Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne, studia drugiego stopnia

Opis kierunku


Studia mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności aktywnego twórcy, uczestnika kultury współczesnej, animatora, nauczyciela w zakresie edukacji plastycznej i medialnej. W ramach programu studenci zdobywają wiedzę między innymi z historii sztuki, prawa autorskiego i oświatowego, filozofii, metodyki nauczania, promocji kultury plastycznej i krytyki artystycznej z elementami dziennikarstwa oraz fotografii, kultury muzycznej i struktur wizualnych. Ponadto prowadzone są zajęcia z malarstwa, rzeźby, rysunku, grafiki i działań multimedialnych. Absolwenci są przygotowani do nauczania we wszystkich typach szkół i w placówkach edukacji pozaszkolnej, a także do prowadzenia warsztatów twórczych oraz arteterapeutycznych. Mogą podejmować pracę w strukturach promocyjno–marketingowych instytucji i firm, w redakcjach wydawnictw, ośrodkach radiowych i telewizyjnych, muzealnych, centrach sztuki i galeriach, instytucjach upowszechniania sztuki, kultury plastycznej i medialnej.


Czas trwania studiów - 4 semestrów


Limit przyjęć - 10 osób


Przebieg egzaminu wstępnego: przegląd i ocena prac kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna

 

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik nr 3B do uchwały rekrutacyjnej nr 38/2018Ważne terminy:

Rejestracja online: 22 maja – 5 czerwca 2019

Złożenie dokumentów w dziekanacie: 10-12 czerwca 2019 - wykaz dokumentów - § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej

(maturzyści 2019 dostarczają świadectwa dojrzałości do dnia 8 lipca 2019 roku)

 

Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny.

 

Egzamin: w dniu wyznaczonym między 24 a 27 czerwca 2019

 

Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.


Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

B. Osińska, Sztuka i czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, cz. I–IV, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ,Warszawa 1986–1988

E.H. Gombrich, O sztuce, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1997 (także inne wydania)

Sztuka świata, tomy 1–10, Wydawnictwo Arkady ,Warszawa 1989–1996

J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa 2008 (także inne wydania)

M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wdanie trzecie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988 (również wcześniejsze wydania)

M. Rzepińska, Studia z teorii i historii koloru, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966 (także inne wydania pt.: Historia koloru)

J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987

T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, 1764–1964, t. I–III, Wrocław–Warszaw–Kraków 1957–1964

T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978 (także inne wydania)

A. Malraux, Przemiana Bogów, t. I: Nadprzyrodzone, tłum. E. Bąkowska, t. II: Nierzeczywiste, tłum. J. Guze, t. III: Ponadczasowe, tłum. J. Lisowski, Warszawa 1985

H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962 (wznowienie: wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2006, w serii: Klasyka Światowej Humanistyki)

H. Read, O pochodzeniu formy w sztuce, tłum. E. Życieńska, przedm. A. Osęka, Warszawa 1973

M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1980

A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1972, 1978

M. Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk 2002

A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981

K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1982

 

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „Konsultacje”

 

Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Malarstwa

kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

stacjonarne, studia drugiego stopnia

 

plac Jana Matejki 13

31-157 Kraków

pokój nr 204 (I piętro)

 

mgr Klaudia Ostafin

tel. 12 299 20 32

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Wpisany przez Grzegorz Midura 10.02.2014r. Ostatnia zmiana 07.06.2019r. przez Stanisław Stanuch.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć