Nabór na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023:

w zakresie malarstwa

Czas trwania studiów – 4 semestryLimit przyjęć - 22 miejsca(nabór zostanie zawieszony w przypadku zakwalifikowania mniejszej niż 10 liczby osób)

♦ Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:prezentacja prac kandydata (oryginały lub portfolio)rozmowa kwalifikacyjna o zainteresowaniach i doświadczeniach zawodowych kandydata

♦ Ważne terminy:System rekrutacji online rekrutacja.asp.krakow.pl będzie rejestrował kandydatów: od 19 do 21 września 2022 r. do godz. 23:45 - I termin

Postępowanie kwalifikacyjne: 23 września 2022 r. - I terminOgłoszenie wyników: 26 września 2022 r. dla I terminu

♦ Ważne terminy:System rekrutacji online rekrutacja.asp.krakow.pl będzie rejestrował kandydatów: od 26 do 28 września 2022 r. do godz. 23:45 - II termin

Postępowanie kwalifikacyjne: 30 września 2022 r. - II termin Ogłoszenie wyników: 3 października 2022 r. dla II terminu

♦ Wymagane dokumenty:podanie/ankieta indywidualna - pobierz pdf lub doc (formularze dostępne również w Sekretariacie)kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu)kserokopia dowodu osobistego/paszportu (oryginał do wglądu)aktualna kolorowa jedna fotografia o wymiarach 35 × 45 mm (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

W okresie trwania rejestracji online w systemie jako załącznik należy dołączyć skan lub zdjęcie wypełnionej i podpisanej ankiety oraz dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia studiów.

Oryginał ankiety oraz pozostałe dokumenty kandydat będzie musiał dostarczyć do Sekretariatu studiów podyplomowych po zakończeniu procesu rekrutacji w terminie I lub II - dokładny termin zostanie podany kandydatom po ogłoszeniu wyników.

Dane kontaktowe:Dziekanat Wydziału MalarstwaPlac Matejki 1331-157 Krakówtel. 789 142 539pokój nr 204 (I piętro)

korespondencja listowna - z dopiskiem studia podyplomowe w zakresie malarstwa

 

Nabór na studia podyplomowe w zakresie projektowania architektury wnętrz oraz scenografii na rok akademicki 2022/2023 - zawieszony

 

Nabór na studia podyplomowe na rok akademicki 2021/2022: 

w zakresie edukacji plastycznej

Czas trwania studiów – 3 semestry
Limit przyjęć - 22 miejsc
(nabór zostanie uruchomiony w przypadku zakwalifikowania się co najmniej 10 osób)

♦ Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:
prezentacja prac kandydata (portfolio)
rozmowa kwalifikacyjna o zainteresowaniach i doświadczeniach zawodowych kandydata

♦ Ważne terminy:
Przesłanie dokumentów: 7 września -15 października 2021 r.
Postępowanie kwalifikacyjne (online): 18-22 października 2021 r.
Ogłoszenie wyników: 22 października 2021r.

♦ Wymagane dokumenty:
skan wypełnionego podania/ankiety indywidualnej - pobierz pdf lub doc
skan dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia studiów
skan dowodu osobistego/paszportu
plik aktualnego zdjęcia w formacie jpg (wizerunek powinien być zgodny z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

Aby wziąć udział w rekrutacji należy w terminie od 7 września - 15 października 2021r. przesłać wymagane dokumenty oraz portfolio (dokumentacja dowodów własnej aktywności plastycznej/obrazy, rzeźby, rysunki grafiki, szkice, fotografie, różnorodne techniki itp. w łącznej ilości ok 20 szt. w postaci plików PDF) na adres e-mail sekretariatu Katedry Edukacji Artystycznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłata za semestr studiów wynosi 1700 zł.

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną rozważa się częściowe prowadzanie zajęć w formie hybrydowej - o ostatecznych decyzjach w tym zakresie będziemy informować po zaskoczeniu procesu rekrutacji.

Dane kontaktowe:
Dziekanat Wydziału Malarstwa
Plac Matejki 13
31-157 Kraków
tel. 12 299 20 32
pokój nr 204 (I piętro)
mgr Małgorzata Wierzba
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.