Nowi doktorzy i doktorzy habilitowani

W czwartek, 22 listopada 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów uzyskania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach srtystycznych w roku akademickim 2017/2018. Tytuł doktora habilitowanego otrzymało 9 osób zaś tytuł doktora 23 osoby.


W imieniu doktorów i doktorów habilitowanych głos zabrała dr hab. Monika Wanyura-Kurosad, która podziękowała za lata studiów, możliwość pracy twórczej i pedagogicznej. We wzruszającym wystąpieniu mówiła:

"...Akademia. Miejsce, w którym rosną skrzydła. Wychodzimy stąd z wiarą we własny talent i siły, z którymi możemy realizować pracę twórczą. To miejsce wymiany myśli, zaszczepiania nowych idei i nauki warsztatu. Wielowymiarowa przestrzeń, w której spotyka się intensywna współczesność ze wspaniałością zapisaną w przeszłości. Wymiar Czasu obejmuje tu doświadczenie własnej twórczości i drogi życiowej w kontekście spotkania z pokoleniami, które przeminęły. W roku Jubileuszu Akademii i w obliczu 200 lat Jej historii tym bardziej odczuwamy wagę tej chwili i niebagatelny ciężar odpowiedzialności na naszych ramionach.

Materia utkana z dzieł sztuki, niezwykłych artystycznych biografii oraz idei, które wykrystalizowały w murach Akademii stanowi frapujący żywioł sztuki i życia. W nim istniejemy i w nim tworzymy.

Żyjemy niejako na wielu poziomach równocześnie. Tych realistycznych, egzystencjalnych oraz emocjonalnych, duchowych, zakorzenionych w przeszłości, w pamięci własnej oraz zbiorowej. Dzielimy i przeżywamy emocje, dzieła sztuki, istotę egzystencji. Wielość wątków, impulsów, poziomów odczuwania jest ogromna. Życie jest bogate w sumę wrażeń i trudno przykładać jedną miarę do rzeczywistości zmieniającej się nieustannie w czasie. Ta procesualność przekłada się na pracę i wybór osobistej ścieżki twórczości.

Talent i praca są kluczem do przyszłości. Dzisiaj, kierujemy się ku nowym perspektywom i wkraczamy na fascynujące pola eksperymentu twórczego. Mrużąc oczy spoglądamy na rysujący się horyzont artystycznej terra incognita. Bo tym właśnie jest Twórczość — wielką Przygodą, podróżą w nieznane, z kamieniami milowymi inspiracji, intuicji, doświadczeń technologicznych i ryzyka zawodowego. To często droga samotna i prawie zawsze trudna.

Akademia. To przede wszystkim ludzie, Profesorowie, Promotorzy, a właściwie Przewodnicy duchowi, życzliwi Pedagogowie, czasem krytycy, ale zawsze — Autorytety. I wreszcie — bo tak często się dzieje — serdeczni Przyjaciele. Recenzenci, Członkowie i Sekretarze komisji habilitacyjnych oraz doktorskich, którzy wspierali nas swoją wiedzą, doświadczeniem i własnym przykładem.

Pamięć tego, czego doświadczyliśmy w murach Akademii jest mocna i trwała. Wspomnienie momentów, w których przeżywaliśmy iluminacje i wyzwolenie unosi się na skrzydle wyobraźni.

Jesteśmy również i po drugiej stronie, patrzymy na naszych studentów. Proces szlifowania artystycznych dusz wiąże nas z młodzieżą, tą kolorową bracią, która wnosi w Akademię żywioł i nowe, wciąż nowe talenty..."

 

Tytuł doktora habilitowanego otrzymali:

 • Dr hab. Marcin Kowalik, Wydział Malarstwa

38 prac malarskich z cykli „Faza lustra” i „Zbieżne”, których idea opisana jest w autoreferacie pod wspólnym tytułem „Przed i po”

- przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. Maciej Buszewicz

- recenzenci: prof. dr hab. Rafał Boettner-Łubowski, prof. Jarosław Modzelewski, dr hab. Wojciech Kubiak

 • Dr hab. Monika Wanyura-Kurosad, Wydział Malarstwa

„Paul Celan. Odłamki snu” cykl rysunków, instalacje, film i książka artystyczna inspirowana poezją Celana.

- przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. Zbigniew Szot

- recenzenci: prof. Jędrzej Gołaś, dr hab. Jacek Staszewski prof. ASP, prof. Zbigniew Bajek

 • Dr hab. Joanna Banek, Wydział Malarstwa

„Makro – Mikro”. Dwa cykle obrazów, obiektów papierowych i grafik cyfrowych.

- przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. Zbigniew Szot

- recenzenci: prof. Zdzisław Olejniczak, dr hab. Jacek Staszewski prof. ASP, dr hab. Bogdan Klechowski

 • Dr hab. Paweł Orłowski, Wydział Rzeźby

TRANSFORMACJA – zestaw pięciu rzeźb prezentowanych na stałej ekspozycji plenerowej, znajdujący się w Warszawie przy ul. Prostej 32, przed budynkiem Prosta Tower.

- przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. Maciej Buszewicz

- recenzenci: dr hab. Karolina Komasa, prof. Janina Rudnicka, dr hab. Jan Tutaj prof. ASP

 • Dr hab. Artur Grabowski, Wydział Rzeźby

DREAMLINER – performance (cykl wystąpień artystycznych)

- przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. Andrzej Banachowicz

- recenzenci: dr hab. Romuald Woźniak, prof. Marian Stępak, prof. Janusz Bałdyga

 • Dr hab. Michał Jandura, Wydział Grafiki

Projektowanie dla kultury

- przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. Grzegorz Chojnacki

- recenzenci: dr hab. Tomasz Chudzik, prof. Eugeniusz Delekta, prof. Tomasz Bogusławski

 • Dr hab. Zbigniew Latała, Wydział Grafiki

„Zbigniew Latała – plakat”, „Chopin 2010”, „ZL – Plakaty muzyczne 2+3D”

- przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. Lech Majewski

- nazwiska recenzentów: prof. Eugeniusz Skorwider, dr hab. Krzysztof Białowicz, prof. Roman Kalarus

 • Dr hab. Andrzej Klisz, Wydział Form Przemysłowych

Zestaw projektów klocków dla fundacji ekonomii społecznej BYĆ RAZEM

- przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. Jerzy Porębski

- nazwiska recenzentów: prof. Jan Kukuła, dr hab. Piotr Mikołajczak, prof. dr hab. Czesława Frejlich

 • Dr hab. Barbara Widłak, Wydział Form Przemysłowych

Znaki uniwersyteckie. Projekt systemów identyfikacji wizualnych: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

- przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. Maciej Buszewicz

- nazwiska recenzentów: dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska, dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer, prof. Tomasz Bogusławski


Tytuł doktora otrzymali:

 • Dr Agata Kus, Wydział Malarstwa

Opętani. W poszukiwaniu ukrytego obiektu inspiracji.

- promotor: dr hab. Grzegorz Sztwiertnia prof. ASP

- recenzenci: prof. dr hab. Joanna Hoffmann-Dietrich, dr hab. Hubert Czerepok prof. ASP

 • Dr Jolanta Kuśmierska, Wydział Malarstwa

Przestrzenie emocjonalne

- promotor: prof. Zbigniew Bajek

- recenzenci : dr hab. Kazimierz Cieślik prof. ASP, dr hab. Andrzej Grenda prof. ASP

 • Dr Izabela Apanańska, Wydział Malarstwa

Pojęcie pamięci i czasu w obrazie alegorycznym

-promotor: prof. Adam Wsiołkowski

- recenzenci: dr hab. Grażyna Borowik – Pieniek, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prof. Kazimierz Cieślik – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

 • Dr Krystyna Malinowska, WM

Coś osobistego. Transgresja własnego „ja” jako unikanie nieuniknionego

- promotor: prof. Lilla Kulka-Sobkowicz

- recenzenci: dr hab. Sławomira Chorążyczewska prof. UAP, dr hab. Marek Sak prof. ASP

 • Dr Krzysztof Marchlak, Wydział Malarstwa

Ja, czterdzieści i cztery. Twórczość artystyczna jako medium edukacji muzealnej.

- promotor: prof. Zbigniew Bajek

- recenzenci: prof. Henryk Gostyński, dr hab. Krzysztof Polkowski prof. ASP

 • Dr Dominik Stanisławski, Wydział Malarstwa

Zdjęcia nieruchomości. Koncepcja obrazowania jako paradoks zderzenia dwóch stanów – ruchu i unieruchomienia.

- promotor: dr hab. Grzegorz Sztwiertnia prof. ASP

- recenzenci: prof. Marcin Berdyszak, prof. Marian Stępak

 • Dr Michał Hyjek, Wydział Rzeźby

Implementacja układów elektronicznych w rzeźbach z małopolskich kamienic. Wpływ lokalnych sieci danych cyfrowych na jakość odbioru dzieła sztuki.

- promotor: prof. Antoni Porczak

- recenzenci: prof. Michał Ostrowicki, prof. Sławomir Sobczak, prof. Janina Rudnicka

 • Dr Jacek Dudek, Wydział Rzeźby

Konsonans treści i formy, czyli rzecz o przenoszeniu treści przez formę

- promotor: dr hab. Jan Tutaj prof. ASP

- recenzenci: dr hab. Maciej Aleksandrowicz prof. ASP, prof. Jan Szczypka

 • Dr Sławomir Biernat, Wydział Rzeźby

Metaobrazy miasta

- promotor: dr hab. Ewa Janus prof. ASP

- recenzenci: prof. Jerzy Fober, prof. Jan Szczypka

 • Dr Natalia Wiernik, Wydział Grafiki

Dobrostan

- promotor: dr hab. Agata Pankiewicz prof. ASP

- recenzenci: prof. Wojciech Prażmowski, dr hab. Andrzej Tobis

 • Dr Anna Juszczak, Wydział Grafiki

Diapauza

- promotor:  dr hab. Dariusz Vasina prof. ASP

- recenzenci: prof. Stanisław Sikorski, prof. Stanisław Kamieński

 • Dr Krzysztof Gil, Wydział Grafiki

Tajsa. Wczoraj i jutro.

- promotor: dr hab. Joanna Kaiser-Plaskowska prof. ASP

- recenzenci: dr hab. Andrzej Tobis, prof. Stanisław Kamieński

 • Dr Krystyn Kozieł, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Rozwój techniki i technologii ceramiki historycznej i jej rola w kształtowaniu średniowiecznego budownictwa sakralnego w Małopolsce

- promotor: prof. dr hab. Ireneusz Płuska

- recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Węcławowicz, prof. Andrzej Koss

 • Dr Magdalena Kwiatkowska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Problematyka konserwatorska negatywów fotograficznych na podłożu szklanym wykonanych w technice srebrowo – żelatynowej na przykładzie kolekcji negatywów rodziny Brandysów

- promotor: dr hab. Zofia Kaszowska

- recenzenci: dr hab. inż. Piotr Nowak, dr hab. Marzena Ciechańska prof. ASP

 • Dr Mariusz Wrona, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Wyprawy szlachetne i terazzo okresu dwudziestolecia międzywojennego w Krakowie – technologia, techniki i konserwacji

- promotor: prof. dr hab. Ireneusz Płuska

- recenzenci: dr hab. Monika Bogdanowska, dr hab. Janusz Smaza prof. ASP

 • Dr Agnieszka Marecka, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Analiza zagadnień badawczo – konserwatorskich pasteli z przełomu XIX/ XX wieku na przykładzie wybranych prac Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego i Wojciecha Weissa

- promotor: prof. dr hab. Jadwiga Wyszyńska

- recenzenci: dr hab. Monika Bogdanowska, dr hab. Marzena Ciechańska prof. ASP

 • Dr Kinga Olesiejuk, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Konserwacja wobec dematerializacji dzieł sztuki. Materialny wymiar dematerializacji sztuki współczesnej

- promotor: prof. dr Grażyna Korpal

- recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, dr hab. Tomasz F. de Rosset prof. UMK

 • Dr Agnieszka Fujak, Wydział Form Przemysłowych

Zarządzanie strategią, procesem wdrożeniowym oraz koncepcja elementów infrastruktury ratowniczo – gaśniczej w stanach zagrożenia

- promotor: dr hab. Marek Liskiewicz prof. ASP

- recenzenci: prof. dr hab. Wilhelm Semaniszyn, prof. Jerzy Ginalski

 • Dr Jakub Gołębiewski, Wydział Form Przemysłowych

Projekt manekinów populacji polskiej do celów projektowych i edukacyjnych.

- promotor: prof. dr hab. Czesława Frejlich

- recenzenci: prof. dr hab. Adam Gedliczka, prof. dr hab. Michał Stefanowski

 • Dr Piotr Hojda, Wydział Form Przemysłowych

Wystawa Wzornictwo z Krakowa. Projekt ekspozycji i identyfikacji wizualnej wybranych prac absolwentów WFP zorganizowanej w ramach obchodów Jubileuszu 50 – lecia Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

- promotor: dr hab. Andrzej Śmiałek

- recenzenci: prof. dr hab. Marek Adamczewski, dr hab. Andrzej Sobaś

 • Dr Anna Zabdyrska, Wydział Form Przemysłowych

Dizajn jako eksponat. Metody wystawiennicze w dziedzinie dizajnu.

- promotor: prof. dr hab. Czesława Frejlich

- recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Szymański, dr hab. Grzegorz Niwiński

 • Dr Paweł Mikosz, Wydział Form Przemysłowych

Metodyka procesu rozwoju produktu wykorzystująca cyfrowe technologie wspomagania projektowania, oparta na doświadczeniach z własnej praktyki zawodowe

- promotor: dr hab. Marek Liskiewicz prof. ASP

- recenzenci: prof. Jerzy Ginalski, prof. Włodzimierz Dolatowski

 • Dr Maciej Własnowolski, Wydział Form Przemysłowych

Meble hybrydowe. Poszukiwanie nowych rozwiązań w meblarstwie z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych technologii.

- promotor: prof. dr hab. Piotr Bożyk

- recenzenci: prof. Jerzy Swałtek, dr hab. Piotr Jędrzejewski

 

ASP_w_Krakowie_01ASP_w_Krakowie_02ASP_w_Krakowie_03ASP_w_Krakowie_04ASP_w_Krakowie_05ASP_w_Krakowie_06ASP_w_Krakowie_07ASP_w_Krakowie_08ASP_w_Krakowie_09ASP_w_Krakowie_10ASP_w_Krakowie_11ASP_w_Krakowie_12ASP_w_Krakowie_13ASP_w_Krakowie_14ASP_w_Krakowie_15ASP_w_Krakowie_16ASP_w_Krakowie_17ASP_w_Krakowie_18ASP_w_Krakowie_19ASP_w_Krakowie_20ASP_w_Krakowie_21ASP_w_Krakowie_22ASP_w_Krakowie_23ASP_w_Krakowie_24ASP_w_Krakowie_25ASP_w_Krakowie_26ASP_w_Krakowie_27ASP_w_Krakowie_28ASP_w_Krakowie_29ASP_w_Krakowie_30ASP_w_Krakowie_31ASP_w_Krakowie_32ASP_w_Krakowie_33ASP_w_Krakowie_34ASP_w_Krakowie_35ASP_w_Krakowie_36ASP_w_Krakowie_37ASP_w_Krakowie_38ASP_w_Krakowie_39 pikto doktoratyWpisany przez Monika Żarnowska 28.11.2018r. Ostatnia zmiana 17.12.2018r.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć