Kierunek malarstwo – stacjonarne, jednolite studia magisterskie

2

Czas trwania studiów 10 semestrów
Limit przyjęć 21 osób

Przebieg egzaminu wstępnego

 • Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów (punktacja: max 21 pkt, uzyskanie min 6 pkt za i etap warunkuje dopuszczenie kandydata do II etapu)
 • Etap II - Egzamin praktyczny (punktacja: max 114 pkt, uzyskanie min 80 pkt za II etap warunkuje dopuszczenie kandydata do III etapu)
 • Etap III - Egzamin teoretyczny (punktacja: max 21 pkt, warunkiem zaliczenia III etapu jest uzyskanie przez kandydata min 7 pkt)

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik nr 1 do uchwały rekrutacyjnej nr 54/2019

Ważne terminy

 • Rejestracja online: 21 maja – 4 czerwca 2020
 • Złożenie dokumentów w dziekanacie: 8-10 czerwca 2020 wykaz dokumentów - § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej
  (maturzyści 2020 dostarczają świadectwa dojrzałości do dnia 7 lipca 2020 roku)
 • Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny.

Egzamin

 • Etap i – 17, 18, 19* czerwca 2020
 • Etap II – 23, 24, 25 czerwca 2020
 • Etap III – 1, 2, 3* lipca 2020

* termin uzależniony od liczby kandydatów

Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek malarstwo

 • A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981
 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Warszawa 2001
 • T. Dobrowolski, Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Wrocław 1976
 • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1982
 • B. Osińska, Sztuka i czas, t. 1–2, WSiP, Warszawa 2005 (i późniejsze)
 • M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1986
 • M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 1989

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „Konsultacje"

Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Malarstwa
kierunek: malarstwo
stacjonarne, jednolite studia magisterskie
plac Jana Matejki 13
31-157 Kraków
pokój nr 204 (I piętro)


mgr Agnieszka Manowiecka
tel. 12 299 20 32
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 W okresie 12.03-14.04.2020 r. prosimy o kontakt mailowy.


 Kierunek scenografia – stacjonarne, jednolite studia magisterskie

3

Czas trwania studiów 10 semestrów
Limit przyjęć 7 osób
 

Przebieg egzaminu wstępnego

 • Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów (punktacja: max 21 pkt, uzyskanie min 7 pkt za i etap warunkuje dopuszczenie kandydata do II etapu)
 • Etap II - Egzamin praktyczny (punktacja: max 108 pkt, uzyskanie min 80 pkt za II etap warunkuje dopuszczenie kandydata do III etapu)
 • Etap III - Egzamin teoretyczny (punktacja: max 21 pkt, warunkiem zaliczenia III etapu jest uzyskanie przez kandydata min 7 pkt)

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik nr 2 do uchwały rekrutacyjnej nr 54/2019

Ważne terminy

 • Rejestracja online: 21 maja – 4 czerwca 2020
 • Złożenie dokumentów w dziekanacie: 8-10 czerwca 2020 wykaz dokumentów - § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej
  (maturzyści 2020 dostarczają świadectwa dojrzałości do dnia 7 lipca 2020 roku) 
 • Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny.

Egzamin

 • Etap i – 17, 18, 19* czerwca 2020
 • Etap II – 23, 24, 25 czerwca 2020
 • Etap III – 1, 2, 3* lipca 2020

* termin uzależniony od liczby kandydatów

Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek scenografia

 • Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, PIW, Warszawa 1977
 • A. Nicoll, Dzieje teatru, PIW, Warszawa 1974
 • D. Bablet, Rewolucje sceniczne XX wieku, PIW, Warszawa 1980
 • Z. Strzelecki, Polska plastyka teatralna, PIW, Warszawa 1963
 • Z. Strzelecki, Współczesna scenografia polska, Arkady, Warszawa 1983
 • T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Videograf II, Katowice 2008
 • M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991
 • B. Osińska, Sztuka i czas, t. 1–2, WSiP, Warszawa 2005 (i późniejsze)
 • B. Schaeffer, Dzieje muzyki, WSiP, Warszawa 1983

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „Konsultacje"

 

Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Malarstwa
kierunek: scenografia
stacjonarne, jednolite studia magisterskie
plac Jana Matejki 13
31-157 Kraków
pokój nr 204 (I piętro)


mgr Klaudia Ostafin
tel. 12 299 20 32
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 W okresie 12.03-14.04.2020 r. prosimy o kontakt mailowy.

 Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne studia pierwszego stopnia

Kaja Mucha makieta 02
 
Czas trwania studiów 6 semestrów
Limit przyjęć 12 osób

Przebieg egzaminu wstępnego

 • Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów (punktacja: max 15 pkt, uzyskanie min 3 pkt za i etap warunkuje dopuszczenie kandydata do II etapu)
 • Etap II - Egzamin praktyczny (punktacja: max 114 pkt, uzyskanie min 80 pkt za II etap warunkuje dopuszczenie kandydata do III etapu)
 • Etap III - Egzamin teoretyczny (punktacja: max 21 pkt, warunkiem zaliczenia III etapu jest uzyskanie przez kandydata min 7 pkt)

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik nr 3A do uchwały rekrutacyjnej nr 54/2019

Ważne terminy

Egzamin

 • Etap i – 17, 18, 19* czerwca 2020
 • Etap II – 23, 24, 25 czerwca 2020
 • Etap III – 1, 2, 3* lipca 2020

* termin uzależniony od liczby kandydatów

Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 • B. Osińska, Sztuka i czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, cz. I–IV, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ,Warszawa 1986–1988
 • E.H. Gombrich, O sztuce, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1997 (także inne wydania)
 • Sztuka świata, tomy 1–10, Wydawnictwo Arkady ,Warszawa 1989–1996
 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa 2008 (także inne wydania)
 • M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wdanie trzecie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988 (również wcześniejsze wydania)
 • M. Rzepińska, Studia z teorii i historii koloru, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966 (także inne wydania pt.: Historia koloru)
 • J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987
 • T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, 1764–1964, t. I–III, Wrocław–Warszaw–Kraków 1957–1964
 • T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978 (także inne wydania)
 • A. Malraux, Przemiana Bogów, t. I: Nadprzyrodzone, tłum. E. Bąkowska, t. II: Nierzeczywiste, tłum. J. Guze, t. III: Ponadczasowe, tłum. J. Lisowski, Warszawa 1985
 • H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962 (wznowienie: wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2006, w serii: Klasyka Światowej Humanistyki)
 • H. Read, O pochodzeniu formy w sztuce, tłum. E. Życieńska, przedm. A. Osęka, Warszawa 1973
 • M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1980
 • A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1972, 1978
 • M. Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk 2002
 • A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981
 • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1982

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „Konsultacje”

Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Malarstwa
kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
stacjonarne, studia pierwszego stopnia
plac Jana Matejki 13
31-157 Kraków
pokój nr 204 (I piętro)


mgr Klaudia Ostafin
tel. 12 299 20 32
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 W okresie 12.03-14.04.2020 r. prosimy o kontakt mailowy.


 Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne, studia drugiego stopnia

Kaja Mucha makieta 01

Czas trwania studiów 4 semestrów
Limit przyjęć 10 osób

 

Przebieg egzaminu wstępnego 

przegląd i ocena prac kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik nr 3B do uchwały rekrutacyjnej nr 54/2019

 Ważne terminy

 Egzamin:

22 czerwca 2020

Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 • B. Osińska, Sztuka i czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, cz. I–IV, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ,Warszawa 1986–1988
 • E.H. Gombrich, O sztuce, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1997 (także inne wydania)
 • Sztuka świata, tomy 1–10, Wydawnictwo Arkady ,Warszawa 1989–1996
 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa 2008 (także inne wydania)
 • M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wdanie trzecie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988 (również wcześniejsze wydania)
 • M. Rzepińska, Studia z teorii i historii koloru, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966 (także inne wydania pt.: Historia koloru)
 • J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987
 • T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, 1764–1964, t. I–III, Wrocław–Warszaw–Kraków 1957–1964
 • T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978 (także inne wydania)
 • A. Malraux, Przemiana Bogów, t. I: Nadprzyrodzone, tłum. E. Bąkowska, t. II: Nierzeczywiste, tłum. J. Guze, t. III: Ponadczasowe, tłum. J. Lisowski, Warszawa 1985
 • H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962 (wznowienie: wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2006, w serii: Klasyka Światowej Humanistyki)
 • H. Read, O pochodzeniu formy w sztuce, tłum. E. Życieńska, przedm. A. Osęka, Warszawa 1973
 • M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1980
 • A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1972, 1978
 • M. Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk 2002
 • A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981
 • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1982

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „Konsultacje”

Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Malarstwa
kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
stacjonarne, studia drugiego stopnia
plac Jana Matejki 13
31-157 Kraków
pokój nr 204 (I piętro)


mgr Klaudia Ostafin
tel. 12 299 20 32
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W okresie 12.03-14.04.2020 r. prosimy o kontakt mailowy.

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.