Daty ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych w systemie Akademus:

23 września 2021 r. o godz. 14:00 dodatkowa rekrutacja na studia na kierunkach:
- rzeźba - stacjonarne jednolite studia magisterskie
- architektura wnętrz – studia wspólne, studia stacjonarne drugiego stopnia
- intermedia - studia stacjonarne drugiego stopnia
- architektura wnętrz - studia niestacjonarne drugiego stopnia

12 lipca 2021 r. o godz. 14.00 studia stacjonarne na kierunkach:

 • malarstwo
 • scenografia
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  - studia pierwszego stopnia
  - studia drugiego stopnia
 • rzeźba 
 • grafika
 • architektura wnętrz:
  - studia pierwszego stopnia
  - studia drugiego stopnia 
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki:
  - konserwacja malarstwa
  - konserwacja rzeźby
 • wzornictwo:
  - studia pierwszego stopnia
  - studia drugiego stopnia
 • intermedia:
  - studia pierwszego stopnia
  - studia drugiego stopnia

Kandydat po zalogowaniu się do systemu w panelu bocznym po kliknięciu "Kandydatury", w szczegółach kierunku na jaki aplikował, w zakładce etapy rekrutacji zobaczy status swojej kandydatury oraz uzyskaną punktację.

Listy rankingowe zostaną wywieszone w budynku głównym Akademii pl. Matejki 13, piętro 1

Osoby które przeszły cały proces rekrutacji i nie zostały przyjęte na studia otrzymają drogą pocztową decyzje administracyjne od których przysługuje prawo do odwołania do Rektora za pośrednictwem Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna. Odwołanie można złożyć w siedzibie głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki: Kraków, pl. Matejki 13 (Dziennik Podawczy, pokój 001) bądź korespondencyjnie na adres wskazany w nagłówku decyzji. W treści odwołania prosimy podać nr decyzji od której się Państwo odwołujecie.

 

22 lipca 2021 r. o godz. 14.00 - studia niestacjonarne na kierunkach:
architektura wnętrz
- niestacjonarne studia pierwszego stopnia
- niestacjonarne studia drugiego stopnia

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.