COVID-19 – INFORMACJE DLA STUDENTÓW

 

W związku ze zbliżającym się końcem semestru zimowego uprzejmie informuję, że zaliczenia i egzaminy odbędą się w formie zdalnej.

Jeśli charakter zajęć tego koniecznie wymaga to dopuszczona jest forma zaliczeń/egzaminu w formie stacjonarnej z maksymalnym limitem do 5 osób wraz z prowadzącym oraz zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Zgodnie z harmonogramem roku akademickiego zajęcia trwają do 29 stycznia, a sesja odbywa się od 1 do 5 lutego 2021 r.

 

STUDENTKO / STUDENCIE – jeśli:

W trakcie zajęć zaobserwowałaś/eś u siebie objawy zakażenia wirusem SARS-coV-2  (wysoka temperatura, kaszel, duszności, utrata węchu lub smaku o nagłym początku):

➔ poinformuj niezwłocznie o tym fakcie prowadzącego zajęcia
➔ udaj się do miejsca zamieszkania zachowując niezbędne zabezpieczenia (osłona ust i nosa, utrzymywanie minimum 2 metrów dystansu od innych osób)
➔ skontaktuj się z lekarzem POZ i postępuj według jego instrukcji
➔ przypomnij sobie w których pomieszczeniach w budynkach ASP przebywałaś/eś oraz z kim w tym czasie miałaś/eś bezpośredni kontakt w ostatnich dniach
➔ pozostań w izolacji przez okres wskazany przez lekarza POZ, a jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala, uczestnicz w zajęciach w trybie zdalnym

Masz informację o pozytywnym wyniku testu w kierunku Covid-19 lub miałaś/eś bezpośredni kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem testu w kierunku Covid-19 lub zostałaś/eś skierowana/y na kwarantannę/mieszkasz osobą skierowaną na kwarantannę:

➔ poinformuj o tym fakcie niezwłocznie, mailowo lub telefonicznie, Dziekana Wydziału
➔ pozostań w miejscu zamieszkania
➔ przypomnij sobie w których pomieszczeniach w budynkach ASP przebywałaś/eś oraz z kim w tym czasie miałaś/eś bezpośredni kontakt w ostatnich dniach
➔ kontroluj swój stan zdrowia i w razie pojawienia się niepokojących objawów skontaktuj się z lekarzem POZ
➔ jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala, uczestnicz w zajęciach w trybie zdalnym przez okres wskazany przez Dziekana Wydziału

Szczegółowa instrukcja postępowania w związku z Covid-19 jest dostępna na stronie https://bip.asp.krakow.pl/akty-prawne/zarzadzenia-rektora -> Zarządzenie nr 99 Rektora ASP.

Kontakt do inspekcji sanitarnej dla studentów:

tel.: 502 145 019 (czynny codziennie w godzinach 7:30-22:00)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w związku z sytuacją Covid-19

 1. Zajęcia rozpoczynają się w dniu 6 października. Będą miały formę zdalną i/lub stacjonarną.
 2. Harmonogram zajęć wraz z informacją o formie ich prowadzenia zostanie podany do wiadomości najpóźniej 30 września br.
 3. Zajęcia stacjonarne w Pracowniach mogą odbywać się na zasadzie konsultacji indywidualnych z prowadzącymi lub zajęć praktycznych w ustalonych, małych grupach.
 4. Zajęcia teoretyczne odbywają się zdalnie w formie ustalonej przez prowadzącego.
 5. Studenci mają nieograniczony dostęp do budynków i Pracowni ASP w ustalonych godzinach. Dostęp jest możliwy na podstawie legitymacji studenckiej. Wyjątek stanowią pracownie specjalistyczne, gdzie wymagana jest opieka prowadzącego. W takim przypadku należy zgłosić chęć korzystania z pracowni do Dziekana Wydziału.
 6. Nie ma dostępu do budynków ASP dla osób postronnych.
 7. We wszystkich budynkach ASP obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz stosowania się do aktualnych wymogów sanitarnych (dezynfekcja, dystans społeczny).
 8. Ze względu na różnorodność programową, szczegółowe informacje dotyczące programów i harmonogramu zajęć zostaną przesłane za pośrednictwem dziekanatów wydziałów.
 9. Kontakt z dziekanatami odbywa się mailowo lub telefonicznie. W sytuacji, gdy niezbędna jest wizyta w dziekanacie, należy wcześniej umówić się na konkretny termin.
 10. Nie ma ograniczeń w wyjazdach zagranicznych i stypendialnych. Wyjątek stanowi zakaz przyjazdu do danego kraju.
 11. Odbywanie się plenerów i praktyk jest możliwe i będzie koordynowane przez prowadzących oraz prorektora ds. studenckich.
 12. Są jeszcze dostępne miejsca w domach studenckich Politechniki Krakowskiej i AGH. Osoby zainteresowane powinny skontaktować się z Działem Nauczania.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń i odpowiedzialność. Chcemy aby uczelnia była otwarta i służyła Wam - studentom.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.