Zapraszamy do udziału w rekrutacji na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023.

Nabór wniosków na praktyki Erasmus+ będzie prowadzony od 17.04.2023 do 19.05.2023 lub do wyczerpania miejsc.

Komplet dokumentów z podpisami należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W tytule wiadomości proszę wpisać: "REKRUTACJA SMP 2022/23 "

Wyjazdy mogą trwać od 2 do 3 miesięcy. Tegoroczni absolwenci mogą realizować praktyki maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od obrony dyplomu, pod warunkiem zaakceptowania ich aplikacji przed terminem obrony.

Jest też możliwa realizacja krótkoterminowych wyjazdów, które mogą trwać od 5 do 30 dni mobilności fizycznej, a dodatkowo dla studentów studiów I i II stopnia obowiązkowy jest komponent wirtualny.

Praktyki mogą być realizowane w państwach członkowskich UE: Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja
oraz w państwach trzecich stowarzyszonych z programem: Macedonia Północna, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja. 
Aplikacje do innych krajów nie będą rozpatrywane. 

Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów oraz formularze aktualne na rok 2022/23 dostępne są poniżej (ZASADY WYJAZDÓW). 

Wymagane dokumenty: 

 • uzupełniony i podpisany wniosek o grant (Na dokumencie wymagany jest podpis kandydata, potwierdzenie średniej przez Dziekanat oraz rekomendacja Wydziału wraz z podpisem Dziekana. UWAGA! Wnioski bez kompletu podpisów zostaną uznane za niekompletne.)
 • CV, list motywacyjny (po angielsku)
 • plan praktyk - Training Agreement 
 • pisemna zgoda lub potwierdzenie instytucji przyjmującej o chęci przyjęcia kandydata na praktykę (np. w formie listu zapraszającego, podpisu na Training Agreement, e-maila z potwierdzeniem stażu)
 • w przypadku tegorocznych absolwentów prosimy także o przesłanie planowanej daty obrony

Czas trwania praktyki: min. 2 miesiące, max. 3 miesiące (istnieje możliwość przedłużenia, o ile przyznane środki będą jeszcze dostępne). Praktyka absolwencka musi być zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów (tj. licząc od daty obrony dyplomu). 

Liczba miejsc jest ograniczona. 

Zasady wyjazdów

 • Kandydat ubiegający się o wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ musi być zarejestrowany na kierunku studiów prowadzącym do uzyskania tytułu licencjata/magistra lub na studiach doktoranckich.

 • Kandydat musi posiadać aktywny status studenta ASP w Krakowie (absolwent, żeby wyjechać na staż w ramach programu Erasmus+, musi przejść pozytywnie rekrutację jeszcze przed obroną).
 • Praktyka nie może odbywać się w trakcie urlopu dziekańskiego. 

 • Praktyka może być praktyką obowiązkową lub nieobowiązkową (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia. 

 • Wcześniejszy udział w programie LLP/Erasmus/Erasmus+ SMS wyjazd na studia - nie wyklucza możliwości udziału w programie praktyk SMP. 

 • Okres praktyk wlicza się do łącznego okresu pobytu za granicą, jaki przysługuje studentowi (studia I, II i III stopnia - 12 miesięcy na każdym poziomie studiów; jednolite studia magisterskie - 24 miesiące). 

 • Okres odbywania praktyk wynosi minimum 2 miesiące - nie może być krótszy i musi zakończyć się najpóźniej 30 września (dla wyjazdów w danym roku akademickim). 

 • Miejsce odbywania praktyk student organizuje we własnym zakresie (lista uczelni partnerskich nie obowiązuje). Uczelnia nie dysponuje listą instytucji, w których można zrealizować staż.

 • Praktyka nie może być realizowana w: 
  - instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej, 
  - placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta, 

 • Praktyki można realizować tylko w państwach UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem (Macedonia Północna, Serbia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja)

  Stypendium będzie przyznawane wg następujących zasad:
 • - pierwszeństwo wyjazdu na praktyki mają przyszli absolwenci ASP w Krakowie oraz kandydaci, którzy do tej pory nie korzystali z programu Erasmus+ 
  - w procesie kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę: plan praktyk wraz z rekomendacją instytucji przyjmującej dla kandydata, cv oraz list motywacyjny. Wnioski będą również oceniane pod względem formalnym (kompletność dokumentacji). 

 • Dokumenty, jakie student jest zobowiązany dostarczyć w ramach aplikacji:
  - wniosek o przyznanie grantu
  (Na wniosku wymagany jest podpis kandydata, potwierdzenie średniej przez Dziekanat oraz rekomendacja Wydziału wraz z podpisem Dziekana. UWAGA! Wnioski bez kompletu podpisów zostaną uznane za niekompletne.)
  - CV i list motywacyjny w języku angielskim 
  - zgodę instytucji przyjmującej na praktyki wraz z rekomendacją dla kandydata 
  - plan praktyk, który student/przyszły absolwent zamierza zrealizować w czasie swojego pobytu za granicą (Training Agreement)

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.