Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, osi priorytetowej III (Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju), Działania 3.5 (Kompleksowe programy szkół wyższych), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pn. "Zwiększenie dostępności Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dla osób z niepełnosprawnościami”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dla osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa działań upowszechniających prowadzonych przez ASP.

Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu:

  • dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej ASP: wyodrębnienie stanowiska ds. osób z niepełnosprawnościami, podległego bezpośrednio Rektorowi oraz zatrudnienie psychologa, który będzie wsparciem zarówno dla kadry uczelnianej mającej do czynienia ze studentami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami jak i dla samych studentów
  • zapewnienie dostępu do siedziby pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie jej pod względem architektonicznym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • zniwelowanie barier dostępności dla kandydatów na studia poprzez dostosowanie strony internetowej ASP w Krakowie do standardów WCAG 2.1, dodanie na stronie internetowej zakładki Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami zawierającej podstawowe informacje dla osób z niepełnosprawnościami
  • dostosowanie wewnętrznego systemu informatycznego Akademus do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tj. dostosowanie go pod względem standardów WCAG ponadto zakupienie dodatkowych modułów, dzięki którym studenci będą mogli załatwić sprawy formalno-administracyjne bez konieczności osobistego stawiania się na uczelni
  • opracowanie i wdrożenie zarządzenia gwarantującego: realizację polityki dostępności uczelni oraz polityki równych szans, brak dyskryminacji, wdrożenie racjonalnych dostosowań oraz opracowanie procedur gwarantujących bezpieczną ewakuację osób z niepełnosprawnościami
  • opracowanie katalogu wsparcia edukacyjnego usług już wdrożonych oraz zaplanowanych do dalszego wdrożenia
  • podniesienie świadomości niepełnosprawności wśród kadry ASP w Krakowie dzięki realizacji zaplanowanych w ramach projektu szkoleń z zakresu dostępności
  • zwiększenie dostępności wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez ASP, które stanowią część procesu kształcenia

Projekt, na wszystkich etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań, służących zapewnieniu dostępności na uczelni, realizowany będzie w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji projektu
od 2021-11-01 do 2023-10-31

Budżet projektu
Koszty całkowite: 998 710,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 968 748,00 zł.

Harmonogram terminów realizacji Szkolenia podnoszące świadomość na temat niepełnosprawności wśród kadry zarządczej, dydaktycznej i pracowników administracyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.