Zapraszamy do udziału w dodatkowej rekrutacji na studia na Wydziale Malarstwa na kierunek:

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne, studia pierwszego stopnia

Czas trwania studiów: 6 semestrów
Limit przyjęć w dodatkowym naborze: 8

Przebieg egzaminu wstępnego w dodatkowym naborze:
 • Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów (punktacja: max 15 pkt, uzyskanie min 3 pkt za I etap warunkuje dopuszczenie kandydata do II etapu)
 • Etap II - Egzamin praktyczny (punktacja: max 114 pkt, uzyskanie min 80 pkt za II etap warunkuje dopuszczenie kandydata do III etapu)
 • Etap III - Egzamin teoretyczny (punktacja: max 21 pkt, warunkiem zaliczenia III etapu jest uzyskanie przez kandydata min 7 pkt)

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej - dostępny tutaj.

Ważne terminy

 • Rejestracja online w dodatkowym naborze:
  01 września - 12 września 2022 do godz. 12:00
 • Przesłanie dokumentów (wielkość plików pdf do 100 MB):
  w okresie trwania rejestracji online w dodatkowym naborze 01 września - 12 września 2022 r. do godz. 12:00

Daty egzaminu:

 • Etap I – 16 września 2022 (kandydat otrzyma indywidualny termin egzaminu)
 • Etap II – 19, 20, 21 września 2022 (kandydata obowiązują wszystkie podane terminy, w których realizuje kolejne zadania egzaminu praktycznego)
 • Etap III – 23 września 2022 (kandydat otrzyma indywidualny termin egzaminu)

Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 • B. Osińska, Sztuka i czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, cz. I–IV, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ,Warszawa 1986–1988
 • E.H. Gombrich, O sztuce, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1997 (także inne wydania)
 • Sztuka świata, tomy 1–10, Wydawnictwo Arkady ,Warszawa 1989–1996
 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa 2008 (także inne wydania)
 • M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wdanie trzecie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988 (również wcześniejsze wydania)
 • M. Rzepińska, Studia z teorii i historii koloru, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966 (także inne wydania pt.: Historia koloru)
 • J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987
 • T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, 1764–1964, t. I–III, Wrocław–Warszaw–Kraków 1957–1964
 • T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978 (także inne wydania)
 • A. Malraux, Przemiana Bogów, t. I: Nadprzyrodzone, tłum. E. Bąkowska, t. II: Nierzeczywiste, tłum. J. Guze, t. III: Ponadczasowe, tłum. J. Lisowski, Warszawa 1985
 • H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962 (wznowienie: wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2006, w serii: Klasyka Światowej Humanistyki)
 • H. Read, O pochodzeniu formy w sztuce, tłum. E. Życieńska, przedm. A. Osęka, Warszawa 1973
 • M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1980
 • A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1972, 1978
 • M. Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk 2002
 • A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981
 • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 198

edukacja artystyczna sztuk plastycznych, stacjonarne, studia drugiego stopnia

Czas trwania studiów: 4 semestry
Limit przyjęć w dodatkowym naborze: 3

Do podjęcia studiów drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Przebieg egzaminu wstępnego w dodatkowym naborze: przegląd i ocena prac kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej - dostępny tutaj.

 Ważne terminy

 • Rejestracja online w dodatkowym naborze:
  01 września - 12 września 2022 do godz. 12:00
 • Przesłanie dokumentów (wielkość plików pdf do 100 MB):
  w okresie trwania rejestracji online w dodatkowym naborze 01 września - 12 września 2022 r. do godz. 12:00

Egzamin wstępny -  przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna (stacjonarnie): 21 września 2022

Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 • B. Osińska, Sztuka i czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, cz. I–IV, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ,Warszawa 1986–1988
 • E.H. Gombrich, O sztuce, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1997 (także inne wydania)
 • Sztuka świata, tomy 1–10, Wydawnictwo Arkady ,Warszawa 1989–1996
 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa 2008 (także inne wydania)
 • M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wdanie trzecie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988 (również wcześniejsze wydania)
 • M. Rzepińska, Studia z teorii i historii koloru, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966 (także inne wydania pt.: Historia koloru)
 • J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987
 • T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, 1764–1964, t. I–III, Wrocław–Warszaw–Kraków 1957–1964
 • T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978 (także inne wydania)
 • A. Malraux, Przemiana Bogów, t. I: Nadprzyrodzone, tłum. E. Bąkowska, t. II: Nierzeczywiste, tłum. J. Guze, t. III: Ponadczasowe, tłum. J. Lisowski, Warszawa 1985
 • H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962 (wznowienie: wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2006, w serii: Klasyka Światowej Humanistyki)
 • H. Read, O pochodzeniu formy w sztuce, tłum. E. Życieńska, przedm. A. Osęka, Warszawa 1973
 • M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1980
 • A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1972, 1978
 • M. Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk 2002
 • A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981
 • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1982

Dane teleadresowe:
Dziekanat Wydziału Malarstwa

plac Jana Matejki 13
31-157 Kraków
pokój nr 204 (I piętro)

mgr
Agnieszka Manowiecka
tel. 789 142 539
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Kierunek malarstwo – stacjonarne, jednolite studia magisterskie

Kierunek scenografia – stacjonarne, jednolite studia magisterskie

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne studia pierwszego stopnia

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne, studia drugiego stopnia


Dane teleadresowe:
Dziekanat Wydziału Malarstwa

plac Jana Matejki 13
31-157 Kraków
pokój nr 204 (I piętro)

kierunek: malarstwo, stacjonarne, jednolite studia magisterskie
mgr
Agnieszka Manowiecka
tel. 789 142 539
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kierunek: scenografia, stacjonarne, jednolite studia magisterskie
kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne, studia pierwszego i drugiego stopnia
Małgorzata Wierzba
tel. 12 299 20 31
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierunek malarstwo – stacjonarne, jednolite studia magisterskie

2
 
 

Czas trwania studiów 10 semestrów
Limit przyjęć 21 osób

Przebieg egzaminu wstępnego

 • Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów (online) - kandydaci w terminie rejestracji online od 24 maja do 9 czerwca 2022 r. kandydaci przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać reprodukcje prac malarskich i rysunkowych wykonanych w dowolnej technice w ilości 25 sztuk (np. 10 prac malarskich + 15 prac rysunkowych), a także szkice malarskie i rysunkowe oraz dodatkowo cyfrową dokumentację innych działań artystycznych. Wszystkie prace powinny być umieszczone na osobnych stronach w jednym pliku PDF o formacie A4 (system przyjmuje pliki pdf o wielkości do 100 MB).
  Plik należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata. Każda z prac w pliku PDF powinna być podpisana i datowana (tytuł, wymiary: wys.szer. w centymetrach, data powstania) FORMAT plików w dokumencie pdf: długość krótszej krawędzi fotografii min. (1920 piksele), rozdzielczość 72 dpi.
  Do portfolio należy dołączyć dokument z oświadczeniem o autorstwie i oryginalności prac.
  13, 14, 15 czerwca 2022 r. komisja przegląda i ocenia przesłane prace bez uczestnictwa kandydata)
 • Etap II - Egzamin teoretyczny (online) 21, 22, 23* czerwca 2022r. - kandydat otrzyma informację o indywidualnym terminie egzaminu przeprowadzanego online za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez uczelnię

  * termin uzależniony od liczby kandydatów

Punktacja:
Etap I - maksimum - 50 pkt. Warunkiem dopuszczenia kandydata do II etapu jest uzyskanie min. 20 pkt.
Etap II - maksimum - 50 pkt. Warunkiem zaliczenia etapu jest uzyskanie min. 20 pkt.

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku malarstwo określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej dostępny tutaj.

Ważne terminy

 • Rejestracja online: 24 maja - 9 czerwca 2022 do godz. 23:45
 • Przesłanie dokumentów (wielkość plików pdf do 100 MB): w okresie trwania rejestracji online 24 maja - 9 czerwca 2022 r. do godz. 23:45
  (maturzyści 2022 po ogłoszeniu wyników matur, dosyłają świadectwa dojrzałości do dnia 8 lipca 2022 roku do godz. 12:00)

Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Przykładowy zestaw lektur pomocnych w przygotowaniu do egzaminu na kierunek malarstwo

 • Sztuka Świata, praca zbiorowa, tomy 1-10, Warszawa 1989-1996
 • Sztuka Polska, praca zbiorowa, tomy 1-6, Warszawa 2013-2020
 • Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 1978 (i późniejsze).
 • Tadeusz Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, 3 tomy, Warszawa 1957-1964.
 • Ernst Gombrich, O sztuce, tłum. zbiorowe, Poznań 2009 (i późniejsze).
 • Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, red. Grzegorz Borkowski, Adam Mazur, Monika Branicka, Warszawa 2007.
 • Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2007
 • Karol Sienkiewicz, Zatańczą ci co drżeli. Polska sztuka krytyczna, Kraków 2014.
 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Warszawa 2001
 • T. Dobrowolski, Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Wrocław 1976
 • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1982
 • B. Osińska, Sztuka i czas, t. 1–2, WSiP, Warszawa 2005 (i późniejsze)
 • M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1986
 • M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 1989


Kierunek scenografia – stacjonarne, jednolite studia magisterskie

3

Czas trwania studiów 10 semestrów
Limit przyjęć 7 osób
 

Przebieg egzaminu wstępnego

 • Etap I - Przegląd i ocena prac (stacjonarnie)
 • Etap II - Egzamin praktyczny (stacjonarnie)
 • Etap III - Egzamin ustny (stacjonarnie)

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku scenografia określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej dostępny tutaj.

Ważne terminy

 • Rejestracja online: 24 maja - 9 czerwca 2022 do godz. 23:45
 • Przesłanie dokumentów (wielkość plików pdf do 100 MB): w okresie trwania rejestracji online 24 maja - 9 czerwca 2022 r. do godz. 23:45
  (maturzyści 2022 po ogłoszeniu wyników matur, dosyłają świadectwa dojrzałości do dnia 8 lipca 2022 roku do godz. 12:00)

Egzamin

 • Etap I – 14, 15 czerwca 2022r. (stacjonarnie)
 • Etap II – 21, 22, 23 czerwca 2022 r. (stacjonarne)
 • Etap III – 23 czerwca 2022 r. (stacjonarnie)

  Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 9 czerwca 2022 o godz. 23:45

  Sekretarz ZR informuje kandydatów o dokładniej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się etap I, II i III egzaminu (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis literatury kierunkowej zalecanej kandydatom na kierunek scenografia

 • D. Bablet, Rewolucje sceniczneXX wieku, PIW, 1980.
 • M. Berthold, Historia teatru, Warszawa 1980.
 • Historia teatru, pod red. J. R. Browna, Warszawa 1999.
 • P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, Warszawa 1998 (wybrane hasła).
 • M. Semil, E. Wysińska, Słownik współczesnego teatru, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980 (wybrane hasła).
 • M. Haltof, Kino polskie, Słowo obraz terytoria, 2001.
 • T. Lubelski, Historia kina polskiego, Katowice 2008.
 • I. A. Stanisławska, A. Starski. Scenografia, Warszawa 2013.
 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
 • B. Schaeffer, Dzieje muzyki, WSiP, Warszawa 1983.


  Kandydatów obowiązuje także znajomość zawartości aktualnych numerów czasopism teatralnych (Didaskalia, Dialog, Teatr) i wortali internetowych (Dwutygodnik, E-teatr, Teatralny.pl, Encyklopedia teatru polskiego) oraz czasopism o tematyce filmowej Magazyn Filmowy, Kino, Ekrany i wybranych archiwalnych numerów pisma Film (Filmopedia.org)


Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne studia pierwszego stopnia

Kaja Mucha makieta 02
 
Czas trwania studiów 6 semestrów
Limit przyjęć 12 osób

Przebieg egzaminu wstępnego

 • Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów (punktacja: max 15 pkt, uzyskanie min 3 pkt za I etap warunkuje dopuszczenie kandydata do II etapu)
 • Etap II - Egzamin praktyczny (punktacja: max 114 pkt, uzyskanie min 80 pkt za II etap warunkuje dopuszczenie kandydata do III etapu)
 • Etap III - Egzamin teoretyczny (punktacja: max 21 pkt, warunkiem zaliczenia III etapu jest uzyskanie przez kandydata min 7 pkt)

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej - dostępny tutaj.

Ważne terminy

 • Rejestracja online: 24 maja  - 9 czerwca 2022 do godz. 23:45
 • Przesłanie dokumentów (wielkość plików pdf do 100 MB): w okresie trwania rejestracji online 24 maja - 9 czerwca 2022 r. do godz. 23:45
  (maturzyści 2022 po ogłoszeniu wyników matur, dosyłają świadectwa dojrzałości do dnia 8 lipca 2022 roku do godz. 12:00)
Egzamin
 • Etap I – 14, 15 czerwca 2022 (kandydat otrzyma indywidualny termin egzaminu)
 • Etap II – 21, 22, 23 czerwca 2022 (kandydata obowiązują wszystkie podane terminy, w których realizuje kolejne zadania egzaminu praktycznego)
 • Etap III – 23 czerwca 2022 (kandydat otrzyma indywidualny termin egzaminu)

* termin uzależniony od liczby kandydatów

Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 • B. Osińska, Sztuka i czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, cz. I–IV, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ,Warszawa 1986–1988
 • E.H. Gombrich, O sztuce, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1997 (także inne wydania)
 • Sztuka świata, tomy 1–10, Wydawnictwo Arkady ,Warszawa 1989–1996
 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa 2008 (także inne wydania)
 • M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wdanie trzecie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988 (również wcześniejsze wydania)
 • M. Rzepińska, Studia z teorii i historii koloru, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966 (także inne wydania pt.: Historia koloru)
 • J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987
 • T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, 1764–1964, t. I–III, Wrocław–Warszaw–Kraków 1957–1964
 • T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978 (także inne wydania)
 • A. Malraux, Przemiana Bogów, t. I: Nadprzyrodzone, tłum. E. Bąkowska, t. II: Nierzeczywiste, tłum. J. Guze, t. III: Ponadczasowe, tłum. J. Lisowski, Warszawa 1985
 • H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962 (wznowienie: wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2006, w serii: Klasyka Światowej Humanistyki)
 • H. Read, O pochodzeniu formy w sztuce, tłum. E. Życieńska, przedm. A. Osęka, Warszawa 1973
 • M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1980
 • A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1972, 1978
 • M. Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk 2002
 • A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981
 • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1982


Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne, studia drugiego stopnia

Kaja Mucha makieta 01

Czas trwania studiów 
4 semestry
Limit przyjęć 10 osób

Do podjęcia studiów drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.


Przebieg egzaminu wstępnego:
przegląd i ocena prac kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej - dostępny tutaj.

 Ważne terminy

 • Rejestracja online: 24 maja - 9 czerwca 2022 do godz. 23:45
 • Przesłanie dokumentów (wielkość plików pdf do 100 MB): w okresie trwania rejestracji online 24 maja - 9 czerwca 2022 r. do godz. 23:45
  (dyplomanci 2022 dostarczają dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenia o uzyskaniu takiego dyplomu do dnia 8 lipca 2022 r. do godz. 12:00)

 Egzamin wstępny -  przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna (stacjonarnie): 29 czerwca 2022

Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 • B. Osińska, Sztuka i czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, cz. I–IV, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ,Warszawa 1986–1988
 • E.H. Gombrich, O sztuce, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1997 (także inne wydania)
 • Sztuka świata, tomy 1–10, Wydawnictwo Arkady ,Warszawa 1989–1996
 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa 2008 (także inne wydania)
 • M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wdanie trzecie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988 (również wcześniejsze wydania)
 • M. Rzepińska, Studia z teorii i historii koloru, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966 (także inne wydania pt.: Historia koloru)
 • J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987
 • T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, 1764–1964, t. I–III, Wrocław–Warszaw–Kraków 1957–1964
 • T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978 (także inne wydania)
 • A. Malraux, Przemiana Bogów, t. I: Nadprzyrodzone, tłum. E. Bąkowska, t. II: Nierzeczywiste, tłum. J. Guze, t. III: Ponadczasowe, tłum. J. Lisowski, Warszawa 1985
 • H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962 (wznowienie: wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2006, w serii: Klasyka Światowej Humanistyki)
 • H. Read, O pochodzeniu formy w sztuce, tłum. E. Życieńska, przedm. A. Osęka, Warszawa 1973
 • M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1980
 • A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1972, 1978
 • M. Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk 2002
 • A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981
 • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1982


 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.