Kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki – stacjonarne jednolite studia magisterskie

Opis kierunku


Historia kształcenia konserwatorów dzieł sztuki i zabytków w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych sięga XIX wieku. Utworzony w 1950 roku Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki, obecnie Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, kształci studentów w dwóch specjalnościach – konserwacji i restauracji malarstwa oraz konserwacji i restauracji rzeźby. Współczesna konserwacja i restauracja dzieł sztuki jest dziedziną nauki i sztuki jednocześnie. Jako nauka ma charakter interdyscyplinarny, buduje własną wiedzę podstawową, wykorzystując i łącząc doświadczenia wielu innych dziedzin. Jako sztuka uprawiana jest w sposób odmienny od wszystkich innych dyscyplin. Wynika to z konieczności odpowiedzialnego i całkowitego podporządkowania aktu kreacji uszkodzonemu oryginalnemu dziełu i zawartej w nim intencji jego twórcy. Uprawianie tej dziedziny wymaga szczególnego przygotowania i szczególnej odpowiedzialności, a umiejętność łączenia nauki i sztuki cechuje naszych studentów i absolwentów. Podczas jednolitych studiów magisterskich studenci Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki zdobywają wiedzę z zakresu sztuki i nauki. Umiejętności artystyczne są kształcone w Pracowniach Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, pokazów, seminariów i ćwiczeń w pracowniach, a także w terenie w obiektach zabytkowych. Studenci podejmują samodzielne działania przy cennych obiektach zabytkowych, odbywają zajęcia terenowe i praktyki zawodowe. Program obejmuje również zagadnienia z zakresu historii sztuki, fizyki, chemii, mikrobiologii, petrografii oraz projektowania. Szeroki zakres możliwości działań podczas studiów pozwala na wzbogacenie własnej osobowości studenta. Absolwent WKiRDS z tytułem magistra sztuki staje się samodzielnym twórcą, artystą wyspecjalizowanym w dziedzinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki przygotowanym do prowadzenia pracy artystycznej i naukowej. Swą działalność zawodową realizuje samodzielnie lub zespołowo, przy współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin artystycznych, naukowych i technicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w dziedzinie ochrony dóbr kultury i z prawem autorskim. 


Czas trwania studiów - 12 semestrów

W ramach kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki funkcjonują dwie specjalności:

- konserwacja i restauracja malarstwa

- konserwacja i restauracja rzeźby 


Limit przyjęć wynosi - 20 osób (łącznie na obie specjalności).


Przebieg egzaminu wstępnego:

Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów (punktacja: max 6 pkt, uzyskanie min 3 pkt za I etap warunkuje dopuszczenie kandydata do II etapu)

Etap II - Egzamin praktyczny (punktacja: max 120 pkt, uzyskanie min 80 pkt za II etap warunkuje dopuszczenie kandydata do III etapu) – przebieg egzaminu w etapie II uzależniony jest od wybranej przez kandydata specjalności

Etap III - Egzamin teoretyczny (punktacja: max 24 pkt, warunkiem zaliczenia III etapu jest uzyskanie przez kandydata min 7 pkt)


Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku i specjalności określa załącznik nr 7 do uchwały rekrutacyjnej nr 38/2018


Ważne terminy:

Rejestracja online: 22 maja – 5 czerwca 2019

Złożenie dokumentów w dziekanacie: 10-12czerwca 2019  wykaz dokumentów - § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej

(maturzyści 2019 dostarczają świadectwa dojrzałości do dnia 8 lipca 2019 roku)

Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny.

 


Egzamin:

Etap I – 17, 18, 19* czerwca 2019

Etap II – 24, 25, 26 czerwca 2019

Etap III – 1, 2, 3* lipca 2019

 

 

Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

 * termin uzależniony od liczby kandydatów 

 

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki

J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, wyd. rozszerzone, Warszawa 2001

K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, wyd. 5, Warszawa 1982

B. Osińska, Sztuka i czas, t. 1–2, WSiP, Warszawa 2005 (i późniejsze)

K. Mikocka–Rachubowa, Słownik szkolny. Terminy i pojęcia z wiedzy o sztuce, Warszawa 1977

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 1969

J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa – Kraków 1989

J. Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Wrocław 1990

Literatura uzupełniająca:

T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Zarys dziejów, Warszawa 1993

T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczpospolitej, Warszawa 1998

T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, wyd. 5, Kraków 1978

S. Krzysztofowicz–Kozakowska, F. Stolot, Historia malarstwa polskiego, Kraków 2000

A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, wyd. 5, Warszawa 1989

 

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „Konsultacje"


Dane teleadresowe:

Dziekanat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

kierunek: konserwacja i restauracja dzieł sztuki

stacjonarne, jednolite studia magisterskie

 

ul. Lea 27-29

30-052 Kraków

pokój nr 101

 

Dorota Rusinek

tel. 12 662 99 01

email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Wpisany przez Grzegorz Midura 10.02.2014r. Ostatnia zmiana 25.03.2019r. przez Stanisław Stanuch.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć