Rekrutacja krok po kroku:

1) Rekrutacja online - założenie konta w systemie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP w Krakowie są zobowiązani do elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacji online -
REKRUTACJA ONLINE

System rekrutacji online będzie rejestrował kandydatów:

– na jednolite studia magisterskie oraz na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia od 21 maja do 4 czerwca 2020 roku, do godz. 23:45.

– na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia od 1 lipca do 13 lipca 2020 roku, do godz. 23:45.

Ważne!
Zarejestrowany w systemie kandydat może aplikować wyłącznie na jeden kierunek studiów stacjonarnych z oferty ASP w Krakowie.

Osobiste konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą (widoczną w górnym lewym rogu) na którą kandydaci będą otrzymywać szczegółowe informacje od Sekretarzy Zespołów Rekrutacyjnych dotyczące godziny i miejsca poszczególnych etapów egzaminów wstępnych.

Ponadto każdy kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania ankietę osobową kandydata na studia wraz z oświadczeniem na zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji.

Osoby które mają już założone konto w systemie Akademus (dotyczy to studentów ASP oraz absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą aplikować na studia drugiego stopnia) nie zakładają ponownie konta. w swoim profilu w zakładce kandydatury w w/w terminach wybierają kierunek studiów na jaki chcą aplikować

2) Dokonanie wpłaty za egzamin wstępny - szczegóły tutaj

3) Złożenie dokumentów w dziekanacie - szczegóły tutaj

4) Przystąpienie do egzaminu wstępnego

Egzamin wstępny na studia w ASP w Krakowie różni się w zależności od wybranego przez kandydata kierunku, poziomu i formy studiów. Szczegółowy przebieg egzaminu wstępnego jest dostępny w opisach kierunków.

Warunkiem zdania egzaminu jest przystąpienie do wszystkich jego etapów/zadań i uzyskanie w każdym z nich określonej minimalnej liczby punktów oraz zajęcie miejsca w określonym limicie przyjęć na liście rankingowej. o miejscu na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych ze wszystkich etapów/zadań egzaminu wstępnego.

Stanowisko pracy i podstawowe materiały do realizacji artystycznych/projektowych prac egzaminacyjnych zapewnia kandydatowi Wydział. Materiały i przybory potrzebne do indywidualnej pracy, wymienione w załącznikach do uchwały rekrutacyjnej (dostępne w opisach kierunków) zabezpiecza zdający, we własnym zakresie.

Prace wykonane podczas egzaminu wstępnego są dokumentami procesu egzaminacyjnego –zasady postępowania z pracami wykonanymi przez kandydatów na studia w trakcie egzaminu wstępnego określają Zespoły Rekrutacyjne powołane dla poszczególnych kierunków studiów.

Kandydaci legitymujący się orzeczonym o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują każdego kto ubiega się o przyjęcie na wybrany kierunek, poziom kształcenia i formę studiów. do daty zakończenia rejestracji online na studia kandydaci powinni złożyć w dziekanacie Wydziału orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności. ASP w Krakowie postara się uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.

5) Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych

studia stacjonarne: 9 lipca 2020

studia niestacjonarne: 21 lipca 2020

 

Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie zmieścili się w limicie przyjęć i nie zostali przyjęci na pierwszy rok studiów, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone na tym samym kierunku.

W tym celu Kandydat musi w systemie rejestracji online zapisać się na studia niestacjonarne, ponownie złożyć dokumenty (nie wnosi drugiej opłaty egzaminacyjnej) i kopię decyzji Komisji Rekrutacyjnej w Krakowie uzasadniającej odmowę przyjęcia liczbą punktów niższą od ostatniej osoby przyjętej w limicie.

Kandydat spełniający w/w warunki zostaje przyjęty na studia niestacjonarne i otrzymuje powiadomienie o przyjęciu.

W razie niewypełnienia limitu przyjęć na studia niestacjonarne, ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo do nie uruchamiania studiów na danym kierunku.

Kandydaci, którzy nie zdali egzaminu wstępnego na studia stacjonarne w ASP w Krakowie mogą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne na jeden z kierunków prowadzących tę formę studiów (wnoszą oni obowiązującą opłatę za egzamin).

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.