Rekrutacja na stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta

w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego

na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie.


Termin składania dokumentów upływa z dniem 17.01.2019r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracySpecjalista na samodzielnym stanowisku ds. inwentaryzacji


Termin składania dokumentów upływa z dniem 20.12.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

nazwa stanowiska pracy: Samodzielny referent  lub specjalista

w dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz


Termin składania dokumentów upływa z dniem 14.12.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy:  Specjalista - redaktor serwisu internetowego ASP


Termin składania dokumentów upływa z dniem 07.12.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko  asystenta

w Pracowni D w Katedrze Sztuk Wizualnych

Wydziału Form Przemysłowych

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.12.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

w ramach realizacji projektu „Graj o staż! –

realizacja wysokiej jakości programów stażowych

dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 Nazwa stanowiska pracy:   Specjalista ds. staży


Termin składania dokumentów upływa z dniem 16.11.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracySpecjalista na Samodzielnym stanowisku ds. inwentaryzacji

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 23.11.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta

w Pracowni D w Katedrze Sztuk Wizualnych

 Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.10.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta
w Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej B
w Katedrze Komunikacji Wizualnej
Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.10.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Przestrzeni i Barwy
Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.10.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych
w Pracowni Projektowania Konserwatorskiego
na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

Termin składania dokumentów upływa z dniem 05.10.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta

w Katedrze Technologii i Technik Dzieł Sztuki

w Zakładzie Materiałoznawstwa oraz Historii Technik Dzieł Sztuki

na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 02.10.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko instruktora

na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie.


Termin składania dokumentów upływa z dniem 27.09.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Metod Sztuki na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie.

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20.09.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko adiunkta  

w Katedrze Zjawisk Sztuki  na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie.


Termin składania dokumentów upływa z dniem 20.09.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego

w Katedrze Obszarów Sztuki na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie.

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20.09.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy 

Nazwa stanowiska pracy:  Technik, referent lub specjalista techniczny – zecer typograficzny


Termin składania dokumentów upływa z dniem 14.09.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Informatyk – specjalista systemów bezpieczeństwa

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31.08.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Samodzielny referent  lub specjalista w sekretariacie studiów doktoranckich

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 27.08.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Projektowania Plakatu

w Katedrze Grafiki Projektowej  na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 20.09.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko instruktora 

na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 14.09.2018 r

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy
 Nazwa stanowiska pracy: Samodzielny referent lub specjalista ds. studenckich w Dziale Nauczania

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 27.08.2018 r

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy:  Samodzielny referent  lub specjalista ds. jakości kształcenia

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 27.08.2018 r

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta w II Pracowni Interdyscyplinarnej

w Katedrze Interdyscyplinarnej na Wydziale Malarstwa

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 15.09.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta

w Zakładzie Chemii i Fizyki Konserwatorskiej

na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 26.09.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta

w Katedrze Technologii i Technik Dzieł Sztuki

w Pracowni Technologii i Technik Rzeźbiarskich

na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 26.09.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta

w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych

w Pracowni Projektowania Konserwatorskiego

na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 26.09.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko asystenta

w Zakładzie Chemii i Fizyki Konserwatorskiej

na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 26.09.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta

w Pracowni Podstaw Kompozycji Przestrzennej Wydziału Rzeźby

na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 15.09.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Obszarów Sztuki na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 18.07.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
w Pracowni Filmu Animowanego,
w Katedrze Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych
na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 06.07.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy
Nazwa stanowiska pracy: Specjalista - redaktor serwisu internetowego ASP


Termin składania dokumentów upływa z dniem 31.07.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

 Nazwa stanowiska pracy: Główny specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym


Termin składania dokumentów upływa z dniem 15.07.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta

w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych

na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 22.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta

w Katedrze Technologii i Technik Dzieł Sztuki

na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 22.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych
na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 22.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko asystenta

w Katedrze Technologii i Technik Dzieł Sztuki

na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 22.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Obszarów Sztuki na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie.

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 22.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Metod Sztuki na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 22.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Zjawisk Sztuki na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie.


Termin składania dokumentów upływa z dniem 22.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Architektury Wnętrz
w Katedrze Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych,
I Pracowni Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych ASP w Krakowie.


Termin składania dokumentów upływa z dniem 22.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Architektury Wnętrz
w Katedrze Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych,
Pracowni Projektowania Tkaniny i Ubioru ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 14.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Architektury Wnętrz

w Katedrze Projektowania Architektury Wnętrz, IV Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 14.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Architektury Wnętrz
do prowadzenia przedmiotów Techniki zapisu projektowego i Podstawy informatyki dla projektantów
(Katedra Nauki i Sztuki Projektowania, Katedra Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych

ASP w Krakowie

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 14.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko  asystenta na Wydziale Architektury Wnętrz

w Katedrze Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych,

II Pracowni Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 14.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko  asystenta na Wydziale Architektury Wnętrz
w Katedrze Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych,
Pracowni Mediów i Scenografii w Przestrzeni Publicznej ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 14.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Architektury Wnętrz

w Katedrze Projektowania Architektury Wnętrz,

V Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz ASP w Krakowie

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 14.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta

w Pracowni Rzeźby I

na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 11.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko asystenta
w Pracowni Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego
na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie.


Termin składania dokumentów upływa z dniem 11.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko asystenta
w Pracowni Rzeźby II
na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie.


Termin składania dokumentów upływa z dniem 11.07.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Przestrzeni i Barwy
Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 27.09.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta
w Katedrze Podstaw Projektowania
Wydziału Form Przemysłowych ASP  w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko  asystenta

w Katedrze Podstaw Projektowania
Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 27.09.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko adiunkta
w Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej A
Katedry Komunikacji Wizualnej

Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko asystenta
w Pracowni D
w Katedrze Sztuk Wizualnych
Wydziału Form Przemysłowych
ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 27.09.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Przestrzeni i Barwy
Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 27.09.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta
w Pracowni A  Katedry Sztuk Wizualnych
Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Metodyki Projektowania
Wydziału Form Przemysłowych

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko  starszego wykładowcy
w Pracowni Rozwoju Nowego Produktu
Wydziału Form Przemysłowych


Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Projektowania Ergonomicznego
Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko asystenta
w Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej B
w Katedrze Komunikacji Wizualnej
Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 27.09.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta

w Pracowni C w Katedrze Sztuk Wizualnych
Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy:  Samodzielny referent lub specjalista

w dziekanacie Wydziału Rzeźby

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 15.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Kształtowania Przestrzeni Teatralnej
w Katedrze Scenografii na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 15.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko asystenta w II Pracowni Rysunku w Katedrze Rysunku
na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

termin składania dokumentów upływa z dniem 15.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko asystenta w II Pracowni Malarstwa i Rysunku dla I roku studiów dziennych w Katedrze Malarstwa na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

termin składania dokumentów upływa z dniem 15.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Edukacji Artystycznej

na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


termin składania dokumentów upływa z dniem 15.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego
na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie.


termin składania dokumentów upływa z dniem 20.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Scenografii Filmowej i Telewizyjnej
w Katedrze Scenografii na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


termin składania dokumentów upływa z dniem 15.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Edukacji Artystycznej
na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


termin składania dokumentów upływa z dniem 15.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta w I Pracowni Rysunku w Katedrze Rysunku
na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


termin składania dokumentów upływa z dniem 15.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Rysunku II
w Katedrze Rysunku i Malarstwa na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie

 

termin składania dokumentów upływa z dniem 11.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Liternictwa i Typografii
w Katedrze Grafiki Projektowej na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie

 

termin składania dokumentów upływa z dniem 11.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko wykładowcy
do prowadzenia przedmiotu „Podstawy technik cyfrowych”
na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 11.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem naukowym doktora do prowadzenia

zajęć teoretycznych z zakresu historii grafiki projektowej, współczesnej grafiki artystycznej i projektowej, współczesnych teorii i praktyk artystycznych , historii  sztuki oraz seminarium dyplomowego

na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 11.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem naukowym doktora

 w Pracowni Filmu Animowanego

w Katedrze Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych

na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 11.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 

Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Projektowania Książki

w Katedrze Grafiki Projektowej
na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie


Termin składania dokumentów upływa z dniem 11.06.2018 r.

Pobierz szczegółowe inf. dot. konkursu - pdf

 


 
Wpisany przez Grażyna Baran 20.09.2013r. Ostatnia zmiana 07.12.2018r.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć