukową odpowiada Andrzej Bednarczyk. Autorami tekstów są: Jacek Bomba, Paweł Dybel, Marek Krajewski, Kajetan Młynarski, Łukasz Lamża, Piotr Kołodziejczyk, Agnieszka Jankowska Marzec, Stanisław Tabisz, Marta Smolińska, Dorota Folga Januszewska, Roman Kubicki, Janusz Krupiński, Adam Workowski, Tadeusz Gadacz. Projekt graficzny: Michał Bratko.

 

Więcej na www.fieldofnarcissi.com

 

Biblioteka narcyzow_Bednarczyk

Biblioteka Narcyzów, foto Piotr Korzeniowski

 

Procesja narcyzow_Bednarczyk_ASP_w_Krakowie

Procesja Narcyzów, foto Andrzej Bednarczyk

 

Rytuał narcyzow_ASP_w_Krakowie

Rytuał Narcyzów, foto Piotr Korzeniowski

 

Zmartwychwstanie narcyzow_ASP_w_Krakowie

Zmartwychwstanie narcyzów, foto Piotr Korzeniowski***


Rector of the Academy of Fine Arts in Cracow, prof. Stanisław Tabisz


Dean of the Faculty of Painting dr hab. Witold Stelmachniewicz prof. ASP


and author of the project prof. Andrzej Bednarczyk


invite you to take part in the promotional of the book:

 


PROJECT NARCISSUS

 


Auditorium of Academy of Fine Arts in Cracow, pl. Matejki 13


Thursday, 26th of October, 14:30


Program:

  • screening of the movie "Ritual of Narcissi" by Miłosz Horodyski
  • presentation of the photographic documentation of the project
  • panel discussion:

- prof. Stanislaw Tabisz (ASP)
- prof. Janusz Krupinski (UP)
- dr Kajetan Młynarski (Jagiellonian University)
- dr Łukasz Lamża (UPJPII)
- dr Agnieszka Jankowska-Marzec (ASP)
- dr Piotr Kołodziejczyk (Jagiellonian University)
- dr Adam Workowski (UPJPII)

  • moderator: prof. Adam Brincken (ASP)

 

Narcissus Project
The collective work edited by Andrzej Bednarczyk is based on the artistic and scientific project Field of Narcissi, whose common motive is the myth of Narcissus, and the aim is to "draw the soul of Europe and seek a truth about its inhabitants." The project consisted of eight exhibitions showing various views of Narcisse's slanted figure, by Andrzej Bednarczyk, and texts by representatives of various fields of science and art. The book reflects this arrangement - the first part contains the catalog of the series of exhibitions, while the second part is an essay inspired by narcissism. As prof. Maria Poprzęcka wrote: "Texts, surprisingly often unpredictable, make up an intriguing and inspirational reading. Writingally are varied, for the benefit of the reader. However, the narcissistic figure is aroused by the curiosity and the inventive inventiveness that such diverse competencies (not only humanist and not only artistic!) Appear to be new and effective tools for the surprisingly fresh readings of the old myth. "
Language of publication: polish and english version
Scientific editor: Andrzej Bednarczyk
Writer: Jacek Bomba, Paweł Dybel, Marek Krajewski, Kajetan Młynarski, Łukasz Lamża, Piotr Kołodziejczyk, Agnieszka Jankowska-Marzec, Stanisław Tabisz, Marta Smolińska, Dorota Folga-Januszewska, Roman Kubicki, Janusz Krupiński, Adam Workowski, Tadeusz Gadacz
graphic design: Michał Bratko

 

More on www.fieldofnarcissi.com


pikto narcyz1Wpisany przez Monika Żarnowska 15.10.2017r. Ostatnia zmiana 27.10.2017r.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć