1. Wydział Malarstwa
  1. Katedra Malarstwa
   1. Pracownia Malarstwa I
   2. Pracownia Malarstwa II
   3. Pracownia Malarstwa III
   4. Pracownia Malarstwa IV
   5. Pracownia Malarstwa V
   6. Pracownia Malarstwa VI
   7. Pracownia Malarstwa VII
   8. I Pracownia Malarstwa i Rysunku i roku studiów
   9. II Pracownia Malarstwa i Rysunku i roku studiów
   10. Pracownia Malarstwa Dyplomantów
   11. Pracownia Malarstwa i Rysunku dla i roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia
  2. Katedra Rysunku
   1. Pracownia Rysunku I
   2. Pracownia Rysunku II
   3. Pracownia Rysunku III
   4. Pracownia Rysunku IV
   5. Pracownia Rysunku V
   6. Pracownia Rysunku VI
   7. Pracownia Rysunku VII
  3. Katedra Interdyscyplinarna
   1. I Pracownia Interdyscyplinarna
   2. II Pracownia Interdyscyplinarna
   3. III Pracownia Interdyscyplinarna
   4. IV Pracownia Interdyscyplinarna
   5. Pracownia Malarstwa Ściennego
  4. Katedra Scenografii
   1. Pracownia Projektowania Kostiumu
   2. Pracownia Kształtowania Przestrzeni Teatralnej
   3. Pracownia Projektowania Scenografii Filmowej i Telewizyjnej
   4. Pracownia Projektowania Scenografii Teatralnej
  5. Dziekanat Wydziału Malarstwa
  6. Galeria Wydziału Malarstwa
  7. Katedra Edukacji Artystycznej
 2. Wydział Rzeźby
  1. Katedra Rzeźby I
   1. Pracownia Rzeźby I
   2. Pracownia Rzeźby II
   3. Pracownia Rzeźby III
   4. Pracownia Rzeźby IV
   5. Pracownia Rzeźby dla studentów Wydziału Malarstwa
   6. Pracownia rzeźby dla i roku A
   7. Pracownia rzeźby dla i roku B
  2. Katedra Rzeźby II
   1. Pracownia Rzeźby w Kamieniu
   2. Pracownia Rzeźby w Drewnie
   3. Pracownia Rzeźby w Ceramice
   4. Pracownia Rzeźby w Metalu
   5. Pracownia Intermedialnego Rozszerzenia Warsztatu Rzeźbiarskiego
  3. Katedra Rysunku
   1. Pracownia Rysunku I
   2. Pracownia Rysunku II
   3. Pracownia Rysunku III
  4. Katedra Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego
   1. Pracownia Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego
   2. Pracownia Rzeźby w Przestrzeni Publicznej
   3. Pracownia Technik Prezentacji i Kreacji Cyfrowej
  5. Katedra Podstaw Kształcenia Kierunkowego
   1. Pracownia Podstaw Rzeźby
   2. Pracownia Podstaw Kompozycji Przestrzennej
   3. Pracownia Rysunku i Kompozycji na Płaszczyźnie
   4. Warsztat Sztukatorski
  6. Dziekanat Wydziału Rzeźby
  7. Galeria Wydziału Rzeźby
 3. Wydział Grafiki
  1. Katedra Grafiki Warsztatowej
   1. Pracownia Drzeworytu
   2. Pracownia Litografii
   3. Pracownia Miedziorytu
   4. Pracownia Serigrafii
   5. Pracownia Wklęsłodruku
  2. Katedra Rysunku i Malarstwa
   1. Pracownia Malarstwa i WG
   2. Pracownia Malarstwa II WG
   3. Pracownia Rysunku i WG
   4. Pracownia Rysunku II WG
   5. Pracownia Rysunku III WG
   6. Pracownia Malarstwa dla i roku
   7. Pracownia Rysunku dla i roku
   8. Pracownia Struktury Dzieła
   9. Pracownia Rysunku I
   10. Pracownia Rysunku II
   11. Pracownia Rysunku III
   12. Pracownia Malarstwa I
   13. Pracownia Malarstwa II
  3. Katedra Grafiki Projektowej
   1. Pracownia Komunikacji Wizualnej
   2. Pracownia Projektowania Książki
   3. Pracownia Liternictwa i Typografii
   4. Pracownia Projektowania Plakatu
   5. Pracownia Projektowania Wstępnego
  4. Katedra Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych
   1. Pracownia Fotografii I
   2. Pracownia Fotografii II
   3. Pracownia Fotografii III
   4. Pracownia Obrazowania Cyfrowego
   5. Pracownia Filmu Animowanego
  5. Dziekanat Wydziału Grafiki
  6. Galeria Wydziału Grafiki
 4. Wydział Architektury Wnętrz
  1. Katedra Projektowania Architektury Wnętrz
   1. I Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
   2. II Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
   3. III Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
   4. IV Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
   5. V Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
  2. Katedra Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz
   1. I Pracownia Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz
   2. II Pracownia Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz
   3. III Pracownia Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz
  3. Katedra Sztuk Pięknych
   1. I Pracownia Rysunku i Malarstwa
   2. II Pracownia Rysunku i Malarstwa
   3. I Pracownia Rzeźby
   4. Pracownia Struktur Działań Przestrzennych i Barwy
   5. II Pracownia Rzeźby
  4. Katedra Nauki i Sztuki Projektowania
   1. Pracownia Metodologii Projektowania
   2. Pracownia Podstaw Projektowania
   3. Zakład Teorii
  5. Katedra Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimediów
   1. I Pracownia Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych
   2. II Pracownia Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych
   3. Zakład Nowych Mediów
    1. Pracownia Technik Prezentacyjnych
   4. Pracownia Mediów i Scenografii w Przestrzeni Publicznej
   5. Pracownia Projektowania Tkaniny i Ubioru
  6. Laboratorium Komputerowe
  7. Laboratorium Modeli i Makiet
  8. Laboratorium Druku 3D
  9. Galeria Wydziału Architektury Wnętrz
  10. Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
  11. Otwarta Pracownia Projektowania Ubioru
 5. Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
  1. Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych
   1. Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych
   2. Pracownia Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Ściennych
   3. Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej Malarstwa i Rzeźby
   4. Pracownia Projektowania Konserwatorskiego
  2. Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych
   1. Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Płótnie
   2. Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie
   3. Pracownia Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Sztalugowych
   4. Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Podłożu Papierowym
  3. Katedra Konserwacji i Restauracji Rzeźby
   1. Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Drewnianej Polichromowanej
   2. Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki
  4. Katedra Technologii i Technik Dzieł Sztuki
   1. Pracownia Technologii i Technik Malarskich Mineralnych
   2. Pracownia Technologii i Technik Malarskich Organicznych
   3. Pracownia Technologii i Technik Rzeźbiarskich
   4. Pracownia Konserwacji i Restauracji Archiwalnych Materiałów Fotograficznych
   5. Zakład Materiałoznawstwa oraz Historii Technik Dzieł Sztuki
   6. Pracownia Witrażu i Szkła
  5. Katedra Sztuk Pięknych
   1. Pracownia Malarstwa
   2. Pracownia Rysunku Wieczornego
   3. Pracownia Rzeźby
  6. Zakład Historii Sztuki Polskiej i Teorii Konserwacji
  7. Zakład Chemii i Fizyki Konserwatorskiej
  8. Dziekanat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
  9. Galeria Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
  10. Pracownia Rysunku Wieczornego
  11. Zakład Historii Sztuki i Teorii Konserwacji
  12. Zakład Fizyki Stosowanej
 6. Wydział Form Przemysłowych
  1. Katedra Podstaw Projektowania
   1. Pracownia Podstaw Projektowania
   2. Pracownia Technik Przekazu
   3. Pracownia Projektowania Modelowego
  2. Katedra Metodyki Projektowania
   1. Pracownia Projektowania Struktur Użytkowych
   2. Pracownia Projektowania dla Środowisk Ekstremalnych
   3. Laboratorium Badań Użytkowych
   4. Pracownia Projektowania Alternatywnego
  3. Katedra Komunikacji Wizualnej
   1. Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej A
   2. Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej B
   3. Pracownia Podstaw Projektowania Komunikacji Wizualnej
   4. Pracownia i Laboratorium Technik Fotograficznych
   5. Laboratorium Badań Wizualnych
   6. Pracownia Projektowania Interakcji
   7. Pracownia Typografii i Opakowań
  4. Katedra Projektowania Ergonomicznego
   1. Pracownia Projektowania Ergonomicznego
   2. Pracownia Ergonomicznych Podstaw Projektowania
   3. Pracownia Projektowania Produktu
   4. Pracownia Projektowania Konceptualnego
  5. Pracownia Rozwoju Nowego Produktu
  6. Wydziałowe Warsztaty Projektowo-Badawcze
  7. Laboratorium Komputerowe
  8. Katedra Przestrzeni i Barwy
   1. Pracownia Przestrzeni i Barwy
   2. Pracownia Tekstyliów Użytkowych
   3. Pracownia Wiedzy o Barwie
   4. Laboratorium Barwy
  9. Katedra Sztuk Wizualnych
   1. Pracownia a Podstawy Studiów Wizualnych
   2. Pracownia B Kształtowania Struktur Wizualnych
   3. Pracownia C Przestrzeń
   4. Pracownia D Transformacji Intermedialnych
  10. Dziekanat Wydziału Form Pzemysłowych
  11. Galeria Wydziału Form Przemysłowych
  12. Pracownia Obrazowania Multimedialnego
 7. Wydział Intermediów
  1. Katedra Zjawisk Sztuki Intermediów
   1. Pracownia Sztuki Performance
   2. Pracownia Interakcji Medialnych
   3. Pracownia Sztuki Pojęciowej
  2. Katedra Metod Sztuki Intermediów
   1. Pracownia Transmediów
   2. Pracownia Animacji
   3. Pracownia Rysunku
  3. Katedra Obszarów Sztuki Intermediów
   1. Pracownia Audiosfery
   2. Pracownia Archisfery
  4. Zakład Teorii Mediów
  5. Dziekanat Wydziału Intermediów
  6. Galeria Dydaktyczna
 8. Prorektor ds. nauki i spraw zagranicznych
  1. Muzeum ASP
  2. Samodzielne stanowisko ds. stron internetowych
  3. Redakcja internetowa
 9. Prorektor ds. studenckich
  1. Dział Nauczania
   1. Biuro do spraw współpracy międzynarodowej
   2. Sekcja do spraw obsługi studentów
  2. Akademickie Biuro Karier
  3. Stanowisko ds. Promocji
  4. Galerie Promocyjne
 10. Studium Języków Obcych
 11. Studium WF
 12. Biblioteka Główna
 13. Galeria ASP
 14. Wydawnictwo ASP
 15. Archiwum ASP
 16. Biuro Radców Prawnych
 17. Audyt Wewnętrzny
 18. Dział Spraw Pracowniczych
 19. Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
 20. Stanowisko ds. informacji niejawnych
 21. BHP i p.poż.
 22. KANCLERZ
  1. Dział Administracyjno-Gospodarczy
  2. Dział Informatyczny
  3. Biuro Pozyskiwania Funduszy
  4. Sekretariat Jedn. Międzywydziałowych
  5. Stanowisko ds. Inwentaryzacji
  6. Dom Plenerowy
  7. Dom Pracy Twórczej
  8. Biuro Zamówień Publicznych
 23. KWESTOR
  1. Zastępca Kwestora
  2. Dział Finansowo-Księgowy
 24. Biuro Rektora i Kanclerza
  1. Sekcja postępowań ds. stopni w zakresie sztuki
  2. Sekcja do spraw ewaluacji jakości działalności naukowej
 25. Drukarnia

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.