Kierunek malarstwo – stacjonarne, jednolite studia magisterskie

2

Czas trwania studiów 10 semestrów
Limit przyjęć 21 osób

Przebieg egzaminu wstępnego

 • Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów (online) - kandydaci w terminie 13-17 lipca 2020r. przesyłają swoje prace na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (całość danych max. 35MB). Portfolio powinno zawierać reprodukcje prac malarskich i rysunkowych wykonanych w dowolnej technice w ilości 25 sztuk (np. 10 prac malarskich + 15 prac rysunkowych), a także szkice malarskie i rysunkowe oraz dodatkowo cyfrową dokumnetację innych działań artystycznych. Prace powinny być podpisane i datowane w nazwach plików. Portfolio powinno zawierać pliki tekstowe (doc., docx.) z opisem prac (tytuł,technika,wymiary,datawykonania) FORMAT: długość krótszej krawędzi fotografii min. (1920 piksele), rozdzielczość 72 dpi.
 • Etap II - Egzamin teoretyczny (online) 27 - 30 lipca 2020r. - kandydat otrzyma informację o indywidualnym terminie egzaminu przeprowadzanego online za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez uczelnię
Punktacja:
Etap I - maksimum - 50 pkt. Warunkiem dopuszczenia kandydata do II etapu jest uzyskanie min. 20 pkt.
Etap II - maksimum - 50 pkt. Warunkiem zaliczenia etapu jest uzyskanie min. 20 pkt.

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku malarstwo określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej dostępny tutaj

Ważne terminy

 • Rejestracja online: 15 czerwca  - 7 lipca 2020 do godz. 23:45
 • Przesłanie dokumentów (wielkość do 20 MB): w okresie trwania rejestracji online 15 czerwca  - 7 lipca 2020 r. za pomocą wewnętrznej skrzynki pocztowej systemu akademus (mieszczącej się w profilu kandydata w górnym lewym rogu, oznaczona kopertą) na adres mailowy imienny wpisując jako odbiorcę wiadomości Kopeć Wojciech - wykaz dokumentów dostępny tutaj
  (maturzyści 2020 po ogłoszeniu wyników matur, dosyłaja świadectwa dojrzałości do dnia 13 sierpnia 2020 roku)

Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

 

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek malarstwo

 • A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981
 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Warszawa 2001
 • T. Dobrowolski, Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Wrocław 1976
 • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1982
 • B. Osińska, Sztuka i czas, t. 1–2, WSiP, Warszawa 2005 (i późniejsze)
 • M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1986
 • M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 1989

Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Malarstwa
kierunek: malarstwo
stacjonarne, jednolite studia magisterskie
plac Jana Matejki 13
31-157 Kraków
pokój nr 204 (I piętro)


mgr Agnieszka Manowiecka
tel. 12 299 20 32
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do odwołania prosimy o kontakt mailowy.


Kierunek scenografia – stacjonarne, jednolite studia magisterskie

3

Czas trwania studiów 10 semestrów
Limit przyjęć 7 osób
 
Zapraszamy wszystkich chętnych kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021 do udziału w rekrutacji w dodatkowym naborze na kierunek scenografia.
 

Przebieg egzaminu wstępnego

 • Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów (online)
 • Etap II - Egzamin praktyczny (stacjonarnie)
 • Etap III - Egzamin ustny (stacjonarnie)

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku scenografia określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej dostępny tutaj

Opłata rekrutacyjna - 150 zł

Ważne terminy - dodatkowy nabór

 • Rejestracja online: 1 - 10 września 2020 do godz. 23:45
 • Przesłanie dokumentów (wielkość do 20 MB): w okresie trwania rejestracji online 1 - 10 września 2020 r. za pomocą wewnętrznej skrzynki pocztowej systemu akademus (mieszczącej się w profilu kandydata w górnym lewym rogu, oznaczona kopertą) na adres mailowy imienny wpisując jako odbiorcę wiadomości Kut Magdalena - wykaz dokumentów dostępny tutaj

Ważne terminy

 • Rejestracja online: 4 - 30 czerwca 2020 do godz. 23:45
 • Przesłanie dokumentów (wielkość do 20 MB): w okresie trwania rejestracji online 4 - 30 czerwca 2020 r. za pomocą wewnętrznej skrzynki pocztowej systemu akademus (mieszczącej się w profilu kandydata w górnym lewym rogu, oznaczona kopertą) na adres mailowy imienny wpisując jako odbiorcę wiadomości Kut Magdalena - wykaz dokumentów dostępny tutaj
  (maturzyści 2020 po ogłoszeniu wyników matur, dosyłają świadectwa dojrzałości do dnia 13 sierpnia 2020 roku)

Egzamin w dodatkowym naborze

 • Etap I – w okresie trwania rejestracji online 1 - 10 września 2020 r. kandydaci przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać własne prace  malarskie i rysunkowe wykonane w dowolnej technice w ilości do 20 sztuk (pliki JPG) oraz dokumentację innych działań artystycznych w tym także prac projektowych związanych z wybranym kierunkiem studiów w ilości do 20 sztuk (pliki JPG). Prace powinny być podpisane i datowane.
  Komisja w terminie 15-17 września 2020r. ocenia prace w trybie online.
 • Etap II – 21 września 2020
 • Etap III – 21 września 2020

  Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu - czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie w Etapie I to ok 1,5 h. System zamyka możliowść edycji danych przez kandydata 10 września 2020 o godz. 23:45

Egzamin

 • Etap I – w okresie trwania rejestracji online 4 - 30 czerwca 2020 r. kandydaci przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać własne prace  malarskie i rysunkowe wykonane w dowolnej technice w ilości do 20 sztuk (pliki JPG) oraz dokumentację innych działań artystycznych w tym także prac projektowych związanych z wybranym kierunkiem studiów w ilości do 20 sztuk (pliki JPG). Prace powinny być podpisane i datowane.
  Komisja w terminie 6-14 lipca 2020r. ocenia prace w trybie online.
 • Etap II – 22 lipca 2020
 • Etap III – 22 lipca 2020

  Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu - czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie w Etapie I to ok 1,5 h. System zamyka możliowść edycji danych przez kandydata 30 czerwca 2020 o godz. 23:45

Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek scenografia

 • Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, PIW, Warszawa 1977
 • A. Nicoll, Dzieje teatru, PIW, Warszawa 1974
 • D. Bablet, Rewolucje sceniczne XX wieku, PIW, Warszawa 1980
 • Z. Strzelecki, Polska plastyka teatralna, PIW, Warszawa 1963
 • Z. Strzelecki, Współczesna scenografia polska, Arkady, Warszawa 1983
 • T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Videograf II, Katowice 2008
 • M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991
 • B. Osińska, Sztuka i czas, t. 1–2, WSiP, Warszawa 2005 (i późniejsze)
 • B. Schaeffer, Dzieje muzyki, WSiP, Warszawa 1983

Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Malarstwa
kierunek: scenografia
stacjonarne, jednolite studia magisterskie
plac Jana Matejki 13
31-157 Kraków
pokój nr 204 (I piętro)


mgr Klaudia Ostafin
tel. 12 299 20 32
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Do odwołania prosimy o kontakt mailowy.

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne studia pierwszego stopnia

Kaja Mucha makieta 02
 
Czas trwania studiów 6 semestrów
Limit przyjęć 12 osób

Przebieg egzaminu wstępnego

 • Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów (punktacja: max 15 pkt, uzyskanie min 3 pkt za I etap warunkuje dopuszczenie kandydata do II etapu)
 • Etap II - Egzamin praktyczny (punktacja: max 114 pkt, uzyskanie min 80 pkt za II etap warunkuje dopuszczenie kandydata do III etapu)
 • Etap III - Egzamin teoretyczny (punktacja: max 21 pkt, warunkiem zaliczenia III etapu jest uzyskanie przez kandydata min 7 pkt)

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik nr 3A do uchwały rekrutacyjnej nr 54/2019

Ważne terminy

 • Rejestracja online: 16 lipca - 17 sierpnia 2020 r. do godz. 23:45
 • Przesłanie dokumentów (wielkość do 20 MB): w okresie trwania rejestracji online 16 lipca - 17 sierpnia 2020 r. za pomocą wewnętrznej skrzynki pocztowej systemu akademu (mieszczącej się w profilu kandydata w górnym lewym rogu, oznaczona kopertą) na adres mailowy imienny wpisując jako odbiorcę wiadomości Wideł Przemysław - wykaz dokumentów dostępny tutaj

Egzamin

 • Etap I – 1, 2  września 2020 (kandydat otrzyma indywidualny termin egzaminu)
 • Etap II – 7, 8, 9 września 2020 (kandydata obowiązują wszystkie podane terminy, w których realizuje kolejne zadania egzaminu praktycznego)
 • Etap III – 11 września 2020

Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 • B. Osińska, Sztuka i czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, cz. I–IV, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ,Warszawa 1986–1988
 • E.H. Gombrich, O sztuce, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1997 (także inne wydania)
 • Sztuka świata, tomy 1–10, Wydawnictwo Arkady ,Warszawa 1989–1996
 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa 2008 (także inne wydania)
 • M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wdanie trzecie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988 (również wcześniejsze wydania)
 • M. Rzepińska, Studia z teorii i historii koloru, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966 (także inne wydania pt.: Historia koloru)
 • J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987
 • T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, 1764–1964, t. I–III, Wrocław–Warszaw–Kraków 1957–1964
 • T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978 (także inne wydania)
 • A. Malraux, Przemiana Bogów, t. I: Nadprzyrodzone, tłum. E. Bąkowska, t. II: Nierzeczywiste, tłum. J. Guze, t. III: Ponadczasowe, tłum. J. Lisowski, Warszawa 1985
 • H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962 (wznowienie: wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2006, w serii: Klasyka Światowej Humanistyki)
 • H. Read, O pochodzeniu formy w sztuce, tłum. E. Życieńska, przedm. A. Osęka, Warszawa 1973
 • M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1980
 • A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1972, 1978
 • M. Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk 2002
 • A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981
 • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1982

Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Malarstwa
kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
stacjonarne, studia pierwszego stopnia
plac Jana Matejki 13
31-157 Kraków
pokój nr 204 (I piętro)


mgr Klaudia Ostafin
tel. 12 299 20 32
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Do odwołania prosimy o kontakt mailowy.


Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne, studia drugiego stopnia

Kaja Mucha makieta 01

Czas trwania studiów 4 semestrów
Limit przyjęć 10 osób

 

Przebieg egzaminu wstępnego 

przegląd i ocena prac kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik nr 3B do uchwały rekrutacyjnej nr 54/2019

 Ważne terminy

 • Rejestracja online: 17 sierpnia - 16 września 2020 do godz. 23:45
 • Przesłanie dokumentów (wielkość do 20 MB): w okresie trwania rejestracji online 17 sierpnia - 16 września 2020 r. za pomocą wewnętrznej skrzynki pocztowej systemu akademus (mieszczącej się w profilu kandydata w górnym lewym rogu, oznaczona kopertą)  na adres mailowy imienny wpisując jako odbiorcę wiadomości Wideł Przemysław - wykaz dokumentów dostępny tutaj
  (dyplomanci 2020 dostarczają dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenia o uzyskaniu takiego dyplomu do dnia 20 września 2020 r. do godz. 12:00)

 Egzamin:

17 - 18 września 2020 (kandydat otrzyma indywidualny termin egzaminu)

Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 • B. Osińska, Sztuka i czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, cz. I–IV, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ,Warszawa 1986–1988
 • E.H. Gombrich, O sztuce, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1997 (także inne wydania)
 • Sztuka świata, tomy 1–10, Wydawnictwo Arkady ,Warszawa 1989–1996
 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa 2008 (także inne wydania)
 • M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wdanie trzecie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988 (również wcześniejsze wydania)
 • M. Rzepińska, Studia z teorii i historii koloru, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966 (także inne wydania pt.: Historia koloru)
 • J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987
 • T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, 1764–1964, t. I–III, Wrocław–Warszaw–Kraków 1957–1964
 • T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978 (także inne wydania)
 • A. Malraux, Przemiana Bogów, t. I: Nadprzyrodzone, tłum. E. Bąkowska, t. II: Nierzeczywiste, tłum. J. Guze, t. III: Ponadczasowe, tłum. J. Lisowski, Warszawa 1985
 • H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962 (wznowienie: wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2006, w serii: Klasyka Światowej Humanistyki)
 • H. Read, O pochodzeniu formy w sztuce, tłum. E. Życieńska, przedm. A. Osęka, Warszawa 1973
 • M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1980
 • A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1972, 1978
 • M. Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk 2002
 • A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981
 • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1982

Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Malarstwa
kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
stacjonarne, studia drugiego stopnia
plac Jana Matejki 13
31-157 Kraków
pokój nr 204 (I piętro)


mgr Klaudia Ostafin
tel. 12 299 20 32
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do odwołania prosimy o kontakt mailowy.

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.