Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

w zakresie malarstwa

Czas trwania studiów – 4 semestry
Limit przyjęć - 22 miejsca
(nabór zostanie zawieszony w przypadku zakwalifikowania mniejszej niż 10 liczby osób)

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:
prezentacja prac kandydata (oryginały lub portfolio)
rozmowa kwalifikacyjna o zainteresowaniach i doświadczeniach zawodowych kandydata

Ważne terminy:
Złożenie dokumentów: 8-10 września 2020 r.
Postępowanie kwalifikacyjne: 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników: 17 września 2020 r.

Wymagane dokumenty:
podanie/ankieta indywidualna - pobierz pdf lub doc (formularze dostępne również w Sekretariacie)
kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu)
kserokopia dowodu osobistego/paszportu (oryginał do wglądu)
dwie aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35 × 45 mm (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

Dane kontaktowe:
Dziekanat Wydziału Malarstwa
Plac Matejki 13
31-157 Kraków
tel. 12 299 20 32
pokój nr 204 (I piętro)

korespondencja listowna - z dopiskiem studia podyplomowe w zakresie malarstwa

mgr Agnieszka Manowiecka
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

w zakresie edukacji plastycznej

Czas trwania studiów – 4 semestry
Limit przyjęć - 22 miejsc
(nabór zostanie zawieszony w przypadku zakwalifikowania mniejszej niż 10 liczby osób)

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:
prezentacja prac kandydata (oryginały lub portfolio)
rozmowa kwalifikacyjna o zainteresowaniach i doświadczeniach zawodowych kandydata

Ważne terminy:
Złożenie dokumentów: 7-11 września 2020 r.
Postępowanie kwalifikacyjne: 15-17 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników: 18 września 2020 r.

Wymagane dokumenty:
podanie/ankieta indywidualna - pobierz pdf lub doc (formularze dostępne również w Sekretariacie)
kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu)
kserokopia dowodu osobistego/paszportu (oryginał do wglądu)
dwie aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35 × 45 mm (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

Dane kontaktowe:
Dziekanat Wydziału Malarstwa
Plac Matejki 13
31-157 Kraków
tel. 12 299 20 32
pokój nr 204 (I piętro)

korespondencja listowna - z dopiskiem studia podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej


mgr Klaudia Ostafin
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

w zakresie projektowania architektury wnętrz

Czas trwania studiów – 4 semestry
Limit przyjęć - 18 miejsc
Dolny limit przyjęć – 12 miejsc
(studia zostaną uruchomione jeśli liczba osób, które zdały pozytywnie egzamin wstępny wyniesie co najmniej 12 osób lub zostaną spełnione warunki finansowania - uruchomienie studiów nastąpi na podstawie decyzji Dziekana Wydziału, po akceptacji Rektora ASP)

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:
przegląd i rozmowa on-line z Kandydatem

Ważne terminy:
pierwszy nabór
Rejestracja online17 sierpnia – 4 września 2020 r. oraz przesłanie dokumentów i portfolio przez kandydatów (kandydaci w czasie trwania rejestracji online przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunke studiów podyplomowych, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości 20.
Postępowanie kwalifikacyjne: 11 września 2020 r. - przegląd i rozmowa on-line z Kandydatem /link do spotkania zostanie wysłany na indywidualne konto Kandydata
Ogłoszenie wyników: 14 września 2020 r.

drugi nabór
Rejestracja online15 – 23 września 2020 r. oraz przesłanie dokumentów i portfolio przez kandydatów (kandydaci w czasie trwania rejestracji online przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunke studiów podyplomowych, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości 20.
Postępowanie kwalifikacyjne: 28 września 2020 r. - przegląd i rozmowa on-line z Kandydatem /link do spotkania zostanie wysłany na indywidualne konto Kandydata
Ogłoszenie wyników: 30 września 2020 r.

Wymagane dokumenty
- ankietę osobową kandydata na studia wraz z oświadczeniem ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji (wydruk z systemu rekrutacji online po zalogowaniu się i wypełnieniu ankiety);
- skan dyplomu ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych, Wydziałów Sztuki i Wydziałów Pedagogiki Artystycznej, Wydziałów Architektury Politechnik i innych szkół wyższych
Należy przesłać skan dokumentów w okresie trwania rejestracji online za pomocą wewnętrznej skrzynki pocztowej systemu akademus (mieszczącej się w profilu kandydata w górnym lewym rogu, oznaczona kopertą) na adres mailowy imienny wpisując jako odbiorcę wiadomości Edyta Domska

Dane kontaktowe:
Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
ul. Humberta 3
31-121 Kraków
korespondencja listowna - z dopiskiem studia podyplomowe w zakresie projektowania architektury wnętrz
mgr Edyta Domska
tel. 12 632 13 31 w. 13
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.