Kierunek malarstwo – stacjonarne, jednolite studia magisterskie

Opis kierunku


Na kierunku malarstwo student zdobywa wiedzę z zakresu sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dyscypliny i historii sztuki. Absolwent jest przygotowany do posługiwania się technologiami tradycyjnymi i współczesnymi środkami przekazu artystycznego oraz zyskuje wszechstronne wykształcenie – niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie swej dyscypliny artystycznej, zapewniającą przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej i efektywnego uprawiania zawodu. Studia przygotowują do wykonywania prac z zakresu malarstwa sztalugowego oraz technik pokrewnych. Absolwent, jako świadomy uczestnik współczesnej kultury będzie łączył wiedzę humanistyczną z doświadczeniem artystycznym poprzez własną, aktywną działalność, refleksyjny stosunek do różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz analizę zjawiska w obszarze sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym. Umiejętność kreatywnego wypowiadania się o malarstwie i o sztukach wizualnych, znajomość i rozumienie współczesnych mediów oraz ich funkcji i znaczenia w sztuce, kulturze i społeczeństwie składają się na kwalifikacje artysty malarza. Wykształcenie i przygotowanie zawodowe umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w obszarze kultury, sztuki i oświaty.


Czas trwania studiów - 10 semestrów


Limit przyjęć - 21 osób


Przebieg egzaminu wstępnego:

Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów (punktacja: max 21 pkt, uzyskanie min 6 pkt za I etap warunkuje dopuszczenie kandydata do II etapu)

Etap II - Egzamin praktyczny (punktacja: max 114 pkt, uzyskanie min 80 pkt za II etap warunkuje dopuszczenie kandydata do III etapu)

Etap III - Egzamin teoretyczny (punktacja: max 21 pkt, warunkiem zaliczenia III etapu jest uzyskanie przez kandydata min 7 pkt)


Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik nr 1A do uchwały rekrutacyjnej nr 38/2018


Ważne terminy:

Rejestracja online: 22 maja – 5 czerwca 2019

Złożenie dokumentów w dziekanacie: 10-12 czerwca 2019 wykaz dokumentów - § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej

(maturzyści 2019 dostarczają świadectwa dojrzałości do dnia 8 lipca 2019 roku)

Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny.

 

Egzamin:

Etap I – 17, 18, 19* czerwca 2019

Etap II – 24, 25, 26 czerwca 2019

Etap III – 1, 2, 3* lipca 2019

 

 

Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.


* termin uzależniony od liczby kandydatów

 

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek malarstwo

A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981

J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Warszawa 2001

T. Dobrowolski, Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Wrocław 1976

K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1982

B. Osińska, Sztuka i czas, t. 1–2, WSiP, Warszawa 2005 (i późniejsze)

M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1986

M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 1989

 

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „Konsultacje" 


Dane teleadresowe:

 

Dziekanat Wydziału Malarstwa

kierunek: malarstwo

stacjonarne, jednolite studia magisterskie

 

plac Jana Matejki 13

31-157 Kraków

pokój nr 206 (I piętro)

 

mgr Magdalena Wojtecka

tel. 12 299 20 31

email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Wpisany przez Grzegorz Midura 10.02.2014r. Ostatnia zmiana 25.03.2019r. przez Stanisław Stanuch.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć