Wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+
 
Kalendarz selekcji dla studentów 2022/2023 

Wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+

Spotkanie informacyjne dla kandydatów 16 stycznia 2023 r. (poniedziałek)
godz. 13.00 na platformie Teams
Przesłanie wniosków on-line 18 stycznia (środa)  - 14 lutego (wtorek) 2023 r.
Test językowy z języka angielskiego* 27 stycznia 2023 r. (piątek) Studium Języków Obcych - test* z języka angielskiego (zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 24 stycznia 2023 r., do godziny 12 w południe)
Selekcja wniosków przez komisje wydziałowe 22 lutego 2023 r. (środa)
Selekcja wniosków przez Koordynator Uczelnianą Programu Erasmus+
28 lutego 2023 r. (wtorek)
Ewentualny termin dodatkowej selekcji 7 marca 2023 r. (wtorek)
Ogłoszenie ostatecznych wyników selekcji do dnia 10 marca 2023 r. (piątek)

 * test przeznaczony jest tylko dla osób, które nie uczestniczyły/nie uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego w ASP

 

Program Erasmus+ - wymiana z krajami programu dotyczy współpracy z następującymi krajami:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, FYROM (Była Jugosławska Republika Macedonii), Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry,  Włochy.

 Wyjazdy i przyjazdy studentów oraz pracowników ASP w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ są możliwe tylko w przypadku, gdy ASP w Krakowie posiada podpisaną umowę o współpracy z uczelnią z jednego z ww. krajów, do której student lub pracownik chce aplikować.

Zarządzenie nr 6 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie realizacji w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie programu Erasmus+

Lista uczelni partnerskich dostępnych w rekrutacji na rok akademicki 2023/24 do pobrania tutaj.
 
Poza uczelniami z krajów programu, istnieje możliwość aplikowania do uczelni w krajach partnerskich (osobna edycja w Akademusie), tj. do Academy of Fine Arts, University of Sarajevo w Bośni i Hercegowinie, Univeristy of Montenegro w Czarnogórze oraz do jednej z dwóch uczelni partnerskich w Izraelu: Bezalel Academy of Art and Design lub Shenkar College of Engineering, Design and Art. 
 
 

ZASADY KONKURSU KANDYDATÓW

Uwaga: studentów na ostatnim roku studiów I stopnia, którzy będą się rekrutować na studia II stopnia na ASP Kraków i którzy chcą wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+ na pierwszym roku II stopnia (semestr letni) - obowiązuje odrębny terminarz rekrutacji. Szczegóły w zarządzeniu w sprawie realizacji Programu Erasmus+

Według aktualnego regulaminu Programu Erasmus+ studenci jednolitych studiów magisterskich mogą wyjechać na wymianę na studia do krajów programu najwcześniej na trzecim roku studiów, pod warunkiem złożenia aplikacji na drugim roku studiów. Wyjazd na studia do krajów partnerskich jest możliwy dla studentów jednolitych studiów magisterskich najwcześniej nadrugim roku studiów, pod warunkiem złożenia aplikacji na pierwszym roku studiów.

Aplikowanie na wyjazd w roku dyplomowym jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach i po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody promotora oraz dziekana odpowiedniego Wydziału, Wymiana nie może odbywać się w trakcie ostatniego semestru studiów.

 • Studenci przesyłają wszystkie dokumenty za pomocą elektronicznego systemu AKADEMUS: https://akademus.asp.krakow.pl/login/
 • Instrukcja złożenia wniosku online -  INSTRUKCJA (pobierz).
 • Prosimy zapoznać się z prezentacją, a w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy Międzynarodowej.
 • Wzór wniosku o grant. Wniosek powinien być wypełniony i zawierać podpis wnioskującego oraz potwierdzenie średniej przez Dziekanat – WNIOSEK (pobierz)
 • Wzór oświadczenia uczestnika – OŚWIADCZENIE (pobierz)
 • Wzór oświadczenia o udziale w programie Mentor - program Mentor (pobierz)
 • W przypadku problemów technicznych z założeniem konta / logowaniem do systemu prosimy o informację do Biura Współpracy Międzynarodowej i bezpośredni kontakt z Działem Informatycznym
 • Prosimy pamiętać, że student obligatoryjnie wybiera 3 uczelnie na potrzeby uczelnianej rekrutacji
 • Nie należy od razu składać wniosku - nie liczy się kolejność wpływu. Prosimy najpierw dogłębnie przeanalizować możliwe wybory i aplikować dopiero po podjęciu decyzji.
 • Zachęcamy do kontaktu z naszymi studentami poprzez grupy na portalach społecznościowych.

Dokumenty obowiązkowe: wniosek, portfolio wraz z CV, list motywacyjny, certyfikat językowy (nie może to być świadectwo maturalne), oświadczenie oraz zgoda promotora i dziekana (w przypadku studentów wyjeżdżających na roku dyplomowym).

 

PROCEDURA KWALIFIKACJI KANDYDATÓW OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ETAPY:

 1. Kwalifikacja wniosków przez Komisję Wydziałową  ds. Wymiany Międzynarodowej.
  Dziekan wydziału wpisuje rekomendację na formularzu wniosku.
  2. Kolejnym etapem jest kwalifikacja przez Koordynator Uczelnianą programu Erasmus+
  3. Ostatnim etapem jest akceptacja wniosku przez instytucję partnerską.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM


Przedmiotem oceny będzie:

 • Udokumentowane ocenami dobre wyniki w nauce. Średnia arytmetyczna ocen minimum 4,0. Przy tworzeniu rankingu wg punktacji, średnia mnożona będzie razy 4.
 • Portfolio wraz z CV w języku angielskim przygotowane pod kątem aplikacji do instytucji partnerskiej. (maksymalnie 10 punktów)
 • List motywacyjny w języku angielskim (maksymalnie 1 punkt)
 • Udokumentowane opanowanie odpowiedniego języka obcego na poziomie minimum B1 (szczególnie ważna jest znajomość języka narodowego przy wyjazdach do Francji, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec i Włoch).

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji w ASP uzyskać można za:

 • czynny udział w programie Mentor w ASP w Krakowie (maksymalnie 3 punkty)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C2 lub języka kraju wymiany na poziomie min. B1 (w obu przypadkach konieczne jest potwierdzenie certyfikatem) (maksymalnie 1 punkt)

UWAGA!

Kandydat musi być studentem uczelni jednego z krajów uczestniczących w programie Erasmus.

 

KRYTERIA SELEKCJI PRZEZ KOMISJĘ WYDZIAŁOWĄ

 • Kryterium dobrych ocen wyraża się średnią arytmetyczną ze wszystkich przedmiotów w roku akademickim poprzedzającym aplikacje. W przypadku studentów I roku (wszystkie formy studiów) brana jest pod uwagę średnia ocen w semestrze zimowym. Średnia ocen musi wynosić co najmniej 4,0.
 • Potwierdzona przez lektora lub uprawnioną instytucję znajomość odpowiedniego języka obcego na poziomie co najmniej B1. Językiem odpowiednim jest język kraju uczelni przyjmującej lub język angielski (o ile uczelnia przyjmująca dopuszcza taką możliwość).
 • Kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza wniosku.
 • Portfolio wraz z CV (w języku angielskim) zawierające 10-15 prac (fotografie prac, kopie projektów, kopie dokumentacji prac - w zależności od specyfiki wydziału i kierunku).
 • List motywacyjny (w języku angielskim)

Kandydatowi, który nie uzyskał kwalifikacji przez komisję wydziałową, a spełniał kryteria selekcji, przysługuje prawo odwołania do dziekana wydziału.


KRYTERIA SELEKCJI PRZEZ KOORDYNATORA UCZELNIANEGO PROGRAMU ERASMUS+

 1. Warunkiem przystąpienia do udziału w rekrutacji jest uzyskanie co najmniej minimalnej średniej (4,0). Pod uwagę brana jest średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskana za cały rok akademicki poprzedzający rok akademicki, w którym student aplikuje na wyjazd. W przypadku studentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia aplikujących na wyjazd na pierwszym roku studiów brana jest po uwagę średnia arytmetyczna ocen za semestr zimowy roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki wyjazdu.
 2. W przypadku zgłoszenia tylko jednej aplikacji do danej uczelni, Koordynator Uczelniany programu Erasmus+ dokona kwalifikacji na podstawie pozytywnej rekomendacji Wydziałowej Komisji ds. Wymiany Zagranicznej ASP w Krakowie.
 3. W przypadku większej liczby aplikacji niż miejsc wynikających z umowy bilateralnej z daną uczelnią, Koordynator Uczelniany programu Erasmus+ dokona kwalifikacji na podstawie listy rankingowej sporządzonej w oparciu o uzyskane przez studentów w rekrutacji punkty.

Kandydatowi, który nie uzyskał kwalifikacji przez Koordynatora Uczelnianego programu Erasmus+, a spełniał kryteria selekcji, przysługuje prawo odwołania do Prorektora ds. studenckich i kształcenia.

 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA SEMESTR LETNI 2022/23 - NIEAKTUALNE
 
Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej na wyjazdy na wymianę Erasmus+ studia w semestrze letnim 2022/23. Rekrutacja skierowana jest do osób, które dopiero rozpoczynają studia drugiego stopnia w ASP w Krakowie oraz do tych, które nie miały okazji aplikować w poprzednim terminie.
 
Kalendarz selekcji uzupełniającej a wyjazdy w semestrze letnim 2022/23 - nieaktualny
 
Przesłanie wniosków on-line 15 września (czwartek)  - 3 października (poniedziałek) 2022 r.
Selekcja wniosków przez komisje wydziałowe do 7 października 2022 r. (piątek)
Selekcja wniosków przez Koordynator Uczelnianą Programu Erasmus+
10 października 2022 r. (poniedziałek)
Ogłoszenie ostatecznych wyników selekcji do dnia 10 października 2022 r. (poniedziałek)
 
Lista uczelni partnerskich dostępnych w rekrutacji uzupełniającej na semestr letni 2022/23 do pobrania tutaj.
Dodatkowo, istnieje możliwość aplikowania do jeden z dwóch uczelni partnerskich w Izraelu: Bezalel Academy of Art and Design lub Shenkar College of Engineering, Design and Art.
 
Zasady udziału w programie i wyboru kandydatów dostępne są poniżej wraz z wymaganymi podczas rekrutacji dokumentami do pobrania.
Informujemy, że test językowy dla kandydatów organizowany jest raz do roku, w styczniu. Zaświadczenie o poziomie języka angielskiego można uzyskać od lektora pod warunkiem realizowania zajęć z tego języka podczas studiów w ASP. 
 

 

Oświadczenie o polityce Uczelni w ramach programu Erasmus 2014-2020

logo erasmus

 

Aktualności:

Obcokrajowcy wybierają krakowską ASP!

Zostań Mentorem!

Rekrutacja do programu Erasmus+ trwa!

Wystawa "Zadyma - Behind the Smoke" z udziałem studentów Erasmus+

Pierwsze wigilijne spotkanie studentów Erasmusa

ASP Erasmus Christmas meeting

Pierwsze oficjalne spotkanie studentów Erasmusa

46 studentów z zagranicy wybrało ASP w Krakowie!

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.