Studenci ASP w Krakowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

  • stypendium socjalnego;
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium rektora;
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
  • zapomogi.

Regulamin świadczeń (tekst jednolity obowiązujący do 30.09.2022r.)

Regulamin świadczeń (tekst jednolity obowiązujący od 01.10.2022r.)

Wysokość świadczeń w roku akademickim 2021/2022

Wysokość świadczeń w roku akademickim 2022/2023 - zostanie opublikowana w terminie późniejszym

Klauzula informacyjna ws. przetwarzania danych osobowych w związku z ubieganiem się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

 

Warunkiem przyjęcia przez Dziekanat wniosku o przyznanie świadczenia jest uprzednie jego uzupełnienie i wydrukowanie z systemu Akademus.

Każdy student posiada w systemie Akademus indywidualne konto za pośrednictwem którego jest zobowiązany rozpocząć procedurę ubiegania się o przyznanie świadczenia.

Po zalogowaniu się do systemu w panelu po lewej stronie widoczna jest zakładka „Stypendium”:

lista – widoczne rodzaje świadczeń pomocy materialnej, o które można się ubiegać

UWAGA: PROSIMY STUDENTÓW ABY ZWRÓCILI UWAGĘ, ABY NIE WYBIERAĆ Z LISTY STYPENDIÓW ZAWIERAJĄCYCH W NAZWIE „DLA DOKTORANTÓW”

wniosek – widoczne wnioski utworzone przez studenta

Aby rozpocząć procedurę ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej należy z poziomu „Stypendium – lista” wybrać odpowiednie świadczenie i kliknąć „dodaj wniosek”.

W pierwszej kolejności pojawi się okno z następującymi danymi:

  • studia semestr – domyślnie ustawiony jest ostatni aktywny semestr, w przypadku studiów na więcej niż jednym kierunku należy wybrać odpowiedni kierunek studiów, w ramach którego student ubiega się o świadczenie pomocy materialnej,
  • płatność typ – domyślnie ustawiony „przelew” (zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów dostępna jest tylko taka forma wypłacania świadczeń),
  • płatność konto – należy wprowadzić numer konta, na które przekazywane ma być świadczenie pomocy materialnej,
  • uwagi – można wpisać ewentualne uwagi.

Po kliknięciu „zapisz” system przekieruje do właściwej części wniosku. Należy obowiązkowo uzupełnić pozycje oznaczone „gwiazdką” (za pomocą przycisku „dodaj pozycję”) oraz wszystkie pozostałe pozycje, które dotyczą danego studenta.

Po uzupełnieniu wniosku należy kliknąć: „zakończ edycję i wydrukuj wniosek”. UWAGA: po potwierdzeniu złożenia wniosku jego edycja nie będzie już możliwa.

Wydrukowany wniosek wraz ze wszystkimi złącznikami i wymaganymi podpisami należy przesłać pocztą do właściwego Dziekanatu Wydziału. Termin złożenia wniosku to termin daty wpływu wniosku w wersji papierowej do Dziekanatu Wydziału.

UWAGA STUDENCI

Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez studenta w odpowiednim wniosku o przyznanie świadczenia.

W razie problemów z logowaniem do systemu prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym:

Magdalena Stawowy-Sarara
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 12 299 20 15

W razie pytań merytorycznych związanych z wnioskiem prosimy o kontakt z odpowiednim Dziekanatem Wydziału lub z Działem Nauczania:


Karolina Jachimczyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 12 299 20 30

lub

Dział Nauczania
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.:12 299 20 43

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.