Kierunek malarstwo – stacjonarne, jednolite studia magisterskie

Kierunek scenografia – stacjonarne, jednolite studia magisterskie

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne studia pierwszego stopnia

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne, studia drugiego stopnia


Dane teleadresowe:
Dziekanat Wydziału Malarstwa

plac Jana Matejki 13
31-157 Kraków
pokój nr 204 (I piętro)

kierunek: malarstwo, stacjonarne, jednolite studia magisterskie
mgr
Agnieszka Manowiecka
tel. 12 299 20 32, 789 142 539
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kierunek: scenografia, stacjonarne, jednolite studia magisterskie
kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne, studia pierwszego i drugiego stopnia
Małgorzata Wierzba
tel. 12 299 20 31
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do odwołania prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.


Kierunek malarstwo – stacjonarne, jednolite studia magisterskie

2

Czas trwania studiów 10 semestrów
Limit przyjęć 21 osób

Przebieg egzaminu wstępnego

 • Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów (online) - kandydaci w terminie rejestracji online od 25 maja do 8 czerwca 2021 r. kandydaci przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać reprodukcje prac malarskich i rysunkowych wykonanych w dowolnej technice w ilości 25 sztuk (np. 10 prac malarskich + 15 prac rysunkowych), a także szkice malarskie i rysunkowe oraz dodatkowo cyfrową dokumentację innych działań artystycznych. Ułatwieniem będzie umieszczenie wszystkich zdjęć prac na osobnych stronach w jednym pliku PDF o formacie A4. Plik nalęży podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata. Każda z prac w pliku PDF powinna być podpisana i datowana (tytuł, wymiary: wys.szer. w centymetrach, data powstania) FORMAT plików w dokumencie pdf: długość krótszej krawędzi fotografii min. (1920 piksele), rozdzielczość 72 dpi.
  15, 16, 17 czerwca 2021 r. komisja przegląda i ocenia przesłane prace bez uczestnictwa kandydata)
 • Etap II - Egzamin teoretyczny (online) 22, 23, 24* czerwca 2021r. - kandydat otrzyma informację o indywidualnym terminie egzaminu przeprowadzanego online za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez uczelnię


  * termin uzależniony od liczby kandydatów

Punktacja:
Etap I - maksimum - 50 pkt. Warunkiem dopuszczenia kandydata do II etapu jest uzyskanie min. 20 pkt.
Etap II - maksimum - 50 pkt. Warunkiem zaliczenia etapu jest uzyskanie min. 20 pkt.

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku malarstwo określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej dostępny tutaj.

Ważne terminy

 • Rejestracja online: 25 maja - 8 czerwca 2021 do godz. 23:45
 • Przesłanie dokumentów (wielkość do 20 MB): w okresie trwania rejestracji online 25 maja - 8 czerwca 2021 r.
  (maturzyści 2021 po ogłoszeniu wyników matur, dosyłają świadectwa dojrzałości do dnia 8 lipca 2021 roku)

Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Przykładowy zestaw lektur pomocnych w przygotowaniu do egzaminu na kierunek malarstwo

 • Sztuka Świata, praca zbiorowa, tomy 1-10, Warszawa 1989-1996
 • Sztuka Polska, praca zbiorowa, tomy 1-6, Warszawa 2013-2020
 • Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 1978 (i późniejsze).
 • Tadeusz Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, 3 tomy, Warszawa 1957-1964.
 • Ernst Gombrich, O sztuce, tłum. zbiorowe, Poznań 2009 (i późniejsze).
 • Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, red. Grzegorz Borkowski, Adam Mazur, Monika Branicka, Warszawa 2007.
 • Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2007
 • Karol Sienkiewicz, Zatańczą ci co drżeli. Polska sztuka krytyczna, Kraków 2014.
 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Warszawa 2001
 • T. Dobrowolski, Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Wrocław 1976
 • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1982
 • B. Osińska, Sztuka i czas, t. 1–2, WSiP, Warszawa 2005 (i późniejsze)
 • M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1986
 • M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 1989


Kierunek scenografia – stacjonarne, jednolite studia magisterskie

3

Czas trwania studiów 10 semestrów
Limit przyjęć 7 osób
 

Przebieg egzaminu wstępnego

 • Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów (online)
 • Etap II - Egzamin praktyczny (stacjonarnie)
 • Etap III - Egzamin ustny (stacjonarnie)

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku scenografia określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej dostępny tutaj

Ważne terminy

 • Rejestracja online: 25 maja - 8 czerwca 2021 do godz. 23:45
 • Przesłanie dokumentów (wielkość do 20 MB): w okresie trwania rejestracji online 25 maja - 8 czerwca 2021 r.
  (maturzyści 2021 po ogłoszeniu wyników matur, dosyłają świadectwa dojrzałości do dnia 8 lipca 2021 roku)

Egzamin

 • Etap I – w okresie trwania rejestracji online 25 maja - 8 czerwca 2021 r. kandydaci przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać własne prace  malarskie i rysunkowe wykonane w dowolnej technice w ilości do 20 sztuk (pliki JPG) oraz dokumentację innych działań artystycznych w tym także prac projektowych związanych z wybranym kierunkiem studiów w ilości do 20 sztuk (pliki JPG). Prace powinny być podpisane i datowane.
  15 czerwca 2021 r. komisja przegląda i ocenia przesłane prace bez uczestnictwa kandydatów.
 • Etap II – 22 czerwca 2021 r. (stacjonarne)
 • Etap III – 22 czerwca 2021 r. (stacjonarnie)

  Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu - czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie w Etapie I to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 8 czerwca 2021 o godz. 23:45

  Sekretarz ZR informuje kandydatów o dokładniej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się etap II i III egzaminu (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek scenografia

 • Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, PIW, Warszawa 1977
 • A. Nicoll, Dzieje teatru, PIW, Warszawa 1974
 • D. Bablet, Rewolucje sceniczne XX wieku, PIW, Warszawa 1980
 • Z. Strzelecki, Polska plastyka teatralna, PIW, Warszawa 1963
 • Z. Strzelecki, Współczesna scenografia polska, Arkady, Warszawa 1983
 • T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Videograf II, Katowice 2008
 • M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991
 • B. Osińska, Sztuka i czas, t. 1–2, WSiP, Warszawa 2005 (i późniejsze)
 • B. Schaeffer, Dzieje muzyki, WSiP, Warszawa 1983
 

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne studia pierwszego stopnia

Kaja Mucha makieta 02
 
Czas trwania studiów 6 semestrów
Limit przyjęć 12 osób

Przebieg egzaminu wstępnego

 • Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów (punktacja: max 15 pkt, uzyskanie min 3 pkt za I etap warunkuje dopuszczenie kandydata do II etapu)
 • Etap II - Egzamin praktyczny (punktacja: max 114 pkt, uzyskanie min 80 pkt za II etap warunkuje dopuszczenie kandydata do III etapu)
 • Etap III - Egzamin teoretyczny (punktacja: max 21 pkt, warunkiem zaliczenia III etapu jest uzyskanie przez kandydata min 7 pkt)

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej - dostępny tutaj.

Ważne terminy

 • Rejestracja online: 25 maja  - 8 czerwca 2021 do godz. 23:45
 • Przesłanie dokumentów (wielkość do 20 MB): w okresie trwania rejestracji online 25 maja  - 8 czerwca 2021 r.
  (maturzyści 2021 po ogłoszeniu wyników matur, dosyłają świadectwa dojrzałości do dnia 8 lipca 2021 roku)

Egzamin

 • Etap I – 15, 16, 17* czerwca 2021 (kandydat otrzyma indywidualny termin egzaminu)
 • Etap II – 22, 23, 24 czerwca 2021 (kandydata obowiązują wszystkie podane terminy, w których realizuje kolejne zadania egzaminu praktycznego)
 • Etap III – 29, 30 czerwca 2021 (kandydat otrzyma indywidualny termin egzaminu)

* termin uzależniony od liczby kandydatów

Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 • B. Osińska, Sztuka i czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, cz. I–IV, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ,Warszawa 1986–1988
 • E.H. Gombrich, O sztuce, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1997 (także inne wydania)
 • Sztuka świata, tomy 1–10, Wydawnictwo Arkady ,Warszawa 1989–1996
 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa 2008 (także inne wydania)
 • M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wdanie trzecie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988 (również wcześniejsze wydania)
 • M. Rzepińska, Studia z teorii i historii koloru, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966 (także inne wydania pt.: Historia koloru)
 • J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987
 • T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, 1764–1964, t. I–III, Wrocław–Warszaw–Kraków 1957–1964
 • T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978 (także inne wydania)
 • A. Malraux, Przemiana Bogów, t. I: Nadprzyrodzone, tłum. E. Bąkowska, t. II: Nierzeczywiste, tłum. J. Guze, t. III: Ponadczasowe, tłum. J. Lisowski, Warszawa 1985
 • H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962 (wznowienie: wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2006, w serii: Klasyka Światowej Humanistyki)
 • H. Read, O pochodzeniu formy w sztuce, tłum. E. Życieńska, przedm. A. Osęka, Warszawa 1973
 • M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1980
 • A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1972, 1978
 • M. Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk 2002
 • A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981
 • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1982


Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne, studia drugiego stopnia

Kaja Mucha makieta 01

Czas trwania studiów 4 semestrów
Limit przyjęć 10 osób

 

Przebieg egzaminu wstępnego 

przegląd i ocena prac kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej - dostępny tutaj.

 Ważne terminy

 • Rejestracja online: 25 maja - 8 czerwca 2021 do godz. 23:45
 • Przesłanie dokumentów (wielkość do 20 MB): w okresie trwania rejestracji online 25 maja - 8 czerwca 2021 r.
  (dyplomanci 2021 dostarczają dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenia o uzyskaniu takiego dyplomu do dnia 8 lipca 2021 r.)

 Egzamin wstępny -  przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna (stacjonarnie): 21 czerwca 2021

Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 • B. Osińska, Sztuka i czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, cz. I–IV, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ,Warszawa 1986–1988
 • E.H. Gombrich, O sztuce, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1997 (także inne wydania)
 • Sztuka świata, tomy 1–10, Wydawnictwo Arkady ,Warszawa 1989–1996
 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa 2008 (także inne wydania)
 • M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wdanie trzecie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988 (również wcześniejsze wydania)
 • M. Rzepińska, Studia z teorii i historii koloru, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966 (także inne wydania pt.: Historia koloru)
 • J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987
 • T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, 1764–1964, t. I–III, Wrocław–Warszaw–Kraków 1957–1964
 • T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978 (także inne wydania)
 • A. Malraux, Przemiana Bogów, t. I: Nadprzyrodzone, tłum. E. Bąkowska, t. II: Nierzeczywiste, tłum. J. Guze, t. III: Ponadczasowe, tłum. J. Lisowski, Warszawa 1985
 • H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962 (wznowienie: wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2006, w serii: Klasyka Światowej Humanistyki)
 • H. Read, O pochodzeniu formy w sztuce, tłum. E. Życieńska, przedm. A. Osęka, Warszawa 1973
 • M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1980
 • A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1972, 1978
 • M. Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk 2002
 • A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981
 • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1982


 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.