Noc Muzeów 2015
10.01.2009r.

Akt akademicki od XIX do XX w – pokaz z okazji otwarcia Muzeum ASP w nowej lokalizacji

 

Koncepcja i aranżacja wystawy – Magdalena Szymańska, Małgorzata Sokołowska

 

Czas trwania wystawy – 25.III.2015 – 10.X.2015

 

Wystawą rysunków studenckich aktu od XIX do XXI wieku, ze zbiorów własnych Muzeum ASP kolejny już raz uczestniczyło w kolejnej edycji corocznej Krakowskiej Nocy Muzeów. W roku obecnym przypadła ona z 15 na 16 maja . Pośród innych eksponatów: kilku XIX wiecznych odlewów gipsowych rzeźb antycznych pokazano 17 rysunków studenckich ze zbiorów Muzeum ASP, w tym prace takich późniejszych artystów jak Stanisław Wyspiański, Wojciech Weiss, Tadeusz Kantor, po Adama Wsiołkowskiego i późniejszych. Koncepcja wystawy dotyczy ewolucji metod w nauczaniu artystycznym na przestrzeni wielu lat: od perfekcyjnego naśladownictwa natury do jej swobodnej interpretacji.


Wystawie towarzyszył bogaty program intermedialny: projekcja zatytułowana Anatomia papieru autorstwa Magdaleny Szymańskiej, elektroniczna wersja zdjęć prac rysunkowych studentów prof. Jacka Gaja z Wydziału Grafiki, prac pt. Pastiszu pastisz, studentów prof. Tadeusza Wiktora z Wydziału Intermediów, dokumentacja fotograficzna wystaw: Pracownia, Małpy lilie i papugi uzupełnione o dokumentację studenckich prac konserwatorskich przy obiektach. Osobny folder stanowił przekrojowy zestaw zdjęć o zbiorach Muzeum ASP.


W tym roku dodatkowym celem przedsięwzięcia było pierwsze publiczne udostępnienie zbiorów muzealnych w nowej lokalizacji Muzeum.


Wystawie towarzyszył ilustrowany okolicznościowy folder z tekstem autorstwa prof. Pawła Taranczewskiego.

 
Otwarcie Muzeum ASP w nowej lokalizacji
10.01.2009r.

Uroczyste otwarcie Muzeum ASP miało miejsce 25 marca 2015 roku i zorganizowane zostało z myślą o promocji Muzeum wewnątrz Uczelni, tj. skierowanej do społeczności ASP im. Jana Matejki w Krakowie.                                                                                          

 

Otwarcia dokonał rektor, prof. Stanisław Tabisz.

 

Na nową siedzibę Muzeum przeznaczono dwa pomieszczenia po dawnej bibliotece międzywydziałowej na I piętrze Głównego Gmachu uczelni. Celem otwarcia było nie tylko zaprezentowanie koncepcji siedziby Muzeum oraz efektów wysiłków i różnorodnego zaangażowania wielu osób wiązanych z jej realizacją, ale też okolicznościowa integracja społeczności akademickiej.

 

Autorem nowej aranżacji pomieszczeń i ich adaptacji dla celów muzealnych został dr hab. Grzegorz Biliński z Wydziału Intermediów ASP. Założenia do adaptacji pomieszczeń mających służyć do wielu niezbędnych funkcji sprowadzono do dominujących dwóch: pracownianej i ekspozycyjnej. Do nich dostosowano nowoczesne wyposażenie intermedialne i oświetlenie. Zasadniczym elementem Otwarcia był pokaz prac studenckich ze zbiorów Muzeum ASP, młodzi muzycy z Zakopanego urozmaicili wydarzenie muzyką na żywo i śpiewem, a mały poczęstunek dopełnił całości programu. W spotkaniu uczestniczyło ponad sto osób.

·         Otwarcie Muzeum ASP w nowej lokalizacji

     Uroczyste otwarcie Muzeum ASP miało miejsce 25 marca 2015 roku                                       i zorganizowane zostało z myślą o  promocji Muzeum najpierw  wewnątrz Uczelni,                                    tj. skierowanej do społeczności ASP im. J. Matejki w Krakowie.                                                                                           Otwarcia dokonał  rektor, prof. Stanisław Tabisz.

     Na nową siedzibę Muzeum przeznaczono dwa pomieszczenia po dawnej bibliotece międzywydziałowej na I piętrze Głównego  Gmachu uczelni. Celem Otwarcia było nie tylko zaprezentowanie koncepcji siedziby Muzeum oraz efektów wysiłków i różnorodnego zaangażowania  wielu osób wiązanych z jej realizacją, ale też okolicznościowa integracja społeczności akademickiej.

     Autorem nowej aranżacji pomieszczeń  i ich adaptacji dla celów muzealnych został                               dr hab. Grzegorz Biliński z Wydziału Intermediów ASP. Założenia do adaptacji pomieszczeń mających służyć do wielu niezbędnych funkcji sprowadzono do dominujących dwóch: pracownianej i ekspozycyjnej. Do nich dostosowano nowoczesne wyposażenie intermedialne i oświetlenie. Zasadniczym elementem Otwarcia był pokaz prac studenckich ze zbiorów Muzeum ASP, młodzi muzycy z Zakopanego urozmaicili wydarzenie muzyką na żywo i śpiewem, a mały poczęstunek dopełnił całości programu. W spotkaniu uczestniczyło ponad sto osób.

 
Noc Muzeów 2014
10.01.2009r.

Małpy, lilie i papugi… czyli początki Akademii Sztuk Pięknych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Kurator – Adam Organisty

 

Aranżacja – Adam Brincken i studenci Wydziału Malarstwa z kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Koordynacja – Magdalena Szymańska, Małgorzata Sokołowska
[wystawa zorganizowana w ramach obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego]

 

Czas trwania wystawy – 16.05.2014-15.09.2014

 

Miejsce wystawy – Galeria Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. J. Matejki 13

 

Wystawa prezentuje wysokiej klasy przedstawienia roślin i zwierząt, namalowane zapewne przez Philippa Ferdinanda de Hamiltona (1664–1750), a także odlew gipsowy antycznego posągu dzika kalidońskiego. Dzieła przypominają o Galerii malarstwa i rzeźby, założonej w celach dydaktycznych przez profesorów Józefa Brodowskiego i Józefa Peszkę przy powstającej w r. 1818 Akademii Sztuk Pięknych w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia obejmowały wówczas rysunek światłocieniowy, po opanowaniu którego uczeń przechodził do rysowania wzorów trójwymiarowych (odlewów z rzeźb antycznych), a także kopiowania obrazów olejnych. W tym celu w r. 1820 Peszka ofiarował malowidła, które nazwać możemy Atlasem roślin i zwierząt. Perfekcja motywów naturalistycznych wiąże się z jednej strony z praktyką daleko posuniętych studiów dokumentacji natury. Z drugiej, ze sztuką podporządkowującą sobie naturę, przemieniającą ją na swoją modłę (Ut Ars Natura, ut Natura Ars). Nagromadzone przez malarzy materiały służyły do celów sensu stricto artystycznych (np. martwych natur). Wirtuozerska wprost umiejętność przedstawiania okazów przyrody przywodzi w pamięci doskonałe naśladowanie naturalnych form i kolorów w studiach akwarelowych Leonarda da Vinci bądź Albrechta Dürera. Przepiękny zespół dzieł prezentowanych na wystawie, mówiący o ówczesnym systemie nauczania, opierającym się głównie na kopiowaniu modeli, nadal uczyć może, nieustająco działając na wyobraźnię jako źródło doznań artystycznych.

 

Ekspozycja wpisuje się ponadto w tradycję obrazowania temperamentów poprzez odnajdywanie analogii między ludzkim mikrokosmosem a makrokosmosem przyrody. Jednocześnie może stawiać pytanie o znaczeniową warstwę przedstawionych roślin i zwierząt. Małpy, lilie czy papugi – ze względu na ich cechy – można postrzegać jako symbole uniwersalnych ludzkich przymiotów. Dlatego incipit tytułu wystawy kojarzyć się może z jeszcze innym jej sensem.

 

Adam Organisty

 
Noc Muzeów 2013
10.01.2009r.

Pracownia. Wokół warsztatu artysty


Wernisaż – 17 maja 2012

 

Udział w XV Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego na szlaku Młodopolska Małopolska – 18-19 maja 2012 r. (sobota/niedziela)

 

Czas trwania wystawy – do marca 2014

 

Kurator – Magdalena Szymańska

 

Wystawa w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, której tytuł Pracownia odzwierciedla codzienną rzeczywistość Akademii, stała się pretekstem do pokazania elementów warsztatu artysty. Temat być może dla niektórych banalny, jednak próba podjęcia motywu w konwencji "wspomnienia" wydaje mi się nie tylko obowiązkiem, ale też szansą na wejście w relację z mistrzem – nie tylko przez kontakt z dziełem sztuki, które stworzył, ale też z przedmiotem, którym się do tego posłużył, lub którego używał we właściwy sobie sposób.

 

Wystawie towarzyszy prezentacja multimedialna zwierająca nagrania – wypowiedzi twórców, profesorów Akademii, którzy wspominają swoich mistrzów, a także rozwijają zagadnienia warsztatu artysty; mówią o procesie pracy nad dziełem, własnych doświadczeniach twórczych, świadomości działania w zakresie technologii i technik artystycznych. Ich wypowiedzi często dotykają prawd uniwersalnych o sztuce i twórczości. Formuła wystawy, w pewnym sensie, pozwala wejść odbiorcy krok dalej w świat twórcy, inaczej niż dzieje się to tylko w kontakcie z finalnym efektem pracy – dziełem. W czasie, kiedy jesteśmy świadkami marginalizacji tradycyjnych materiałów i rozwoju nowych mediów taka formuła wydaje mi się uzasadniona.

 

Zachowane niekiedy ponad 100-letnie rekwizyty i materiały artystyczne są ponadto cennym źródłem wiedzy dla konserwatorów badających technologię twórczości minionych pokoleń artystów.

 

Wystawa prezentuje pamiątki po profesorach związanych z krakowską ASP: Janie Matejce, Wojciechu Weissie, Teodorze Axentowiczu, Kasprze Pochwalskim, Emilu Krsze i Wacławie Taranczewskim zgromadzone w przestrzeni wystawowej, której fragmenty zaaranżowano na podstawie zdjęć archiwalnych z pracowni Wojciecha Weissa.

 

Ekspozycja w Muzeum ASP wpisuje się w tematykę dwóch przewodnich haseł tegorocznych wydarzeń krakowskich: X Nocy Muzeów ("Ko-lekcja. Podziel się swoją pasją") i następujących po niej XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego ("Młodopolska Małopolska").

 
Noc Muzeów 2012
10.01.2009r.

Wystawy:

Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: Maciejewski. Wczesna twórczość.

Galeria Malarstwa ASP: Samowyzwalacz. Autorzy: Zbysław Marek Maciejewski, Wojciech Kubiak

 

Organizatorzy wystawy:

Krzysztof Musiał, Galeria aTAK i Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

Partner:
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski – Galeria „Pryzmat”

 

Kuratorzy:
Muzeum ASP – Magdalena Szymańska
Galeria Malarstwa ASP – Grzegorz Sztwiertnia, Witold Stelmachniewicz
ZPAP, Galeria „Pryzmat” – Grzegorz Karwala

 

Muzeum ASP:

Wystawa, koordynacja – Grzegorz Biliński, Magdalena Szymańska, Małgorzata Sokołowska

 

W jeden z ważnych nurtów wystaw organizowanych w Muzeum ASP w ostatnich latach – prezentację mało znanej, wczesnej twórczości wybitnego artysty i pedagoga, wpisuje się wystawa prac Zbysława Marka Maciejewskiego zatytułowana "Maciejewski – wczesna twórczość".

 

Ekspozycję tworzą prace pochodzące w większości z kolekcji Krzysztofa Musiała- współorganizatora także wcześniejszej- warszawskiej edycji wystawy Maciejewskiego zorganizowanej w Galerii aTak. Ze zbiorów ASP zaprezentowano obraz dyplomowy Maciejewskiego pt. Kompozycja – Arlekin powstały w roku 1969 w pracowni Wacława Taranczewskiego. Ekspozycję ubogaciła multimedialna prezentacja archiwalnych kadrów z krótkometrażowego studenckiego filmu Wycieczka autorstwa Krystiana Lupy, w którym główną rolę zagrał Maciejewski.


Wystawa w Muzeum ASP jest częścią większej całości; partnerska ekspozycja znajduje się w Galerii Pryzmat.

 
<< pierwsza < poprzednia 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 następna > ostatnia >>

Strona 169 z 170

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć