Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, połaci dachowych, wymiana i renowacja pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-7/2019

 nprzetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, połaci dachowych, wymiana i renowacja pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie - znak sprawy BZP-3942-7/2019

roboty te stanowią część robót realizowanych w ramach inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 objętych projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16" - umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00  

 

ogłoszenie o zamówieniu nr 526281-N-2019 z 20-02-2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

załącznik nr 1 - wyciąg z projektu

 

załącznik nr 1a - rysunek - rzut dachu

 

załącznik nr 2 - wzór umowy

 

załącznik nr 3 - formularz ofertowy

 

załącznik nr 4 - oświadczenia Wykonawcy - jednolity dokument

 

załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych

 

załącznik nr 6 - wykaz osób

 

załącznik nr 7 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

załącznik nr 8 - zobowiązanie

 

załącznik nr 9 a,b,c dokumentacja 

 

                     załącznik nr 9a

 

                     załącznik nr 9b

 

                     załącznik nr 9c

 

załącznik nr 10 - STWiORB

 

załącznik nr 11 - przedmiar robót

 

sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 4 do SIWZ

 

sprostowany załącznik nr 4 - oświadczenia Wykonawcy - jednolity dokument

 

 

unieważnienie postępowaniaWpisany przez Anna Dąbkowska 20.02.2019r. Ostatnia zmiana 14.03.2019r.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć