1. Wydział Malarstwa
  1. Katedra Malarstwa
   1. Pracownia Malarstwa I
   2. Pracownia Malarstwa II
   3. Pracownia Malarstwa III
   4. Pracownia Malarstwa IV
   5. Pracownia Malarstwa V
   6. Pracownia Malarstwa VI
   7. Pracownia Malarstwa VII
   8. I Pracownia Malarstwa i Rysunku I roku studiów
   9. II Pracownia Malarstwa i Rysunku I roku studiów
  2. Katedra Rysunku
   1. Pracownia Rysunku I
   2. Pracownia Rysunku II
   3. Pracownia Rysunku III
   4. Pracownia Rysunku IV
   5. Pracownia Rysunku V
   6. Pracownia Rysunku VI
   7. Pracownia Rysunku VII
  3. Katedra Interdyscyplinarna
   1. I Pracownia Interdyscyplinarna
   2. II Pracownia Interdyscyplinarna
   3. III Pracownia Interdyscyplinarna
   4. IV Pracownia Interdyscyplinarna
   5. Pracownia Malarstwa Ściennego
  4. Katedra Scenografii
   1. Pracownia Kształtowania Przestrzeni Teatralnej
   2. Pracownia Projektowania Scenografii Filmowej i Telewizyjnej
   3. Pracownia Projektowania Scenografii Teatralnej
  5. Galeria Wydziału Malarstwa
  6. Katedra Edukacji Artystycznej
 2. Wydział Rzeźby
  1. Katedra Rzeźby I
   1. Pracownia Rzeźby I
   2. Pracownia Rzeźby II
   3. Pracownia Rzeźby III
   4. Pracownia Rzeźby IV
  2. Katedra Rzeźby II
   1. Pracownia Rzeźby w Kamieniu
   2. Pracownia Rzeźby w Drewnie
   3. Pracownia Rzeźby w Ceramice
   4. Pracownia Rzeźby w Metalu
   5. Pracownia Intermedialnego Rozszerzenia Warsztatu Rzeźbiarskiego
  3. Katedra Rysunku
   1. Pracownia Rysunku I
   2. Pracownia Rysunku II
   3. Pracownia Rysunku III
  4. Katedra Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego
   1. Pracownia Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego
   2. Pracownia Rzeźby w Przestrzeni Publicznej
   3. Pracownia Technik Prezentacji i Kreacji Cyfrowej
  5. Katedra Podstaw Kształcenia Kierunkowego
   1. Pracownia Podstaw Rzeźby
   2. Pracownia Podstaw Kompozycji Przestrzennej
   3. Pracownia Rysunku i Kompozycji na Płaszczyźnie
   4. Warsztat Sztukatorski
  6. Galeria Wydziału Rzeźby
 3. Wydział Grafiki
  1. Katedra Grafiki Warsztatowej
   1. Pracownia Drzeworytu
   2. Pracownia Litografii
   3. Pracownia Miedziorytu
   4. Pracownia Serigrafii
   5. Pracownia Wklęsłodruku
  2. Katedra Rysunku i Malarstwa
   1. Pracownia Malarstwa dla I roku
   2. Pracownia Rysunku dla I roku
   3. Pracownia Rysunku I
   4. Pracownia Rysunku II
   5. Pracownia Rysunku III
   6. Pracownia Malarstwa I
   7. Pracownia Malarstwa II
  3. Katedra Grafiki Projektowej
   1. Pracownia Komunikacji Wizualnej
   2. Pracownia Projektowania Książki
   3. Pracownia Liternictwa i Typografii
   4. Pracownia Projektowania Wstępnego
  4. Katedra Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych
   1. Pracownia Fotografii I
   2. Pracownia Fotografii II
   3. Pracownia Fotografii III
   4. Pracownia Obrazowania Cyfrowego
   5. Pracownia Filmu Animowanego
  5. Galeria Wydziału Grafiki
 4. Wydział Architektury Wnętrz
  1. Katedra Projektowania Architektury Wnętrz
   1. I Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
   2. II Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
   3. III Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
   4. IV Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
   5. V Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
  2. Katedra Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz
   1. I Pracownia Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz
   2. II Pracownia Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz
   3. III Pracownia Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz
  3. Katedra Sztuk Pięknych
   1. I Pracownia Rysunku i Malarstwa
   2. II Pracownia Rysunku i Malarstwa
   3. I Pracownia Rzeźby
   4. Pracownia Struktur Działań Przestrzennych i Barwy
   5. II Pracownia Rzeźby
  4. Katedra Nauki i Sztuki Projektowania
   1. Pracownia Metodologii Projektowania
   2. Pracownia Podstaw Projektowania
   3. Zakład Teorii
  5. Katedra Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimediów
   1. I Pracownia Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych
   2. II Pracownia Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych
   3. Zakład Nowych Mediów
   4. Pracownia Mediów i Scenografii w Przestrzeni Publicznej
   5. Pracownia Projektowania Tkaniny i Ubioru
  6. Laboratorium Komputerowe
  7. Laboratorium Modeli i Makiet
  8. Laboratorium Druku 3D
  9. Galeria Wydziału Architektury Wnętrz
 5. Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
  1. Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych
   1. Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych
   2. Pracownia Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Ściennych
   3. Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej Malarstwa i Rzeźby
   4. Pracownia Projektowania Konserwatorskiego
  2. Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych
   1. Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Płótnie
   2. Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie
   3. Pracownia Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Sztalugowych
   4. Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Podłożu Papierowym
  3. Katedra Konserwacji i Restauracji Rzeźby
   1. Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Drewnianej Polichromowanej
   2. Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki
  4. Katedra Technologii i Technik Dzieł Sztuki
   1. Pracownia Technologii i Technik Malarskich Mineralnych
   2. Pracownia Technologii i Technik Malarskich Organicznych
   3. Pracownia Technologii i Technik Rzeźbiarskich
   4. Pracownia Konserwacji i Restauracji Archiwalnych Materiałów Fotograficznych
   5. Zakład Materiałoznawstwa oraz Historii Technik Dzieł Sztuki
   6. Pracownia Witrażu i Szkła
  5. Katedra Sztuk Pięknych
   1. Pracownia Malarstwa
   2. Pracownia Rzeźby
  6. Zakład Chemii i Fizyki Konserwatorskiej
  7. Galeria Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
  8. Pracownia Rysunku Wieczornego
  9. Zakład Historii Sztuki i Teorii Konserwacji
 6. Wydział Form Przemysłowych
  1. Katedra Podstaw Projektowania
   1. Pracownia Podstaw Projektowania
   2. Pracownia Technik Przekazu
   3. Pracownia Projektowania Modelowego
  2. Katedra Metodyki Projektowania
   1. Pracownia Projektowania Struktur Użytkowych
   2. Pracownia Projektowania Alternatywnego
   3. Pracownia Metod i Eksperymentów Projektowych
  3. Katedra Komunikacji Wizualnej
   1. Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej A
   2. Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej B
   3. Pracownia Podstaw Projektowania Komunikacji Wizualnej
   4. Laboratorium Badań Wizualnych
   5. Pracownia Projektowania Interakcji
   6. Pracownia Typografii i Opakowań
  4. Katedra Projektowania Ergonomicznego
   1. Pracownia Projektowania Ergonomicznego
   2. Pracownia Ergonomicznych Podstaw Projektowania
   3. Pracownia Projektowania Produktu
   4. Pracownia Projektowania Konceptualnego
  5. Pracownia Rozwoju Nowego Produktu
  6. Wydziałowe Warsztaty Projektowo-Badawcze
  7. Laboratorium Komputerowe
  8. Katedra Przestrzeni i Barwy
   1. Pracownia Przestrzeni i Barwy
   2. Pracownia Tekstyliów Użytkowych
   3. Pracownia Wiedzy o Barwie
  9. Katedra Sztuk Wizualnych
   1. Pracownia A Podstawy Studiów Wizualnych
   2. Pracownia B Kształtowania Struktur Wizualnych
   3. Pracownia C Przestrzeń
   4. Pracownia D Transformacji Intermedialnych
  10. Galeria Wydziału Form Przemysłowych
  11. Pracownia Obrazowania Multimedialnego
 7. Wydział Intermediów
  1. Katedra Zjawisk Sztuki Intermediów
   1. Pracownia Sztuki Performance
   2. Pracownia Interakcji Medialnych
   3. Pracownia Sztuki Pojęciowej
  2. Katedra Metod Sztuki Intermediów
   1. Pracownia Transmediów
   2. Pracownia Animacji
   3. Pracownia Rysunku
  3. Katedra Obszarów Sztuki Intermediów
   1. Pracownia Audiosfery
   2. Pracownia Archisfery
  4. Zakład Teorii Mediów
  5. Galeria Wydziałowa
 8. Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
  1. Muzeum ASP
  2. Biuro "Redakcja internetowa"
 9. Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
  1. Dział Nauczania
   1. Biuro do spraw współpracy międzynarodowej
   2. Sekcja do spraw obsługi studentów
    1. Dziekanat Wydziału Malarstwa
    2. Dziekanat Wydziału Rzeźby
    3. Dziekanat Wydziału Grafiki
    4. Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
    5. Dziekanat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
    6. Dziekanat Wydziału Form Przemysłowych
    7. Dziekanat Wydziału Intermediów
  2. Akademickie Biuro Karier
  3. Samodzielne Stanowisko ds. Promocji
  4. Galerie Promocyjne
 10. Studium Języków Obcych
 11. Studium WF
 12. Biblioteka Główna
 13. Wydawnictwo ASP
 14. Archiwum ASP
 15. Biuro Radców Prawnych
 16. Dział Spraw Pracowniczych
 17. Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
 18. Stanowisko ds. informacji niejawnych
 19. Samodzielne Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.
 20. Kanclerz
  1. Dział Administracyjno-Gospodarczy
  2. Dział Informatyczny
  3. Biuro Pozyskiwania Funduszy
  4. Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji
  5. Dom Plenerowy
  6. Dom Pracy Twórczej
  7. Biuro Zamówień Publicznych
  8. Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji
 21. Kwestor
  1. Dział Finansowo-Księgowy
 22. Biuro Rektora i Kanclerza
  1. Sekcja ds. Stopni w Zakresie Sztuki
  2. Sekcja ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
 23. Szkoła Doktorska
  1. Biuro Szkoły Doktorskiej i Studiów Doktoranckich
 24. Rzecznik Prasowy ASP w Krakowie
 25. Inspektor Ochrony Danych

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.