COVID-19 – INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w związku z sytuacją Covid-19

  1. W roku akademickim 2021/2022 zajęcia dydaktyczne na studiach, studiach podyplomowych, w szkole doktorskiej oraz w ramach innych form kształcenia odbywają się stacjonarnie.
    W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, w szczególności teoretycznych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału, Kierownik Studium lub Dyrektor Szkoły Doktorskiej.
    Zajęcia dydaktyczne na studiach realizowane są w oparciu o harmonogramy, które zgodnie z Regulaminem studiów podawane są do wiadomości studentów nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru, z zaznaczeniem formy ich prowadzenia. Przepis stosuje się odpowiednio do doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia.
  2. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej Rektor ASP może zarządzić zmianę formy prowadzenia zajęć na zdalną lub hybrydową, niezależnie od tego czy zostało to przewidziane w programie studiów lub harmonogramie zajęć.
  3. We wszystkich budynkach ASP obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz stosowania się do aktualnych wymogów sanitarnych (dezynfekcja, dystans społeczny).

Prosimy o stosowanie się do zaleceń i odpowiedzialność. Chcemy aby uczelnia była otwarta i służyła Wam - studentom.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.