Efekty uczenia się zdobyte poza systemem studiów

 

Od roku 2016 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zaprasza osoby zainteresowane potwierdzeniem zdobytych poza systemem studiów efektów uczenia się

 


 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczenia się przez całe życie i ułatwienia dostępu do studiów wyższych osobom posiadającym doświadczenie zawodowe Akademia Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie daje możliwość potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.
Procedura potwierdzenia jest formalnym procesem weryfikacji posiadanych przez osoby zainteresowane, efektów uczenia się, czyli wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza systemem studiów.

 

 


 


Osoby uprawnione to osoby posiadające:

 

1) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz:

a) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach  o systemie oświaty lub  b) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub 

c) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego  z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub

d) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560) lub 

e) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy,  o której mowa w literze d lub

f) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia lub 

g) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015;

2) kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego  i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie; 

3) kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia; 

4) kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie 

 

 


 

 

Osoby zainteresowane będą proszone o złożenie wniosku, w którym będą przedstawione dowody na to, że udało im się osiągnąć określone efekty uczenia się na poziomie programu studiów jak i dla poszczególnych przedmiotów, w ramach których chcą się ubiegać o uznanie. Przedstawiciele ASP pomogą zidentyfikować efekty uczenia się i przedmioty, których dotyczą.

 

Osoby zostaną poddane egzaminowi sprawdzającemu w zakresie zadeklarowanych efektów uczenia się adekwatnemu metodom weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studentów ASP.

 

 

Termin składania wniosków: 2 stycznia – 16 stycznia 2020 r.


 

Regulamin potwierdzania w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów.


Uchwała nr 10/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie limitu przyjęć osób na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na studia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2019/2020.

 

Uchwała nr 55/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 osób, którym potwierdzono efekty uczenia się w wyniku przeprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

 

Zarządzenie nr 2 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie.

 

 

Wzór wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się – do pobrania

 

Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów dostępu w procesie potwierdzenia efektów uczenia się – do pobrania

 

Wzór umowy o przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się – do pobrania

 

 

Zestawienia przedmiotów wraz z efektami kształcenia i liczbą pkt ECTS, względem których wnioskodawca może starać się o potwierdzenie efektów wcześniejszego uczenia się na kierunkach studiów realizowanych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

 

Wydział

Kierunek

Efekty uczenia się objęte procedurą potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

 

Malarstwa

 

 

Malarstwo

Efekty uczenia się dla kierunku studiów Malarstwo

Studia stacjonarne, jednolite magisterskie

 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów Malarstwo - Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów Malarstwo - Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

Edukacja artystyczna

Efekty uczenia się dla kierunku studiów Edukacja artystyczna - Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów Edukacja artystyczna - Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

Scenografia

Efekty uczenia się dla kierunku studiów Scenografia - Studia stacjonarne, jednolite magisterskie

Rzeźby

Rzeźba

Efekty uczenia się wraz z wykazem przedmiotów (przy założeniu, że kandydat będzie realizował program studiów obowiązujący osoby, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2019/2020)


Efekty uczenia się wraz z wykazem przedmiotów (przy założeniu, że kandydat będzie realizował program studiów obowiązujący osoby, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2018/2019)

 
Efekty uczenia się wraz z wykazem przedmiotów (przy założeniu, że kandydat będzie realizował program studiów obowiązujący osoby, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2017/2018)

 

Efekty uczenia się wraz z wykazem przedmiotów (przy założeniu, , że kandydat będzie realizował program studiów obowiązujący osoby, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2016/2017)

 

Efekty uczenia się wraz z wykazem przedmiotów (przy założeniu, że kandydat będzie realizował program studiów obowiązujący osoby, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2015/2016)

Architektury Wnętrz

Architektura wnętrz

Efekty uczenia się dla kierunku studiów Architektura wnętrz - Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów Architektura wnętrz - Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Grafiki

Grafika

Efekty uczenia się objęte procedurą potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów

 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów Grafika - jednolite studia magisterskie

 

Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Efekty uczenia się dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - Jednolite studia magisterskie:

- przedmioty wspólne
- przedmioty kierunkowe

Form Przemysłowych

Wzornictwo

Efekty uczenia się dla kierunku Wzornictwo

Intermediów

Intermedia

Efekty uczenia się dla kierunku studiów Intermedia - Studia pierwszego stopnia (licencjackie)


Efekty uczenia się dla kierunku studiów Intermedia - Studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

 

Więcej informacji:
Dział Nauczania
Pawełczyk Lucyna
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. +48 12 299 20 43, +48 12 299 20 30Wpisany przez Monika Żarnowska 11.12.2015r. Ostatnia zmiana 31.07.2019r. przez Stanisław Stanuch.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć