Szanowni Państwo,

Zarządzenie Rektora nr 68 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie ewidencji, przetwarzania i upowszechniania danych o dorobku naukowym pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie zobowiązuje pracowników do:
- bieżącego i systematycznego wprowadzania danych o własnym dorobku w module EDTP systemu Akademus oraz
- bieżącego i systematycznego dostarczania publikacji do Biblioteki Głównej ASP przez autorów/współautorów lub redaktorów, celem zweryfikowania poprawności danych bibliograficznych wprowadzonych do EDTP oraz rejestracji publikacji w systemie PBN przez pracowników Biblioteki.

W Zarządzeniu zostały ustalone następujące, nieprzekraczalne terminy wprowadzenia danych o osiągnięciach w module EDTP systemu Akademus:
1) osiągnięcia uzyskane w pierwszym półroczu (styczeń-czerwiec) należy zgłosić najpóźniej do końca lipca danego roku, z zastrzeżeniem pkt 4),
2) osiągnięcia uzyskane w drugim półroczu (lipiec-grudzień) należy zgłosić najpóźniej do końca stycznia następnego roku, z zastrzeżeniem pkt 3) i pkt 4),
3) osiągnięcia uzyskane w drugim półroczu roku poprzedzającego ewaluację (w najbliższej ewaluacji będzie to rok 2021) należy zgłosić najpóźniej do 15 grudnia tego roku, w wyjątkowych sytuacjach – tj. w przypadku osiągnięć zrealizowanych w grudniu – do końca tego miesiąca,
4) pracownik, któremu ustaje zatrudnienie w Akademii przed terminem wskazanym w pkt 1) lub pkt 2), zgłasza swoje osiągnięcia najpóźniej do ostatniego dnia trwania umowy.
Powyższe terminy dotyczą także obowiązku dostarczania publikacji do Biblioteki.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Zarządzenia Rektora nr 68 z dnia 5 czerwca 2020 r. a także z Instrukcją obsługi EDTP.

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.