Tegoroczna edycja Dnia Otwartych Drzwi odbędzie się w sobotę 2 kwietnia i przyjmie formę hybrydową. Z kandydatami na studia spotkamy się zarówno stacjonarnie, jak i wirtualnie. Będzie to okazja do prezentacji pracowni i rozmowy z pedagogami i pedagożkami, pracownikami i pracowniczkami, studentami oraz studentkami. Na uczestników wydarzenia czekają warsztaty, prezentacje, pokazy filmowe i inne atrakcje.

Przyjdźcie poznać krakowską ASP!

Program Dnia Otwartych Drzwi 2022

Wydział Malarstwa

kierunek Malarstwo

Gmach główny, pl. Matejki 13

Gmach główny, pl. Matejki 13

10.00–10.20 – Ogólne informacje o Wydziale Malarstwa i prowadzonych przez Wydział studiach, dr Wojciech Kopeć, Prodziekan Wydziału Malarstwa, sala 203 (II piętro)

10.20–10.40 – Spotkanie z II pracownią rysunku, dr Justyna Smoleń, sala 203 (II piętro)

10.40–11.00 – Oprowadzenie po pracowniach malarstwa i rysunku I roku, dr Marta Makarczuk, sale 200, 208, 209, 210 (II piętro)

11.00–11.20 – Spotkanie z VI pracownią malarstwa, dr hab. Michał Zawada, sala 301 (III piętro)

11.20–11.40 – Spotkanie z pracownią interdyscyplinarną, prof. Zbigniew Bajek, sala 311 (III piętro, skrzydło od ul. Paderewskiego)

11.40–12.00 – Prezentacja pracowni obrazowania cyfrowego, dr Bartłomiej Bałut, pl. Matejki 13, sala 216 (I piętro, skrzydło od ul. Paderewskiego)

Online/stacjonarnie

12.00 – 13.00 Spotkanie/panel dyskusyjny ze studentami każdego z trzech kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Malarstwa (kierunek: Malarstwo, Scenografia, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) na platformie Teams

13.00–13.20 – Prezentacja Sali Senackiej, dr Katarzyna Makieła-Organisty i dr Adam Organisty, pl. Matejki 13, sala 101 (I piętro)

13.20–13.40 – Przerwa

13.40–14.00 – Ogólne informacje o Wydziale Malarstwa i prowadzonych przez Wydział studiach, dr hab. Witold Stelmachniewicz, prof. ASP Dziekan Wydziału Malarstwa, sala 300 (I piętro)

14.00–14.20 – Oprowadzenie po pracowniach malarstwa i rysunku I roku, dr Jan Podgórski, sale 200, 208, 209, 210 (II piętro)

14.20–14.40 – Spotkanie z V pracownią malarstwa, dr Marta Antoniak, sala 302 (III piętro)

14.40–15.00 – Spotkanie w pracowni malarstwa ściennego, dr hab. Marcin Kowalik, sala 310 (III piętro)

15.00–15.20 – Spotkanie z III Pracownią Interdyscyplinarną, dr Radosław Szlęzak, sala 223 (skrzydło od ul. Basztowej)

15.20–15.40 – Spotkanie z VII pracownią malarstwa, dr hab. Kinga Nowak, sala 305

15.40–16:00 – Spotkanie z VII pracownią rysunku, dr hab. Joanna Zemanek, III p. sala 308

Online

Ponadto, na platformie Facebook i Instagram będą publikowane posty zawierające film promujący Wydział Malarstwa oraz relacje „live” z oprowadzania po pracowniach Wydziału Malarstwa.

kierunek Scenografia

Katedra Scenografii, Gmach główny, pl. Matejki 13, skrzydło od ul. Basztowej, II piętro

10.00–15.30 – Wystawa projektów scenografii i kostiumów oraz pokaz multimedialny prac studenckich powstałych w trakcie studiów na kierunku scenograficznym (sale 220, 224)

10.00–11.00 – Konsultacje dla kandydatów, przekazanie informacji o rekrutacji na studia scenograficzne 2022/23 (sala 220)

11.00–11.30 – Oprowadzanie po pracowniach: Scenografii Teatralnej, Kształtowania Przestrzeni Teatralnej, Scenografii Filmowej i TV, Projektowania Kostiumu

11.30–12.00 – Spotkanie z kierownik Katedry Scenografii prof. Małgorzatą Komorowską; prezentacja programu kształcenia na kierunku scenograficznym oraz programu kształcenia w Pracowni Kształtowania Przestrzeni Teatralnej (sala 220)

Online/stacjonarnie

12.00 – 13:00 Spotkanie/panel dyskusyjny ze studentami każdego z trzech kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Malarstwa (kierunek: Malarstwo, Scenografia, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) na platformie Teams

13.00–13.30 – Spotkanie kandydatów ze studentami V roku scenografii (sala 220)

13.30–14.00 – Prezentacja Pracowni Scenografii Filmowej i TV, prof. ASP Ryszard Melliwa (sala 220)

14.00–14.30 – Prezentacja Pracowni Scenografii Teatralnej, prof. ASP Andrzej Witkowski (sala 224)

14.30–15.00 – Prezentacja Pracowni Projektowania Kostiumu, mgr Marika Wojciechowska (sala 224)

15.00–15.30 – Oprowadzanie po pracowniach: Scenografii Teatralnej, Kształtowania Przestrzeni Teatralnej, Scenografii Filmowej i TV, Projektowania Kostiumu

15.30–16.00 – Konsultacje dla kandydatów, przekazanie informacji o rekrutacji na studia

kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Gmach główny, pl. Matejki 13

11.00 – ARTYSTA – PEDAGOG – ARTYSTA: Charakterystyka i profil kierunku, prof. Adam Brincken

Online/stacjonarnie

12.00 – 13.00 Spotkanie/panel dyskusyjny ze studentami każdego z trzech kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Malarstwa (kierunek: Malarstwo, Scenografia, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) na platformie Teams

14.00 – WYSTAWA JAKO WYSTAWA: O kuratorstwie w praktyce – prezentacja pracowni, dr Anna Król i Natalia Buchta Stochel

15.00 – SZTUKA JAKO EDUKACJA: Zagadnienia pedagogiki artystycznej – prezentacja pracowni, dr Monika Nęcka i Izabela Biela

Wydział Rzeźby

Gmach główny, pl. Matejki 13

Program składa się z dwóch części: pierwsza z nich to oprowadzanie po pracowniach Wydziału Rzeźby oraz wykład prezentujący aktualne prace studenckie; druga część to warsztaty rzeźbiarskie dla kandydatów na studia, na które będzie można się zapisać poprzez formularz na Facebooku WR (formularz będzie dostępny wkrótce).

Oprowadzania po Wydziale Rzeźby

Oprowadzania będą okazją do prześledzenia fascynującego procesu powstawania prac rzeźbiarskich, jak również do spotkania z prowadzącymi pracownie profesorami oraz studentami.

10.00–11.55 – Oprowadzanie po WR (Maja Woźniak): Dziekanat wraz z Galerią WR, Pracownia Rzeźby I (prof. Jan Tutaj), Pracownia Rzeźby III (prof. Karol Badyna), Pracownia Rzeźby w Kamieniu (dr Marcin Nosko), Pracownia Ceramiki (dr Magdalena Cisło), Pracownia Brązu (dr Sławomir Biernat), Pracownia Projektowania Architektonicznego (Jan Kuka), Pracownia Rzeźby Cyfrowej (dr Piotr Idzi) 12.00–13.00 - Wykład/prezentacja WR (dr Janusz Janczy)

13.00–15.00 ­– II Oprowadzanie po wydziale WR (bez udziału prowadzących)

Program Warsztatów Rzeźbiarskich 2022

10.00–13.00 – Rzeźba, portret w Glinie (przywitanie uczestników, krótkie wprowadzenie przedstawiające podstawy konstrukcji głowy oraz strategię pracy)

14.00–16.30 – Rysunek/Projektowanie/Rzeźba cyfrowa (zajęcia do wyboru)

Prowadzący Warsztaty Rzeźbiarskie WR:

  • Rzeźba portret w glinie: prof. Jan Tutaj, dr Krzesimir Wiater, Marcin Smosna, Michał Dziekan
  • Kompozycja przestrzenna: Jan Kuka, Michał Dąbek
  • Rysunek: dr Dobiesław Gała, dr Bartłomiej Węgrzyn
  • Rzeźba cyfrowa: dr Piotr Idzi, Andrzej Baziak

Wydział Grafiki

Katedra: Grafika Projektowa

ul. Karmelicka 16

10.00–14.00

Zapraszamy na wystawę prac studentów organizowaną w pracowniach projektowych. Wystawa będzie prezentować flagowe zadania powstałe w pracowniach na przestrzeni ostatnich kilku lat.  

Podczas zwiedzania będzie możliwość spotkania z prowadzącym przedmiot i/lub studentami w celu zasięgnięcia informacji o kierunku i charakterze prowadzonych zajęć. 

Wystawa prac studentów: 

PRACOWNIA LITERNICTWA I TYPOGRAFII – piętro 1 

dr Aleksandra Toborowicz, mgr Zofia Karpowicz, mgr Paweł Krzywdziak 

PLAKAT – piętro 2 

dr hab. Michał Jandura, mgr Joanna Tyborowska 

PROJEKTOWANIE WSTĘPNE – parter 

dr hab. Michał Jandura, mgr Ireneusz Borowski 

KOMUNIKACJA WIZUALNA – piętro 2 

dr Jakub Sowiński, mgr Anna Kusztra

Katedra: Rysunek i Malarstwo

Online: Instagram: @grafika_asp_krakow i Facebook: @aspkrakowgrafika Wydziału Grafiki

10.00–18.00

Dydaktycy Katedry Rysunku i Malarstwa będą odpowiadać na pytania kandydatów w mediach społecznościowych WG. Dodatkowo, przez cały dzień będą udostępniane materiały związane ze specyfiką pracowni.

Katedra: Film animowany, fotografia i media cyfrowe

ul. Karmelicka 16

Pracownie:

W tych godzinach wszystkie pracownie wchodzące w skład katedry będą otwarte dla zwiedzających. Osoby zainteresowane będą miały możliwość zapoznania się z pracami artystycznymi zrealizowanymi w poszczególnych pracowniach oraz specyfiką danej dyscypliną. Realizacje studentów/absolwentów będą zaprezentowane w salach poszczególnych zajęć. Prowadzący oraz ich asystenci, którzy będą dostępni w pracowniach, chętnie odpowiedzą na wszelkie – nawet te najbardziej zawiłe – pytania gości, zarówno na te dotyczące sposobu funkcjonowania konkretnych pracowni, tematów omawianych podczas zajęć, jak również dotyczące korekt, inspiracji czy efektów kształcenia studentów. Pracownia Filmu Animowanego oprócz prezentacji swojego studio oraz metod pracy przewidziała również pokazy filmów zrealizowanych w ramach swojej działalności (sala 11).

Katedra: Grafika Warsztatowa

ul. Humberta 3, ul. Karmelicka 16

12.00–18.00

Katedra Grafiki Warsztatowej zaprasza na pokazy tradycyjnych technik graficznych "na żywo".

Pracownie: Drzeworyt, Litografia, Miedzioryt, Wklęsłodruk ul. Humberta 3 (II piętro)

Serigrafia ul. Karmelicka 16, sala 22 (II piętro)

Dodatkowo zapraszamy na pokonkursową wystawę prac studentów GRAFIKA ROKU w Galerii Humberta, ul. Humberta 3 (II piętro) 

Wydział Architektury Wnętrz

Wydarzenie w całości online na Facebook'u.

10.00 – WYKŁAD MISTRZOWSKI: Pomiędzy intuicją i algorytmem – grafika 3d w projektowaniu, dr Wojciech Kapela

10.30 – 11.45 Zawód: architekt wnętrz, Absolwenci WAW

12.00 – WAW od wnętrza, Studenci Koła Naukowego WAW

12.30 – WYGRYWAMY: Sukcesy Studentów WAW

13.00 – REALIZUJEMY: Współpraca WAW z instytucjami

13.30 – WAW na czym to polega, prezentacja programu studiów WAW

14.00 – Egzaminy? Tylko dla najlepszych!, dr hab. Łukasz Sarnat – Prodziekan WAW

14.30 – PROMUJEMY, Galeria Strefa, dr Tomasz Westrych – kurator wydziałowej galerii

15.00 – Spacer wirtualny

15.30 – Instagram

Wydział Form Przemysłowych

Wydarzenie w całości odbędzie się online – FB: www.facebook.com/wfpkrakow  i Instagram: www.instagram.com/wfpkrakow/

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

W ramach planowanych „Dni Otwartych” zakładamy prezentację kilku kluczowych pracowni Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w budynkach przy ul. Lea i Karmelickiej.

ul. Juliusza Lea 27-29

9.00 – START

Goście zostaną przyjęci przez studentów i członków Koła Naukowego Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Studenci opowiedzą o Wydziale i zaprowadzą zainteresowanych do poszczególnych pracowni.

9.30 – Prezentacja wydziałowej Pracowni Rzeźby

10.00 – Oprowadzenie po Pracowni Fotografii

Zaprezentowane zostanie atelier i ciemna fotograficzna oraz efekty pracy studentów wykonujących zadania z wybranych technik fotografii tradycyjnej.

10.30 – Malarstwo ścienne

Przedstawiona zostanie Pracownia Technologii i Technik Malarskich, Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych oraz Pracownia Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Ściennych.

11.00 – Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Płótnie

Pracownię reprezentować będzie dr hab. Anna Sękowska, prof. ASP i jej studentka Józefina Barlik, która opowie o aktualnie realizowanej pracy dyplomowej.

11.30 – Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie

Odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć studentów specjalizacji konserwacji malarstwa podczas pracy i zadać im pytania dotyczące zadań i studiowania na naszym Wydziale.

12.00 – Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Drewnianej, Polichromowanej

O pracowni opowiedzą dr Janusz Sarkowicz i jego dyplomantka Beata Walczak.

12.30 – Pracownia Technologii i Technik Rzeźbiarskich

Dr Roman Jacek Kieferling i mgr Maciej Malczewski opowiedzą o pracowni i umiejętnościach, jakie zdobywają w niej studenci. Zaprezentowane zostaną efekty ich pracy, takie jak bogato rzeźbione i złocone ramy, kopie kamiennych i drewnianych rzeźb, stiuki i odlewy.

13.00 – Prezentacja Wydziałowego Laboratorium

O Zakładzie Chemii i Fizyki Konserwatorskiej opowie mgr inż. Anna Mikołajska, która zaprezentuje specjalistyczne badania technologiczne obiektów zabytkowych wykonywane za pomocą nowoczesnych metod fizykochemicznych.

13.30 – Oprowadzenie po Pracowni Malarstwa i Pracowni Rysunku Wieczornego

14.00 – Prezentacja Pracowni Witrażu i Szkła.

Dr Edyta Bernady oprowadzi i opowie o pracowni, w której studenci poznają tajniki wykonywania i konserwacji witraży.

ul. Karmelicka 16

15.00 – Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki.

Prowadzący Pracownię, znajdującą się przy ulicy Karmelickiej 16, opowiedzą o aktualnie realizowanych zadaniach studenckich i pracach dyplomowych dotyczących konserwacji rzeźb kamiennych.

Online

17.00 – Wykład dr Edyta Bernady: Światłem malowane – zagadnienia technologiczne i konserwatorskie średniowiecznych witraży

Podczas wykładu zostanie przedstawiony rys technologii średniowiecznej sztuki witrażu oraz opisane najważniejsze zabiegi konserwatorskie ,jakim się je poddaje.

18.00 – 19.00 Q&A- Panel dyskusyjny online dla kandydatów

Dr hab. Rafał Pytel, prof. ASP i mgr Maciej Malczewski (Sekretarz Egzaminu Wstępnego) odpowiedzą na pytania kandydatów na studia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na ASP w Krakowie.

Wydział Intermediów

Małopolski Ogród Sztuki (MOS), ul. Rajska 12, godz. 12.00 – 18.00

Proponowane wydarzenie hybrydowe będzie się odbywał w dwóch przestrzeniach – fizycznej, w studiu Wydziału Intermediów, oraz wirtualnej na wybranych platformach streamingowych. Osoby zainteresowane będą mogły odwiedzić studio, jak i uczestniczyć w streamie jako widzowie i komentatorzy. Wydarzenie będzie prezentować dydaktykę na Wydziale Intermediów. Zostaną przedstawione poszczególne pracownie, ich program jak i przykładowe realizacje prac studentów. Kandydaci i kandydatki będę mogli także wziąć udział w konsultacji na streamie. W programie znajdą się także warsztaty z wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz sztuki performans.

Galeria ASP

pl. Matejki 13, wejście od ul. Basztowej

Wystawa

Michał Zawada, Sea of Honey (26.02-20.04.2022)

Dwa oprowadzania kuratorskie po Galerii ASP i wystawie Michała Zawady Sea of Honey połączone z rozmową o roli Galerii w Akademii życiu studenckim oraz promocji i upowszechnianiu sztuki, Q&A – 45 min.

Spotkanie z dr hab. Michałem Zawadą, prof. ASP, artystą, dydaktykiem, historykiem sztuki –  60 min.

Tematami spotkania będą:

  • prezentowana w Galerii ASP wystawa Michała Zawady Sea of Honey
  • twórczość i studiowanie
  • potrzeba poszerzania horyzontów w działalności artystycznej

„Jak się widzisz na Akademii” – Stoisko warsztatowe w godzinach trwania Dnia Otwartego

Przygotujemy stoisko, na którym odwiedzający Galerię i Akademię będą mogli zostawić po sobie ślad w postaci szybkich rysunków komiksowych. Powstałe prace będą wywieszane jako storyboard obok stoiska.

Akademia Sztuk Pięknych: online

Częścią Dnia Otwartych Drzwi jest także talk-show „Co z tą Akademią”, który odbędzie się 3 kwietnia (niedziela) stacjonarnie oraz online.

Już wkrótce więcej informacji na temat talk-show.

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.