COVID-19 – INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w związku z sytuacją Covid-19

  1. W roku akademickim 2021/2022 zajęcia dydaktyczne na studiach, studiach podyplomowych, w szkole doktorskiej oraz w ramach innych form kształcenia odbywają się stacjonarnie.
    W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, w szczególności teoretycznych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału, Kierownik Studium lub Dyrektor Szkoły Doktorskiej.
    Zajęcia dydaktyczne na studiach realizowane są w oparciu o harmonogramy, które zgodnie z Regulaminem studiów podawane są do wiadomości studentów nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru, z zaznaczeniem formy ich prowadzenia. Przepis stosuje się odpowiednio do doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia.
  2. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej Rektor ASP może zarządzić zmianę formy prowadzenia zajęć na zdalną lub hybrydową, niezależnie od tego czy zostało to przewidziane w programie studiów lub harmonogramie zajęć.
  3. We wszystkich budynkach ASP obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz stosowania się do aktualnych wymogów sanitarnych (dezynfekcja, dystans społeczny).

Prosimy o stosowanie się do zaleceń i odpowiedzialność. Chcemy aby uczelnia była otwarta i służyła Wam - studentom.


STUDENTKO / STUDENCIE – jeśli:

W trakcie zajęć zaobserwowałaś/eś u siebie objawy zakażenia wirusem SARS-coV-2  (wysoka temperatura, kaszel, duszności, utrata węchu lub smaku o nagłym początku):

➔ poinformuj niezwłocznie o tym fakcie prowadzącego zajęcia
➔ udaj się do miejsca zamieszkania zachowując niezbędne zabezpieczenia (osłona ust i nosa, utrzymywanie minimum 2 metrów dystansu od innych osób)
➔ skontaktuj się z lekarzem POZ i postępuj według jego instrukcji
➔ przypomnij sobie w których pomieszczeniach w budynkach ASP przebywałaś/eś oraz z kim w tym czasie miałaś/eś bezpośredni kontakt w ostatnich dniach
➔ pozostań w izolacji przez okres wskazany przez lekarza POZ, a jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala, uczestnicz w zajęciach w trybie zdalnym

Masz informację o pozytywnym wyniku testu w kierunku Covid-19 lub miałaś/eś bezpośredni kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem testu w kierunku Covid-19 lub zostałaś/eś skierowana/y na kwarantannę/mieszkasz osobą skierowaną na kwarantannę:

➔ poinformuj o tym fakcie niezwłocznie, mailowo lub telefonicznie, Dziekana Wydziału
➔ pozostań w miejscu zamieszkania
➔ przypomnij sobie w których pomieszczeniach w budynkach ASP przebywałaś/eś oraz z kim w tym czasie miałaś/eś bezpośredni kontakt w ostatnich dniach
➔ kontroluj swój stan zdrowia i w razie pojawienia się niepokojących objawów skontaktuj się z lekarzem POZ
➔ jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala, uczestnicz w zajęciach w trybie zdalnym przez okres wskazany przez Dziekana Wydziału

Szczegółowa instrukcja postępowania w związku z Covid-19 jest dostępna na stronie https://bip.asp.krakow.pl/akty-prawne/zarzadzenia-rektora -> Zarządzenie nr 99 Rektora ASP.

Kontakt do inspekcji sanitarnej dla studentów:

tel.: 502 145 019 (czynny codziennie w godzinach 7:30-22:00)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.