1. Biblioteka Główna
 2. Studium Języków Obcych
 3. Biuro Rektora i Kanclerza
  1. Sekcja ds. Stopni w Zakresie Sztuki
  2. Sekcja ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
 4. Dział Spraw Pracowniczych
 5. Biuro Radców Prawnych
 6. Archiwum ASP
 7. Kanclerz
  1. Dział Administracyjno-Gospodarczy
  2. Biuro Pozyskiwania Funduszy
  3. Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji
  4. Dział Informatyczny
  5. Dom Pracy Twórczej
  6. Dom Plenerowy
  7. Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji
  8. Biuro Zamówień Publicznych
 8. Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
  1. Muzeum ASP
  2. Biuro "Redakcja internetowa"
 9. Kwestor
  1. Dział Finansowo-Księgowy
 10. Wydawnictwo ASP
 11. Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
  1. Akademickie Biuro Karier
  2. Galerie Promocyjne
  3. Samodzielne Stanowisko ds. Promocji
  4. Dział Nauczania
   1. Biuro do spraw współpracy międzynarodowej
   2. Sekcja do spraw obsługi studentów
    1. Dziekanat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
    2. Dziekanat Wydziału Intermediów
    3. Dziekanat Wydziału Grafiki
    4. Dziekanat Wydziału Malarstwa
    5. Dziekanat Wydziału Rzeźby
    6. Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
    7. Dziekanat Wydziału Form Przemysłowych
 12. Wydział Form Przemysłowych
  1. Katedra Projektowania Ergonomicznego
   1. Pracownia Projektowania Konceptualnego
   2. Pracownia Ergonomicznych Podstaw Projektowania
   3. Pracownia Projektowania Produktu
   4. Pracownia Projektowania Ergonomicznego
  2. Galeria Wydziału Form Przemysłowych
  3. Katedra Podstaw Projektowania
   1. Pracownia Projektowania Modelowego
   2. Pracownia Technik Przekazu
   3. Pracownia Podstaw Projektowania
  4. Wydziałowe Warsztaty Projektowo-Badawcze
  5. Pracownia Obrazowania Multimedialnego
  6. Katedra Przestrzeni i Barwy
   1. Pracownia Tekstyliów Użytkowych
   2. Pracownia Wiedzy o Barwie
   3. Pracownia Przestrzeni i Barwy
  7. Katedra Metodyki Projektowania
   1. Pracownia Projektowania Alternatywnego
   2. Pracownia Metod i Eksperymentów Projektowych
   3. Pracownia Projektowania Struktur Użytkowych
  8. Katedra Komunikacji Wizualnej
   1. Laboratorium Badań Wizualnych
   2. Pracownia Projektowania Interakcji
   3. Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej B
   4. Pracownia Typografii i Opakowań
   5. Pracownia Podstaw Projektowania Komunikacji Wizualnej
   6. Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej A
  9. Katedra Sztuk Wizualnych
   1. Pracownia C Przestrzeń
   2. Pracownia A Podstawy Studiów Wizualnych
   3. Pracownia D Transformacji Intermedialnych
   4. Pracownia B Kształtowania Struktur Wizualnych
  10. Laboratorium Komputerowe
  11. Pracownia Rozwoju Nowego Produktu
 13. Wydział Architektury Wnętrz
  1. Katedra Projektowania Architektury Wnętrz
   1. V Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
   2. IV Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
   3. I Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
   4. III Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
   5. II Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
  2. Katedra Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimediów
   1. Pracownia Projektowania Tkaniny i Ubioru
   2. Pracownia Mediów i Scenografii w Przestrzeni Publicznej
   3. I Pracownia Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych
   4. II Pracownia Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych
   5. Zakład Nowych Mediów
  3. Laboratorium Komputerowe
  4. Galeria Wydziału Architektury Wnętrz
  5. Katedra Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz
   1. III Pracownia Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz
   2. I Pracownia Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz
   3. II Pracownia Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz
  6. Laboratorium Druku 3D
  7. Katedra Nauki i Sztuki Projektowania
   1. Pracownia Metodologii Projektowania
   2. Pracownia Podstaw Projektowania
   3. Zakład Teorii
  8. Katedra Sztuk Pięknych
   1. Pracownia Struktur Działań Przestrzennych i Barwy
   2. I Pracownia Rysunku i Malarstwa
   3. II Pracownia Rysunku i Malarstwa
   4. II Pracownia Rzeźby
   5. I Pracownia Rzeźby
  9. Laboratorium Modeli i Makiet
 14. Szkoła Doktorska
  1. Biuro Szkoły Doktorskiej i Studiów Doktoranckich
 15. Wydział Rzeźby
  1. Galeria Wydziału Rzeźby
  2. Katedra Rysunku
   1. Pracownia Rysunku I
   2. Pracownia Rysunku III
   3. Pracownia Rysunku II
  3. Katedra Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego
   1. Pracownia Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego
   2. Pracownia Rzeźby w Przestrzeni Publicznej
   3. Pracownia Technik Prezentacji i Kreacji Cyfrowej
  4. Katedra Rzeźby II
   1. Pracownia Intermedialnego Rozszerzenia Warsztatu Rzeźbiarskiego
   2. Pracownia Rzeźby w Kamieniu
   3. Pracownia Rzeźby w Ceramice
   4. Pracownia Rzeźby w Metalu
   5. Pracownia Rzeźby w Drewnie
  5. Katedra Podstaw Kształcenia Kierunkowego
   1. Pracownia Podstaw Rzeźby
   2. Warsztat Sztukatorski
   3. Pracownia Podstaw Kompozycji Przestrzennej
   4. Pracownia Rysunku i Kompozycji na Płaszczyźnie
  6. Katedra Rzeźby I
   1. Pracownia Rzeźby II
   2. Pracownia Rzeźby I
   3. Pracownia Rzeźby III
   4. Pracownia Rzeźby IV
 16. Stanowisko ds. informacji niejawnych
 17. Wydział Intermediów
  1. Zakład Teorii Mediów
  2. Galeria Wydziałowa
  3. Katedra Zjawisk Sztuki Intermediów
   1. Pracownia Interakcji Medialnych
   2. Pracownia Sztuki Performance
   3. Pracownia Sztuki Pojęciowej
  4. Katedra Obszarów Sztuki Intermediów
   1. Pracownia Audiosfery
   2. Pracownia Archisfery
  5. Katedra Metod Sztuki Intermediów
   1. Pracownia Animacji
   2. Pracownia Transmediów
   3. Pracownia Rysunku
 18. Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
 19. Wydział Grafiki
  1. Katedra Rysunku i Malarstwa
   1. Pracownia Malarstwa II
   2. Pracownia Rysunku II
   3. Pracownia Rysunku I
   4. Pracownia Rysunku dla I roku
   5. Pracownia Malarstwa dla I roku
   6. Pracownia Rysunku III
   7. Pracownia Malarstwa I
  2. Katedra Grafiki Warsztatowej
   1. Pracownia Wklęsłodruku
   2. Pracownia Miedziorytu
   3. Pracownia Drzeworytu
   4. Pracownia Litografii
   5. Pracownia Serigrafii
  3. Galeria Wydziału Grafiki
  4. Katedra Grafiki Projektowej
   1. Pracownia Projektowania Książki
   2. Pracownia Komunikacji Wizualnej
   3. Pracownia Liternictwa i Typografii
   4. Pracownia Projektowania Wstępnego
  5. Katedra Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych
   1. Pracownia Filmu Animowanego
   2. Pracownia Fotografii I
   3. Pracownia Obrazowania Cyfrowego
   4. Pracownia Fotografii III
   5. Pracownia Fotografii II
 20. Samodzielne Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.
 21. Studium WF
 22. Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
  1. Galeria Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
  2. Katedra Sztuk Pięknych
   1. Pracownia Rzeźby
   2. Pracownia Malarstwa
  3. Katedra Konserwacji i Restauracji Rzeźby
   1. Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki
   2. Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Drewnianej Polichromowanej
  4. Zakład Historii Sztuki i Teorii Konserwacji
  5. Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych
   1. Pracownia Projektowania Konserwatorskiego
   2. Pracownia Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Ściennych
   3. Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych
   4. Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej Malarstwa i Rzeźby
  6. Katedra Technologii i Technik Dzieł Sztuki
   1. Pracownia Technologii i Technik Malarskich Mineralnych
   2. Pracownia Technologii i Technik Malarskich Organicznych
   3. Pracownia Konserwacji i Restauracji Archiwalnych Materiałów Fotograficznych
   4. Pracownia Witrażu i Szkła
   5. Zakład Materiałoznawstwa oraz Historii Technik Dzieł Sztuki
   6. Pracownia Technologii i Technik Rzeźbiarskich
  7. Zakład Chemii i Fizyki Konserwatorskiej
  8. Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych
   1. Pracownia Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Sztalugowych
   2. Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Płótnie
   3. Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Podłożu Papierowym
   4. Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie
  9. Pracownia Rysunku Wieczornego
 23. Wydział Malarstwa
  1. Katedra Malarstwa
   1. Pracownia Malarstwa II
   2. II Pracownia Malarstwa i Rysunku I roku studiów
   3. Pracownia Malarstwa I
   4. Pracownia Malarstwa V
   5. Pracownia Malarstwa VI
   6. Pracownia Malarstwa III
   7. I Pracownia Malarstwa i Rysunku I roku studiów
   8. Pracownia Malarstwa IV
   9. Pracownia Malarstwa VII
  2. Katedra Edukacji Artystycznej
  3. Katedra Interdyscyplinarna
   1. III Pracownia Interdyscyplinarna
   2. II Pracownia Interdyscyplinarna
   3. I Pracownia Interdyscyplinarna
   4. IV Pracownia Interdyscyplinarna
   5. Pracownia Malarstwa Ściennego
  4. Katedra Rysunku
   1. Pracownia Rysunku IV
   2. Pracownia Rysunku VII
   3. Pracownia Rysunku III
   4. Pracownia Rysunku II
   5. Pracownia Rysunku I
   6. Pracownia Rysunku V
   7. Pracownia Rysunku VI
  5. Galeria Wydziału Malarstwa
  6. Katedra Scenografii
   1. Pracownia Projektowania Scenografii Filmowej i Telewizyjnej
   2. Pracownia Projektowania Kostiumu
   3. Pracownia Kształtowania Przestrzeni Teatralnej
   4. Pracownia Projektowania Scenografii Teatralnej
 24. Rzecznik Prasowy ASP w Krakowie
 25. Inspektor Ochrony Danych

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.