Kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz na terenach przyległych do tych budynków - nr zamówienia BZP-3942-1/2019

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp/gov.pl/

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 009-016649 (opublikowane w DZ.U. S nr 009; data 14/01/2019)

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

 

Załącznik nr 1A - opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

 

Załącznik nr 1B - formularz cenowy dla części nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

 

Załącznik nr 2 - oświadczenie - jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)

 

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (grupa kapitałowa)

 

Załącznik nr 4 - wzór umowy

 

Załącznik nr 5 - wykaz usług

 

Załącznik nr 6 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

 

Załącznik nr 7 - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp

 

Załącznik nr 8 - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp

 

Załącznik nr 9 - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp

 

Załącznik nr 10 - klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty

 

Załącznik nr 11 - identyfikator postępowania (ID postępowania)

 

Informacja dla Wykonawców - wyjaśnienia treści SIWZ/ zmiany treści SIWZ

 

Tekst jednolity załącznika nr 4 do SIWZ - wzór umowy

 

Zmieniony plik ESDP/ JEDZ

 

Przekazane do opublikowania Sprostowanie/ Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

 

Opublikowane pod nr 2019/S 025-056452 Sprostowanie/ Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

 

Informacja II dla Wykonawców - wyjaśnienia treści SIWZ/ zmiany treści SIWZ

 

Zmieniony załącznik nr 1A do SIWZ dla części nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Wyniki postępowania - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 3

 

 

 

 

 

 Wpisany przez Ewelina Granat 14.01.2019r. Ostatnia zmiana 03.04.2019r. przez Jolanta Kurek.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć