Trwa dodatkowy nabór na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021.

Dodatkowa rekrutacja trwa do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania miejsc. Komplet dokumentów z podpisami należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W tytule wiadomości proszę wpisać: "REKRUTACJA SMP 2020/21 "

UWAGA!! Wyjazdy muszą zostać zakończone do 30.09.2021 r. Wyjątek stanowią tegoroczni absolwenci, którzy praktyki mogą zrealizować w ciągu 12 miesięcy od obrony dyplomu. Jednak jeśli staż absolwencki ma zakończyć się po 30.09.2021 r., najwcześniej może zostać rozpoczęty 1.09.2021 r.

Kwalifikacja prowadzona będzie w kolejnych terminach – o ile nadal dostępne będą miejsca wyjazdowe – do czasu wyczerpania przyznanych środków. Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów oraz formularze aktualne na rok 2020/21 dostępne są poniżej (ZASADY WYJAZDÓW). 

Wymagane dokumenty: 

 • uzupełniony i podpisany wniosek o grant
 • CV, list motywacyjny (po angielsku)
 • plan praktyk - Training Agreement 
 • pisemna zgoda lub potwierdzenie instytucji przyjmującej o chęci przyjęcia kandydata na praktykę 
 • w przypadku tegorocznych absolwentów prosimy także o przesłanie planowanej daty obrony

Czas trwania praktyki: min. 2 miesiące, max. 3 miesiące (istnieje możliwość przedłużenia, o ile przyznane środki będą jeszcze dostępne). Praktyka absolwencka musi być zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów (tj. licząc od daty obrony dyplomu). 

Liczba miejsc jest ograniczona. 

Zasady wyjazdów

 • Kandydat ubiegający się o wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ musi być zarejestrowany na kierunku studiów prowadzącym do uzyskania tytułu licencjata/magistra lub na studiach doktoranckich.

 • Praktyka nie może odbywać się w trakcie urlopu dziekańskiego. 

 • Praktyka może być praktyką obowiązkową lub nieobowiązkową (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia. 

 • Wcześniejszy udział w programie LLP/Erasmus/Erasmus+ SMS wyjazd na studia - nie wyklucza możliwości udziału w programie praktyk SMP. 

 • Okres praktyk wlicza się do łącznego okresu pobytu za granicą, jaki przysługuje studentowi (studia I, II i III stopnia - 12 miesięcy na każdym poziomie studiów; jednolite studia magisterskie - 24 miesiące). 

 • Okres odbywania praktyk wynosi minimum 2 miesiące - nie może być krótszy i musi zakończyć się najpóźniej 30 września (dla wyjazdów w danym roku akademickim). 

 • Miejsce odbywania praktyk student organizuje we własnym zakresie (lista uczelni partnerskich nie obowiązuje). 

 • Praktyka nie może być realizowana w: 
  - instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej, 
  - placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta, 

 • Stypendium będzie przyznawane wg następujących zasad:
  - pierwszeństwo wyjazdu na praktyki mają przyszli absolwenci ASP w Krakowie oraz kandydaci, którzy do tej pory nie korzystali z programu Erasmus+ 
  - w procesie kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę: plan praktyk wraz z rekomendacją instytucji przyjmującej dla kandydata, cv oraz list motywacyjny. Wnioski będą również oceniane pod względem formalnym (kompletność dokumentacji). 

 • Dokumenty, jakie student jest zobowiązany dostarczyć w ramach aplikacji:
  - wniosek o przyznanie grantu
  - CV i list motywacyjny
  – w języku angielskim 
  - zgodę instytucji przyjmującej na praktyki wraz z rekomendacją dla kandydata 
  - plan praktyk, który student/przyszły absolwent zamierza zrealizować w czasie swojego pobytu za granicą (Training Agreement)

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.