Nabór do programu „Exchange to the US” Fundacji Kościuszkowskiej

Szanowni Państwo,

do 15 listopada trwa nabór do programu "Exchange to the US" Fundacji Kościuszkowskiej. W programie uczestnicy mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie w ramach wybranej przez siebie dyscypliny, które wykorzystają w pracy i podczas studiów po powrocie do Polski.

GRANTY PRZYZNAWANE SĄ WE WSZYSTKICH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH W TRZECH KATEGORIACH:

Kosciuszko Foundation Fellowship skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Trwające od 3 do 6 miesięcy stypendium umożliwia osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych, instytucjach rządowych lub organizacjach pozarządowych.

Kosciuszko Foundation Grants to granty trwające od 3 do 6 miesięcy przeznaczone dla studentów i studentek studiów doktoranckich na polskich uczelniach. Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni lub organizacji pozarządowej w USA.

Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawane jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej na amerykańskich uczelniach. Przyznawane są maksymalnie na 9 miesięcy.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:https://thekf.org/scholarship/exchange-program-to-the-us-grants-and-fellowships/

Wnioski można składać do 15 listopada 2023 r.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konkurs na organizację Blended Intensive Program (BIP) w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Zapraszamy do udziału w konkursie na organizację Blended Intensive Program. Szczegółowe informacje i zasady aplikacji znajdują się w regulaminie.

Regulamin konkursu na organizację BIP

Wniosek aplikacyjny

 

Pytania dotyczące aplikacji prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zostanie zorganizowane spotkanie online, na którym będą omówione kwestie związane z aplikacją na organizację BIP w ramach programu Erasmus+.

Termin składania wniosków upływa 13 czerwca 2023 r.

 

ERASMUS+

Dodatkowa rekrutacja na wyjazd do Uzbekistanu w ramach programu Erasmus+:

Zapraszamy do aplikowania na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/23 do naszej uczelni partnerskiej w Uzbekistanie - National Institute of Arts and Design named after Kamoliddin Bekhzod. Nabór będzie prowadzony do 30.05.2023 do godz. 13:00. Wyjazd musi zostać zrealizowany w terminie do 31.07.2023.

 

Kompletne wnioski prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30.05.2023 r., do godz. 13:00. Wyniki zostaną przesłane mailowo po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Senacką. Wybrany w rekrutacji na poziome ASP kandydat zostanie nominowany do uczelni partnerskiej.

 

Na czas rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

Szczegółowy regulamin wyjazdów oraz kryteria kwalifikacji dostępne są w Zarządzeniach nr 70 i nr 51

 

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej na wyjazdy do Australii w ramach programu Erasmus+:

Zapraszamy pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej do aplikowania na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/23 do naszej uczelni partnerskiej w Australii - RMIT University. Nabór będzie prowadzony do 24.05.2023 do godz. 13:00.
 
Zgodnie z ustaleniami z RMIT University, wymiana może zostać zrealizowana w jednym z poniższych terminów:
3.07.-7.07.2023 
lub
24.07.-28.07.2023
Dodatkowo, uczestnikowi przysługiwać mogą 2-4 dni na podróż w zależności od dostępności lotów (więcej niż 2 dni na podróż mogą zostać przyznane tylko w przypadku, gdy czas podróży w dwie strony przekraczać będzie w sumie 58 godzin).
 
Kompletne wnioski prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 24.05.2023r., do godz. 13. Wyniki zostaną przesłane mailowo po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Senacką. Wybrany w rekrutacji na poziome ASP kandydat zostanie nominowany do uczelni partnerskiej.
 
 
Na czas rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

Szczegółowy regulamin wyjazdów oraz kryteria kwalifikacji dostępne są w Zarządzeniach nr 70 i nr 51

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy dydaktyków do Izraela, Czarnogóry i Kazachstanu w ramach programu Erasmus+:

Zapraszamy pracowników dydaktycznych do aplikowania na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/23 i 2023/24.  
 
Do 13.04.2023 do godziny 12:00 (w południe) prowadzony będzie nabór na wyjazdy na wymianę Erasmus+ z krajami partnerskimi.
 
Dostępne są następujące miejsca:
 
1 miejsce do Izraela do Bezalel Academy of Art and Design lub Shenkar College of Engineering and Design
2 miejsca do Czarnogóry do University of Montenegro
1 miejsce do Kazachstanu do T.K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts (preferowane zgłoszenia z dziedzin: Scenography, Painting, Sculpture, Design)
 
Wymiana powinna trwać 5 dni (+ 2 finansowane dni na podróż) oraz zakończyć się 
 • w przypadku wyjazdu do Izraela: nie później niż 31 lipca 2023r.
 • w przypadku wyjazdu do Czarnogóry i Kazachstanu: nie później niż 31 maja 2024r.
Kompletne wnioski (z rekomendacją Dziekana Wydziału) prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 13.04.2023r., do godz. 12 (w południe). Wyniki zostaną przesłane mailowo po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Senacką. Wybrany w rekrutacji na poziome ASP kandydat zostanie nominowany do uczelni partnerskiej, która podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na wymianę.
 
Na czas rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

Szczegółowy regulamin wyjazdów oraz kryteria kwalifikacji dostępne są w Zarządzeniach nr 70 i nr 51

Wysokości grantów do krajów partnerskich:

Wsparcie indywidualne wynosi 180 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 126 € na dzień od 15. dnia pobytu

Ryczałt na dofinansowanie kosztów podróży:

Odległość (w linii prostej):     Kwota:

od 10 do 99 km:                          20 €

od 100 do 499 km:                     180 €

od 500 do 1 999 km:                  275 €

od2 000 do 2 999 km:               360 €

od 3 000 do 3 999 km:              530 €

od 4 000 do 7 999 km:              820 €

8 000 km lub więcej:                 1500 €

Uwaga: „Odległość” określa dystans w linii prostej pomiędzy miejscem wyjazdu a przyjazdu docelowego (w jedną stronę), a „Kwota” - ryczałt dofinansowania podróży w obie strony (do i z miejsca docelowego).

Kryteria kwalifikacji

 • Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę kompetencje językowe oraz doświadczenie zawodowe

 • Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest także indywidualny program nauczania, przedstawiający cele, treść i oczekiwane rezultaty planowanych zajęć dla studentów.

 • Pierwszeństwo przy wyborze kandydatów mają osoby o mniejszym stażu zawodowym oraz osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Brane pod uwagę będzie także zaangażowanie kandydata w realizację programu Erasmus+ i współpracę międzynarodową w ASP.

Archiwalne oferty stypendiów zagranicznych:

KRAJE PROGRAMU 

W ramach wymian z krajami programu dostępne jest 6 miejsc na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia przynajmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych oraz 6 miejsc na wyjazdy pracowników administracyjnych w celu szkolenia. Mobilność musi zostać zrealizowana w uczelni posiadającej Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, z którą ASP współpracuje w oparciu o umowę bilateralną Erasmus+ (lista uczelni dostępna jest w zakładce: lista umów. Wyjazdy powinny zakończyć się nie później niż 31 października 2023 r.  

Kompletne wnioski prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 02.12.2022 r.

KRAJE PARTNERSKIE 

W ramach wymian z krajami partnerskimi dostępne są następujące miejsca dla pracowników akademickich: 

 • 1 miejsce do Izraela do Bezalel Academy of Art and Design lub Shenkar College of Engineering and Design 
 • 2 miejsca do USA do Missouri State University lub Massachusetts College of Art and Design
 • 2 miejsca do Armenii do Yerevan State Institute of Theatre and Cinematography lub State Academy of Fine Arts of Armenia
 • 2 miejsca do Bośni i Hercegowiny do University of Sarajevo 
 • 1 miejsce do Czarnogóry University of Montenegro 
 • 1 miejsce do Kazachstanu do T.K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts
 • 1 miejsce do Brazylii do University of São Paulo

Dla pracowników administracyjnych dostępne następujące miejsca:

 • 1 miejsce do Izraela do Bezalel Academy of Art and Design lub Shenkar College of Engineering and Design.
 • 1 miejsce do Armenii do Yerevan State Institute of Theatre and Cinematography lub State Academy of Fine Arts of Armenia
 • 2 miejsca do Bośni i Hercegowiny do University of Sarajevo 
 • 1 miejsce do Czarnogóry do University of Montenegro
 • 1 miejsce do Kazachstanu do T.K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts

Kompletne wnioski prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 02.12.2022r. Wyniki zostaną przesłane mailowo po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Senacką. Wybrany w rekrutacji na poziome ASP kandydat zostanie nominowany do uczelni partnerskiej, która podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na wymianę.

Zasady wyjazdów w ramach programu Erasmus+:

Wyjazdy wykładowców (STA) do krajów programu:

Na czas rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

Szczegółowy regulamin wyjazdów dostępny jest w Zarządzeniach nr 71 (link) i nr 91 (link)

Zasady

 • Nauczyciele akademiccy mają możliwość wyjazdu za granicę do uczelni, z którymi Akademia ma podpisane umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+; lista szkół dostępna jest tutaj

 • Pracownik wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ musi być etatowym pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 • Pracownicy uczelni mogą wielokrotnie wyjeżdżać w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus+.

 • Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Kwota stypendium zależy od kraju docelowego. Stawki dostępne są poniżej.

 • Kwoty przyznane na utrzymanie nie mogą przekraczać maksymalnych stawek ustalonych w programie Erasmus w danym roku akademickim.

 • Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus+ dla osób niepełnosprawnych.

 • Wyjazdy trwają 5 dni, w czasie których należy zrealizować minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych, co powinno zostać potwierdzone dokumentem "confirmation of stay"

Stawki dzienne

 • Grupa 1 – (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja): 180 EUR

 • Grupa 2 – (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy): 160 EUR

 • Grupa 3 – (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry): 140 EUR

Kryteria kwalifikacji

 • Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę kompetencje językowe oraz doświadczenie zawodowe

 • Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest także indywidualny program nauczania, przedstawiający cele, treść i oczekiwane rezultaty planowanych zajęć dla studentów. Plan nauczania musi zostać zatwierdzony zarówno przez ASP w Krakowie, jak również przez instytucję przyjmującą.

 • Pierwszeństwo przy wyborze kandydatów mają osoby o mniejszym stażu zawodowym oraz osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. W przypadku gdy w danym roku akademickim liczba pracowników aplikujących jest większa niż przewidziana w umowie z Narodową Agencją, pod uwagę brane będzie również uzasadnienie wyjazdu przez pracownika.

Wyjazdy wykładowców (STA) do krajów partnerskich:

Na czas rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

Szczegółowy regulamin wyjazdów oraz kryteria kwalifikacji dostępne są w Zarządzeniach nr 70 i nr 51

Wyjazdy szkoleniowe (STT) do krajów programu

Na czas rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

Szczegółowy regulamin wyjazdów dostępny jest w Zarządzeniach nr 71 (link) i nr 91 (link)

Zasady:

 • Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi mają możliwość wyjazdu za granicę do uczelni, z którymi współpracuje Akademia, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia itp.). Lista szkół dostępna jest tutaj

 • Pracownik wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ musi być etatowym pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 • Pracownicy uczelni mogą wielokrotnie wyjeżdżać w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+.

 • Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Kwota stypendium zależy od kraju docelowego. Stawki dostępne są poniżej.

 • Kwoty przyznane na utrzymanie nie mogą przekraczać maksymalnych stawek ustalonych w programie Erasmus+ w danym roku akademickim.

 • Wyjazdy trwają 5 dni, które należy potwierdzić dokumentemconfirmation of stay podpisanym przez przedstawiciela uczelni przyjmującej.

Stawki dzienne:

 • Grupa 1 – (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja): 180 EUR

 • Grupa 2 – (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy): 160 EUR

 • Grupa 3 – (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry): 140 EUR

 Kryteria kwalifikacji:

 • Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę dwa podstawowe kryteria, tj. kompetencje językowe i doświadczenie zawodowe

 • Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest także indywidualny program szkolenia, przedstawiający cele, treść i oczekiwane rezultaty szkolenia. Program szkolenia musi zostać zatwierdzony zarówno przez ASP, jak również przez instytucję przyjmującą.

 • Pierwszeństwo przy wyborze kandydatów mają osoby o mniejszym stażu zawodowym oraz osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

 • W przypadku gdy w danym roku akademickim liczba pracowników aplikujących jest większa niż przewidziana w umowie z Narodową Agencją, pod uwagę brane będzie również uzasadnienie wyjazdu przez pracownika.

 • Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych.

Wyjazdy szkoleniowe (STT) do krajów partnerskich:

 Na czas rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

Szczegółowy regulamin wyjazdów oraz kryteria kwalifikacji dostępne są w Zarządzeniach nr 70  i nr 51

 

Wysokości grantów do krajów partnerskich (wyjazdy STA i STT):

Wsparcie indywidualne wynosi 180 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 126 € na dzień od 15. dnia pobytu

Ryczałt na dofinansowanie kosztów podróży:

Odległość (w linii prostej):     Kwota:

od 10 do 99 km:                          20 €

od 100 do 499 km:                     180 €

od 500 do 1 999 km:                  275 €

od2 000 do 2 999 km:               360 €

od 3 000 do 3 999 km:              530 €

od 4 000 do 7 999 km:              820 €

8 000 km lub więcej:                 1500 €

Uwaga: „Odległość” określa dystans w linii prostej pomiędzy miejscem wyjazdu a przyjazdu docelowego (w jedną stronę), a „Kwota” - ryczałt dofinansowania podróży w obie strony (do i z miejsca docelowego).

Nabór do programu „Exchange to the US” Fundacji Kościuszkowskiej

Szanowni Państwo,
 
do 15 listopada trwa nabór do programu "Exchange to the US" Fundacji Kościuszkowskiej. W programie uczestnicy mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie w ramach wybranej przez siebie dyscypliny, które wykorzystają w pracy i podczas studiów po powrocie do Polski. 

W ramach programu "Exchange to the US" możliwe są różne formy wsparcia:•    stypendium Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców, ekspertów i artystów – na  badania postdoktoranckie trwające od 3 do 9 miesięcy,•    granty Fundacji Kościuszkowskiej dla pracowników naukowych oraz profesjonalistów i artystów - na badania w Stanach Zjednoczonych trwające od 3 do 9 miesięcy,•    stypendia dydaktyczne Fundacji Kościuszkowskiej - umożliwiają pracownikom akademickim prowadzenie zajęć na amerykańskich uczelniach przez okres do dziesięciu miesięcy. Zajęcia powinny dotyczyć tematyki polskiej kultury i języka. Stypendyści mogą jednocześnie kontynuować swoje badania przebywając na tej ścieżce stypendialnej.

Kto może aplikować o stypendium?
 
O stypendium mogą ubiegać się obywatele Polski lub posiadacze Karty Polaka mieszkający stale na terenie Rzeczypospolitej, bez względu na płeć, rasę, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyznanie czy wiek.Kandydaci muszą mieć ukończone studia magisterskie przed rozpoczęciem programu. Powinni także być w stanie komunikować się w języku angielskim w stopniu pozwalającym na czynne uczestnictwo w rozmowach, zajęciach i wydarzeniach prowadzonych w języku angielskim. Stypendia są częściej przyznawane kandydatom realizującym studia doktoranckie lub bardziej doświadczonym pracownikom naukowym.
 
Nie ma żadnych wymogów, jeśli chodzi o obszar zainteresowań, w obrębie którego kandydat chce prowadzić badania - liczy się pasja i oryginalny pomysł badań.

Rekrutacja do programu trwa do 15 listopada 2022 r. Zapraszamy!

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy na stronę https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/ oraz do kontaktu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Archiwalne oferty stypendiów zagranicznych:

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy do Izraela w ramach programu Erasmus+:

zapraszamy pracowników dydaktycznych i administracyjnych do aplikowania na wyjazdy do Izraela w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/22. 

Wymiana może być realizowana w jednej z dwóch uczelni partnerskich w Izraelu:

Bezalel Academy of Art and Design lub Shenkar College of Engineering and Design.

Wymiana powinna trwać 5 dni + 2 na podróż i powina zakończyć się nie później niż 31 lipca 2022r.

 

Dodatkowy nabór wniosków potrwa od 1.04.2022 do 14.04.2022 do godz. 11:00 rano.
 
 
Kompletne wnioski prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 14.04.2022 do godz. 11:00 rano.  Wnioski niekompletne lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyjazdy wykładowców (STA) do krajów partnerskich:

Na czas rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

Szczegółowy regulamin wyjazdów oraz kryteria kwalifikacji dostępne są w Zarządzeniach nr 70 i nr 51

Wyjazdy szkoleniowe (STT) do krajów partnerskich:

 Na czas rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

Szczegółowy regulamin wyjazdów oraz kryteria kwalifikacji dostępne są w Zarządzeniach nr 70  i nr 51

Kryteria kwalifikacji

 • Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę kompetencje językowe oraz doświadczenie zawodowe

 • Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest także indywidualny program nauczania (STA) lub szkolenia (STT), przedstawiający cele, treść i oczekiwane rezultaty planowanych zajęć dla studentów lub szkolenia.

 • Pierwszeństwo przy wyborze kandydatów mają osoby o mniejszym stażu zawodowym oraz osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Brane pod uwagę będzie także zaangażowanie kandydata w realizację programu Erasmus+ i współpracę międzynarodową w ASP.

Wysokości grantów do krajów partnerskich (wyjazdy STA i STT):

Wsparcie indywidualne wynosi 180 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 126 € na dzień od 15. dnia pobytu

Ryczałt na dofinansowanie kosztów podróży:

Odległość (w linii prostej):     Kwota:

od 10 do 99 km:                          20 €

od 100 do 499 km:                     180 €

od 500 do 1 999 km:                  275 €

od2 000 do 2 999 km:               360 €

od 3 000 do 3 999 km:              530 €

od 4 000 do 7 999 km:              820 €

8 000 km lub więcej:                 1500 €

Uwaga: „Odległość” określa dystans w linii prostej pomiędzy miejscem wyjazdu a przyjazdu docelowego (w jedną stronę), a „Kwota” - ryczałt dofinansowania podróży w obie strony (do i z miejsca docelowego).

FULBRIGHT

Rruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA: Junior Research Award 2023-24, Senior Award 2023-24, STEM Impact Award 2022-23 i do programu Fulbright Specialist 2022-23.

Fulbright Junior Research Award 2023-24 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 27 maja. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/junior-award

Fulbright Senior Award 2023-24 to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowa). Stypendium, trwające od 3 do 10 miesięcy, skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 27 maja Więcej informacji: fulbright.edu.pl/senior-award

Fulbright STEM Impact Award 2022-2023 to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego i/lub dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Przyjmowane są wnioski z dyscyplin wchodzących w zakres dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 27 maja Więcej informacji: fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

Fulbright Specialist 2022-23 to program polskich instytucji zainteresowanych udziałem w programie Fulbright Specialist 2022-23. Program umożliwia nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami oraz wspólną realizację projektu (2- 6 tygodni). Wnioski na wizyty w Polsce mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia Specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych. W tegorocznym naborze priorytetowo traktowane są projekty poświęcone udostępnianiu, upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk na rzecz innowacyjnej edukacji. Nabór wniosków trwa do 11 kwietnia Więcej informacji: fulbright.edu.pl/specialist

Szczegółowe Informacje o tegorocznym naborze i planowanych webinarach znajdują się na stronie https://fulbright.edu.pl/rekrutacja-2022/

ERASMUS+

KRAJE PROGRAMU 

W ramach wymian z krajami programu dostępne są cztery miejsca na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia przynajmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych oraz cztery miejsca na wyjazdy szkoleniowe dla  pracowników administracyjnych.

Mobilność musi zostać zrealizowana w uczelni posiadającej Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, z którą podpisana została umowa bilateralna o wymianie w ramach programu Erasmus+ (lista umów). Wyjazdy powinny zakończyć się nie później niż 30 września 2022r.  

Kompletne wnioski prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 3.12.2021r. Wyniki zostaną przesłane mailowo najpóźniej 10.12.2021r. 

 

KRAJE PARTNERSKIE

W ramach wymian z krajami partnerskimi dostępne są następujące miejsca dla pracowników akademickich

 • 2 miejsca do Izraela - każde może być zrealizowane w jednej z dwóch uczelni:  Bezalel Academy of Art and Design lub Shenkar College of Engineering and Design 
 • 1 miejsce do USA do Missouri State University lub Massachusetts College of Art and Design 
 • 1 miejsce do Armenii do Yerevan State Institute of Theatre and Cinematography lub State Academy of Fine Arts of Armenia 
 • 1 miejsce do Bośni i Hercegowiny do University of Sarajevo 
 • 1 miejsce do University of Montenegro 
 • 1 miejsce na Ukrainę do Lviv National Academy of Arts lub Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University 

Dla pracowników administracyjnych dostępne są 2 miejsca na wyjazd do Izraela do Bezalel Academy of Art and Design lub Shenkar College of Engineering and Design. 

 

Wyjazdy powinny zakończyć się nie później niż 31 lipca 2022r. 

Kompletne wnioski prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 3.12.2021r.  Wyniki zostaną przesłane mailowo po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Senacką. Wybrany w rekrutacji na poziome ASP kandydat zostanie nominowany do uczelni partnerskiej, która podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na wymianę.

 

Do aplikującego pracownika należy sprawdzenie aktualnych przepisów wjazdowych obowiązujących w wybranym kraju i upewnienie się, czy są one możliwe do spełnienia (np. szczepienie przeciwko COVID-19). Prosimy także by pamiętać, że sytuacja pandemiczna na świecie wciąż jest bardzo dynamiczna i regulacje wjazdowe mogą się zmienić przed rozpoczęciem wymiany, co może się przyczynić do jej przesunięcia lub odwołania.  

Jednocześnie informujemy, iż nie ma możliwości pokrycia kosztów ewentualnej kwarantanny ze środków Erasmus+. Przewiduje się refundację testów na COVID-19 w maksymalnej kwocie 400 PLN/test. Refundacja ta będzie możliwa tylko w przypadku podróżowania do krajów, gdzie test jest wymagany i nie ma możliwości zwolnienia z niego.  

 

Zasady wyjazdów w ramach programu Erasmus+:

Wyjazdy wykładowców (STA) do krajów programu:

Na czas rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

Szczegółowy regulamin wyjazdów dostępny jest w Zarządzeniach nr 71 (link) i nr 91 (link)

Zasady

 • Nauczyciele akademiccy mają możliwość wyjazdu za granicę do uczelni, z którymi Akademia ma podpisane umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+; lista szkół dostępna jest tutaj

 • Pracownik wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ musi być etatowym pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 • Pracownicy uczelni mogą wielokrotnie wyjeżdżać w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus+.

 • Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Kwota stypendium zależy od kraju docelowego. Stawki dostępne są poniżej.

 • Kwoty przyznane na utrzymanie nie mogą przekraczać maksymalnych stawek ustalonych w programie Erasmus w danym roku akademickim.

 • Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus+ dla osób niepełnosprawnych.

 • Wyjazdy trwają 5 dni, w czasie których należy zrealizować minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych, co powinno zostać potwierdzone dokumentem "confirmation of stay"

Stawki dzienne

 • Grupa 1 – (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania): 180 EUR

 • Grupa 2 – (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy): 160 EUR

 • Grupa 3 – (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry): 140 EUR

Kryteria kwalifikacji

 • Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę kompetencje językowe oraz doświadczenie zawodowe

 • Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest także indywidualny program nauczania, przedstawiający cele, treść i oczekiwane rezultaty planowanych zajęć dla studentów. Plan nauczania musi zostać zatwierdzony zarówno przez ASP w Krakowie, jak również przez instytucję przyjmującą.

 • Pierwszeństwo przy wyborze kandydatów mają osoby o mniejszym stażu zawodowym oraz osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. W przypadku gdy w danym roku akademickim liczba pracowników aplikujących jest większa niż przewidziana w umowie z Narodową Agencją, pod uwagę brane będzie również uzasadnienie wyjazdu przez pracownika.

Wyjazdy wykładowców (STA) do krajów partnerskich:

Na czas rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

Szczegółowy regulamin wyjazdów oraz kryteria kwalifikacji dostępne są w Zarządzeniach nr 70 i nr 51

Wyjazdy szkoleniowe (STT) do krajów programu

Na czas rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

Szczegółowy regulamin wyjazdów dostępny jest w Zarządzeniach nr 71 (link) i nr 91 (link)

Zasady:

 • Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi mają możliwość wyjazdu za granicę do uczelni, z którymi współpracuje Akademia, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia itp.). Lista szkół dostępna jest tutaj

 • Pracownik wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ musi być etatowym pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 • Pracownicy uczelni mogą wielokrotnie wyjeżdżać w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+.

 • Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Kwota stypendium zależy od kraju docelowego. Stawki dostępne są poniżej.

 • Kwoty przyznane na utrzymanie nie mogą przekraczać maksymalnych stawek ustalonych w programie Erasmus+ w danym roku akademickim.

 • Wyjazdy trwają 5 dni, które należy potwierdzić dokumentemconfirmation of stay podpisanym przez przedstawiciela uczelni przyjmującej.

Stawki dzienne:

 • Grupa 1 – (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania): 180 EUR

 • Grupa 2 – (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy): 160 EUR

 • Grupa 3 – (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry): 140 EUR

 Kryteria kwalifikacji:

 • Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę dwa podstawowe kryteria, tj. kompetencje językowe i doświadczenie zawodowe

 • Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest także indywidualny program szkolenia, przedstawiający cele, treść i oczekiwane rezultaty szkolenia. Program szkolenia musi zostać zatwierdzony zarówno przez ASP, jak również przez instytucję przyjmującą.

 • Pierwszeństwo przy wyborze kandydatów mają osoby o mniejszym stażu zawodowym oraz osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

 • W przypadku gdy w danym roku akademickim liczba pracowników aplikujących jest większa niż przewidziana w umowie z Narodową Agencją, pod uwagę brane będzie również uzasadnienie wyjazdu przez pracownika.

 • Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych.

Wyjazdy szkoleniowe (STT) do krajów partnerskich:

 Na czas rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

Szczegółowy regulamin wyjazdów oraz kryteria kwalifikacji dostępne są w Zarządzeniach nr 70  i nr 51

Wysokości grantów do krajów partnerskich (wyjazdy STA i STT):

Wsparcie indywidualne wynosi 180 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 126 € na dzień od 15. dnia pobytu

Ryczałt na dofinansowanie kosztów podróży:

Odległość (w linii prostej):     Kwota:

od 10 do 99 km:                          20 €

od 100 do 499 km:                     180 €

od 500 do 1 999 km:                  275 €

od2 000 do 2 999 km:               360 €

od 3 000 do 3 999 km:              530 €

od 4 000 do 7 999 km:              820 €

8 000 km lub więcej:                 1500 €

Uwaga: „Odległość” określa dystans w linii prostej pomiędzy miejscem wyjazdu a przyjazdu docelowego (w jedną stronę), a „Kwota” - ryczałt dofinansowania podróży w obie strony (do i z miejsca docelowego).

Stypendia Rządu Szwajcarskiego na rok akademicki 2022/2023

Studenci kierunków artystycznych i młodzi artyści urodzeni po 31 grudnia 1986 roku mogą ubiegać się o stypendia Rządu Szwajcarskiego na rok 2022/2023. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej State Secretariat for Education, Research and InnovationState Secretariat for Education, Research and Innovation.

Kandydaci zainteresowani ubieganiem się o w/w stypendium proszeni się o bezpośredni kontakt z pracownikiem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, p. Elizą Kujan (tel. 22 55 15 786, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) – wówczas otrzymają formularz stypendialny wraz z wytycznymi strony szwajcarskiej.

Wnioski należy składać w DEK, zgodnie z w/w wytycznymi, od 1 września do 16 listopada 2021 roku na adres (decyduje data wpływu dokumentów do Ministerstwa):

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Stypendia Reseaarch Fellowship i Senior Fellowship Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Badawczego Nauk o Kulturze Uniwersytetu Sztuki i Designu w Linzu

Stypendia na pobyt badawczy dla badaczek i badaczy z tytułem doktorskim (Research Fellowship) oraz naukowczyń i naukowców ze znaczącym dorobkiem naukowym (Senior Fellowship) są organizowane przez Wiedeńskie Międzynarodowe Centrum Badawcze Nauk o Kulturze Uniwersytetu Sztuki i Designu w Linzu. Kultury przekładu i przekłady kultur w możliwie szerokim tego słowa znaczeniu, to jeden z tematów badań, które prowadzone są w centrum badawczym IFK.

Pobyt badawczy trwa jeden semestr roku akademickiego 2022/2023. Stypendium na pokrycie kosztów wynosi do maksymalnej kwoty 2325 Euro/miesięcznie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 lipca 2021 r. a wyniki ogłoszone zostaną 7 grudnia 2021 r.

Dalsze informacje znajdują się, pośród wielu innych dotyczących stypendiów, w na stronie www.austria.org.pl w zakładce GRANTY oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/AustriackieForumKultury/photos/a.196503367445/10159747236467446/?type=3&theater).

Stypendiach na pobyt rezydencyjny w Grazu w roku 2022.

Stypendia, organizowane przez Rząd Landu Styrii, Austriackie Forum Kultury przeznaczone są dla młodych (do 40 r.ż.) artystek i artystów wszelkich dziedzin sztuki, oraz jej krytyczek i krytyków, którzy gotowi są twórczo spotkać się ze środowiskiem artystycznym i krajobrazem kulturalnym landu.

Termin nadsyłania zgłoszeń drogą pocztową bezpośrednio do organizatorów w Grazu upływa 10.08.2021 r.

Więcej informacji znajduje się w formularzu w zakładce GRANTY na stronie www.austria.org.pl.

https://austria.org.pl/granty/stypendia-artist-in-residence-w-styrii-2022

oraz

https://www.facebook.com/AustriackieForumKultury/photos/a.196503367445/10159712674777446/?type=3&theater

 

Polskie Powroty NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Polskie Powroty NAWA. Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

 • Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
 • Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie
 • ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki Junior scientist uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku)
 • w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce
 • może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery
 • w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie krajowym i międzynarodowym (dla ścieżki Experienced scientist).

W programie finansowane są:

 • wynagrodzenie powracającego naukowca
 • wynagrodzenie osoby zapraszającej
 • wynagrodzenie grupy projektowej
 • adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego
 • przesiedlenie powracającego naukowca
 • komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 193 200 zł. W ścieżce Experienced scientist możliwe są projekty od 36 do 48 miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 447 600 zł. Dodatkowo w przypadku badań podstawowych można ubiegać się o komponent badawczy NCN – grant startowy w wysokości do 200 000 zł.

 

Termin naboru wniosków: od 14 maja 2021 r. do 29 lipca 2021 r., do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) 

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

 

Program Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama). Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich uczelni i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W ramach programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

 • prowadzenie badań naukowych;
 • odbycie stażu podoktorskiego;
 • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
 • jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży. Przyjazdy zagranicznych naukowców mogą rozpocząć się najwcześniej od 1 stycznia 2022 r., a nie później niż 1 października 2022 r.

Termin naboru wniosków upływa 15 czerwca 2021

Więcej informacji znajduje się na stronie internatowej NAWA.

 

Program Bekker NAWA (Program im. Mieczysława Bekkera)

Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Rozpoczynającym karierę naukowcom program stwarza szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich, zaś doktorantom na realizację części kształcenia. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy i mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r.

Termin naboru wniosków upływa 25 maja 2021 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NAWA.

Chorwacki rządowy konkurs stypendialny na rok akademicki 2021/2022

Konkurs stypendialny skierowany jest do studentów i pracowników naukowych.

Stypendia oferują możliwości studiowania lub prowadzenia badań w akredytowanej, publicznej szkole wyższej lub instytucji badawczej w Chorwacji. Przyznane mobilności powinny być realizowane w roku akademickim 2021/2022 (od 1 października 2021 do 30 września 2022 z wyłączeniem lipca i sierpnia).

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Edukacji Republiki Chorwacji oraz Agencji ds. Mobilności i Programów UE. Termin składania wniosków upływa z dniem 14 maja 2021 r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.