Program MOST

INFORMACJE DLA STUDENTÓW CHCĄCYCH WZIĄĆ UDZIAŁ W KRAJOWEJ WYMIANIE MIĘDZYUCZELNIANEJ

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie umożliwia studentom realizację semestru lub roku studiów w wybranejpolskiej uczelni artystycznej, która podpisała porozumienie z ASP w tym zakresie. Porozumienia o wymianie studentów odpowiednich kierunków studiów ma na celu pogłębienie wiedzy kierunkowej studentów, a także rozszerzenie lub zmianę programu semestru lub roku studiów między uczelniami.

ASP w Krakowie na wymianę studencką przyjmuje studentów jednolitych studiów magisterskich po ukończeniu II roku studiów w uczelni macierzystej i nie później niż po dokonaniu wpisu w uczelni macierzystej na rok IV oraz studentów studiów pierwszego stopnia na II roku studiów, a także na III roku studiów jeśli studia trwają 7 lub 8 semestrów. Analogiczne zasady obowiązują studentów ASP w Krakowie, chcących zrealizować część programu studiów w innej uczelni artystycznej.

Wymiana studencka odbywa się na zasadzie wzajemności i równorzędności zapewnianych warunków. Decyzję o wymianie studentów podejmują każdorazowo dziekani po obustronnej akceptacji programu studiów.

 

Studenci ASP w Krakowie, chcący wziąć udział w programie powinni:

 

 1. Wybrać uczelnię z poniższej listy:

a)      Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

b)      Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

c)      Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

d)      Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

e)      Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

f)       Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

g)      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 1. Sprawdzić, czy wybrana uczelnia ma w ofercie analogiczny kierunek studiów, jak studiowany w ASP w Krakowie.

 

 1. Uzupełnić „Formularz porozumienia o wymianie studentów” – dostępny tutaj w WORD lub PDF.

 

 1. Kompletny „Formularz” przedstawić do akceptacji Dziekanowi Wydziału ASP w Krakowie.

 

 1. Skontaktować się z odpowiednim Dziekanatem wybranej uczelni i uzyskać akceptację Dziekana Wydziału uczelni przyjmującej.

 

 1. Wyjazd w ramach Programu powinien zakończyć się uzyskaniem wpisów z wszystkich zajęć zadeklarowanych w porozumieniu o programie zajęć w karcie okresowych osiągnięć studenta tj.w wykazie zaliczeń (druga strona „Formularza”). Studenta obowiązuje zaliczenie programu semestru lub roku studiów wraz z ocenami i punktami ECTS w szkole przyjmującej.

 

 1. Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w porozumieniu o programie zajęć
  i zebraniu wpisów w wykazie zaliczeńnależy uzyskać od Dziekana lub Prodziekana uczelni przyjmującej,potwierdzenie ich zrealizowania.

 

 1. W uczelni macierzystej należy przedstawić Dziekanowi wykaz zaliczeń. Przedstawienie wykazu jest podstawą uzyskania zaliczenia semestru lub roku studiów.

 

Studenci uczelni partnerskich, którzy chcą zrealizować semestr lub rok studiów w ASP w Krakowie powinni złożyć w odpowiednim Dziekanacie Wydziału ASP w Krakowie szczegółowy opis proponowanego programu zajęć zaakceptowany przez Dziekana Wydziału uczelni macierzystej w terminie do:

 • 15 września – w przypadku semestru zimowego
 • 31 stycznia – w przypadku semestru letniego

 

Dodatkowe informacje:

Studenci uczestniczący w wymianie pozostają studentami macierzystej uczelni. Uczestnicy programu uiszczają opłaty za studia i/lub usługi edukacyjne w uczelni macierzystej.

W trakcie odbywania studiów w ramach programu przysługujące stypendia,przyznaje i wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.

 

Uczelnia przyjmującą powinna w miarę możliwości zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim (na wniosek studenta).

 

Legitymację studencką należy przedłużyć w uczelni macierzystej.  

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie!!!Wpisany przez 22.09.2014r. Ostatnia zmiana 22.09.2014r.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć