Wyjazdy wykładowców (STA) 

(zasady dla pracowników administracyjnych dostępne są poniżej)

DODATKOWY NABÓR!

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się na wyjazd w roku akademickim 2020/2021. Dodatkowy nabór będzie prowadzony do momentu wykorzystania pozostałych miejsc.

Na czas rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie grantu z rekomendacją Wydziału (link)

 •  Teaching programme (link)

 • zaproszenie z uczelni partnerskiej (może być w formie maila) lub potwierdzony teaching programme

Szczegółowy regulamin wyjazdów dostępny jest w Zarządzeniach nr 71 (link) i nr 91 (link)

 

Zasady:

 • Nauczyciele akademiccy mają możliwość wyjazdu za granicę do uczelni, z którymi Akademia ma podpisane umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+; lista szkół dostępna jest tutaj

 • Pracownik wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ musi być etatowym pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 • Pracownicy uczelni mogą wielokrotnie wyjeżdżać w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus+.

 • Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Kwota stypendium zależy od kraju docelowego. Stawki dostępne są poniżej.

 • Kwoty przyznane na utrzymanie nie mogą przekraczać maksymalnych stawek ustalonych w programie Erasmus w danym roku akademickim.

 • Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus+ dla osób niepełnosprawnych.

 • Wyjazdy trwają 5 dni, w czasie których należy zrealizować minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych, co powinno zostać potwierdzone dokumentem "confirmation of stay" (link)

 

Stawki dzienne

 • Grupa 1 – (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania): 180 EUR

 • Grupa 2 – (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy): 160 EUR

 • Grupa 3 – (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry): 140 EUR

 

Kryteria kwalifikacji

 • Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę kompetencje językowe oraz doświadczenie zawodowe

 • Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest także indywidualny program nauczania, przedstawiający cele, treść i oczekiwane rezultaty planowanych zajęć dla studentów. Plan nauczania musi zostać zatwierdzony zarówno przez ASP w Krakowie, jak również przez instytucję przyjmującą.

 • Pierwszeństwo przy wyborze kandydatów mają osoby o mniejszym stażu zawodowym oraz osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. W przypadku gdy w danym roku akademickim liczba pracowników aplikujących jest większa niż przewidziana w umowie z Narodową Agencją, pod uwagę brane będzie również uzasadnienie wyjazdu przez pracownika.

 

 

Wyjazdy szkoleniowe (STT)

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się na wyjazd w roku akademickim 2020/2021. Termin przyjmowania wniosków przez Biuro Współpracy z Zagranicą upływa 15 marca 2021 roku.

W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby osób niż miejsc przewidzianych w umowie, dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane będą do momentu, aż przyznane środki zostaną wykorzystane.

Na czas rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie grantu (link)

 • Training programme (link)

 • Zaproszenie z uczelni przyjmującej/potwierdzony training programme

Szczegółowy regulamin wyjazdów dostępny jest w Zarządzeniach nr 71 (link) i nr 91 (link)

 

Zasady:

 • Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi mają możliwość wyjazdu za granicę do uczelni, z którymi współpracuje Akademia, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia itp.). Lista szkół dostępna jest tutaj

 • Pracownik wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ musi być etatowym pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 • Pracownicy uczelni mogą wielokrotnie wyjeżdżać w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+.

 • Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Kwota stypendium zależy od kraju docelowego. Stawki dostępne są poniżej.

 • Kwoty przyznane na utrzymanie nie mogą przekraczać maksymalnych stawek ustalonych w programie Erasmus+ w danym roku akademickim.

 • Wyjazdy trwają 5 dni, które należy potwierdzić dokumentem “confirmation of stay” (link) podpisanym przez przedstawiciela uczelni przyjmującej.

 

Stawki dzienne:

 • Grupa 1 – (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania): 180 EUR

 • Grupa 2 – (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy): 160 EUR

 • Grupa 3 – (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry): 140 EUR

 

Kryteria kwalifikacji:

 • Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę dwa podstawowe kryteria, tj. kompetencje językowe i doświadczenie zawodowe

 • Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest także indywidualny program szkolenia, przedstawiający cele, treść i oczekiwane rezultaty szkolenia. Program szkolenia musi zostać zatwierdzony zarówno przez ASP, jak również przez instytucję przyjmującą.

 • Pierwszeństwo przy wyborze kandydatów mają osoby o mniejszym stażu zawodowym oraz osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

 • W przypadku gdy w danym roku akademickim liczba pracowników aplikujących jest większa niż przewidziana w umowie z Narodową Agencją, pod uwagę brane będzie również uzasadnienie wyjazdu przez pracownika.

 • Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.