Kierunek architektura wnętrz – stacjonarne studia pierwszego stopnia

Kierunek architektura wnętrz  – stacjonarne, studia drugiego stopnia

Kierunek architektura wnętrz - studia wspólne – stacjonarne studia drugiego stopnia

Kierunek architektura wnętrz  – niestacjonarne, studia pierwszego stopnia

Kierunek architektura wnętrz – niestacjonarne studia drugiego stopnia


Kierunek architektura wnętrz – stacjonarne studia pierwszego stopnia

012 ipppe ilustracja

 

Czas trwania studiów 7 semestrów

Limit przyjęć 26 osób

Przebieg egzaminu wstępnego

 • Zadanie I - Przegląd i ocena prac (online) - kandydaci w czasie trwania rejestracji online 25 maja - 8 czerwca 2021 r. przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości wskazanej w załączniku do uchwały rekrutacyjnej. System przyjmuje pliki wielkości do 9 MB. W przypadku większych plików prosimy podzielić prezentację na części.
  14, 15, 16 czerwca 2021 (komisja przegląda i ocenia prace bez uczestnictwa kandydata)
 • Zadanie II - egzamin praktyczny (stacjonarnie) - 22, 23 czerwca 2021 r. (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu)
 • Zadanie III - rozmowa kwalifikacyjna (stacjonarnie) - 28, 29 czerwca 2021 r. (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu)

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku i specjalności określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej dostępny tutaj

 Ważne terminy

 • Rejestracja online: 25 maja - 8 czerwca 2021 do godz. 23:45
 • Przesłanie dokumentów (wielkość do 9 MB): w okresie trwania rejestracji online 25 maja - 8 czerwca 2021 do godz. 23:45
  (maturzyści 2021, po ogłoszeniu wyników matur, dosyłają świadectwa dojrzałości do dnia 8 lipca 2021 roku)

  Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu - czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie w Etapie I to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 8 czerwca 2021 r. o godz. 23:45

  Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się zadanie II i III egzaminu (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek architektura wnętrz

 • J. Pile, Historia wnętrz, Arkady, Warszawa 2009
 • Ch.Fiell, P.Fiell, Design. Historia projektowania, Arkady, Warszawa 2015
 • I.Kozina, Polski design, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2015
 • D.Sudjic, B jak Bauhaus. Alfabet współczesności, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2014

Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
kierunek: architektura wnętrz
stacjonarne, studia pierwszego stopnia
ul. Humberta 3
31-121 Kraków
pokój nr 1

tel. (12) 632 13 31 w. 12
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Edyta Domska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 789 142 533


mgr inż. Maria Jania
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel:789 066 959

 

Do odwołania prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 


Kierunek architektura wnętrz – stacjonarne, studia drugiego stopnia

 image18

Czas trwania studiów 4 semestry

Limit przyjęć 26 osób

Przebieg egzaminu wstępnego

 • Zadanie I - Przegląd i ocena prac kandydatów (online) - kandydaci w czasie trwania rejestracji online 25 maja - 8 czerwca 2021 r. przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości wskazanej w załączniku do uchwały rekrutacyjnej. System przyjmuje pliki wielkości do 9 MB. W przypadku większych plików prosimy podzielić prezentację na części.
  17, 18 czerwca 2021 komisja przegląda i ocenia prace bez uczestnictwa kandydata.
 • Zadanie II - rozmowa kwalifikacyjna i egzamin teoretyczny (stacjonarnie) - 24, 25 czerwca 2021 r. (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu)

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku i specjalności określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej dostępny tutaj

Ważne terminy

 • Rejestracja online: 25 maja - 8 czerwca 2021 r. do godz. 23:45
 • Przesłanie dokumentów (wielkość do 9 MB): w okresie trwania rejestracji online w terminie 25 maja - 8 czerwca 2021 r. do godz. 23:45
  (dyplomanci 2021 dostarczają dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenia o uzyskaniu takiego dyplomu do dnia 8 lipca 2021 r.)

  Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu - czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie w Zadaniu I to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 8 czerwca 2021 o godz. 23:45

Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się zadanie II egzaminu (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek architektura wnętrz

 • J. Pile, Historia wnętrz, Arkady, Warszawa 2009
 • Ch. Fiell, P.Fiell, Design. Historia projektowania, Arkady, Warszawa 2015
 • I.Kozina, Polski design, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2015
 • J. Gehl, Życie między budynkami, RAM, Kraków 2009
 • S.E. Rassmusen, Odczuwanie architektury, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2015
 • D. Norman, Wzornictwo i emocje. Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie, Arkady, Warszawa 2015
 • D. Sudjic, Język rzeczy. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą?, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2013
 • M.L. Tagariello, Wielcy projektanci, Firma Księgarska Olesiejuk 2014

Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
kierunek: architektura wnętrz
stacjonarne, studia drugiego stopnia
ul. Humberta 3
31-121 Kraków
pokój nr 17

tel. (12) 632 13 31 w. 12
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Edyta Domska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 789 142 533


mgr inż. Maria Jania
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel:789 066 959

Do odwołania prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.


 

Kierunek architektura wnętrz – studia wspólne, stacjonarne studia drugiego stopnia (międzynarodowe studia DAT w języku angielskim)

 

https://datstudies.com 

DAT – realizacja międzynarodowego programu kształcenia na wspólnych studiach II stopnia Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i Akademii di Brera, prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu" (umowa dofinansowania nr PPI/KAT/2020/1/00003) realizowany jest w ramach programu KATAMARAN – REALIZACJA WSPÓLNYCH STUDIÓW II STOPNIA, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów, realizowany w ramach Działania 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18

DAT logotypy

 

Czas trwania studiów 4 semestry
Limit przyjęć 15 osób
Opłata rekrutacyjna 100,00 zł

 

Zapraszamy wszystkich chętnych kandydatów na studia na rok akademicki 2021/2022 do udziału w rekrutacji w na kierunek architektura wnętrz studia wspólne, studia stacjonarne drugiego stopnia.

Do podjęcia studiów drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która uzyskała tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Za kierunek pokrewny uznaje się: wg International Standard CLASSIFICATIONOF EDUCATION -021 (0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0288), 061 (0611, 0612, 0613, 0688) 0722, 0723, 073, 078


PRZEBIEG EGAZMINU WSTĘPNEGO:
Podstawą kwalifikacji na studia jest prezentacja w formie cyfrowej (pliki pdf) samodzielnie wykonanych prac plastycznych (10 prac, technika dowolna), prace projektowe wykonane w trakcie studiów pierwszego stopnia i ewentualnie praktyki zawodowej (10 prac), pracę dyplomową wykonaną na studiach I stopnia (praca licencjacka) oraz program rozwoju w formie odrębnego pliku pdf, w którym kandydatka/kandydat opisuje planowany kierunek rozwoju, kierunki poszukiwań projektowych, zakładane efekty oraz motywuje wybór i plany. Komisja nie rozpatruje aplikacji, które nie zawierają wymaganej ilości prac.

 • ZADANIE I 
  Przegląd i ocena prac (online)

  kandydaci w czasie trwania rejestracji online 25 maja - 8 czerwca 2021 r. przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości wskazanej w załączniku do uchwały rekrutacyjnej. System przyjmuje pliki wielkości do 9 MB. W przypadku większych plików prosimy podzielić prezentację na części.
  14, 15 czerwca 2021 (komisja przegląda i ocenia prace bez uczestnictwa kandydata)

 • ZADANIE II
  rozmowa kwalifikacyjna i egzamin teoretyczny (stacjonarnie)
  21, 22 czerwca 2021 r.
  (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu)

Punktacja: Kandydat może uzyskać maksymalnie 25 punktów. Egzamin wstępny na kierunek architektura wnętrz jest zdany, jeżeli w trybie postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 10 punktów.


Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku i specjalności określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej - dostępny tutaj

Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu - czas rejestracji wraz z dodawaniem plików podlegających ocenie to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 8 czerwca o godz. 23:45

Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Po dokonaniu rejestracji online kandydat wnosi opłatę za egzamin wstępny w wysokości 100,00 zł. Opłatę należy wnosić na wygenerowane przez system indywidualne konto bankowe dostępne w profilu kandydata. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko kandydata, kierunek, poziom i formę studiów.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci na studia, do dnia zakończenia rejestracji online, mają obowiązek przesłać za pośrednictwem systemu rekrutacji online następujące dokumenty:
1) skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z suplementem do dyplomu), studiów drugiego stopnia (z suplementem), jednolitych
studiów magisterskich (z suplementem) lub innego równorzędnego;
2) skan lub zdjęcie podpisanej ankiety osobowej z zaznaczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (plik dostępny do wygenerowania po zalogowaniu się
i wypełnieniu formularza w systemie rekrutacji online).

Dane teleadresowe
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy także na stronę dedykowaną studiom DAT: https://datstudies.com

 


 

Kierunek architektura wnętrz – niestacjonarne (płatne) studia pierwszego stopnia

 aw 2

Czas trwania studiów 7 semestrów
Limit przyjęć 15 osób
Dolny limit przyjęć 8 osób

Przebieg egzaminu wstępnego
Przegląd i ocena prac kandydatów (online) - kandydaci w czasie trwania rejestracji online 1 lipca - 13 lipca 2021 r. przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości wskazanej w załączniku do uchwały rekrutacyjne. System przyjmuje pliki wielkości do 5 MB. W przypadku większych plików prosimy podzielić prezentację na części.
Zasady dodawania prac podlegających ocenie do systemu:
- jeden plik, jedna praca
- jeden plik, wiele prac
Łączna suma prac ma wynosić 22.

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunek określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej dostępny tutaj.

 

Ważne terminy

 • Rejestracja online: 1 lipca – 13 lipca 2021 r. do godz. 23:45
 • Przesłanie dokumentów (wielkość do 5 MB): w okresie trwania rejestracji online 1 lipca – 13 lipca 2021 r. do godz. 23:45

  Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu - czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie w Etapie I to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 13 lipca 2021 r. o godz. 23:45.

  Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

 

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek architektura wnętrz

 • J. Pile, Historia wnętrz, Arkady, Warszawa 2009
 • Ch.Fiell, P.Fiell, Design. Historia projektowania, Arkady, Warszawa 1998
 • I.Kozina, Polski design, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2015
 • D.Sudjic, B jak Bauhaus. Alfabet współczesności, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2014

Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
kierunek: architektura wnętrz
niestacjonarne, studia pierwszego stopnia
ul. Humberta 3
31-121 Kraków
pokój nr 17

tel. (12) 632 13 31 w. 12
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Edyta Domska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 789 142 533


mgr inż. Maria Jania
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel:789 066 959

Do odwołania prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. 


Kierunek architektura wnętrz – niestacjonarne (płatne) studia drugiego stopnia

 002 ippaw ilustracja 3

Czas trwania studiów 4 semestrów
Limit przyjęć 15 osób
Dolny limit przyjęć 8 osób

 

Przebieg egzaminu wstępnego
Przegląd i ocena prac kandydatów (online) - kandydaci w czasie trwania rejestracji online 1 lipca - 13 lipca 2021 r. przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości wskazanej w załączniku do uchwały rekrutacyjne. System przyjmuje pliki wielkości do 5 MB. W przypadku większych plików prosimy podzielić prezentację na części.
Zasady dodawania prac podlegających ocenie do systemu:
- jeden plik, jedna praca
- jeden plik, wiele prac
Łączna suma prac ma wynosić 22.

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunek określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej dostępny tutaj.

Ważne terminy

 • Rejestracja online: 1 lipca – 13 lipca 2021 r. do godz. 23:45
 • Przesłanie dokumentów (wielkość do 5 MB): w okresie trwania rejestracji online 1 lipca – 13 lipca 2021 r. do godz. 23:45

  Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu - czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie w Etapie I to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 13 lipca 2021 r. o godz. 23:45.

  Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek architektura wnętrz

 • J. Pile, Historia wnętrz, Arkady, Warszawa 2009
 • Ch. Fiell, P.Fiell, Design. Historia projektowania, Arkady, Warszawa 2015
 • I.Kozina, Polski design, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2015
 • J. Gehl, Życie między budynkami, RAM, Kraków 2009
 • S.E. Rassmusen, Odczuwanie architektury, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2015
 • D. Norman, Wzornictwo i emocje. Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie, Arkady, Warszawa 2015
 • D. Sudjic, Język rzeczy. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą?, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2013
 • M.L. Tagariello, Wielcy projektanci, Firma Księgarska Olesiejuk 2014

Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
kierunek: architektura wnętrz
niestacjonarne, studia drugiego stopnia
ul. Humberta 3
31-121 Kraków
pokój nr 17

tel. (12) 632 13 31 w. 12
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Edyta Domska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 789 142 533


mgr inż. Maria Jania
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel:789 066 959

 Do odwołania prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.


 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.