Dodatkowy nabór na studia podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej na rok akdemicki 2020/2021

Czas trwania studiów – 3 semestry
Limit przyjęć - 22 miejsc
(nabór zostanie zawieszony w przypadku zakwalifikowania mniejszej niż 10 liczby osób)
Zajęcia rozpoczną sie od semestru letniego i ze względu na trwajacą pandemię będą prowadzone hybrydowo.

♦ Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:
prezentacja prac kandydata (portfolio)
rozmowa kwalifikacyjna o zainteresowaniach i doświadczeniach zawodowych kandydata

♦ Ważne terminy:
Przesłanie dokumentów: 11-18 stycznia 2021 r.
Postępowanie kwalifikacyjne (online): 19-25 stycznia 2021 r.
Ogłoszenie wyników: 29 stycznia 2021r.

♦ Wymagane dokumenty:
skan wypełnionego podania/ankiety indywidualnej - pobierz pdf lub doc
skan dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia studiów
skan dowodu osobistego/paszportu
plik aktualnego zdjęcia w formacie jpg (wizerunek powinien być zgodny z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

Aby wziąć udział w rekrutacji należy w terminie od 11-18 stycznia 2020r. przesłać wymagane dokumenty oraz portfolio (dokumentacja dowodów własnej aktywności plastycznej/obrazy, rzeźby, rysunki grafiki, szkice, fotografie, różnorodne techniki itp. w łącznej ilości ok 30 szt. w postaci plików PDF) na adres e-mail sekretariatu Katedry Edukacji Artystycznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dane kontaktowe:
Dziekanat Wydziału Malarstwa
Plac Matejki 13
31-157 Kraków
tel. 12 299 20 32
pokój nr 204 (I piętro)
mgr Klaudia Ostafin
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nabór na studia podyplomowe na rok akademicki 2020/2021

w zakresie malarstwa

Czas trwania studiów – 4 semestry
Limit przyjęć - 22 miejsca
(nabór zostanie zawieszony w przypadku zakwalifikowania mniejszej niż 10 liczby osób)

♦ Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:
prezentacja prac kandydata (oryginały lub portfolio)
rozmowa kwalifikacyjna o zainteresowaniach i doświadczeniach zawodowych kandydata

♦ Ważne terminy:
Złożenie dokumentów: 8-10 września 2020 r.
Postępowanie kwalifikacyjne: 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników: 17 września 2020 r.

♦ Wymagane dokumenty:
podanie/ankieta indywidualna - pobierz pdf lub doc (formularze dostępne również w Sekretariacie)
kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu)
kserokopia dowodu osobistego/paszportu (oryginał do wglądu)
dwie aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35 × 45 mm (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

Dane kontaktowe:
Dziekanat Wydziału Malarstwa
Plac Matejki 13
31-157 Kraków
tel. 12 299 20 32
pokój nr 204 (I piętro)
mgr Agnieszka Manowiecka
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

korespondencja listowna - z dopiskiem studia podyplomowe w zakresie malarstwa

w zakresie edukacji plastycznej

Czas trwania studiów – 3 semestry
Limit przyjęć - 22 miejsc
(nabór zostanie zawieszony w przypadku zakwalifikowania mniejszej niż 10 liczby osób)

♦ Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:
prezentacja prac kandydata (oryginały lub portfolio)
rozmowa kwalifikacyjna o zainteresowaniach i doświadczeniach zawodowych kandydata

♦ Ważne terminy:
Złożenie dokumentów: 7-11 września 2020 r.
Postępowanie kwalifikacyjne: 15-17 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników: 18 września 2020 r.

♦ Wymagane dokumenty:
podanie/ankieta indywidualna - pobierz pdf lub doc (formularze dostępne również w Sekretariacie)
kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu)
kserokopia dowodu osobistego/paszportu (oryginał do wglądu)
dwie aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35 × 45 mm (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

Dane kontaktowe:
Dziekanat Wydziału Malarstwa
Plac Matejki 13
31-157 Kraków
tel. 12 299 20 32
pokój nr 204 (I piętro)
mgr Klaudia Ostafin
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

korespondencja listowna - z dopiskiem studia podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej

w zakresie projektowania architektury wnętrz

Czas trwania studiów – 4 semestry
Limit przyjęć - 18 miejsc
Dolny limit przyjęć – 12 miejsc
(studia zostaną uruchomione jeśli liczba osób, które zdały pozytywnie egzamin wstępny wyniesie co najmniej 12 osób lub zostaną spełnione warunki finansowania - uruchomienie studiów nastąpi na podstawie decyzji Dziekana Wydziału, po akceptacji Rektora ASP)

♦ Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:
przegląd i rozmowa on-line z Kandydatem (prezentacja prac lub założeń programowych na podstawie przygotowanego przez Kandydata portfolio, prezentacja uzasadniająca kompetencje i wybóKandydata, rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez komisję on-line)

♦ Ważne terminy:
pierwszy nabór
Rejestracja online17 sierpnia – 4 września 2020 r. oraz przesłanie dokumentów i portfolio przez kandydatów (kandydaci w czasie trwania rejestracji online przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunke studiów podyplomowych, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości 20.
Postępowanie kwalifikacyjne: 11 września 2020 r. - przegląd i rozmowa on-line z Kandydatem /link do spotkania zostanie wysłany na indywidualne konto Kandydata
Ogłoszenie wyników: 14 września 2020 r.

drugi nabór
Rejestracja online15 – 23 września 2020 r. oraz przesłanie dokumentów i portfolio przez kandydatów (kandydaci w czasie trwania rejestracji online przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunke studiów podyplomowych, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości 20.
Postępowanie kwalifikacyjne: 28 września 2020 r. - przegląd i rozmowa on-line z Kandydatem /link do spotkania zostanie wysłany na indywidualne konto Kandydata
Ogłoszenie wyników: 30 września 2020 r.

♦ Wymagane dokumenty
- ankietę osobową kandydata na studia wraz z oświadczeniem ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji (wydruk z systemu rekrutacji online po zalogowaniu się i wypełnieniu ankiety);
- skan dyplomu ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych, Wydziałów Sztuki i Wydziałów Pedagogiki Artystycznej, Wydziałów Architektury Politechnik i innych szkół wyższych
Należy przesłać skan dokumentów w okresie trwania rejestracji online za pomocą wewnętrznej skrzynki pocztowej systemu akademus (mieszczącej się w profilu kandydata w górnym lewym rogu, oznaczona kopertą) na adres mailowy imienny wpisując jako odbiorcę wiadomości Piotr Noga.

Szczegóły dotyczące portfolio oraz przebiegu egzaminu:

Portfolio on-line - to zapis w formaciejednego wielostronicowego pliku pdf (nazwa pliku wg wzoru: imie_nazwisko /bez polskich znaków), możliwe dołączenie plików mp4, mov wprzypadku prezentacji multimedialnych. Każda praca umieszczona w portfolio powinna być prezentowana wraz ze szczegółowym opisem, podpisana imieniem i nazwiskiem oraz datowana. Łącznie wielkość wszystkich plików zamieszczonych w portfolio on-line nie powinna przekroczyć 200 MB.

Portfolio on-line przyjmujemy do dnia 4 września (pierwszy nabór) i do 23 września (drugi nabór)

Po tym terminie każdy Kandydat otrzyma indywidualnągodzinę rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej on-line przez komisję w dniu 11 września  (pierwszy nabór)  28  września (drugi nabór)

Kandydat może otrzymać maksymalnie 48 punktówwarunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przez Kandydata minimum 24 punkty.

Dane kontaktowe:
Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
ul. Humberta 3
31-121 Kraków
mgr Edyta Domska
tel. 12 632 13 31 w. 13
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
korespondencja listowna - z dopiskiem studia podyplomowe w zakresie projektowania architektury wnętrz

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.