COVID-19 – INFORMACJE DLA STUDENTÓW

W związku ze zbliżającym się końcem semestru letniego uprzejmie informuję, że:

 1. Zajęcia w semestrze letnim odbywają się zgodnie z planem do dnia 28 maja.
 2. Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 31 maja do 11 czerwca.
 3. Dziekan Wydziału może przedłużyć letnią sesję egzaminacyjną do 30 czerwca.
 4. Termin złożenia prac dyplomowych upływa nie później niż 15 maja.
 5. Pisemna część pracy dyplomowej podlega sprawdzeniu przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
  Szczegółowy termin sprawdzenia pracy jest ustalany przez Dziekana Wydziału/Radę Wydziału.
 6. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej. W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może przedłużyć ten termin o kolejny miesiąc.
 7. Dziekan Wydziału, na uzasadnioną prośbę studenta lub opiekuna pracy dyplomowej może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, jednak nie później niż do 30 września.
 8. Student, który uzyskał zgodę na złożenie pracy dyplomowej w terminie do 30 września, może za zgodą Dziekana Wydziału złożyć pracę dyplomową i przystąpić do egzaminu dyplomowego w terminie wcześniejszym (np. w czerwcu).
 9. Student, który złożył pracę dyplomową w wyznaczonym terminie, jednak z przyczyn losowych, niezależnych od niego nie przystąpi do egzaminu dyplomowego, może złożyć pisemny wniosek do Dziekana Wydziału o usprawiedliwienie nieobecności i wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu dyplomowego.

 

STUDENTKO / STUDENCIE – jeśli:

W trakcie zajęć zaobserwowałaś/eś u siebie objawy zakażenia wirusem SARS-coV-2  (wysoka temperatura, kaszel, duszności, utrata węchu lub smaku o nagłym początku):

➔ poinformuj niezwłocznie o tym fakcie prowadzącego zajęcia
➔ udaj się do miejsca zamieszkania zachowując niezbędne zabezpieczenia (osłona ust i nosa, utrzymywanie minimum 2 metrów dystansu od innych osób)
➔ skontaktuj się z lekarzem POZ i postępuj według jego instrukcji
➔ przypomnij sobie w których pomieszczeniach w budynkach ASP przebywałaś/eś oraz z kim w tym czasie miałaś/eś bezpośredni kontakt w ostatnich dniach
➔ pozostań w izolacji przez okres wskazany przez lekarza POZ, a jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala, uczestnicz w zajęciach w trybie zdalnym

Masz informację o pozytywnym wyniku testu w kierunku Covid-19 lub miałaś/eś bezpośredni kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem testu w kierunku Covid-19 lub zostałaś/eś skierowana/y na kwarantannę/mieszkasz osobą skierowaną na kwarantannę:

➔ poinformuj o tym fakcie niezwłocznie, mailowo lub telefonicznie, Dziekana Wydziału
➔ pozostań w miejscu zamieszkania
➔ przypomnij sobie w których pomieszczeniach w budynkach ASP przebywałaś/eś oraz z kim w tym czasie miałaś/eś bezpośredni kontakt w ostatnich dniach
➔ kontroluj swój stan zdrowia i w razie pojawienia się niepokojących objawów skontaktuj się z lekarzem POZ
➔ jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala, uczestnicz w zajęciach w trybie zdalnym przez okres wskazany przez Dziekana Wydziału

Szczegółowa instrukcja postępowania w związku z Covid-19 jest dostępna na stronie https://bip.asp.krakow.pl/akty-prawne/zarzadzenia-rektora -> Zarządzenie nr 99 Rektora ASP.

Kontakt do inspekcji sanitarnej dla studentów:

tel.: 502 145 019 (czynny codziennie w godzinach 7:30-22:00)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w związku z sytuacją Covid-19

 1. Zajęcia stacjonarne w Pracowniach mogą odbywać się na zasadzie konsultacji indywidualnych z prowadzącymi lub zajęć praktycznych w ustalonych, małych grupach.
 2. Zajęcia teoretyczne odbywają się zdalnie w formie ustalonej przez prowadzącego.
 3. Studenci mają nieograniczony dostęp do budynków i Pracowni ASP w ustalonych godzinach. Dostęp jest możliwy na podstawie legitymacji studenckiej. Wyjątek stanowią pracownie specjalistyczne, gdzie wymagana jest opieka prowadzącego. W takim przypadku należy zgłosić chęć korzystania z pracowni do Dziekana Wydziału.
 4. Nie ma dostępu do budynków ASP dla osób postronnych.
 5. We wszystkich budynkach ASP obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz stosowania się do aktualnych wymogów sanitarnych (dezynfekcja, dystans społeczny).
 6. Kontakt z dziekanatami odbywa się mailowo lub telefonicznie. W sytuacji, gdy niezbędna jest wizyta w dziekanacie, należy wcześniej umówić się na konkretny termin.
 7. Nie ma ograniczeń w wyjazdach zagranicznych i stypendialnych. Wyjątek stanowi zakaz przyjazdu do danego kraju.
 8. Odbywanie się plenerów i praktyk jest możliwe i będzie koordynowane przez prowadzących oraz prorektora ds. studenckich.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń i odpowiedzialność. Chcemy aby uczelnia była otwarta i służyła Wam - studentom.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.