Sobota, 6 kwietnia 2019 r. - Dzień Otwartych Drzwi

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych studiowaniem na najstarszej uczelni artystycznej w Polsce na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się w sobotę, 6 kwietnia 2019 r.


Na uczestników wydarzenia w godzinach 10.00-15.00 czekać będą warsztaty, prezentacje, wykłady, pokazy, spotkania i inne atrakcje. Szeroko drzwi otworzą wszystkie Wydziały krakowskiej ASP.Więcej na

fb
SZCZEGÓŁOWY PROGRAMGmach główny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

pl. Matejki 13

10.00 – Oficjalne rozpoczęcie Dnia Otwartych Drzwi 2019 - JM Rektor, prof. Stanisław Tabisz (I piętro, aula)

10.15 – Wykład „3 x A: Akademia, artyści i...”: dr Agnieszka Jankowska-Marzec (I piętro, aula)

10.45 – Projekcja filmu „Przestrzenie wyobraźni” (reż. Julian Rachwał), który powstał z okazji jubileuszu 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (I piętro, aula)

10.00-15.00 – Prezentacja działalności: Biura Karier, Samorządu Studenckiego, Kół Naukowych na stoiskach przed wejściem do auli (I piętro)

10.00–15.00 – Informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, pomocy materialnej, zasad przeniesienia z innej uczelni, wznawiania studiów, opłat za usługi edukacyjne oraz wymiany z zagranicą: Dział Nauczania (I piętro, sala 118)

10.00–15.00 – Sprzedaż publikacji Wydawnictwa ASP (I piętro, obok auli)


Dyżury dziekanatów poszczególnych wydziałów:

10.00–15.00 – Wydział Malarstwa – pl. Matejki 13 (II piętro), Wydział Rzeźby – pl. Matejki 13 (parter), Wydział Grafiki – ul. Humberta 3 (III piętro), Wydział Architektury Wnętrz – ul. Humberta 3, (III piętro), Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki – ul. Lea 27/29 (I piętro), Wydział Form Przemysłowych – ul. Smoleńsk 9 (I piętro), Wydział Intermediów – ul. Piłsudskiego 38/3 (II piętro)

 

Podczas Dnia Otwartych Drzwi dostępna będzie trwająca w Muzeum ASP (pl. Matejki 13, I piętro) wystawa „Z dziedzictwa Akademii. Konterfekty” oraz wystawa prac słynnego malarza powojennej Francji Bernarda Buffeta "La Passion du Christ" w Galerii ASP (ul. Basztowa 18).

 


Wydział Malarstwa

Kierunki: malarstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

pl. Matejki 13

10.20-10.40 – Ogólne informacje o Wydziale Malarstwa i prowadzonych przez Wydział studiach: dr Michał Zawada, prodziekan Wydziału Malarstwa (II piętro, sala 203)

10.40-11.00 – Oprowadzenie po pracowniach malarstwa i rysunku I roku: mgr. Marcin Czaja (II piętro, sale 200, 208, 209, 210)

11.00-11.20 – Oprowadzanie po pracowniach malarstwa, rysunku i interdyscyplinarnych lat starszych (II-V): dr hab. Marcin Kowalik (II, III piętro, sale 300-307)

11.20-11.40 – Spotkanie w pracowni malarstwa ściennego: dr Bogumił Książek (III piętro, sala 310)

11.40-12.00 – Spotkanie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: prof. Adam Brincken (II piętro, sala 203)

12.00-13.00 – Prezentacja Sali Senackiej i Rektoratu: dr Adam Organisty (I piętro, sala 101)

13.10-13.30 – Ogólne informacje o Wydziale Malarstwa i prowadzonych przez Wydział studiach: dr hab. Witold Stelmachniewicz, prof. ASP - dziekan Wydziału Malarstwa (II piętro, sala 203)

13.30-13.50 – Oprowadzenie po pracowniach malarstwa i rysunku I roku: dr Jan Podgórski (II piętro, sale 200, 208, 209, 210)

13:50-14.20 – Oprowadzanie po pracowniach malarstwa, rysunku i interdyscyplinarnych lat starszych (II-V): dr hab. Marcin Kowalik (II, III piętro, sale 300-307)

14.20-14.40 – Spotkanie w pracowni malarstwa ściennego: dr Bogumił Książek (III piętro, sala 310)

14.40-15.00 – Spotkanie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: prof. Adam Brincken (II piętro, sala 203)Wydział Malarstwa

Kierunek: scenografia

pl. Matejki 13

10.00-15.00 – Wystawa projektów scenografii i kostiumów oraz prezentacja multimedialna prac studenckich powstałych w trakcie studiów na kierunku scenografia w pracowniach Katedry Scenografii (skrzydło od ul. Basztowej, II piętro, sale 220 i 224)

10.00-11.00 – Konsultacje dla kandydatów: dr hab. Monika Wanyura-Kurosad, mgr Magdalena Kut, mgr Radosława Burdzy (skrzydło od ul. Basztowej, II piętro, sala  220)

11.00-11.30 – Oprowadzanie po pracowniach Scenografii Teatralnej, Kształtowania Przestrzeni Teatralnej, Scenografii Filmowej i TV, Kostiumu: mgr Magdalena Kut (skrzydło od ul. Basztowej, II piętro, sale  220 i 224)

11.30-12.30 – Spotkanie z kierownikiem Katedry Scenografii prof. Małgorzatą Komorowską nt. programu kształcenia na kierunku scenografia oraz programu Pracowni Kształtowania Przestrzeni Teatralnej. Wspólne zwiedzanie wystawy jubileuszowej Katedry Scenografii w Galerii Wydziału Malarstwa (skrzydło od ul. Basztowej, II piętro, sala  220)

12.30-13.00 – Spotkanie z kierownikiem Pracowni Scenografii Teatralnej, prof. ASP Andrzejem Witkowskim (skrzydło od ul. Basztowej, II piętro, sala  224 b)

13.30-14.00 – Spotkanie z kierownikiem Pracowni Scenografii Filmowej i TV, prof. ASP Ryszardem  Melliwą (skrzydło od ul. Basztowej, II piętro, sala  220)

14.00-14.30 – Oprowadzanie po pracowniach Scenografii Teatralnej, Kształtowania Przestrzeni Teatralnej, Scenografii Filmowej i TV, Kostiumu: dr Barbara Stec, mgr Ewelina Lesik (skrzydło od ul. Basztowej, II piętro, sale  220 i 224)

14.00-15.00 – Konsultacje dla kandydatów: dr Barbara Stec, mgr Ewelina Lesik (skrzydło od ul. Basztowej, II piętro, sala  220)Wydział Rzeźby

Kierunek: rzeźba

pl. Matejki 13

10.30-11.45 – Oprowadzanie po Wydziale: mgr Piotr Świątoniowski, mgr Maja Woźniak.

Prezentacja wystaw czasowych w Galerii Wydziału Rzeźby oraz w innych galeriach ASP, zapoznanie się z pracowniami w ramach katedr: Katedra  Podstaw Kształcenia Kierunkowego: dr Krzesimir Wiater, Katedra Rzeźby I - dwie  Pracownie Dyplomujące (prof. Karol Badyna, prof. Józef Murzyn), Katedra Rzeźby II: dr hab. Marcin Nosko, mgr Tomasz Bielecki, mgr Michał Dziekan, Katedra Rysunku: mgr Bartłomiej Węgrzyn, Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego: mgr Jan Kuka / mgr Michalina Bigaj; Dziekanat Wydziału Rzeźby (parter, sala 5)

1145-12.00 – Spotkanie dla kandydatów na Wydział Rzeźby, prodziekan Wydziału Rzeźby dr hab. Marcin Nosko (I piętro, sala  104)

12.00-13.00 – Wykład o Wydziale, dr Janusz Janczy: przybliżenie historii Wydziału, omówienie aktualnej struktury, prezentacja poszczególnych pracowni i wybranych prac studentów oraz wybitnych absolwentów z uwzględnieniem ich obecnych osiągnięć zawodowych (I piętro, sala 104)

13.30-14.30 – Konsultacje dla kandydatów na Wydział Rzeźby: dr Paweł Jach, dr Dobiesław Gała.

Kandydat może zaprezentować rysunki, fotografie rzeźb oraz inne przykłady własnej twórczości. Pedagodzy obecni na spotkaniu przeprowadzą analizę prac oraz mogą odpowiedzieć na pytania kandydata dotyczące Wydziału i egzaminu wstępnego;. Dziekanat Wydziału Rzeźby (parter, sala 5)Wydział Grafiki

Kierunek: grafika

ul. Karmelicka 16

11.00-12.00 – Prezentacja Wydziału: charakterystyka studiów, struktury Wydziału i specyfiki procesu kształcenia: dr hab. Tomasz Daniec, prof. ASP – dziekan Wydziału Grafiki; prezentacja Katedry Rysunku i Malarstwa, Katedry Grafiki Warsztatowej, Katedry Projektowania Graficznego i Katedry Fotografii, Filmu Animowanego i Mediów Cyfrowych (I piętro, sala 11)

12.00-12.30 – Projekcja nagrodzonych filmów studentów i absolwentów (I piętro, sala 11)

12.30-13.00 – Oprowadzanie po pracowniach – m.in. fotografia, projektowanie, film animowany, serigrafia, media cyfrowe (zbiórka parter)

13.30-14.00 – Projekcja nagrodzonych filmów studentów i absolwentów (I piętro, sala 11)

14.30-15.00 – Oprowadzanie po pracowniach – m.in. fotografia, projektowanie, film animowany, serigrafia, media cyfrowe (zbiórka parter)

ul. Humberta 3

12.00-12.30 – Oprowadzenie po pracowniach – m.in. drzeworyt, litografia, miedzioryt, wklęsłodruk (zbiórka III piętro)

14.30-15.00 – Oprowadzenie po pracowniach – m.in. drzeworyt, litografia, miedzioryt, wklęsłodruk (zbiórka III piętro)

ul. Smoleńsk 9

12.00-12.30 – Oprowadzenie po pracowniach – m.in. projektowanie książek, drukarnia, introligatornia (I piętro, sala 112)

14.30-15.00 – Oprowadzenie po pracowniach – m.in. projektowanie książek, drukarnia, introligatornia (I piętro, sala 112)Wydział Architektury Wnętrz

Kierunek: architektura wnętrz

ul. Humberta 3

10.00-14.30 – Konsultacje prac do teczek na egzaminy wstępne: dr Tomasz Westrych, dr Katarzyna Stryszowska-Winiarz; (ostatnie piętro, sale 44, 37,36)

11.30 – Oficjalne otwarcie, informacje o działalności Wydziału: dziekan dr hab. Beata Gibała-Kapecka prof. ASP / prodziekan dr hab. Joanna Kubicz prof. ASP; (ostatnie piętro, antresola)

12.00-12.30 – Informacje ogólne o rekrutacji, Prezentacja różnych form kształcenia; (ostatnie piętro, antresola)

12.30-13.15 – Rozmowy o projektowaniu, wykład z prezentacją, dr Łukasz  Sarnat; (ostatnie piętro, antresola)

13.30-14.30 – Oprowadzenie po pracowniach projektowych oraz laboratorium druku 3D: dr Wojtek Kapela, mgr Magdalena Jurkowska, dr Łukasz Sarnat, dr Tomasz Westrych, studenci Koła Naukowego WAW; (ostatnie piętro, wszystkie sale i laboratoria)

 


Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Kierunek: konserwacja i restauracja dzieł sztuki

ul. Lea 27-29

10.00-15.00 udostępnienie poszczególnych pracowni:

 • Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych (parter, s. 5)
 • Pracownia Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Ściennych (p. III, s. 304)

Omówienie podstaw programowych związanych z zajęciami w poszczególnych pracowniach Katedry Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych. Przybliżenie specyfiki pracy w terenie oraz głównych założeń związanych z konserwacją malarstwa ściennego. Prezentacja przykładów zabytkowych malowideł przeniesionych na nowe podłoża.
Dr hab. Grażyna Schulze-Głazik
Dr hab. Andrzej Guzik
Dr Anna Forczek-Sajdak

 • Pracownia Technologii i Technik Malarskich Mineralnych* (parter, s. 4, 5)
 • Pracownia Technologii i Technik Malarskich Organicznych (p. I, s. 107)
 • Pracownia Technologii i Technik Rzeźbiarskich * (p. I, s. 104, 105)
 • Pracownia Witrażu i Szkła (p. II, s. 210).

Wprowadzenie w specyfikę programu nauczania i przybliżenie charakteru zajęć poszczególnych pracowni Katedry Technologii i Technik Dziel Sztuki.
Prezentacja realizacji studenckich wykonanych w różnorodnych technikach i technologii .
Wgląd w praktyczne ćwiczenia z udziałem studentów (pracownie ozn.*)
Dr Karina Niedzielska
Mgr Andrzej Raczkowski
Dr Roman Kieferling
Mgr Edyta Bernady

 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 rozpoczęcie:

 • Pracownia Malarstwa (p. II, s. 203,207)
 • Pracownia Rysunku Wieczornego (p. II, s. 203,207)
 • Pracownia Rzeźby (parter, s. 8)

Ekspozycja wybranych prac studenckich w poszczególnych pracowniach Katedry Sztuk Pięknych. Przybliżenie głównych założeń programowych. Udzielanie informacji i porad dotyczących egzaminów praktycznych.
Dr Szymon Wojtanowski
Mgr Olga Pawłowska
Dr Konrad Kozieł

 • Zakład Chemii i Fizyki Konserwatorskiej (p. II, s. 204)

Przybliżenie specjalistycznych badań i analiz fizyko-chemicznych stosowanych w przypadku obiektów zabytkowych i dzieł sztuki.
Dr Maria Rogóż

 

ul. Smoleńsk 9
10.00-15.00 udostępnienie poszczególnych pracowni:

 • Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Płótnie (p. II, s. 203)
 • Pracownia Przenoszenia Malowideł Sztalugowych (p. II, s. 203)
 • Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie (p. II, s. 207)
 • Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Podłożu Papierowym
 • Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Drewnianej, Polichromowanej (p. II, s. 210)

(parter- wejście w ciągu bramy wjazdowej na wewnętrzny parking)
Omówienie założeń programowych oraz specyfiki zajęć prowadzonych w pracowniach Katedry Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych oraz jednej z pracowni Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby.
Prezentacja wybranych obiektów zabytkowych stanowiących podstawy ćwiczeń studenckich i prac magisterskich, na kolejnych etapach działań badawczo-konserwatorskich.
Przybliżenie zróżnicowanej problematyki konserwatorskiej eksponowanych w pracowniach zabytków sztuki malarstwa na różnych podłożach oraz rzeźby drewnianej.
Dr hab. Anna Sękowska
Dr Małgorzata Nowalińska
Dr Aleksandra Hola
Dr Regina Kozik
Mr Marta Kalata-Pawłowska


ul. Karmelicka 16 (oficyna)
10.00-15.00 udostępnienie pracowni:

 • Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki(parter, s. 1)

Omówienie głównych założeń programowych pracowni wchodzącej w skład Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby. Ekspozycja zabytkowych obiektów wykonanych z różnych materiałów mineralnych (praktyczne ćwiczenia studenckie, prace dyplomowe).
Dr Mariusz WronaWydział Form Przemysłowych

Kierunek: wzornictwo

ul. Smoleńsk 9

10.00-15.00

 • Ekspozycja w Galerii Schody – Wystawa dyplomów licencjackich 2017/2018  z Wydziału Form Przemysłowych: organizacja Dawid Kozłowski
 • I piętro, korytarz – dyżur studentów 2. roku – udzielanie informacji ogólnych, rozdawanie publikacji wydziałowych (katalogi prac studenckich z lat 2012–2016, „Wiadomości ASP”, publikacje dotyczące programu studiów przygotowane przez studentów), możliwość rozmowy o wrażeniach ze studiów, kierowanie do poszczególnych jednostek Wydziału
 • Dyżur pracowników Wydziału we wszystkich jednostkach – udzielanie informacji ogólnych, prezentacje prac studenckich, sprzętu badawczego, możliwość rozmowy o programie studiów

10.00-11.00 – Konsultacje dla kandydatów: dr Paweł Mikosz (sala 104)

10.00-11.30 – Konsultacje dla kandydatów z zakresu prac rysunkowych i malarskich - Katedra Sztuk Wizualnych

10.30-11.15 – Czy bajka może opowiedzieć się sama? Projektowanie produktów interaktywnych dla dzieci – wykład, dr Kamil Kamysz (aula 108)

12.00 – Oprowadzanie grupy zorganizowanej po Wydziale, maksymalna liczba uczestników – 30 osób; oprowadzanie potrwa ok. 1,5 godziny (zbiórka przy portierni budynku)

12.00-12.45 – Spodnie do zadań specjalnych – wykład, dr Bożena Groborz (aula 108)

13.00 – Oprowadzanie grupy zorganizowanej po Wydziale, maksymalna liczba uczestników – 30 osób; oprowadzanie potrwa ok. 1,5 godziny (zbiórka przy portierni budynku)Wydział Intermediów

Kierunek: intermedia

ul. Krzemionki 30

10.00-10.45 – Spotkanie z władzami Wydziału – wprowadzenie w strukturę, cele i zakładane efekty kształcenia oraz w zasady rekrutacji i wymogi egzaminu wstępnego

10.45-15.00 – Prezentacje pracowni kierunkowych:

 • Pracownia Animacji - dr Marcin Pazera
 • Pracownia Interakcji Medialnych - prof. Antoni Porczak i dr Edyta Mąsior
 • Pracownia Transmediów - dr Mariusz Sołtysik
 • Pracownia Sztuki Performance - dr hab. Artur Grabowski
 • Pracownia Archisfery - dr hab. Grzegorz Biliński
 • Pracownia Audiosfery - prof. Marek Chołoniewski
 • Pracownia Rysunku - dr hab. Bogdan Achimescu

Około 12.45 – półgodzinny wykład prof. Michała Ostrowickiego (Sideya Myoo aka), kierownika Zakładu Teorii Sztuki Mediów

W trakcie prezentacji pracowni:

kinowy pokaz materiałów o Wydziale ukazujących tok studiów, specjalizacje i osiągnięcia studentów

pokaz instalacji wideo i interaktywnych wykonanych przez studentów Wydziału – instalacja typu Cave do projekcji wideo czterokanałowego

W trakcie całego Dnia Otwartych Drzwi kandydaci będą mogli konsultować swoje prace i projekty z pracownikami Wydziału pod kątem egzaminu wstępnego.DOD 2019_600x600pikto dod
Wpisany przez Monika Żarnowska 01.04.2019r. Ostatnia zmiana 02.04.2019r.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć