Kierunek rzeźba – stacjonarne, jednolite studia magisterskie

Opis kierunku


Celem kształcenia na kierunku rzeźba jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy artystycznej. Zakres kształcenia obejmuje zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla profesjonalnego i odpowiedzialnego działania twórczego w sferze publicznej. Realizacja programu na kierunku rzeźba zapewnia: pogłębienie i ugruntowanie wiedzy o rzeźbie jako autonomicznej dyscyplinie artystycznej; zapoznanie ze specyfiką i potencjałem wyrazowym języka plastycznego stosowanego w rzeźbie; doskonalenie umiejętności warsztatowo - technicznych niezbędnych w procesie konstruowania obiektu rzeźbiarskiego; uzyskanie wiedzy i sprawności w zakresie stosowania tradycyjnych oraz najnowszych technik i technologii rzeźbiarskich oraz metodologii i organizacji procesu twórczego; rozbudzenie świadomości indywidualnych predyspozycji artystycznych studenta.

Ważnym ogniwem w programie dydaktycznym jest przygotowanie do współpracy w projektowaniu otoczenia w planie architektonicznym i urbanistycznym. Integralną częścią studiów są praktyki, warsztaty i plenery rzeźbiarskie oraz rysunkowo–malarskie. W ich trakcie młodzi artyści mają okazję, by zmierzyć się z problemami realizacyjnymi i zweryfikować koncepcję artystyczną pod względem jej społecznego rezonansu. Istotnym celem kształcenia jest rozwijanie kompetencji intelektualnych studenta, niezbędnych do refleksji teoretycznej i krytycznej analizy zjawisk artystycznych, oraz prezentacji i popularyzacji własnych dokonań twórczych, a także przygotowanie do współpracy z instytucjami promocji i upowszechniania kultury.

W programie nauczania obok kształcenia kierunkowego student uzyskuje wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem historii rzeźby, filozofii, estetyki, anatomii oraz geometrii i perspektywy. Zapoznaje się także z podstawami technologii informacyjnych i aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony praw autorskich i pokrewnych.


Czas trwania studiów - 10 semestrów.


Limit przyjęć - 20 osób


Przebieg egzaminu wstępnego:

Etap I - Egzamin praktyczny (punktacja: max 120 pkt, uzyskanie min 80 pkt za I etap warunkuje dopuszczenie kandydata do II etapu)

Etap II - Przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna (punktacja: max 30 pkt, warunkiem zaliczenia II etapu jest uzyskanie przez kandydata min 10 pkt) - dodatkowe informacje na stronie www Wydziału Rzeźby

 

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik nr 4 do uchwały rekrutacyjnej nr 38/2018.


Ważne terminy:

Rejestracja online: 22 maja – 5 czerwca 2019

Złożenie dokumentów w dziekanacie: 10-12  czerwca 2019 wykaz dokumentów - § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej

(maturzyści 2019 dostarczają świadectwa dojrzałości do dnia 8 lipca 2019 roku)

Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny.

 

Egzamin:

Etap I – 24, 25, 26 czerwca 2019

Etap II – 1, 2, 3* lipca 2019

 

Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

 

* termin uzależniony od liczby kandydatów 

 

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek rzeźba

A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981

W. Baraniewski, Słownik szkolny: malarze, rzeźbiarze, architekci, Warszawa 1993

J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Warszawa 2001

K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, wyd. 5, Warszawa 1982

A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba współczesna, Warszawa 1972

B. Osińska, Sztuka i czas, t. 1–2, Warszawa 2005 (i późniejsze)

M.–J. Opie, Rzeźba. Historia sztuki rzeźbiarskiej od czasów prehistorycznych do współczesnych mistrzów, Wrocław 1996

P. Bade, S. Costello, J. Manca, 1000 genialnych rzeźb, 2008

 

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „Konsultacje"


Dane teleadresowe:

 

Dziekanat Wydziału Rzeźby

kierunek: rzeźba

stacjonarne, jednolite studia magisterskie 

plac Jana Matejki 13

31-157 Kraków

pokój nr 004 (parter)

 

mgr Dorota Rumin

tel. 12 299 20 37

email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

mgr Anna Regulska

tel. 12 299 20 37

email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Wpisany przez Grzegorz Midura 10.02.2014r. Ostatnia zmiana 25.03.2019r. przez Stanisław Stanuch.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć