Kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki – stacjonarne jednolite studia magisterskie

W ramach kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki funkcjonują dwie specjalności:

 • konserwacja i restauracja malarstwa
 • konserwacja i restauracja rzeźby 

wkirds pracownia technologii i technim rzebiarskich

Czas trwania studiów 12 semestrów
Limit przyjęć wynosi 20 osób (łącznie na obie specjalności)

 

Przebieg egzaminu wstępnego

 • Etap i - Przegląd i ocena prac kandydatów (punktacja: max 6 pkt, uzyskanie min 3 pkt za i etap warunkuje dopuszczenie kandydata do II etapu)
 • Etap II - Egzamin praktyczny (punktacja: max 120 pkt, uzyskanie min 80 pkt za II etap warunkuje dopuszczenie kandydata do III etapu) – przebieg egzaminu w etapie II uzależniony jest od wybranej przez kandydata specjalności
 • Etap III - Egzamin teoretyczny (punktacja: max 24 pkt, warunkiem zaliczenia III etapu jest uzyskanie przez kandydata min 7 pkt)

 Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku i specjalności określa załącznik nr 7 do uchwały rekrutacyjnej nr 54/2019

Ważne terminy

 • Rejestracja online: 21 maja – 4 czerwca 2020
 • Złożenie dokumentów w dziekanacie: 8-10 czerwca 2020  wykaz dokumentów - § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej
  (maturzyści 2020 dostarczają świadectwa dojrzałości do dnia 7 lipca 2020 roku)
 • Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny.

Egzamin

 • Etap i – 17, 18, 19* czerwca 2020
 • Etap II – 23, 24, 25 czerwca 2020
 • Etap III – 1, 2, 3* lipca 2020

* termin uzależniony od liczby kandydatów

Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki

 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, wyd. rozszerzone, Warszawa 2001
 • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, wyd. 5, Warszawa 1982
 • B. Osińska, Sztuka i czas, t. 1–2, WSiP, Warszawa 2005 (i późniejsze)
 • K. Mikocka–Rachubowa, Słownik szkolny. Terminy i pojęcia z wiedzy o sztuce, Warszawa 1977
 • Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 1969
 • J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa – Kraków 1989
 • J. Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Wrocław 1990
 • Literatura uzupełniająca:
 • T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Zarys dziejów, Warszawa 1993
 • T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce od i do III Rzeczpospolitej, Warszawa 1998
 • T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, wyd. 5, Kraków 1978
 • S. Krzysztofowicz–Kozakowska, F. Stolot, Historia malarstwa polskiego, Kraków 2000
 • A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, wyd. 5, Warszawa 1989

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „Konsultacje"

 

Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
kierunek: konserwacja i restauracja dzieł sztuki
stacjonarne, jednolite studia magisterskie
ul. Lea 27-29
30-052 Kraków
pokój nr 101


Dorota Rusinek
tel. 12 662 99 01
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W okresie 12.03-14.04.2020 r. prosimy o kontakt mailowy.


 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.