Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, osi priorytetowej III (Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju), Działania 3.5 (Kompleksowe programy szkół wyższych), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pn. "Doświadczanie różnorodności. Włączanie przez projektowanie.”.

Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji studentów studiów stacjonarnych ASP w Krakowie, kierunku wzornictwo (I i II stopień), realizowanego na Wydziale Form Przemysłowych w zakresie projektowania uniwersalnego poprzez opracowanie i wdrożenie zajęć obowiązkowych w programie studiów, obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób
    z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług oraz
  • podniesienie kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych, biorących udział w tworzeniu treści kształcenia nowych przedmiotów oraz docelowo prowadzących zajęcia na studiach z ww. tematyki, w zakresie projektowania uniwersalnego w komunikacji wizualnej i w projektowaniu produktu poprzez realizację wyjazdów szkoleniowych krajowych i zagranicznych oraz przeprowadzenie warsztatów z ww. tematyki.

55 lat doświadczenia w edukowaniu projektantów to spore zobowiązanie. Wydział Form Przemysłowych od początku swojego istnienia podejmował tematy związane z wspieraniem osób starszych i niepełnosprawnych. Zarówno studenci jak i pracownicy mieli okazję zetknąć się z problemem projektowym dotykającym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się czy kontaktowania z otoczeniem.

Projekt, bazując na wieloletnim doświadczeniu Wydziału Form przemysłowych, modernizuje program kształcenia, wprowadzając jako stały element zajęcia pozwalające zapoznać się z szerokim spektrum problematyki projektowania uniwersalnego. Otwarty i praktyczny charakter planowanych zajęć, dostęp do nowoczesnego laboratorium wyposażonego w sprzęty umożliwiające lepsze zrozumienie barier z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne, starsze i inne o szczególnych potrzebach, pozwoli na znaczne zwiększenie kompetencji studentów studiujących na kierunku wzornictwo.

Wydział Form Przemysłowych stawia na wykorzystanie nowych technologii, kształcąc dzięki temu wysoko wykwalifikowanych projektantów, posiadających szerokie spektrum kompetencji oraz prowadząc badania za pomocą nowych narzędzi badawczych.

Okres realizacji projektu:

01.03.2020-30.09.2023

Nr umowy o dofinansowanie:

POWR.03.05.00-00-PU38/19

Budżet projektu:

922 176,88 zł

Dofinansowanie:

894 511,57 zł

logo fe pl eu

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.