Opłaty za studia stacjonarne

Studia stacjonarne w ASP są bezpłatne, jednakże należy pamiętać że od tej zasady jest kilka wyjątków. Akademia pobiera opłaty za powtarzanie zajęć, za zajęcia nieobjęte programem studiów oraz za wydanie niektórych dokumentów związanych z przebiegiem studiów.

ASP pobiera także opłaty za studia stacjonarne od niektórych studentów-cudzoziemców – szczegółowe informacje na ten temat są dostępne tutaj.

Ponadto należy pamiętać o specyfice studiów artystycznych – Akademia zapewnia sztalugi, glinę czy specjalistyczne oprogramowanie, jednakże część materiałów studenci są zobligowani zakupić z własnych środków.

Opłaty związane z kształceniem na studiach stacjonarnych:

  • za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie zajęć po wznowieniu studiów:

        100,00 zł za 1 punkt ECTS
        w przypadku powtarzania pojedynczych przedmiotów

        3 000,00 zł w przypadku powtarzania semestru studiów

        6 000,00 zł w przypadku powtarzania roku studiów

  • za udział w zajęciach nieobjętych programem studiów - 100,00 zł za 1 punkt ECTS
  • za konsultacje do dyplomu – 50,00 zł za godzinę lekcyjną (w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego)

Szczegółowy katalog opłat związany z kształceniem na studiach stacjonarnych oraz zasady pobierania opłat jest dostępny tutaj.

Opłaty za studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne w ASP są płatne. Opłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dla studentów rozpoczynający cykl kształcenia od roku akademickiego 2019/2020 wynoszą odpowiednio:

kierunek studiów I rok II rok III rok 7 semestr cały cykl kształcenia
Architektura Wnętrz
(studia pierwszego stopnia)
7 500 zł 7 500 zł 7 500 zł 3 200 zł 25 700 zł
Architektura Wnętrz
(studia drugiego stopnia)
7 000 zł 7 000 zł - - 14 000 zł
Architektura Wnętrz
(studia pierwszego stopnia w języku angielskim)
8 000 zł 8 000 zł 8 000 zł 4 000 zł 28 000 zł
Architektura Wnętrz
(studia drugiego stopnia w języku angielskim)
8 000 zł 8 000 zł - - 16 000 zł
Architektura Wnętrz
międzynarodowe studia wspólne (DAT)
(studia drugiego stopnia w języku angielskim)
12 000 zł 12 000 zł - - 24 000 zł

 

Szczegółowy katalog opłat związany z kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz zasady pobierania opłat jest dostępny tutaj.

Opłaty za wydanie niektórych dokumentów

ASP w Krakowie pobiera opłaty za wydanie następujących dokumentów:

legitymacja studencka – 22,00 zł

duplikat legitymacji studenckiej – 33,00 zł

indeks – 4,00 zł

duplikat indeksu – 6,00 zł

odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym – 20,00 zł

duplikat dyplomu ukończenia studiów – 20,00 zł

suplement do dyplomu w języku obcym – 20,00 zł

duplikat suplementu do dyplomu – 20,00 zł

 

Opłaty za studia podyplomowe

Studia podyplomowe w ASP są płatne. Opłaty związane z kształceniem na studiach podyplomowych dla uczestników rozpoczynający cykl kształcenia od roku akademickiego 2019/2020 wynoszą odpowiednio:

  • za studia podyplomowe w zakresie malarstwa:

         za I rok studiów 3 400,00 zł (semestr – 1 700,00 zł)

         za II rok studiów 3 400,00 zł (semestr – 1 700,00 zł)

  • za studia podyplomowe w zakresie scenografii:

         za I rok studiów 3 400,00 zł (semestr – 1 700,00 zł)

         za II rok studiów 3 400,00 zł (semestr – 1 700,00 zł)

  • za studia podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej:

         za I rok studiów 3 400,00 zł (semestr – 1 700,00 zł)

         za 3 semestr studiów  1 700,00 zł

opłata dodatkowa w trzecim semestrze obowiązująca uczestników uzupełniających wykształcenie kierunkowe wynosi 400,00 zł (dotyczy uczestników, którzy zostali skierowani przez Komisję Rekrutacyjną do uzupełnienia wykształcenia kierunkowego poprzez udział w zajęciach w pracowniach przedmiotów artystycznych).

  • za studia podyplomowe w zakresie projektowania architektury wnętrz:

         za I rok studiów 4 000,00 zł (semestr – 2 000,00 zł)

         za II rok studiów 4 000,00 zł (semestr – 2 000,00 zł)

  • za studia podyplomowe w zakresie projektowania ubioru:

         za I rok studiów 4 000,00 zł (semestr – 2 000,00 zł)

         za II rok studiów 4 000,00 zł (semestr – 2 000,00 zł)

Opłata za studia podyplomowe nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu, z wyjątkiem studiów podyplomowych w zakresie projektowania ubioru.

  • Oplata za wpis warunkowy na studiach podyplomowych wynosi 100,00 zł za 1 punkt ECTS.

Szczegółowy katalog opłat związany z kształceniem na studiach podyplomowych oraz zasady pobierania opłat jest dostępny tutaj.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.