Dodatkowa rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

w zakresie edukacji plastycznej

Program merytoryczny studiów podyplomowych w zakresie edukacji plastycznej obejmuje szeroki zakres przedmiotów wymaganych do uzyskania kwalifikacji pedagogicznych oraz wzbogacających umiejętności zawodowe nauczycieli plastyki. Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z psychologii ogólnej, w tym psychologii sztuki i twórczości pedagogiki, metodyki nauczania przedmiotów artystycznych oraz upowszechniania kultury. W trakcie studiów słuchacze odbywają obowiązkową praktykę pedagogiczną w wymiarze wymaganym standardami kształcenia.  Zajęcia prowadzone są w soboty oraz w okresie co semestralnych zjazdów edukacyjnych w Domu Pracy Twórczej ASP w Zakopanem- Harenda.

Do podjęcia studiów podyplomowych może zostać dopuszczona osoba, która ma dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego/drugiego stopnia/jednolitych studiów magisterskich oraz spełni warunki rekrutacji ustalone przez Wydział Akademii Sztuk Pięknych prowadzący tę formę studiów.


Dokumenty wymagane od kandydata:
• podanie/ankieta indywidualna (formularze dostępne w Dziekanacie),
• kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu),
• kserokopia dowodu osobistego/paszportu (oryginał do wglądu),
• dwie fotografie o wymiarach 45x35 mm (takie jak do dowodu osobistego).

Studia

podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej - 3 semestry

Limit przyjęć

20 miejsc

Postępowanie kwalifikacyjne

Prezentacja prac (własne prace plastyczne kandydata oraz inna dokumentacja działalności artystycznej) rozmowa kwalifikacyjna (zainteresowania i doświadczenia zawodowe kandydata).

Termin i miejsce składania dokumentów

20.01-14.02.2020 r.

Dziekanat Wydziału Malarstwa, pl. Matejki 13, pok. nr 204  w godzinach 9.30-16.30

Termin egzaminu

17.02-18.02. g.15.30

Termin ogłoszenia listy przyjętych

Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 12 299 20 32.

Wysokość opłat za studia

za I rok studiów 3.400 zł, za 3-semestr 1700 zł

 

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

w zakresie malarstwa

Czas trwania studiów – 4 semestry
Limit przyjęć - 22 miejsca
(nabór zostanie zawieszony w przypadku zakwalifikowania mniejszej niż 10 liczby osób)

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:
prezentacja prac kandydata (oryginały lub portfolio)
rozmowa kwalifikacyjna o zainteresowaniach i doświadczeniach zawodowych kandydata

Ważne terminy:
Złożenie dokumentów: 8-10 września 2020 r.
Postępowanie kwalifikacyjne: 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników: 17 września 2020 r.

Wymagane dokumenty:
podanie/ankieta indywidualna - pobierz pdf lub doc (formularze dostępne również w Sekretariacie)
kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu)
kserokopia dowodu osobistego/paszportu (oryginał do wglądu)
dwie aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35 × 45 mm (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

Dane kontaktowe:
Dziekanat Wydziału Malarstwa
Plac Matejki 13
31-157 Kraków
tel. 12 299 20 32
pokój nr 204 (I piętro)

korespondencja listowna - z dopiskiem studia podyplomowe w zakresie malarstwa

mgr Agnieszka Manowiecka
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

w zakresie scenografii

Czas trwania studiów – 4 semestry
Limit przyjęć - 10 miejsc
(nabór zostanie zawieszony w przypadku zakwalifikowania mniejszej niż 5 liczby osób)

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:
prezentacja prac kandydata (oryginały lub portfolio)
rozmowa kwalifikacyjna o zainteresowaniach i doświadczeniach zawodowych kandydata

Ważne terminy:
Złożenie dokumentów: 8-10 września 2020 r.
Postępowanie kwalifikacyjne: 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników: 17 września 2020 r.

Wymagane dokumenty:
podanie/ankieta indywidualna - pobierz pdf lub doc (formularze dostępne również w Sekretariacie)
kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu)
kserokopia dowodu osobistego/paszportu (oryginał do wglądu)
dwie aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35 × 45 mm (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

Dane kontaktowe:
Dziekanat Wydziału Malarstwa
Plac Matejki 13
31-157 Kraków
tel. 12 299 20 32
pokój nr 204 (I piętro)

korespondencja listowna - z dopiskiem studia podyplomowe w zakresie scenografii


mgr Klaudia Ostafin
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

w zakresie edukacji plastycznej

Czas trwania studiów – 4 semestry
Limit przyjęć - 22 miejsc
(nabór zostanie zawieszony w przypadku zakwalifikowania mniejszej niż 10 liczby osób)

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:
prezentacja prac kandydata (oryginały lub portfolio)
rozmowa kwalifikacyjna o zainteresowaniach i doświadczeniach zawodowych kandydata

Ważne terminy:
Złożenie dokumentów: 7-11 września 2020 r.
Postępowanie kwalifikacyjne: 15-17 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników: 18 września 2020 r.

Wymagane dokumenty:
podanie/ankieta indywidualna - pobierz pdf lub doc (formularze dostępne również w Sekretariacie)
kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu)
kserokopia dowodu osobistego/paszportu (oryginał do wglądu)
dwie aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35 × 45 mm (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

Dane kontaktowe:
Dziekanat Wydziału Malarstwa
Plac Matejki 13
31-157 Kraków
tel. 12 299 20 32
pokój nr 204 (I piętro)

korespondencja listowna - z dopiskiem studia podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej


mgr Klaudia Ostafin
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.