Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zaprasza kandydatów na dodatkową rekrutację na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020

 

Dodatkowe terminy egzaminów wstępnych:

 

Jednolite studia magisterskie:

- kierunek rzeźba:

Etap I – 16, 17, 18  września 2019 r.

Etap II – 19 września 2019 r.

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

- kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych:

Etap I – 16 września 2019r.

Etap II - 17, 18, 19 września 2019r.

Etap III - 20 września 2019 r.

 

 Studia stacjonarne drugiego stopnia:

- kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: 20 września 2019r.

- kierunek intermedia: 20 września 2019 r.

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

- kierunek architektura wnętrz: 20 września 2019 r.

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia:

- kierunek architektura wnętrz: 20 września 2019 r.

- kierunek architektura wnętrz – studia międzynarodowe: 20 września 2019 r.


System rekrutacji online rekrutacja.asp.krakow.pl będzie rejestrował kandydatów na wszystkie w/w kierunki w terminie: od 2 września 2019r. od godz. 00:15 do 11 września 2019 r. do godz. 23:45


Ważne!
Kandydat może wybrać wyłącznie jeden kierunek studiów stacjonarnych dostępny w dodatkowym naborze przeprowadzanym przez ASP w Krakowie.

Osobiste konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą (widoczną w górnym lewym rogu) na którą kandydaci będą otrzymywać szczegółowe informacje od Sekretarzy Zespołów Rekrutacyjnych dotyczące konkretnej godziny i miejsca poszczególnych etapów egzaminów wstępnych.

 

Zarejestrowani kandydaci składają kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez szkołę średnią lub poprzednią uczelnię kandydata, urząd wydający dokument, biuro notarialne lub przez ASP
w Krakowie. Uwierzytelnienie kserokopii przez ASP w Krakowie jest możliwe tylko pod warunkiem przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów. Kserokopie dokumentów nie będą zwracane.

 

Wymagane dokumenty:

·         wydruk ankiety osobowej kandydata – do pobrania na indywidualnym koncie online;

·         kserokopia świadectwa dojrzałości – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia;

·         kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (z suplementem do dyplomu), studiów magisterskich (z suplementem) lub inny równorzędny – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

·         dowód wniesienia opłaty za egzamin wstępny.

 

Ważne!

Komplet dokumentów (w kserokopiach) należy złożyć w Dziekanacie Wydziału prowadzącego wybrany przez kandydata kierunek studiów. Adresy dziekanatów dostępne są w opisach kierunków.

 

Termin składania dokumentów:

12 września – 13 września 2019 r.

 

Opłata rekrutacyjna:

150 zł dla kierunku: rzeźba – jednolite studia magisterskie, edukacja artystyczna – studia stacjonarne pierwszego stopnia, intermedia studia stacjonarne drugiego stopnia

100 zł dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne studia drugiego stopnia oraz dla kierunków studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia: architektura wnętrz, architektura wnętrz – studia międzynarodowe

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu przeprowadzanego w dodatkowym naborze:

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne: 23 września 2019 r. godz. 14.00


Kandydaci logując się do systemu online klikając na kierunek studiów na jaki aplikowali zobaczą przypisany do nich status.

Opis kierunków studiów oraz wszystkie informacje dotyczące egzaminu wstępnego są dostępne
na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce „Kandydaci

 

 

Nazwa Wydziału

nazwa kierunku studiów

studia stacjonarne

studia niestacjonarne      

jednolite studia magisterskie

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

Wydział Malarstwa

malarstwo

edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych

edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych

scenografia

Wydział Rzeźby

rzeźba

Wydział Grafiki

grafika

Wydział Architektury Wnętrz

architektura wnętrz

architektura wnętrz

architektura wnętrz

architektura wnętrz

architektura wnętrz
- w j.angielskim

architektura wnętrz
- w j.angielskim

architektura wnętrz
- w j.angielskim, DAT

Wydział Konserwacji
i Restauracji Dzieł Sztuki

konserwacja
i restauracja dzieł sztuki

Wydział
Form Przemysłowych

wzornictwo

wzornictwo

Wydział Intermediów

intermedia

intermedia

Studia podyplomowe

w zakresie malarstwa

w zakresie scenografii

w zakresie edukacji artystycznej

w zakresie projektowania architektury wnętrz

 

 

Z uwagi na specyfikę studiów, zajęcia na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia są realizowane w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

 

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w piątki i soboty, wskazane w planie zajęć.

 

Uchwała rekrutacyjna na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 38/2018 z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i  drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

 

Załączniki:

kierunek: malarstwo - stacjonarne jednolite studia magisterskie (1A)

kierunek: malarstwo - niestacjonarne studia pierwszego stopnia (1B) - nabór anulowany

kierunek: malarstwo - niestacjonarne studia drugiego stopnia (1C) - nabór anulowany

Decyzją Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019r. nabór na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku malarstwo został zawieszony.

kierunek: scenografia – stacjonarne jednolite studia magisterskie (2)

kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne studia pierwszego stopnia (3A)

kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne studia drugiego stopnia (3B)

kierunek: rzeźba – stacjonarne jednolite studia magisterskie (4)

kierunek: grafika – stacjonarne jednolite studia magisterskie (5)

kierunek: architektura wnętrz – stacjonarne studia pierwszego stopnia (6A)

kierunek: architektura wnętrz – stacjonarne studia drugiego stopnia (6B)

kierunek: architektura wnętrz – niestacjonarne studia pierwszego stopnia (6C)

kierunek: architektura wnętrz – niestacjonarne studia pierwszego stopnia (6D)

kierunek: architektura wnętrz - niestacjonarne studia pierwszego stopnia - w języku angielskim (6E)

kierunek: architektura wnętrz - niestacjonarne studia drugiego stopnia - w języku angielskim (6F)

kierunek: architektura wnętrz – niestacjonarne studia drugiego stopnia (studia prowadzone wspólnie, DAT) - w języku angielskim (6G)

kierunek: konserwacja i restauracja dzieł sztuki – stacjonarne jednolite studia magisterskie (7)

kierunek: wzornictwo – stacjonarne studia pierwszego stopnia (8A)

kierunek: wzornictwo – stacjonarne studia drugiego stopnia (8B)

kierunek: intermedia – stacjonarne studia pierwszego stopnia (9A)

kierunek: intermedia - stacjonarne studia drugiego stopnia (9B)

Szczegółowe zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców (10)
Wpisany przez Grzegorz Midura 07.02.2014r. Ostatnia zmiana 13.08.2019r. przez Stanisław Stanuch.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć